W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZABURZENIE to:

w biologii, medycynie: odstępstwo od normy w budowie lub funkcjonowaniu jakiegoś organu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZABURZENIE

ZABURZENIE to:

odstępstwo od normy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.173

POWAŁA, MEMORIAŁ, KAZALNICA, ZAWIESZKA, PIEC PŁOMIENNY, KONTEKST, KUSTOSZ, PRZEKOZAK, KLASER, KONURBACJA, ŻUPA, KRYZA, NIEDYSPOZYCJA, GRA WYŚCIGOWA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, WĘGLIK, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, TYGRYSIE OKO, TARAN, KORSARZ, KWATERA GŁÓWNA, HALO, PARKIET, MURRINA, ODSIEDZENIE, UŻĄDLENIE, ZRĄB TEKTONICZNY, SAMOLOT BOMBOWY, ŁONO, PRĄTNIKOWCOWE, PARAGENEZA, ODCZYNNIK, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, MUSZTARDA SAREPSKA, EPONIM, SPÓJNIK, KUPNO, DEROGACJA, DWÓJKA, STYMULATOR, LIZANIE , PRAWO MAJĄTKOWE, BADYLARZ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ARKUSZ POETYCKI, DOM REKOLEKCYJNY, REOFILE, LITERATKA, NĘCISKO, WYKONANIE, FONDUE SEROWE, OWALNICA, REPOZYCJA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, HALBA, GRZANKI, OBSTRUKCJA, ZNACZENIE, ABSOLWENTKA, AMARANT, WRAK, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, SSANIE, MONOLOG WEWNĘTRZNY, TYNKTURA, OPONENT, TOPIKALIZACJA, PRACA DOMOWA, PAMIĘĆ, PARKAN, RÓG, OPARY, PLAGA, UPOWAŻNIENIE, BEZPANCERZOWCE, ANTYCYPACJA, STREFA NADGRANICZNA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, DRACENA, BASTEJA, ALLOMETRIA, BASENIK, MALINÓWKA, TRYBUT, PASTA, KAROTENOID, BRONA, DUBLET, BASEN, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, FOTOJONIZACJA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PRZEJAW, ALABASTRON, FENIG, TOPENANT, PASKUDA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ODPŁATA, KALIBER, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, RADIANT, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, PIEROGI, FUNT-SIŁA, MENAŻKA, KRAJOWIEC, KONFISKACJA, KUR, REJESTRANT, SEZAM, TRAŁ, MONOPARTYJNOŚĆ, NAŚLADOWANIE, JOAN, MOZAIKA, ANKUS, FUTRO, TAG, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, OSŁONA, DRABINA, TANGO, WINIARZ, SĄD OSTATECZNY, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, ROZŁOGI, ALKOWA, DOLEGLIWOŚĆ, ODŁAMKOWY, AJENCJA, DYSONANS, DIABLOTKA, PANGSZURA INDYJSKA, SKŁAD DRUKARSKI, LEKARSTWO, KUCIE, POMOC DROGOWA, MOMENT, MELON, KOLOR LUKOWY, DAWCZYNI, DZIKA KARTA, PARKIET, BACHUS, BĄK, WITAMINA, WYLOT, INHALACJA, KONWERSJA, PUSTELNIA, BASEN PORTOWY, GALWANOSTEGIA, TUBA, MISTERIUM, BORZEŚLAD ZWISŁY, ZAPŁOTKI, AUTOMAT TELEFONICZNY, PULPIT STEROWNICZY, LEKTOR, POWTÓRKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, SIOSTRZYCZKA, HASŁO, WCHŁANIANIE ZWROTNE, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ASYSTA, CAPRICCIO, WIELKOŚĆ SKALARNA, FILM SF, DANE, BARYKADA, IGOR, ATRYBUCJA, KŁADKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, WIDŁY, SZACHY TRZYOSOBOWE, KANCONA, OMER, WRZÓD TRAWIENNY, OSTROWIANIN, MARŻA HANDLOWA, PIEC, WYBREDNIŚ, KANTONISTA, KROSNO, DYSPEPSJA, WAŁ MORENOWY, ETYKIETA, BATON, PRZEWIELEBNOŚĆ, PALTO, KANADYJKA, BONOŃCZYK, STÓŁ, HRABIANKA, RODNIK, SKŁAD PODATKOWY, HUZAR ZWYKŁY, CZERPAK, RAPTULARZ, MŁYN WODNY, BORDER, ŻURAW, BANDOLIER, KAPITAŁ, BYCZEK, WATOLINA, AŻUR, WILGOTNOŚĆ, BŁYSZCZYK, STROP KLEINA, MIMOŚRÓD, EMOCJA, POJAZD KOLEJOWY, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PINCETA, ROGER, NARKOTYK, KLAUZULA WALORYZACYJNA, TERMINAL PASAŻERSKI, LEJTNANT, COLCANNON, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ALLEGRETTO, ZESPÓŁ, CZĄBER, JUJUBA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, CZTERNASTOLECIE, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, MAKRO, MIESZANIEC, UDŹWIG, WYDMUCH, WAMPIREK, MARS, DEMONSTRACJA, RAMA, PODZIAŁ, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, MOC ZNAMIONOWA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, PLUSKWIAK WODNY, PLANETA SKALISTA, GLORIA, ANTAGONIZM, NET, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, STRUNOOGONOWE, MIKROGRAFIA, SITO, LĘDŹWIE, RZEMIEŚLNICTWO, PERIOD, OKARYNA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ITALIAŃSKI, CYMBAŁ, RZEZAK, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, BASEN, TABLETKA, WILKOM, SPRĘŻYNA, NANSUK, BIERWIONO, ADIUSTACJA, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, WIZJONER, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KOŁYSANIE, WARKOCZ, KLAPKA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, DIAGNOSTYKA, FREAK, BLOKADA, PUNKT WITALNY, PRZEZIERNIK, DETENCJA, CZOŁOWNICA, DZIELNICA, CIUPAGA, FORMACJA SKALNA, EMBRIOGENIA, BASKINKA, SZLAM, LEPIARKOWATE, PODGLĄD, INFORMATYK, RZADKOŚĆ, AGENEZJA, SIATKA, KRUPA, SYRENA, PROTEZA, ?KOPROFIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZABURZENIE w biologii, medycynie: odstępstwo od normy w budowie lub funkcjonowaniu jakiegoś organu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZABURZENIE
w biologii, medycynie: odstępstwo od normy w budowie lub funkcjonowaniu jakiegoś organu (na 10 lit.).

Oprócz W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU sprawdź również:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne ,
usuwanie ze stanowisk lub urzędów grup osób, które są w jakiś sposób niewygodne dla sprawujących władzę ,
niechęć do ludzi i lęk przed nimi, unikanie ich ,
sztuka rytowania w drzewie ,
nahaj ,
drobiazgowość, szczegółowość, obfitość detali ,
kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych ,
ściśle określona nastawa wartości pomiarowych, przy której dokonuje się danego pomiaru ,
cudzoziemiec wydalony poza granice kraju, w którym przebywał lub pracował nielegalnie, lub dla którego stanowił zagrożenie ,
środkowa warstwa ściany serca ,
ptak z rodziny kukułek ,
Pelobates syriacus balcanicus - podgatunek grzebiuszki syryjskiej, należący do rodziny grzebiuszkowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie ,
członkini drużyny w niektórych sportach zespołowych, której zadaniem jest zapobieganie atakom napastników przeciwnika ,
Jerzy - ... Gracz (zm. 2004) malarz ,
cecha czegoś, co jest eleganckie, wytworne, właściwe dworowi ,
przedstawiciel w wyborach pośrednich ,
środkowa część noża tokarskiego zakończona ostrzem ,
gatunek flawiwirusa, powodującego zachorowania na infekcję z objawami od łagodnych do ciężkich (prowadzących niekiedy do śmierci), którym towarzyszy często żółtaczka ,
wzór na ubraniu zawierający motyw gwiazd i jeleni na tle jednolitego pasa ,
utwór muzyczny powstały przez zmiksowanie np. wielu utworów w jeden lub zmianę rytmiki na podstawie oryginalnego utworu ,
łącznik między przeszłością a teraźniejszością ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka ,
w komunikacji drogowej: ostre, białe światło, które ma daleki zasięg (100-150m); najczęściej w liczbie mnogiej ,
krótkofalowiec, którego głównym zajęciem jest nasłuchiwanie ,
Bóg ,
niesamowite, niezwykłe historie ,
wymarły indoeuropejski język Frygów, używany w starożytnej Anatolii ,
Cottus poecilopus - gatunek drapieżnej, słodkowodnej ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych (Cottidae) ,
wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego

Komentarze - W BIOLOGII, MEDYCYNIE: ODSTĘPSTWO OD NORMY W BUDOWIE LUB FUNKCJONOWANIU JAKIEGOŚ ORGANU. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast