ELEMENT LUB MECHANIZM, KTÓRY ODPOWIADA ZA WYCIĄGNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ LUFY PO STRZALE (EKSTRAKCJĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYCIĄG to:

element lub mechanizm, który odpowiada za wyciągnięcie łuski z komory nabojowej lufy po strzale (ekstrakcję) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYCIĄG

WYCIĄG to:

urządzenie, rodzaj kolei linowej instalowanej na stokach, służącej do transportu narciarzy, snowboardzistów i turystów (na 6 lit.)WYCIĄG to:

wentylator (na 6 lit.)WYCIĄG to:

fragment, skrót, wypis (na 6 lit.)WYCIĄG to:

urządzenie służące do transportu ciężkich przedmiotów, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości (na 6 lit.)WYCIĄG to:

odległość między dwoma stanowiskami asekuracyjnymi wyznaczona przede wszystkim długością używanej liny oraz konfiguracją terenu i ilością sprzętu (na 6 lit.)WYCIĄG to:

SLIP (na 6 lit.)WYCIĄG to:

kolej linowa do celów sportowo-turystycznych (na 6 lit.)WYCIĄG to:

slip; urządzenie w postaci wózków na szynach umieszczonych na spadku terenu stoczniowego do wodowania małych jednostek (na 6 lit.)WYCIĄG to:

dźwig składających się z cięgnika poruszającego podstawą ładunkową prowadzoną w prowadnicach (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT LUB MECHANIZM, KTÓRY ODPOWIADA ZA WYCIĄGNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ LUFY PO STRZALE (EKSTRAKCJĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.344

GWIAZDA NOWA, RAJOKSZTAŁTNE, KONKURENCJA, ELITARNOŚĆ, TALIB, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PIENIĄDZ LOKALNY, FASOLKA SZPARAGOWA, SŁODKA BUŁKA, POLOWACZ, DRAJREP, SZKIC TOPOGRAFICZNY, BUT NARCIARSKI, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, STROP KLEINA, KASETOWIEC, KIPA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, POŁOŻENIE, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, KLUCZ, MURZYSKO, OKRUTNOŚĆ, KOPIA, MAKLER, KOBIECISKO, ŻEBERKA, ŁĘG JESIONOWY, OGIER, ASYLABIZM, SOS SOJOWY, BON VIVANT, BEZIMIENNOŚĆ, ZNAK, PACHWINA, TUM, KABINA, ŁAŃCUCH, OSTINATO, ODCZYN, PRZEGRYWKA, ZAPACH, SZCZEPONOGI, SZTUKA EGEJSKA, KOMBATANTKA, ANTEFIKS, INFORMACJA GENETYCZNA, SCHADOW, OPONA PNEUMATYCZNA, KOPUŁA GEODEZYJNA, STOPIEŃ NAUKOWY, KLASZTOR, CESJA NALEŻNOŚCI, PRANKSTER, MOSTEK, PIERWSZOŚĆ, KIERUNKOWSKAZ, SZPILECZKA, NOWOROCZNIK, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PNEUMATOLIZA, PAPRYKA, NIEBIOSA, PRZYJEZDNA, E-LIQUID, FIGURA, FURDYMENT, NAPIĘCIE, KONSOLA, KRYMINALISTYKA, BOK, LOCO, GOLIAT, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SŁABEUSZ, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PRĄD BŁĄDZĄCY, GRZYB PASOŻYTNICZY, AZJATA, TOPOS, BIAŁORUSKI, PĘTLICA, KOMBATANT, GERMANIZATOR, GAZ NIEKONWENCJONALNY, KACOWE, ZNAK, CYTRYNIAN, ŁUSZCZAK, KAUKAZ, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, KROKIET, SANDALIN, PRZEGRYZEK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, CHRUPKOŚĆ, PYTANIE, SOLFUGI, PRZEDJĄDRZE, INDUSTRIALIZACJA, KAND, INFORMACJA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, BRYCZKA, WIHAJSTER, KOMPENSACJA WERBALNA, MIERZEJA, PIEGOWATY, PISMO IDEOGRAFICZNE, LAMA, KAUKAZ, KABOTAŻ, WIECZÓR POETYCKI, MIKSER PLANETARNY, WYGIĘCIE, ANALIZA BILANSU, PARAPET, TRANSKRYPCJA, PREFEKT, BROŃ BIOLOGICZNA, RUCH, WIZA WYJAZDOWA, PCHACZ, SAMICA, KORONKA, TYTOŃ, LANDO, GIMNASTYKA MÓZGU, KONKURENT, KOPUŁEK PROMIENISTY, WLEW, PRZĘSŁO, CZAS TERAŹNIEJSZY, HOLK, PIONEK, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ODŁAMKOWY, ZUPA, MAKABRA, KARTA, KONWOLUCJA, TRANSFORMATORNIA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, WYROBNIK, DOM WCZASOWY, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, MONSTRUM, SĘDZIA, ATAWIZM, GEN EPISTATYCZNY, BEAR, RURA OGNIOWA, WEŁNA, STALLA, OTĘPIAŁOŚĆ, CEL, KOŁO SEGNERA, PIĘKNO, PODEJRZLIWOŚĆ, WCIĄGARKA, FUNT-SIŁA, WZNIOS, DZIÓB, DŻOLER, KNEL, MASZTÓWKA, KAPUSTA KWASZONA, KAPAR, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KOCIOŁ, ŁAPOWNICTWO BIERNE, FILEMON CIENKODZIOBY, AMERYKANKA, VOTUM, ROZWOLNIENIE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, WĄŻ, GAŁĘZIAK, KOMITOLOGIA, ECCHI, KANAŁ, JĄKANIE, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, REALISTA, TURECKI, TRYMOWANIE, AKSAMITKA, INTERPRETATOR, EREKCJA, STRACH BIERNY, KANONIK, OBUWIE, KREDYT KONSOLIDACYJNY, BAJCA, PRZELICZNIKOWY, DEMISEKSUALISTA, IGLICA, MIEJSCE, CYRK, SKANER, ZEKS, CZORT, ZWIĄZEK PARTNERSKI, FROTKA, LINA, DERMOKOSMETYK, NAPĘD RAKIETOWY, GRANATNIK, UWŁOSIENIE, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, JANUSZ, POLICHLOREK, LEJ KRASOWY, MUSZLOWCE, HAMULEC LUZOWANY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ELEMENT, DYSZKANCIK, WYŁĄCZNIK, ŻABKA, ZEW KRWI, ZIEMIANIN, PRZEKŁAD, KAKAO, OSTATNIE POŻEGNANIE, LOT SZYBOWCOWY, WSPÓŁĆWICZĄCY, ZROŚLAK, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, TABLICA EPITAFIJNA, KARPLE, PEŁNIA, ILOCZAS, PODCHLEBSTWO, SZPEKUCHA, JARZĘBINÓWKA, GOMÓŁA, PODKŁADACZ, KONWERGENCJA, ALIDADA, GRA, POWTÓRZENIE, TERENOZNAWCA, DUSZA CZYŚĆCOWA, KAPITALNY REMONT, SETNIK, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, HUMORESKA, ISTOTA ŻYWA, WINNY, KŁOBUK, OGÓR, DOJEŻDŻACZ, ŻAGIEW, CHORWACKOŚĆ, ŁOPATA, KARP PO POLSKU, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, JEHOLOPTER, SAMOOKALECZENIE, TYTULATURA, STREFA UNIKANIA, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, ATM, PANNUS, UŻYTEK, PESTYCYD, PATRON, PASAŻ, TREPANG, KANAŁ WENTYLACYJNY, JERZY, KOMISUROTOMIA, ŹREBAK, NAPASTNIK, ZIOŁO, ZAPOJKA, SKRÓT, DROGA BEZPRZETARGOWA, EGZEKUTYWA, MIECH, MARGINESOWOŚĆ, KARMIDEŁKO, PIJUS, SIEĆ WODOCIĄGOWA, GOŁĘBIE SERCE, SILNIK INDUKCYJNY, CHWAST, OKAPNIK, KONFIRMACJA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, CIĄG GEOMETRYCZNY, ZBOCZENICA, OFIARODAWCA, BEŁT, KOLEKCJONER, ?INDYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.344 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT LUB MECHANIZM, KTÓRY ODPOWIADA ZA WYCIĄGNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ LUFY PO STRZALE (EKSTRAKCJĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT LUB MECHANIZM, KTÓRY ODPOWIADA ZA WYCIĄGNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ LUFY PO STRZALE (EKSTRAKCJĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYCIĄG element lub mechanizm, który odpowiada za wyciągnięcie łuski z komory nabojowej lufy po strzale (ekstrakcję) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYCIĄG
element lub mechanizm, który odpowiada za wyciągnięcie łuski z komory nabojowej lufy po strzale (ekstrakcję) (na 6 lit.).

Oprócz ELEMENT LUB MECHANIZM, KTÓRY ODPOWIADA ZA WYCIĄGNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ LUFY PO STRZALE (EKSTRAKCJĘ) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ELEMENT LUB MECHANIZM, KTÓRY ODPOWIADA ZA WYCIĄGNIĘCIE ŁUSKI Z KOMORY NABOJOWEJ LUFY PO STRZALE (EKSTRAKCJĘ). Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x