Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BENEFICJENT to:

każdy, kto ma (otrzymał) beneficjum, osoba, która czerpie zyski związane z posiadaniem urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BENEFICJENT

BENEFICJENT to:

osoba lub instytucja czerpiąca zyski, profity z czegoś (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.547

ZIELSKO, FRONTON, ŻUŻLOBETON, BARETKA, KLAKSON RĘCZNY, EROZJA ŚNIEŻNA, FRISBEE, KLATKA BŁAZNÓW, POGONIEC, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, MACERACJA, HALBA, MARUDA, KOALICYJKA, ŁONO, SCENOPISARSTWO, OWADOŻERNOŚĆ, ULUBIENIEC, MIKROOTOCZENIE, PRASA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, PATROCHY, FUTRYNA, KOMPATYBILNOŚĆ, POLITOWANIE, PLANTACJA, DOKUMENTALISTA, OPAKOWANIE, NIEPOROZUMIENIE, ZBLIŻENIE, KORYTARZOWY, KALCEOLARIA, ANGIOPLASTYKA, STOPOTONA, LUDEK, OSTATNIA, HEKSACHLOROFEN, LOŻA, SUBLIMATOR, NIEDOROZWÓJ, TAMASZEK, JĘZYK GURAGE, MENZURKA, DIAKRYT, FLAGSZTOK, TAKT, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, TALERZ, NAGANNOŚĆ, LITERATKA, MAŁPY, PIONEK KRÓLEWSKI, STARY WYGA, AKCENT PRZECIĄGŁY, ROBOTY PRZYMUSOWE, ANGIELSKA FLEGMA, OJCIEC CHRZESTNY, LYCRA, TRUP, CHWYTACZ, GRUSZECZKA, BELWEDER, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, ONDYNA, ŁAPÓWKARSTWO, TARCIE, KOMPLIKACJA, PANICZĄTKO, BEZPIECZEŃSTWO, BRYTYJSKOŚĆ, PASSEPIED, MĘŻCZYZNA, IKAR, GAZÓWKA, LODY, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, OBJAW ZASŁONOWY, FRANT, MSZA GREGORIAŃSKA, KOSMETYK KOLOROWY, PERIOD, NAPASTNICZKA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, DŁUGI WEEKEND, TRZMIEL RÓŻNOBARWNY, DZIAŁOSZYN, KARBOKSYL, DYSOCJANT, IMMUNIZACJA CZYNNA, PASTORALE, POZWOLENIE EMISYJNE, PĘDNIK OKRĘTOWY, PASMANTERIA, RUCHANKA, GEOLOGIA DYNAMICZNA, INTERWENCJA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, KONKURENCJA, CHAŁUPNICA, ZŁOCIEŃ, DRĄGAL, MAŚLANKA, PRYNCYPIALISTKA, GARKUCHNIA, TRZEPACZKA, APOLOGETA, DELIBERACJA, WANIENECZKA, ANDANTINO, ALIAS INTERNETOWY, PIERWOTEK, NAKŁAD, SPOILER, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CZŁON NADRZĘDNY, OGNIWO SREBROWE, PAŁA, PODUSZKA, KOCIOŁ FLUIDALNY, BIOETYK, HYBRYDA, POWAGA, JAMA, WSPÓLNIK, DROMOS, STACJA, TIOSÓL, LORDOSTWO, GRAB, SERENADA, SZCZELIWO, PODRODZAJ, TUSZ, PRZESYP, KOŁEK, KOSZTORYS INWESTORSKI, BELKOWANIE, TROJACZEK, DYSTRYKT, UDŹWIG, ZBOCZENICA, SIŁA NOŚNA, SERENADA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PRZEWOŹNIK, OBLAT, LINUX, PASKUDA, DOSADNOŚĆ, ARYBALLOS, WIĄZADEŁKO, KOMIN PŁACOWY, NORI, PASZTETÓWKA, ŁAPA, OPENER, SIEROCTWO SPOŁECZNE, GRANT, PIEC INDUKCYJNY, BATERIA AKUMULATOROWA, GWIAZDA ZMIENNA, AŁUN, KABAT, DODATEK SZKOLENIOWY, PISTOLET, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ESTETYZM, CIAŁO NIEBIESKIE, SPÓŁKA CICHA, SPOT, OPŁATA STOSUNKOWA, EMBRIOGENIA, KONTRABANDA, WIBRACJA LABILNA, KOCHAŚ, LIGATURA, HEROINISTA, ZACHWALACZ, NATRYSK, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, WERSET, LEKARSTWO, MEDIUM TRANSMISYJNE, MYJKA, NADŻERKA, WYWIAD LEKARSKI, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, TAJNE KOMPLETY, HALA MASZYN, WCIOS, PEGMATYT, GEEZ, PIEŚŃ, KOREKTOR, ANIMATORKA, HANTABA, ANKIETOWANA, GRANICA, GUARANA, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, OBRAZ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, DWUNASTKA, CZESKI BŁĄD, BADYL, ESENCJA, KARTA, BEŁT, WYKONAWCA, KLAKA, BLIŹNIACZOŚĆ, ARAMEJSKI, PŁYWANKA, OŚLI ŁEB, USŁUGI SPOŁECZNE, SEKS ORALNY, PIEPRZÓWKA, OSOBA PRAWNA, JĘDZA, SWAWOLNIK, AGAT MSZYSTY, PYTANIE, KOLCZAK, PLEŚNIAK, KONTRAKT TERMINOWY, GATUNEK INWAZYJNY, WIZA WYJAZDOWA, BYDLAK, KONEWKA, PĘCHERZYK, PRACA INTERWENCYJNA, ROZBIEŻNOŚĆ, PINKA, IDEACJA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, BULION, LOK AGNESI, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, ŻYŁA, IMPOST, REZYDENCJA, EFRAIMITA, TUNIKA, ACETYLENEK MIEDZI, AHA, FILIACJA, TŁUSTY DRUK, RÓŻA BAZALTOWA, SZATAN, SYSTEM KAPITAŁOWY, CZOPEK, FLESZ, RZECZNIK, NIESAMOISTNOŚĆ, KLIN, KOLEGA, HALO, KUMCIA, TUNIKA, ZABAWOWICZ, SERŻA, KNOT, OLEJARSTWO, REZYDUUM, ORŁORYB, PRZÓD, WAGON, ZASTRZALIN, PŁATKI ŚNIADANIOWE, USZYSKO, JUNIORKA MŁODSZA, BEZAN MASZT, NIEMIECKOŚĆ, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, SPÓJNIK, GAD, ODSTĘP, ADYGEJCZYK, MORELÓWKA, KIŚCIEŃ, EKOGROSZEK, ALT, NIĆ WIODĄCA, KANADYJKA, CZAS URZĘDOWY, PROMOTOR, TABELA STRATYGRAFICZNA, KONOTATKA, ZEBROID, SUKA, PEONIA, OWEROL, DEZAKTYWACJA, RZEKA ROZTOKOWA, JEZIORO POLODOWCOWE, BRADLEY, KARABIN WYBOROWY, RENOMA, OPERAT UZDROWISKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.547 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: każdy, kto ma (otrzymał) beneficjum, osoba, która czerpie zyski związane z posiadaniem urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAŻDY, KTO MA (OTRZYMAŁ) BENEFICJUM, OSOBA, KTÓRA CZERPIE ZYSKI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM URZĘDU, NADANEGO MAJĄTKU ALBO ZIEMI; TERMIN HISTORYCZNY, UŻYWANY W STOSUNKU DO DAWNYCH URZĘDNIKÓW LUB POSIADACZY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
beneficjent, każdy, kto ma (otrzymał) beneficjum, osoba, która czerpie zyski związane z posiadaniem urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BENEFICJENT
każdy, kto ma (otrzymał) beneficjum, osoba, która czerpie zyski związane z posiadaniem urzędu, nadanego majątku albo ziemi; termin historyczny, używany w stosunku do dawnych urzędników lub posiadaczy (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x