STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFENSYWA to:

strona, która jest czemuś przeciwna i która coś atakuje, także: ta pozycja, stosunek wobec czegoś lub kogoś, w którym zazwyczaj jest się czemuś przeciwnym, coś się forsuje (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OFENSYWA

OFENSYWA to:

przenośnie: zmasowane pojawienie się jakiejś idei bądź produktu, często niechcianego, niechętnie odbieranego (na 8 lit.)OFENSYWA to:

w sportach drużynowych: pozycja, funkcja związana z atakiem, także: grupa zawodników, których głównym zadaniem są działania prowadzące do zdobycia punktu (na 8 lit.)OFENSYWA to:

operacja wojskowa, która ma charakter ataku (na 8 lit.)OFENSYWA to:

w sporcie: rodzaj zagrywki, atak, próba uzyskania przewagi nad przeciwnikiem (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zdecydowanie negatywny stosunek, a także negatywna reakcja, atak, wystąpienie przeciwko komuś lub czemuś, postawa sprzeciwu (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zaczepne działanie wojenne, natarcie (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zorganizowane atakowanie przeciwnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.849

TORTILLA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, SKÓRNIK, PORZĄDEK KORYNCKI, GŁUPTAK, CEBULARZ, LICZBA BRINELLA, CRACKER, MASA SOLNA, SUŁTANIT, CZŁAPAK, NACIEK JASKINIOWY, ZGRAJA, SCENKA, SKANDAL, KLERYK, STAROPOLSKI, METEORYTYKA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, STATUS, ASTRAGAL, SZPADRYNA, PRZEKLEŃSTWO, OCET, FAZA, FINAŁ, NOWENNA, PODKOWIEC MAŁY, KLAKA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, SZATA, LICZBA PRZESTĘPNA, PUPIL, STOJAK, RODZAJ ŻEŃSKI, STRAWNOŚĆ, MINÓG RZECZNY, MUZYKA PROGRAMOWA, WRZENIE, NAPADZIOR, PULPIT, UKRZYWDZONY, WASĄG, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, OBLAT, ZOOFAGIA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, NOC ASTRONOMICZNA, UCHWYT, EKONOMIA PODAŻY, ŻABKA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, JESPAN, KOIMEK BEZŁODYGOWY, PIERWOTNIAK, PRZEDGÓRZE, CHAOS, KLESZCZOWINA, MEDIALNOŚĆ, UNIŻENIE SIĘ, TEATR LALEK, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, PUNICKI, LASKA JAKUBA, ABSOLUT, LOKAL SOCJALNY, NUDYSTA, WIERSZ LEONIŃSKI, UKŁAD DYNAMICZNY, ZAKOPCENIE, OCZY SZEROKO OTWARTE, MĄTEWKA, SETKA, REGIONALISTA, ŻAGIEW, TWARÓG, USYPISKO, POKAZÓWKA, BALANTIDIOZA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, EMPORIUM, MATCZYNOŚĆ, PRZELOT, NORMA OBSZAROWA, BAR MICWA, CHARLES, ROZBIERANKA, HAMULEC TAŚMOWY, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, STYL ARTYSTYCZNY, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, BATY, PANSEKSUALIZM, ZIELENICE, PROPOZYCJA UKŁADOWA, DEWELOPER, ENERGICZNOŚĆ, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, MISTYCZNOŚĆ, POZAMUZYCZNOŚĆ, RYBA MASŁOWA, ROWER POZIOMY, PIGMENT, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, HOMESPUN, KRATA PODGRUP, WYRAŻENIE, LODOWNIA, ANTEPEDIUM, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ADRES, PROFANATORKA, ZLEWKA, MARGINES, OSOBISTOŚĆ, HODOWCA, SPLOT, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, KAPELMISTRZ, ZNACZENIE, WIEK, PARÓWKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, KOSZT POŚREDNI, BOJER, STOS PACIERZOWY, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, INFLACJA PŁACOWA, STOSUNEK SPOŁECZNY, WZROST, DAWCZYNI, BEDŁKA, KOPARKA WIELOCELOWA, BONITO, CAP, ZGŁOSKOWIEC, MASA SPOCZYNKOWA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, ARCHOZAUROMORFY, ANTYWZORZEC, BIBLIOTEKA, BOK, ROZSZCZEP WARGI, PRAWA RĘKA, MINUCJA, PODKŁAD, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KANIBALIZACJA, POLITYCZNY, LICZEBNOŚĆ, MINA, PODIUM, KREMOGEN, SZEŚĆSETKA, SZTUKA PASYJNA, UŚMIECH, ZACHOWAWCZOŚĆ, EKSCESY, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, KOMENTARZ, RESZTKA, BUDKA, WIELKA WOJNA KOZACKA, KERATOPLASTYKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, CHOROBA LENEGRE'A, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, POCHWIAK OKAZAŁY, PAJACYK, SZTURMÓWKA, ZAŁOM, FILOZOFIA PRZYRODY, TRZEPACZ, BIOFILNOŚĆ, KANAŁ, POŚWIST, STAN CYWILNY, NIEZRĘCZNOŚĆ, ZAPITA, PRZEWÓD ODGROMOWY, DICYNODONTY, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, CZASZA, NAJDA, TAPIROWATE, TERROR, ZŁOTY STRZAŁ, SALWINIOWATE, NIEKAPEK, ŁÓŻKO PIĘTROWE, DAN, PASZTETNIK, HUMMUS, PASZCZUR, SZCZĘŚLIWOŚĆ, LICZMAN, TEST, WSTĄŻKA, WRAK CZŁOWIEKA, KILKUNASTOLATKA, SOLIDARNOŚĆ, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, PLATFORMA PROCESOROWA, KOMANDOR, PRZETŁOK, CYRK LODOWCOWY, NAPOMNIENIE, KONSERWATYWNOŚĆ, KOMBINACJA, PRZECIEK, CEGŁA DZIURAWKA, NA JEŹDŹCA, PACJENT URAZOWY, KRAKELURA, PLAMA WĄTROBOWA, CIERŃ, BIOFILNOŚĆ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, ANDANTINO, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, ODMRAŻACZ, KIFOZA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, ZWIERZĘ, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SMUŻKA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, TYRAŃSTWO, ALLEGRETTO, PRZERAŹLIWOŚĆ, OTWARCIE DUSZY, REFLEKTOR, MISTRZ CEREMONII, CEWA, FAKTORYZACJA, KONIEC, ZAWIKŁANIE, OSĘK, SKRĘTKOWCE, CRO-MAGNON, POLAROGRAFIA, WIRTUALIZACJA, WICHROWATOŚĆ, PAPIERZAK, PSYCHOHIGIENA, PUSTAK STROPOWY, PIEZOELEKTRYK, WIELORYB, TOALETA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PRZEGRUPOWANIE, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PIECZEŃ, WIDŁOGONKA SIWICA, DYREKTOR KREATYWNY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, HAK, SZPONA, KIERZYNKA, LUTNIARZ, KUCZBAJA, DWUTLENEK, WSTĘGA, OWCA, NIEKONSEKWENCJA, JAD PSZCZELI, KURACJA SZOKOWA, JĘZYK FORMALNY, DEZAWUACJA, PRZEZIERNIK, ŻÓŁTACZKA, ŚLEDZIOPODOBNE, SCHEMAT, KORYTARZOWY, WYKUPNE, KOLOKATOR, OPASŁOŚĆ, RACHUNEK BANKOWY, OBSZAR EPICENTRALNY, STATEK KORSARSKI, OBRONA PHILIDORA, WOŹNICA, WODA PO KISIELU, KUWETA, INDYWIDUALIZM, ABSYDA, ROZWÓJ, CZUŁOŚĆ, BAJDA, ROBOTA, AKT STRZELISTY, SIEĆ, KASZTANEK, NAJEM OKAZJONALNY, PIERWOCINA, KRECIK, JEDLICA SINA, ISTOTA BIAŁA, ?WRZASKLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFENSYWA strona, która jest czemuś przeciwna i która coś atakuje, także: ta pozycja, stosunek wobec czegoś lub kogoś, w którym zazwyczaj jest się czemuś przeciwnym, coś się forsuje (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFENSYWA
strona, która jest czemuś przeciwna i która coś atakuje, także: ta pozycja, stosunek wobec czegoś lub kogoś, w którym zazwyczaj jest się czemuś przeciwnym, coś się forsuje (na 8 lit.).

Oprócz STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast