STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFENSYWA to:

strona, która jest czemuś przeciwna i która coś atakuje, także: ta pozycja, stosunek wobec czegoś lub kogoś, w którym zazwyczaj jest się czemuś przeciwnym, coś się forsuje (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OFENSYWA

OFENSYWA to:

przenośnie: zmasowane pojawienie się jakiejś idei bądź produktu, często niechcianego, niechętnie odbieranego (na 8 lit.)OFENSYWA to:

w sportach drużynowych: pozycja, funkcja związana z atakiem, także: grupa zawodników, których głównym zadaniem są działania prowadzące do zdobycia punktu (na 8 lit.)OFENSYWA to:

operacja wojskowa, która ma charakter ataku (na 8 lit.)OFENSYWA to:

w sporcie: rodzaj zagrywki, atak, próba uzyskania przewagi nad przeciwnikiem (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zdecydowanie negatywny stosunek, a także negatywna reakcja, atak, wystąpienie przeciwko komuś lub czemuś, postawa sprzeciwu (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zaczepne działanie wojenne, natarcie (na 8 lit.)OFENSYWA to:

zorganizowane atakowanie przeciwnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.849

OFICJALNOŚĆ, KWAS LIZERGOWY, NOOBEK, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, BROKER, REALIZM MAGICZNY, MONOGENEZA, RACJONAŁ, NIEWAŻNOŚĆ, KOMUNA, SZAROTA NORWESKA, SADYSTA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, KLASTER, HANIEBNOŚĆ, WATA CUKROWA, SZYB, ZAWIADOWCA, CUDEŃKO, RYNEK DETALICZNY, AEROZOL SIARCZANOWY, BEZSENS, CHOCHOŁEK, DAWCA, STYL ARTYSTYCZNY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, SWORZEŃ, MIZDRA, MERZYK GROBLOWY, DODATEK SZKOLENIOWY, BADACZ, PŁYWACZOWATE, NASIADÓWKA, HYCEL, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, IDEA, WÓZEK, WIEŻA HEJNAŁOWA, OWOWEGETARIANIN, PRYSZNIC, NASZ CZŁOWIEK, NIESTRAWNOŚĆ, ARTYSTKA, OKRUSZYNA, ADIAFORA, HALOGENOWODÓR, POCZUCIE HUMORU, FILEMON CZARNOLICY, ALERGOLOGIA, KORONA, POSIADŁOŚĆ, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, ZNAK LEGITYMACYJNY, DAMAST SKUWANY, PODODDZIAŁ, CZYNNIK CHŁODNICZY, EKSPLOZJA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, ASFODEL, WELWET, DAMULA, SZURPEK MISECZKOWATY, BRIK, HUBA, DEZINSTALACJA, PSIARKA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, KŁAMCA LUSTRACYJNY, TABLICA, RAK, JĘZYK BRETOŃSKI, SAMOAKTUALIZACJA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, BŁOTNIAK, KARPLE, ERUPCJA, SEMITA, TŁUSTE LATA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, ZAPORA, SONAR, ILUZJA, ZASIŁEK OKRESOWY, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, SUBSTYTUCJA, GAŁĘŹNIK, WIOSKA TEMATYCZNA, PRÓBKA, KRUPA, TROPIK, PRZEPAŚĆ, TRUD, RYSUNEK, POMOC, KOLEJKA METRA, PISUAR, KARP PO POLSKU, FOLKSDOJCZ, FILANDER RUDAWY, DIABEŁ, PAS DROGOWY, PARAWANING, MINERAŁ ALLOGENICZNY, RACJA, ŁYDKA, KAMIENNE SŁOŃCE, WICIOWIEC, WATA, TURZYCA, DAR, SANDWICZ, GRADACJA, WYWRÓCENIE SIĘ, RODZINA ZASTĘPCZA, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, WAZELINIARZ, UCISK, SYRENOWATE, JĘZYK SFORMALIZOWANY, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, GALOP, ŁOPATA, CHŁODNIK, ZMIĘKCZANIE SIĘ, GARDA, ŚCIANA, EWOLUCJA NARCIARSKA, METRESA, KOMISUROTOMIA, CZOŁÓWKA, TYTAN, JAN, WĄTEK, POSTOŁY, ZĘBIEŁEK MYSZATY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, AŁYCZA, OPAKOWANIE, PRZEJAW, BELKA, KARTEL NARKOTYKOWY, NADWYŻKA KONSUMENTA, FABRYKATOR, SALA, FILTR POLARYZACYJNY, ROBEREK, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, GE'EZ, KONSTYTUCJA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, PROTEKTOR, KREMOGEN, PRZEPUST, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, DEPRESYJNOŚĆ, NÓŻKA, TRANSFORMATORNIA, DELFIN, CIĘŻAR, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, METEOROLOGIA ROLNICZA, WYZIEWY, BRUTALNOŚĆ, POŚWIST, BAKTERIOLIZYNA, ZAPORA, ŁOWCZYNI, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PODCHLEBSTWO, BUTNOŚĆ, TAKT, PUCHAR, KIESZENIÓWKA, PAJĄK, GALARETA WHARTONA, RENESANSOWOŚĆ, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, MGŁA WYKŁADNICZA, DOROŻKARSTWO, NAFTOWNICTWO, PRZEGLĄDARKA, YAOI, BAROSKOP, STARANIA, ANTABA, ŁONO, ASPIRANT, PATENA, SIATKA, PODSTĘPNOŚĆ, SPLOT, WITREKTOMIA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, DERESZ, MAŹNICA, DZIECIAK, WYPAŁ, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, NOWICJUSZ, ROZGAŁĘŹNIK, RESTAURACJA, VERTIKAL, AROMAT, KOLORKI, INTERLUDIUM, CASUS, LICZBA PÓŁPIERWSZA, MONARCHIANIZM, OKRES DOSTOSOWAWCZY, ŚWIDER, DUPERELA, EKSPERTKA, SZYB WINDOWY, PAROBEK, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, BARSZCZ, KORYTARZ POWIETRZNY, KOMUNIA, ATOL, JASKRA WRODZONA, KASYNO, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, FILOLOGIA WŁOSKA, BUCZYNA NIŻOWA, KOLOKACJA, SAMOGŁOSKA, MLEKO, OSZUKANIEC, ROMUALD, STACJA PRZESYŁOWA, PORĘCZ, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, PULA, OTWIERANIE SERCA, ŚLUB CYWILNY, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, WYWÓZKA, ROZUM, BUKAT, PUSTAK STROPOWY, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, MELANINA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, ZBIORNIK NASIENNY, POTENCJAŁ DZETA, NAGRODA, WATA, PASZTECIK, SPADAJĄCA GWIAZDA, PUNKTOWIEC, OKRĘT ARTYLERYJSKI, BÓR BAGIENNY, METYCYLINA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KREW, PŁYN ZŁOŻOWY, GARNEK, STREFA KONWEKTYWNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, CYGAN, MALAJALAM, KLIENT, USTERZENIE RUDLICKIEGO, KANAPKA, POGOTOWIE TECHNICZNE, DETAL, AREN, ŚMIERDZIUCH, MISIEK, RADIANT, LEWAR, STOPA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, SZORSTKOŚĆ, CIEŃ, KABLOBETON, WARTOŚCIOWOŚĆ, RADIOELEKTRYKA, GILOTYNA HUME'A, SOSNA MASZTOWA, RÓWNOWAGA, SILNIK REPULSYJNY, POPIELICA, DŻINGIEL, ELASTYCZNOŚĆ, KORD, WYPRAWKA, PASZA, POPARZENIE, CZARNOBREWA, REKRUTER, RACA, USTAWA EPIZODYCZNA, BELLOTTO, MOTYLOWCOWATE, TERAPIA ODRUCHOWA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, AKLIMATYZACJA, ?CHIŃSKA TORTURA WODNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFENSYWA strona, która jest czemuś przeciwna i która coś atakuje, także: ta pozycja, stosunek wobec czegoś lub kogoś, w którym zazwyczaj jest się czemuś przeciwnym, coś się forsuje (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFENSYWA
strona, która jest czemuś przeciwna i która coś atakuje, także: ta pozycja, stosunek wobec czegoś lub kogoś, w którym zazwyczaj jest się czemuś przeciwnym, coś się forsuje (na 8 lit.).

Oprócz STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - STRONA, KTÓRA JEST CZEMUŚ PRZECIWNA I KTÓRA COŚ ATAKUJE, TAKŻE: TA POZYCJA, STOSUNEK WOBEC CZEGOŚ LUB KOGOŚ, W KTÓRYM ZAZWYCZAJ JEST SIĘ CZEMUŚ PRZECIWNYM, COŚ SIĘ FORSUJE. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x