ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA CHORWATA LUB CZEGOŚ CHORWACKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHORWACKOŚĆ to:

zespół cech typowych dla Chorwata lub czegoś chorwackiego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA CHORWATA LUB CZEGOŚ CHORWACKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.546

HERMAFRODYTYZM, BIAŁORUSKOŚĆ, SZPONA, ZALESZCZOTEK, ZROZUMIAŁOŚĆ, SAMOGONKA, WIDZENIE, CHARTER, MASTYKS, OSKROBYWANIE, LINIA BOCZNA, ANAGLIF, POTWÓR, POLEMICZNOŚĆ, KONSTYTUCJA, KRANIEC, SIEKANIEC, INKWIZYCYJNOŚĆ, GATUNEK, ARENA, PŁUCZKA, POBIAŁKA, DARWINIZM SPOŁECZNY, DROGA GRUNTOWA, OKRES PÓŁTRWANIA, MAGAZYN, STAN, EWANGELIA, NAWÓJ, MARIONETKA, HYDROPOLIP, KONTUR, GORGONZOLA, NIEMOŻEBNOŚĆ, PAROBEK, BEBIKO, KABLOBETON, SZAFLIK, ABSMAK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, RYS, PĘDNIK CYKLOIDALNY, NARÓD, PIĄTA CZĘŚĆ, LAMINAT, FIAKIER, OWOC, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PRZYDAWKA, GETTO ŁAWKOWE, ŚMIECISKO, POIDEŁKO, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SONG, BADANIE JAKOŚCIOWE, STRUKTURA PROSTA, NIEZNAJOMOŚĆ, NIEUŻYWANIE, RAMIĘ, NATRĘTNOŚĆ, MIECZ, PRZERWANIE CIĄŻY, ZANIK, OBRONA, PŁAT, ALPAGA, JEZIORO GLACJALNE, LOT, SERBSKI, STACJA POMP, ZMAGANIA, HOMESPUN, DROŻNOŚĆ, KOLEUS, GWAJAK, PŁUCZKA WIERTNICZA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, WIZYTÓWKA, MROŻONKA, ZJAWISKO KERRA, BASEDOW, ROGALIK, SZCZI, JĘZYCZEK U WAGI, OBIEKTYWNOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, AUTOMOBILISTA, KLIN, EWANGELIA, BRANIE POD WŁOS, ETYKIETA, INTERNACJONALIZM, MARINA, KOŁOWROTEK, OWIJARKA, TOWARZYSZKA BRONI, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, BANAN, PANTOFELNIK, SZTUCZNY LÓD, PIZANG, ILUZYJNOŚĆ, PLAN, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, WYROCZNIA, M, CZASOWNIK WIELOKROTNY, ŻYŁA, FILIGRAN, POZYCJONOWANIE, INTERES PRAWNY, CIASTO, ŻUŻEL, SEKCIARSTWO, GAŁGAN, TOMBEAU, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WYŁAPYWACZ, KURACJA WSTRZĄSOWA, ODGŁOS, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SER, ZŁUDZENIE, SOCZEWKA, TRĄBKA, WZÓR, KOROWAJ, KUDŁACZ, PEŁNE MLEKO, KOŁOWANIE, NUDZIARZ, ODCZYNNIK CHEMICZNY, ROK SYDERYCZNY, DOBÓR GENETYCZNY, UMAJANIE, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, PRAWNICZOŚĆ, PUNK, MATOŁEK, ALGORYTM SYMETRYCZNY, DZIEŁO ROGOWE, DRELICH, KOŁTRYNA, REGUŁA ALLENA, ZAPITA, TARADAJKA, BENTAL, ZESPÓŁ NEZELOFA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, OTCHŁAŃ, KATAKUMBY, ALPAKA, PASKUDA, SZYFON, ŁAWA, ROTMISTRZ, DANONEK, NEUROPATIA, PODSYP, STOMIA, ZATOR, PODWOZIE, HACZYK, GLOBUS, PRZEKAZANIE, WOLNY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, KOLEGA PO FACHU, CHITON, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, TROPIK, SOLIDARYZM, KOPA, GOŚCIU, ARKATURA, STEROWNICA, TRANSKRYPCJA, SPRAWA, KOSARZ, SKWARKI, NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA, WYWIADOWCA, PŁACHTA, DZIAŁALNOŚĆ, ZAWAŁ BLADY, TINA, OSTATECZNOŚĆ, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, MESA, SATYNA, ARESZT DOMOWY, RÓG, STYL KOLONIALNY, MIEDZIONIKIEL, KWASZONKA, OSOBA, SZCZERBA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, SPIRYTUS, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, ODPOWIEDŹ, ROZSZCZEPIENIE, MODERNIZACJA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ANTENA YAGI-UDA, MOTOR, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, BARYCENTRUM, PRZESTRZEŃ HILBERTA, SKRA, ISCHIAS, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, BATERIA AKUMULATOROWA, OPISOWOŚĆ, SMOK, KLASTER DYSKOWY, CEBULARZ, BONITO, GŁĘBOKA HOMOLOGIA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KOMITET, BOĆWINA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, GWIAZDA WIELOKROTNA, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, CZARNA DZIURA, ZMIERZANIE, TĘPOZĘBNE, NIEPOKALANEK MNISI, OBSADA, POTWORKOWATOŚĆ, APARAT, DOMEK DLA LALEK, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, POLEWACZKA, TRAWA PASTEWNA, ŁUSKA, KATAPULTOWANIE, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, RETENCJA, TECHNIKA CIEPLNA, HOLK, BARCHAN, KOLUMNA, NARTOW, ZESPÓŁ, KASACJA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PRZEGLĄD, RÓŻA, TRAWA KANARYJSKA, PRZYWÓZ, CENTRALA, JEŻOWIEC JADALNY, SANKI, OKAZ, SZYNA, SPRZEDAWCZYK, LINA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, LAS, STYL RETORYCZNY, BLOK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, DAN, HULAJDUSZA, PRAWO FORMALNE, CYGAN, FRATER, WOLUTA, ZWIERZĘ, WIBRACJA LABILNA, ZESZYT, JĘZYK KANANEJSKI, WŁODZIMIERZ, WĘZEŁ ZARODKOWY, CUG, WAWELE, CYNGLE, PERYKARP, SUSZ, CZASOWNIK FRAZOWY, JEZIORO RELIKTOWE, TIOSÓL, TENUTA, KONTEKST, JAPOŃSZCZYZNA, WIELOKROTNOŚĆ, COB, PAPIER, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, PLAKAT, APANAŻE, STAWKA, ZAPOJKA, NACIEK, ŻERDNIK, ŁAPKA, ?DYSPENSER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA CHORWATA LUB CZEGOŚ CHORWACKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA CHORWATA LUB CZEGOŚ CHORWACKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHORWACKOŚĆ zespół cech typowych dla Chorwata lub czegoś chorwackiego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHORWACKOŚĆ
zespół cech typowych dla Chorwata lub czegoś chorwackiego (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA CHORWATA LUB CZEGOŚ CHORWACKIEGO sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ZESPÓŁ CECH TYPOWYCH DLA CHORWATA LUB CZEGOŚ CHORWACKIEGO. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast