KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BENEFICJENT to:

każdy, kto ma (otrzymał) beneficjum, osoba, która czerpie zyski związane z posiadaniem urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BENEFICJENT

BENEFICJENT to:

osoba lub instytucja czerpiąca zyski, profity z czegoś (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.252

GRYPS, NIEOSTROŚĆ, NIESTAWIENNICTWO, BEANIA, PIECZĘĆ, CHOROBA ZAWODOWA, KARDAMON, PETENT, TRZECI, DELAMBRE, PREZES RADY MINISTRÓW, DYPTYK KONSULARNY, ZAOPATRZENIE, ROKOWANIA ZBIOROWE, POTRZEBUJĄCA, MINERAŁ, SZWEDZKOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, UZALEŻNIONY, LADA, LATARNIA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, ARTEFAKT, BRYTFANKA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, ZWIERZCHNIK SŁUŻBOWY, ASPAZJA, DECYMA, KONSTYTUCJA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, NIEOBYCZAJNOŚĆ, BASEN, HIEROFANT, GAZ SYNTEZOWY, KASZA, LIST POETYCKI, METODA FEULGENA, BEZCZUCIE, OBRÓT, FLUORESCENCJA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, REGENERACJA, DEWELOPER, HAMBURGER, ODŁAM, JADZICA, MACZUGA, SALSA, KWADRANT, KARBOKSYL, ROŚLINA OZDOBNA, ARTROZA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, ROZSZCZEP WARGI, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, MASKOTKA, BIZNES WOMAN, KRÓL, KRANÓWKA, DUPLIKACJA, PALATYNKA, SENTYMENT, SPAMIK, TUM, KSIĘGOWY, NIEDYSPONOWANIE, SAMOGRAJ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, REDINGOT, FERMION CECHOWANIA, ŚRODEK PRAWNY, TOROWIEC, BABKA PIASKOWA, SUWNICOWY, MIEJSCE, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, GUMKA, PLAMA, SZCZOTKA, OBSESJONATKA, WARZYWNIAK, GAJA, BOMBARDA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, TUK, BLOKERS, FAKIR, GŁODOMÓR, PRĄŻEK, NARKOTYK, DOPPELGANGER, WYSTAWA, PATENT, BIELACZEK, ZAPONA, RELACJA ZWROTNA, BULION, WAPORYZACJA, PACYFIKAŁ, TRĄBA JERYCHOŃSKA, MEMBRANOFON, INFUZJA, WYJĄTEK, KURAK, LICZBA RZECZYWISTA, PROSO, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, ADAPTACJA, NIEWIERNOŚĆ, EDWARD, WIDMO RENTGENOWSKIE, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, UKRZYWDZONY, WYSŁANNICA, CIEPŁE KLUSKI, KRWINKA, PERŁA, TERMIN ZAWITY, NIMFOMANKA, TURYSTYKA SEKSUALNA, SIŁA WYŻSZA, FRONT STACJONARNY, PIGUŁKA DZIEŃ PO, DERESZ, NATRĘTNOŚĆ, LEPSZA POŁOWA, NOSICIEL, OCZAJDUSZA, PŁATEK, CYNGLE, NOBEL, KOK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, EMPIREUM, MEPAKRYNA, PASTWA, KRWIOPIJCA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, WSTĘPNICA, HELIOLATRIA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, LKM, SKRZYPEK, CIĄG, EMPORA, HISTERYK, PORZĄDEK, POKRĘTKA, PION, WYRĘBA, ALIDADA, OTWARTA GŁOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA, SZKLARKA, ZAKON MNISZY, KANALIZACJA KABLOWA, ENTEROKOK, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, DIABELEC, MASKA, DYSK ZIP, DELOKALIZACJA, TEMBR, ALBUMIK, POSTAĆ, KOMPLEKS, ŹRÓDŁO TERMALNE, GRANITA, ZAPITA, IMINA, ŻACHWA, KUNA, WYMIENIACZ, KUPAŹ, INSTYTUCJA PROCESOWA, STUDNIA, WICINA, MOBILE, WIĄZANIE, SKATING, PRZEŁAWICENIE, SĘDZIA RINGOWY, GLORIETA, ANIMIZM, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, PODWODA, WOLTAŻ, KABINA, ODZYSK, AKROBACJA LOTNICZA, REPULSOR, PHISHER, ZIEMIANKA, GRÓDŹ, MAPA TOPOGRAFICZNA, CERAM, POTOCYZM, GRA, KILOMETRAŻ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, SKLEROZA, KRĘPACZKI, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, WAWRZYN, ZASTÓJ, SIŁA PŁYWOWA, KOMIN PŁACOWY, KLAKIER, SKI-TOURING, WYRZUT SUMIENIA, WCIERKA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, LABIRYNT, POWIELACZ ELEKTRONOWY, WSZECHSIŁA, SALWINIOWCE, NASKÓREK, PEDOFILSTWO, MISTRZYNI, PREZYDENTKA, MATEMATYK, PRZEDSIĘBIORCA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, WYRAZ ZŁOŻONY, KOSA, PEDAŁÓWKA, POJAZD KOLEJOWY, BLANKIETOWOŚĆ, BRAMA TRIUMFALNA, KORKI, OBRÓBKA, STARTER, ZDZIADZIENIE, WIĄZADEŁKO, KRZYŻ, KOPROFIL, SFERA, FUTRYNA, CIENNIK, WIDMO OPTYCZNE, EDAMMER, SEK, OLEFINA, SIÓDMY, FILTR, KRESOWIANKA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ŁASKAWCA, BARWA, WPADKA, URZĘDNIK DWORSKI, LIBERIA, KAULIKARPIA, OPERATOR, OSZCZĘDZACZ, BORDER, MAKAGIGA, STRZAŁKA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, DZIURKA, WARTOŚĆ, MARCINEK, EFUZJA, INTERNAT, GRUZIŃSKI, KARCZOWISKO, KIJ BEJSBOLOWY, PAPAD, JEGO WYSOKOŚĆ, WOLE, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, CZARTER, PIEŚŃ, AKCJA, NEKROPOLIA, SZNAPS, NEFROSTOMIA, OLIWA, LANDLORD, ŁOŻYSKO, WERSJA BETA, WYSYP, ODBIJACZ, SZKLANY SUFIT, DOKUMENTARZYSTKA, DOK, GWIAZDA NOWA, REGENERACJA, INWENTARZ MARTWY, ORBITA POLARNA, INSTRUMENT FINANSOWY, KARTACZ, CZĘŚĆ ZDANIA, NIEDOTYKALSKI, SZTUKA, POTÓWKA, CHRYZOFITY, LEJ, ?SYBIRSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.252 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BENEFICJENT każdy, kto ma (otrzymał) beneficjum, osoba, która czerpie zyski związane z posiadaniem urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BENEFICJENT
każdy, kto ma (otrzymał) beneficjum, osoba, która czerpie zyski związane z posiadaniem urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.).

Oprócz KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast