W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZABURZENIE to:

w biologii, medycynie: odstępstwo od normy w budowie lub funkcjonowaniu jakiegoś organu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZABURZENIE

ZABURZENIE to:

odstępstwo od normy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.173

ODSYP, DRUŻYNA, MŁYNEK, PAROBEK, ALKOHOL ROLNICZY, MEZOTERAPIA, ZWIAD, MARAZM, OSTANIEC DEFLACYJNY, KREDYT INWESTYCYJNY, PRZEJRZYSTKA, PASIERB, MĄKA, BOBIK, PODPORA, METABAZA, REKOMENDACJA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, WSPÓŁŻYCIE, OŚCIEŻNICA, ZAPŁATA, JEDNOSTKA NAUKOWA, NATRYSK, UNIA PERSONALNA, WIR PYŁOWY, TELEGRAM, ANTYOKSYDANT, ERPEG, ZAKĄSKA, IZOMER KONFORMACYJNY, TROPIK, MAZUREK, ALARM LOTNICZY, ANNA, NAJEŹDŹCA, DRAMATOPISARSTWO, BRONA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, EXLIBRIS, DZIAŁ, ROZTWÓR STAŁY, PŁYWAK, DRENAŻ, CYNGIEL, URLOP WYCHOWAWCZY, STILON, GABINECIK, PRAWORZĄDNOŚĆ, SPAD, AEROZOL, DROBIAZG, KATATONIA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, POMNICZEK, NIEZAWODNOŚĆ, ADIDAS, ELIPSA, GATUNEK AGAMICZNY, SITEK, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ALLOMETRIA, DEMOKRACJA, PÓŁSIOSTRA, POKER ROZBIERANY, DEPESZA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ZDANIE, STARY BYK, KAMIKAZE, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, GRANT, DŻET, MOSTEK, ANALIZA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, SZYBKOZŁĄCZKA, ZDROWIE, DAWCA NARZĄDÓW, PRZEDSZKOLE, GALON, ZACIESZ, LENIWIEC, KILOWAT, ZŁOTOKAP, LĘK, PODRODZAJ, PRODUKT UBOCZNY, SŁOŃ, OKALECZENIE, KĄPIEL OŁOWIANA, MERENGA, PEDOFILIA, RODNIK, MŁAKA, MIĄŻSZ, TOREBKA, LIGOWIEC, PŁOZA, POKOLENIE, KAJMAKAM, WOLE OKO, NIEWYPAŁ, PISZCZAŁKA, PŁEĆ, NEBULIZACJA, TEMPERATURA MROZU, AKTYWISTA, CZARODZIEJKA, KORYTKO, DZIEWUSZKA, SZPONTON, WEJŚCIE, OCZAROWIEC, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, WINYLEUM, POKRZYWDZONA, KAPITALNY REMONT, PIEZOMETR, ZJAWISKO BARKHAUSENA, DIABLOTKA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, SŁUGA BOŻA, ŁAGIEW, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, GWIAZDKA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, OSTRY DYŻUR, PACHCIARKA, PUNKT, KOTLARNIA, WIEŻA STRAŻNICZA, BAWEŁNA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, KORD, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, MUTACJA, SUCHA IGŁA, PAS, OLEJEK ABSOLUTNY, RAMA KOMUNIKACYJNA, TABLOIDYZACJA, ZASADA, TŁUMACZKA, WIATROWNICA, SZCZI, WYKONAWCA, DWUDZIESTKA, AGONISTA, FARMAKOKINETYKA, NACZYNIAK, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, KOŃ HANOWERSKI, MIGAWKA CENTRALNA, PARYTET, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, TAMPON, FARBA, SPRAWA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KOP, FALA, AUTSAJDERKA, SARKOFAG, PODATEK ROLNY, STACJA, KAZALNICA, POSTING, REGISTER, PANTOFELNIK, ROBOTNIK BUDOWLANY, MEDALION, SPRAWA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, EFEKT UBOCZNY, JAN, PROTEKCJONIZM, KROPKA, ARON, KONOTACJA, STOWARZYSZENIE, NIEZDOLNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, PEWNOŚĆ, SERYJNY MORDERCA, ROZSZCZEP WARGI, DZIEŁO, WSPÓŁRZĄDCA, PUSZKARZ, HODOWCA, KREWNIAK, SOKI, ZBIOREK, GWINT, ZASADA, WARIACJA, TWARDY RESET, JIM, WIZA WYJAZDOWA, KREOLKA, ZGORZELINA, PERKAL, FILET, ANTYKADENCJA, POJAZD KOLEJOWY, PREPARAT CHEMICZNY, DOPŁATA EKSPORTOWA, GODŁO PROMOCYJNE, RAJDER, OSTRA REAKCJA NA STRES, STATUS MATERIALNY, KAMERALNOŚĆ, WADA ROZWOJOWA, TRYBUNAŁ, KORONA, TĘPOLISTKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OTWARCIE, ZAPOJKA, GAMA, PEŁZAK, DOLEGLIWOŚĆ, PIEŚŃ, ZAPOŻYCZENIE, OWICYD, EGZORCYZM, KOCHAŚ, TAKSON MONOTYPOWY, CHARAKTERYSTYKA, PRZEDZIAŁ, SZACHY KORESPONDENCYJNE, ANTAŁEK, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, PROSTOSKRZYDŁE, NORZYCA, WIDMO OPTYCZNE, ZGĘSTEK, FEJS, DEKLARACJA, KOŃ TROJAŃSKI, CHRYJA, KILOMETR NA GODZINĘ, SZAŁAS, FIGÓWKA, CZYSTKA, DEWELOPER, ELASTOMER, UDAWACZKA, GWARA, SZNAPS, BROKER UBEZPIECZENIOWY, CHŁODNIK, KOŁO PODBIEGUNOWE, NEKTARIUM, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KOT, REJESTR, MAKRO, PEŁNIA, ASYSTENT, KLAUZULA UMOWNA, ZMIANA WSTECZNA, GLORIETA, STEROLOTKA, PRZETŁOK, RZEŹ NIEWINIĄTEK, WIDMO, CHORÓBKA, ŻEBERKA, RITA, AŻUR, REKREACJA, ALIENACJA RODZICIELSKA, PODŁOGA, ANTYFAN, HANOWER, APARAT SZPARKOWY, ZAZDROŚĆ, PRAWO BUDŻETOWE, USTERKA, APARAT REGENERACYJNY, CZYNNIK NIECENOWY, OKRĘT TRANSPORTOWY, KONGLOMERACJA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, LYCRA, TEREN ZAKRYTY, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, BASEN, KINO DOMOWE, MADZIARKA, SZTYFT, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ODNALAZCA, SUMATOR, ARKABALISTA, CIELĘCINKA, FRATER, PEREŁKA, ?DEKANTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZABURZENIE w biologii, medycynie: odstępstwo od normy w budowie lub funkcjonowaniu jakiegoś organu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZABURZENIE
w biologii, medycynie: odstępstwo od normy w budowie lub funkcjonowaniu jakiegoś organu (na 10 lit.).

Oprócz W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x