MATERIAŁ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I LECZNICZE, PRZEZNACZONE DO POKRYWANIA RAN LUB ZMIENIONEJ POWIERZCHNI SKÓRY, WCHŁANIANIA WYDZIELIN Z TKANEK, ZABEZPIECZANIA PRZED ZAINFEKOWANIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATERIAŁ OPATRUNKOWY to:

materiał posiadający właściwości ochronne i lecznicze, przeznaczone do pokrywania ran lub zmienionej powierzchni skóry, wchłaniania wydzielin z tkanek, zabezpieczania przed zainfekowaniem (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MATERIAŁ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I LECZNICZE, PRZEZNACZONE DO POKRYWANIA RAN LUB ZMIENIONEJ POWIERZCHNI SKÓRY, WCHŁANIANIA WYDZIELIN Z TKANEK, ZABEZPIECZANIA PRZED ZAINFEKOWANIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.285

DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, BARWNOŚĆ, KIERAT, DEMENTI, WIERTNICA, ZŁOŻE, WYBRYK NATURY, UBOGI KREWNY, ODCHYŁ, TARCZA, KAMIEŃ SŁONECZNY, URCEUS, CZARTER, NAZWA RODOWA, NAZWA OPISOWA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, OKTET, ANGORA, BAKTERIOFOBIA, CZAS, TEKA, BURŁAK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, WICEDZIEKAN, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, BUDKA, ZEŚWIECCZENIE, PLUJKA, PRAWNICTWO, WYRĘBA, SARNA, RAMIĘ, GÓRNICTWO, TWORZYWO SZTUCZNE, WYCIERACZKA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, GÓRA LODOWA, NIEWOLNIK, MROZEK, GOSPODARSTWO TOWAROWE, PRZEŚWIETLENIE, ŁOŻE, RIKSZA, RESORT SIŁOWY, NOMINAŁ, KSIĘŻNICZKA, MASZTÓWKA, ARTEFAKT, MUSZLOWCE, KOŃ CUGOWY, URZĄD CENTRALNY, KOMÓRKA ZWIERZĘCA, WAGA, SAMOTNA MATKA, SZEŚĆSETKA, MUCHA MOKRA, KANADA, PRZEDMORZE, BANIA, POMNIK, RAWELIN, OBELGA, MOWA WIĄZANA, SUKA, KORSARZ, FLAMBIROWANIE, ZAJĄCZEK, OŚWIECICIEL, KASA, WARZONKA, TROLLKONTO, KIKS, ŻUREK, SĄD OSTATECZNY, WADA DREWNA, SZAGRYN, GOUDA, KAPOTAŻ, KATAFRAKTA, MASZT, PŁYTA KONTYNENTALNA, DRAMATYZM, CHOREG, ZMARSZCZKA, SPRZEDAWCA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, TAKSON MONOTYPOWY, ANON, WJAZD, TAPETA, IMPOTENCJA, LOŻA, ZNAMIĘ, PRZYRODNI BRAT, POWSINOGA, KANAŁ BURZOWY, WIRUS POLIO, INICJATOR, RUCH OPORU, CZEREŚNIA, WPŁATA, CHODZĄCY TRUP, MIENIE, GRZECHOTKA, KULEBIAK, AKCJA, ROZWÓJ ZARODKOWY, CYNIA, FEBRA, CZOŁO, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, CIĘŻKA ARTYLERIA, HALOGENOALKAN, NAWA, ROSZCZENIE REGRESOWE, WIĄZANIE, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, GRZĘDA, KARAWAN POGRZEBOWY, WŁÓKNO, KOLONISTA, ZAPORA, KARIOLKA, BRUK, DYSKRETKA, NIEBIOSY, DONARYT, ZGNIATACZ KCIUKÓW, BURKA, UDRĘCZENIE, BASEN, MEDALION, SKLERODERMIA UKŁADOWA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KRAJ ALPEJSKI, STOŁP, KOMPOTIERA, LAUDATOR, HUTNIK, STRAŻ, LEGENDA, JON, INSIMBI, MASZOPERIA, UPGRADE, FORMAT, PRZEWIELEBNOŚĆ, ATOL, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ŚWIAT, WĘGLÓWKA, LINIA ŚRUBOWA, KARA ŁĄCZNA, TYMPANON, LITERA, PRZEBARWIENIE, SREBRO, SZCZOTECZKA, TRANSMITER, DYSK KOMPAKTOWY, GRANULA, LOKACJA, AMBASADOR, OSIEMNASTKA, POŁĄCZENIE, MATAMATA, PODZIAŁKA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ŚCIEŻKA, ZNACZENIE, SULFON, TYSIĄCKROTNOŚĆ, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, UCHODŹSTWO, BENEFICJENT, KSIĘSTWO, TANGO, FORLANA, BROŃ BIOLOGICZNA, UNIWERSAŁ, REJKA, AGREGACJA, FILTR, CLERK, NAZWA PATRONIMICZNA, BLINDAŻ, WIDEOMAN, ODROŚLE, CENTRALNE, MINIATURA FORTEPIANOWA, ANALIZA WARIANCJI, GREGORIANKA, OTĘPIAŁOŚĆ, KAUTER, SZEWRON, BRODAWKA, ANAMORFOZA, MIGAWKA CENTRALNA, JĘZYK SZTUCZNY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KOSMITA, PUSZEK, LIMETA, PROCES BIOLOGICZNY, SYTA, ADAPTOR, SUPERMARKET, EPIDEMIOLOG, BOZIA, GRUSZKA BOKSERSKA, PERSYFLAŻ, WYTWÓR, MULDA, SILOS ZBOŻOWY, DUMA, CZOŁOWNICA, ROBOTY DROGOWE, KONFORMER, MADONNA, FILODENDRON, STOSUNEK, MUSZTARDA, MECENASKA, LITOBENTOS, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, DUCHOWY OJCIEC, FINISZ, HEMIKRYPTOFIT, ELEWATOR ZBOŻOWY, FARMA, CEDUŁA, EMBRIOGENIA, HACZYK, KOLEŻANKA PO FACHU, CZAPKA WĘGIERSKA, OREGANO, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SZKLANECZKA, PIGULARZ, YD2, ELOPSOPODOBNE, PIĄTA WODA PO KISIELU, MORALIZACJA, KOPIA, MONTOWNIA, POMOC, POLONISTYKA, JEDNOPŁAT, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, MORDENT, BARBARYT, ŁYSAK, WISIELCZY HUMOR, TRĄBA JERYCHOŃSKA, MONOFOBIA, ZAGRANIE, ŚWIĘTOKRADCZYNI, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OSTATECZNOŚĆ, KONSYGNATARIUSZ, UZIOM, RZĄD, OPIEKUŃCZOŚĆ, GULDEN, PLEŚNIAK, SKŁADNIK POKARMOWY, KEFALINA, DEWOLUCJA, WYSŁUGA LAT, BAGIENNIK OBŁY, ADIDAS, DRAMAT HISTORYCZNY, EPOLET, AGATA, BRAZYLIANY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, PŁYTKA NAZĘBNA, STEK, ANTECEDENCJA, METAL, STREFA, LIDER, KĄPIEL, ALERGIA, MUZYKA, LURA, KABINA, KURS, HISZPAN, PENTAPTYK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, CZUJKA, KOREKTOR, SIEWNIK RZUTOWY, TRUBADUR, KIEŁBAŚNICA, UKŁAD TRAWIENNY, RELACJA BINARNA, GLUKOMETR, ?KURACJA SZOKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.285 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MATERIAŁ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I LECZNICZE, PRZEZNACZONE DO POKRYWANIA RAN LUB ZMIENIONEJ POWIERZCHNI SKÓRY, WCHŁANIANIA WYDZIELIN Z TKANEK, ZABEZPIECZANIA PRZED ZAINFEKOWANIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MATERIAŁ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I LECZNICZE, PRZEZNACZONE DO POKRYWANIA RAN LUB ZMIENIONEJ POWIERZCHNI SKÓRY, WCHŁANIANIA WYDZIELIN Z TKANEK, ZABEZPIECZANIA PRZED ZAINFEKOWANIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATERIAŁ OPATRUNKOWY materiał posiadający właściwości ochronne i lecznicze, przeznaczone do pokrywania ran lub zmienionej powierzchni skóry, wchłaniania wydzielin z tkanek, zabezpieczania przed zainfekowaniem (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATERIAŁ OPATRUNKOWY
materiał posiadający właściwości ochronne i lecznicze, przeznaczone do pokrywania ran lub zmienionej powierzchni skóry, wchłaniania wydzielin z tkanek, zabezpieczania przed zainfekowaniem (na 19 lit.).

Oprócz MATERIAŁ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I LECZNICZE, PRZEZNACZONE DO POKRYWANIA RAN LUB ZMIENIONEJ POWIERZCHNI SKÓRY, WCHŁANIANIA WYDZIELIN Z TKANEK, ZABEZPIECZANIA PRZED ZAINFEKOWANIEM sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MATERIAŁ POSIADAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I LECZNICZE, PRZEZNACZONE DO POKRYWANIA RAN LUB ZMIENIONEJ POWIERZCHNI SKÓRY, WCHŁANIANIA WYDZIELIN Z TKANEK, ZABEZPIECZANIA PRZED ZAINFEKOWANIEM. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x