STARY MĘŻCZYZNA; SŁOWO UŻYWANE PIESZCZOTLIWIE, Z POBŁAŻANIEM LUB WSPÓŁCZUCIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIADOWINA to:

stary mężczyzna; słowo używane pieszczotliwie, z pobłażaniem lub współczuciem (na 10 lit.)STAROWINA to:

stary mężczyzna; słowo używane pieszczotliwie, z pobłażaniem lub współczuciem (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STARY MĘŻCZYZNA; SŁOWO UŻYWANE PIESZCZOTLIWIE, Z POBŁAŻANIEM LUB WSPÓŁCZUCIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.884

KONTENER, NÓŻ, KORDIAŁ, PUNKT MOTORYCZNY, MATOŁ, KSYLOFAGIA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, KARES, POLIPTYK, ADADŻIO, LEŃ, PRAKTYKA, CZYTELNIA, OBŁĘK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PAMIĄTKA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, CZTERDZIESTKA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, PULARES, PANNUS, KRAWAT, KOBIETON, BADANY, ANNAŁ, MOŁOTOW, POJAZD SPECJALNY, KORYTARZYK, MYDELNICZKA, LATARNIA, JEMIOŁA, SOCZEWKA, SKRÓT, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, KLUZA, KEM, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, KANEFORA, SINIAK, MIKSER, KELT, BLIŹNIACZOŚĆ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZJAWISKO BARKHAUSENA, KOŁO, BEZECEŃSTWO, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, WYGASZACZ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KWAS NAFTENOWY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SYMPATYKOMIMETYK, BOGACTWO, MAKAK, INSTALACJA, MATRYCA STRUKTURALNA, DRAGA, REPUTACJA, MECENAS, CYNGIEL, TRZYKROTNOŚĆ, PYZA, SKRYBA, GRZANKI, IMPREZA TURYSTYCZNA, BEZPIECZNY SEKS, DŁUGODZIÓB, GRANATNIK, SUBSTRAT, SWETER, EKLER, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SYGNATURKA, KOLUMBARIUM, TUM, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, GENEZA, SIEKANKA, TYP DZIKI, LIŚCIEC, LOG, NOŻYCE, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, MOBBING, ZŁOŻE, NOŻĘTA, CZOSNEK, WODA, JOGURCIK, PRZYWODZICIEL, REGENERATOR, CENA DETALICZNA, ŁATA, POTWIERDZENIE, MIESIĄC, POKRYCIE, SZOK CENOWY, KRAN, BEGONIA, PRODROM, SZCZUDŁO, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, PARTIA, SENSYBILIZATOR, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, OBROŻA, SKORUPA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, UPOLITYCZNIENIE, ELEKTROIZOLACJA, SALADA, HIPERTONIA, WYDAWNICTWO SERYJNE, WNĘTER, WANIENKA, KACAPSKI, MATUCHNA, ŻYWOPŁOCIK, ALKOHOL, BLOCZNOŚĆ, INOKULACJA, BLASTOGENEZA, CIASNOŚĆ, KLEJÓWKA, ROSYJSKOŚĆ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, URYNA, ZAWAŁ BLADY, ZDRADLIWOŚĆ, WSPÓŁRZĄDCA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ADAPTACJA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KOSÓWKA, MOTOR, WINIARZ, AGENCJA, DYRYGENTURA, LINIA DEMARKACYJNA, KOŁEK, CZOPEK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KONWERSJA, BALET, OBUSTRONNOŚĆ, DROBNICA, KLONOWANIE, DYFERENCJACJA, STUDNIA ABISYŃSKA, FRYWOLITKI, SŁOWO, GOL SAMOBÓJCZY, LOKAL SOCJALNY, INTERCEPCJA, BARWNOŚĆ, FIN DE SIECLE, DWUDZIESTY, RENTA INWALIDZKA, BALERON, SAFARI, HYDROFON, HOT DOG, RODNIK, STOWARZYSZONY, NABIODRNIK, MYSZKA, ZLEWNIA, OSTOJA, EKSTRADYCJA, GALETA, UKRYCIE, KRÓLIK FLORYDZKI, DOCENT, REZULTAT, AKRECJA, PLEBEJUSZ, BBS, POMNICZEK, OPAŁ, KALINA, METAMERIA, PRASA, KAPUSTA KWASZONA, TRANSKRYPCJA, SZYDLARZ, MĄŻ, KOSMOGONIA, AUGUR, KAPITEL, TRZECI PLAN, SERBSKOŚĆ, KAMIENICA, KRUPON, DYFERENCJA, MATURZYSTA, BEK, ROŚLINA KOPALNA, BELA, HETMAN, KRYSTALIZACJA, SPECYFIKACJA, WSZECHSIŁA, ISLANDZKOŚĆ, AKWEN, SZARPANKA, ROZETKA, MYŚLISTWO, WYDERKA, SIAD, KARAFKA, TATAR, JEZIORO RELIKTOWE, OPASKA, SKRYBA, RAPORT, BAT MICWA, CHÓR, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, NEKTARIUM, ELEWATOR, GĄBKA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ŻEBERKA, OŁATKA, KOSMONAUTA, DERESZOWATY, MACHO, OTRZEWNA, STAN, AMBASADOR, WŁODARZ, PREPAID, GAD, PAWĘŻ, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, EPOKA, STOŻEK, KĄPIEL OŁOWIANA, ANASTOMOZA, POMORSKI, EFEKT MAJĄTKOWY, KAPELMAJSTER, CHÓR, RZECZ WNIESIONA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KLINIEC, STRES OKSYDACYJNY, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, DOM WCZASOWY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, ŚWINIARKA, BUTELCZYNA, SYGNALIZATOR, BATIAR, KOLOS, ADAGIO, SŁÓWKO, DUCHOWY OJCIEC, OBSERWATORKA, WYMÓG, PRZECIWNIK, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, SZKRABEK, DYREKTOR KREATYWNY, POŻYTEK, OWOC, KONSYGNATARIUSZ, IMPOTENCJA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ZORZA, PARMEZAN, KRYZA, WKŁADKA, MROŻONKA, GRAFIKA RASTROWA, UCHO, DANONEK, BASEN, KARPLE, MORESKA, SZAGRYN, ARYBALLOS, OŚCIEŻE, MOC ZNAMIONOWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, DOŁEK, ZDROJEK POSPOLITY, JEŻ MORSKI, BEAN, REJESTR, OPCJA BARIEROWA, INSTRUMENT FINANSOWY, CELA, FILIGRAN, SZUFLA, PREZESKA, CZWORONÓG, ŻYWA PAGINA, SZPONTON, ?NIERÓWNOWAŻNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.884 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STARY MĘŻCZYZNA; SŁOWO UŻYWANE PIESZCZOTLIWIE, Z POBŁAŻANIEM LUB WSPÓŁCZUCIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STARY MĘŻCZYZNA; SŁOWO UŻYWANE PIESZCZOTLIWIE, Z POBŁAŻANIEM LUB WSPÓŁCZUCIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIADOWINA stary mężczyzna; słowo używane pieszczotliwie, z pobłażaniem lub współczuciem (na 10 lit.)
STAROWINA stary mężczyzna; słowo używane pieszczotliwie, z pobłażaniem lub współczuciem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIADOWINA
stary mężczyzna; słowo używane pieszczotliwie, z pobłażaniem lub współczuciem (na 10 lit.).
STAROWINA
stary mężczyzna; słowo używane pieszczotliwie, z pobłażaniem lub współczuciem (na 9 lit.).

Oprócz STARY MĘŻCZYZNA; SŁOWO UŻYWANE PIESZCZOTLIWIE, Z POBŁAŻANIEM LUB WSPÓŁCZUCIEM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - STARY MĘŻCZYZNA; SŁOWO UŻYWANE PIESZCZOTLIWIE, Z POBŁAŻANIEM LUB WSPÓŁCZUCIEM. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x