KRZEW LUB DRZEWO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, KRZEW O BIAŁYCH KWIATACH I CZERWONYCH OWOCACH, DOSTARCZA GARBNIKÓW I GLIKOZYDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KALINA to:

krzew lub drzewo półkuli północnej, krzew o białych kwiatach i czerwonych owocach, dostarcza garbników i glikozydów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KALINA

KALINA to:

Viburnum - rodzaj roślin zaliczany w systemach APG do rodziny piżmaczkowatych (Adoxaceae), wcześniej wyodrębniany był w monotypową rodzinę kalinowatych (Viburnaceae) lub włączany był do przewiertniowatych (Caprifoliaceae) (na 6 lit.)KALINA to:

owoc (pestkowiec) kaliny koralowej, jadalny, jeśli zbierany po pierwszym przymrozku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZEW LUB DRZEWO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, KRZEW O BIAŁYCH KWIATACH I CZERWONYCH OWOCACH, DOSTARCZA GARBNIKÓW I GLIKOZYDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.645

DRGANIE AKUSTYCZNE, APLIKACJA, ŻURAW, DWUCYFRÓWKA, PRÓCHNO, ZANIECZYSZCZENIE, OMER, SUKCESJA, LIGATURKA, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, DZIECINNOŚĆ, BERLACZ, IDIOSYNKRAZJA, BUŃCZUK, FALA, ANTRYKOT, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, ZABAWKA, PUNKT, DAMA, ŚCISŁOŚĆ, MOHRG, KONTRAMARKA, DRZEWO KAKAOWE, DYMISJA, DZIWKARZ, SOBÓR, ZATOKA, WARSZTAT, MYSZ ZIELNA, WKLĘSEK, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, PROSTOSKRZYDŁE, AUTOTEMATYZM, STEMPEL, ŁATA, PREZYDENCJA, KRATER, OKRZYK, ACHAJA, CZABAN, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, REGLAN, GUZIK, FUTRO, CYNIA, WOSZCZYNA, SŁOBODA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TERMOS BUFETOWY, EFEKT MNOŻNIKOWY, DUPLEKS, ZAWODOWIEC, PRZEMOC, MASZYNOWNIA, FILET, IROKEZ, STRÓJ, MODRZEW ZACHODNI, ODTWARZANIE, TRAŁ, ZANOKCICA CIEMNA, DOWÓD RZECZOWY, SZOPKARZ, GIRLANDA, SĄCZYNIEC, LICENCJA OTWARTA, ZIELONE, RUSAŁKA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, PAŃSZCZYZNA, NUMIDIA, BAZOFIL, ROGATEK, ZIARNKO, EPOKA LODOWCOWA, WELINGTONIA, DOKUMENT, SAGA, MIESZANINA, OSTATNIE POŻEGNANIE, BIEGUN, KONTENER, PLEŚNIAK, CIOTECZNY DZIADEK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, YORKSHIRE PUDDING, GRYLAŻ, NIEGOSPODARNOŚĆ, RZYGACZ, ASYSTA, BASEN, PROCES GEOLOGICZNY, POMOC STYPENDIALNA, KREMÓWKA, HRABINA, PAJĄCZEK, AFISZOWANIE SIĘ, BEFSZTYK, BIDULA, BANIA, KLON, PIERSIÓWKA, MOKIET, SZYFON, BUK, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, STILON, RETROGRADACJA, KARTOFELEK, KONTAKT, ASYSTENT, ORBITA POLARNA, DELFIN HEKTORA, SZYJA, TYTUŁ NAUKOWY, PODKŁAD, ARKADA, ANTENA RAMOWA, FORT, DRĄG, PIEGUS, OFICJAŁ, GREK, PIPIL OBROŻNY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, KOLUMNA, NOCEK WĄSATY, BEZ, DYDELFOKSZTAŁTNE, KRYJÓWKA, CZAPA, OLEJ PALMOWY, ODPŁYW, LODOWIEC ALPEJSKI, DZIAŁKA, ANTYLOPA, AKROBATYKA SPORTOWA, KĄT PROSTY, REŻIM, ŚLĄSKI, NIEISTOTNOŚĆ, PŁYTA PILŚNIOWA, WYWIAD, BRONA, BUGAJ, ZGRUBIENIE, DZIURKA, BROŃ OBUCHOWA, EPISTOŁA, DOKŁADNOŚĆ, ROŻEK, BABULINKA, JARMULKA, POŁAWIACZ, PRZESTRZEŃ, DIABLOTKA, CZOŁO, TARNINA, TRANSFER BUDŻETOWY, MANIAK, OŚWIECICIEL, AGERATUM, PETROLAKOZAUR, SAKLA, UDŹWIG, TANK, OSCYLATOR, PRÓBKA, TABLICA STEROWNICZA, KWILAJA, SKAŁA, OMAM, FUGA, POTOP SZWEDZKI, RZADKOŚĆ, PIDGIN, OSTRUŻYNY, SZLAMIEC, JAGODÓWKA, DOMINANTA, HOMESPUN, CIEPLARKA, NOK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SUMA KONTROLNA, ŚWIECA, WATA, LILA, GŁUPSTWO, MINERAŁ ZABARWIONY, KOCZ, OPOŃCZA, RITA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, WĘZEŁ, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, SYMFONIK, DZIADZIENIE, ZAGĘSZCZACZ, FAZA, OPERACJA LOGICZNA, DOMEK, NIEUMARŁY, PRZYSŁÓWEK, ŚWIATŁOCIEŃ, HERBICYD, KISZONKA, CHRANCUSKI, SYKOMORA, SKŁAD, PRZEDZIAŁ, ZAJĘCIE, BŁYSK, KNOT, TUMBA, ADAPTOR, DEZETA, KUŁAK, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PRZEWRÓSŁO, FILTR ANTYSPAMOWY, WZGLĄD, KOTONINA, BŁYSZCZYK, PRZEMIENNIK AMATORSKI, MIZOPEDIA, ARAMEIZM, LODOWICA, PISTOLET, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, RAKIETKA, KOMBINEZON, CZĄSTKA DZIWNA, LISTA STARTOWA, DIRT, KORD, NIEBO, TRĄBKA, BINOKLE, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, SZYK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, AKCJA, ASFALT, OKULARY, FASOLA ZŁOTA, CZEK IMIENNY, PAWILON, GLORIA, OŚNIK, POSADZKA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PRZEDZIAŁ, MYSZ KOLCZASTA, PŁYWAK, ETIUDA, KRZEWUSZKA CUDOWNA, SĄD OSTATECZNY, MARKA, NALEŚNIK, BAWÓŁ DOMOWY, MALARZ, RAPTULARZ, KRZYŻAKOWATE, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KOALICYJKA, AFISZ, COLA, ANTAGONIZM, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ZASIŁEK OKRESOWY, MOTYLEK, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PRAŻMO, POMNIK, KUTER UZBROJONY, JACK, FUTRYNA, ABSZTYFIKANT, KAMYCZEK USZNY, GOŁOLEDŹ, KAKAO, SPÓJNIK, ŚLIWA MORELA, JEMIOŁUSZKA, DWUDZIESTKA, LUTNIA, KIRPAN, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ZAGOŃCZYK, TOM, KARTUSZ HERBOWY, SAJGONKA, PLOMBA, BRZEZINA, ZAPITKA, PRZECHÓW, CHOROBA WENERYCZNA, ?WSPÓŁREGENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.645 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZEW LUB DRZEWO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, KRZEW O BIAŁYCH KWIATACH I CZERWONYCH OWOCACH, DOSTARCZA GARBNIKÓW I GLIKOZYDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZEW LUB DRZEWO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, KRZEW O BIAŁYCH KWIATACH I CZERWONYCH OWOCACH, DOSTARCZA GARBNIKÓW I GLIKOZYDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KALINA krzew lub drzewo półkuli północnej, krzew o białych kwiatach i czerwonych owocach, dostarcza garbników i glikozydów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KALINA
krzew lub drzewo półkuli północnej, krzew o białych kwiatach i czerwonych owocach, dostarcza garbników i glikozydów (na 6 lit.).

Oprócz KRZEW LUB DRZEWO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, KRZEW O BIAŁYCH KWIATACH I CZERWONYCH OWOCACH, DOSTARCZA GARBNIKÓW I GLIKOZYDÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KRZEW LUB DRZEWO PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ, KRZEW O BIAŁYCH KWIATACH I CZERWONYCH OWOCACH, DOSTARCZA GARBNIKÓW I GLIKOZYDÓW. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast