BUDOWLA SPORTOWA, PRZEZNACZONA DO ROZGRYWANIA ZAWODÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH ORAZ INNYCH MASOWYCH IMPREZ WIDOWISKOWYCH LUB KOMERCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STADION to:

budowla sportowa, przeznaczona do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych oraz innych masowych imprez widowiskowych lub komercyjnych (na 7 lit.)STADIONIK to:

budowla sportowa, przeznaczona do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych oraz innych masowych imprez widowiskowych lub komercyjnych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STADION

STADION to:

budowla sportowa, przeznaczona do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych oraz innych masowych imprez widowiskowych lub komercyjnych (na 7 lit.)STADION to:

miara długości używana w starożytnej Grecji równa 600 stopom; odpowiada długości ok. 192 m (na 7 lit.)STADION to:

ludzie zgromadzeni na stadionie (na 7 lit.)STADION to:

teren na którym odbywają się zawody sportowe (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA SPORTOWA, PRZEZNACZONA DO ROZGRYWANIA ZAWODÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH ORAZ INNYCH MASOWYCH IMPREZ WIDOWISKOWYCH LUB KOMERCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.333

KOPROWINA, SKOPEK, CZAKRAM, KOSZÓWKI, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, OKRĘT WOJENNY, HIGIENISTKA, MAGIERKA, PRZEKLĘTNIK, CZOPEK, REMIZA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, PRACA DOMOWA, GNIAZDO, KOŃ, TORPEDA, PULWERYZATOR, STRAŻ POŻARNA, FOLA, SZTUKA KINETYCZNA, OŚLE UCHO, KSIĘGA, AKROBACJA LOTNICZA, STRONA WWW, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, WIDMO OPTYCZNE, GEN REPORTEROWY, ZNAJDEK, NIEDOŻYWIANIE, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, REN, PATRON, MIELIZNA, MOTOR, DZIEWKA, WIERZĄCY, TELEWIZJA HD, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, OMIEG GÓRSKI, CZAS TERAŹNIEJSZY, KAPUŚCIANY ŁEB, UMOCNIENIE, PRODUCENT, KARBONATYT, METODA ODCHYLEŃ, SEWELE, WĘGLÓWKA, EMFAZA, DRESZCZ, GŁOWNIA, FREGATA ŻAGLOWA, MARRAN, SZYJA, OSTROWIANIN, ABSORPCJA, PECORINO, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, GOLIZNA, INFORMATYKA MEDYCZNA, METAJODAN(VII) SODU, PIK, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, KSIĘGA WÓJTOWSKA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, SPORT WALKI, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, KOLET, SEKSTET, PRZEDZIAŁ, WESZ MORSKA, FUTERKO, FUSY, BAT, ŻAGIEL REJOWY, PLUJKA, DONOR, ALASKAN HUSKY, PRZEDŁUŻACZ, KOMPOTIERKA, REWOKACJA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ROWER POZIOMY, MIŚ, PLANTACJA, SZPALTA, KREOL, JON, PRZYSTRÓJ, ESKADRA, KULT JEDNOSTKI, APARTAMENT, MIMEZJA, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, WYCIERACZKA, ZAKON MNISZY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, MONK, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, KOSTKA, STAN CYWILNY, KONTO, CZEK PODRÓŻNICZY, ANTYBIOZA, OKLUZJA, WOLNOMULARSTWO, MAMAŁYGA, DOGRYWKA, LAMPKA MAŚLANA, KURKA ŻÓŁTA, KOSZT INWESTYCYJNY, ZASTOINA, KONTEKST, BASKINA, NAGIEL, CIEPLARKA, RAJDER, BAKTERIA, CIS POSPOLITY, GALIARDA, ŚCIEŻKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, MASOŃSKOŚĆ, AMFITEATR, DELFIN DŁUGONOSY, DERESZOWATY, MORTADELA, WAMPIRZYCA, NIESZPUŁKA, PUDDING, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, STEROWNIK, BRUK, KAMIEŃ, TAMARILLO, IGOR, MEMBRANA, ANGLEZ, MACICA, GRA CASUAL, POSTAWA, EWOLUCJA, FUTURE SIMPLE, RUCH, PRZYDANKA, KRWIŚCIĄG, NAPIĘCIE, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, STAW OSADOWY, DEROGACJA, SAKWA, DEFERENT, KURWIARZ, OBRAZ KLINICZNY, WŁAŚCIWOŚĆ, KRAKERULA, WYGASZACZ, KLAPAK, POST, MANATOWATE, FERRYT, MOSTEK, DYPTYCH, FLIZA, MIEJSCE, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, TIOMERSAL, PAS, PRZEWÓD ODGROMOWY, KAWALERYJSKA FANTAZJA, TRAGIZM, ATAWIZM, GAZ SPALINOWY, ODRA, AGNOZJA TWARZY, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, LATEKS, RAJD PRZYGODOWY, BOMBA WODOROWA, NIETOPERZ, UCHWAŁA, SCHRONISKO, ELIMINACJE, WIDELEC, KRAWĘDŹ, ADWOKAT DIABŁA, WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA, WĘGLIK SPIEKANY, ADHD, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, REPETYCYJNOŚĆ, EKLEKTYZM, POSZKODOWANY, MAPA LOTNICZA, TEMAT, LIBELA, MONSTRUM, MARSZ, ROZTWÓR STAŁY, PŁUCZKA, TELESKOP, WRÓG, TRZYKROTNOŚĆ, BOB, DYWERSJA, BASZŁYK, MIERZENIE, MIARA, DRUGI, MAGNES, AEROZOL, ZAUROZUCH, EKSTRUZJA, MINUCJA, CYGAN, MUESLI, HORMON TROPOWY, POJAZD SILNIKOWY, STREFA BUFOROWA, JELEŃ WSCHODNI, EUCHARYSTIA, ADRES FIZYCZNY, NOŻOWNICTWO, ZESTAWIK, WZÓR PRZEMYSŁOWY, REMONTANTY, UCHO, TYRANEK, OBRONA CYWILNA, ZNAMIĘ BECKERA, HARMONIA, HAZENA, KOJEC, EMISJA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, POPRAWA, PROJEKT TECHNICZNY, KUC AUSTRALIJSKI, REGIMENTARZ, EKSPRES, BASEN, BAZIA, SKÓROSKRZYDŁE, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, ROŚLINA OKOPOWA, WADA WZROKU, MEDALION, ZGŁĘBNIK, KWASKOWATOŚĆ, EWALUACJA BIEŻĄCA, KRYMINAŁ, PODOBRAZIE, RUBELLIT, OPAD, PRYMUS, DOŻYWOTNOŚĆ, HIPODROM, OLEJEK ABSOLUTNY, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, STRUNA, SERIAL TELEWIZYJNY, KAMIEŃ NERKOWY, ESENCJA, SEZONOWIEC, POLSKI, DEPILACJA, HYDROSFERA, AGREGAT, INSTALACJA, ŁASZT, TELEWIZJA KABLOWA, ELIMINACJA, PUCHAR, DYSPEPSJA, BUM, CENA ADMINISTRACYJNA, DZIEŁO OTWARTE, ZWORKA, WÓŁ, NORNICA RUDA, KĄTNIK ŚCIENNY, NIEWYPAŁ, BURZA PIASKOWA, PYZA, RAK KALIFORNIJSKI, ANTYPKA, TYFLOPEDAGOGIKA, SREBRO, PODWÓJNOŚĆ, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, ŹRÓDŁO TERMALNE, BEK, KANAŁOPATIA, REKONWERSJA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, MASŁO, NAKŁADKA, KAŁAMARZ, ELEKTROENCEFALOGRAF, WIETEK GORCZYCZNIK, ?BARSZCZ BIAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.333 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWLA SPORTOWA, PRZEZNACZONA DO ROZGRYWANIA ZAWODÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH ORAZ INNYCH MASOWYCH IMPREZ WIDOWISKOWYCH LUB KOMERCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA SPORTOWA, PRZEZNACZONA DO ROZGRYWANIA ZAWODÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH ORAZ INNYCH MASOWYCH IMPREZ WIDOWISKOWYCH LUB KOMERCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STADION budowla sportowa, przeznaczona do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych oraz innych masowych imprez widowiskowych lub komercyjnych (na 7 lit.)
STADIONIK budowla sportowa, przeznaczona do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych oraz innych masowych imprez widowiskowych lub komercyjnych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STADION
budowla sportowa, przeznaczona do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych oraz innych masowych imprez widowiskowych lub komercyjnych (na 7 lit.).
STADIONIK
budowla sportowa, przeznaczona do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych oraz innych masowych imprez widowiskowych lub komercyjnych (na 9 lit.).

Oprócz BUDOWLA SPORTOWA, PRZEZNACZONA DO ROZGRYWANIA ZAWODÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH ORAZ INNYCH MASOWYCH IMPREZ WIDOWISKOWYCH LUB KOMERCYJNYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - BUDOWLA SPORTOWA, PRZEZNACZONA DO ROZGRYWANIA ZAWODÓW RÓŻNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH ORAZ INNYCH MASOWYCH IMPREZ WIDOWISKOWYCH LUB KOMERCYJNYCH. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast