CZĘŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST BADANIE I OCENIANIE PROBLEMU MIESZKANIOWEGO ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH W DOSTĘPIE DO MIESZKAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLITYKA MIESZKANIOWA to:

część polityki społecznej państwa, której zadaniem jest badanie i ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST BADANIE I OCENIANIE PROBLEMU MIESZKANIOWEGO ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH W DOSTĘPIE DO MIESZKAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.286

WESOŁOŚĆ, AKCESJA, FILM, SYSTEM ARGENTYŃSKI, NALEWKA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, NIELOTNOŚĆ, GWARANCJA, ANALIZA CHEMICZNA, PATRON, TRZON, OUTSIDER, BYLEJAKOŚĆ, KOZIBRÓD, USTAWODAWCA ZWYKŁY, PAKA, INSTAGRAMERKA, PÓŁWARIAT, KUKLIK SZKARŁATNY, DEINSTALACJA, LĘK SEPARACYJNY, KARMIN, PRZESYP, WITAMINA B6, MIARA NIEZWARTOŚCI, TAUKA, LEASING KAPITAŁOWY, EMPIRYZM GENETYCZNY, NIESZLACHETNOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, TRABANT, SSAKI ŻYWORODNE, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, DOMEK, ZASTÓJ, LOG, NIĆ KODUJĄCA, ALOZA, ARCHIDIAKONAT, TWIERDZENIE ENGELA, NĘDZA, KURS SZTYWNY, PONT, PODETAP, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, EOLIDA, KANAPKA, ZAŚLUBINY, ŁAŃCUSZEK, SPOTKANIE WARSZTATOWE, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ATRYBUCJA, WERSJA LEKTORSKA, BOCIAN BIAŁOSZYI, GRA CYLINDRYCZNA, RELIGIA MOJŻESZOWA, KARUK, DŁOŃ, FRYWOLNOŚĆ, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ZDRADA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, MAFIA, KIERUNKOWOŚĆ, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, SERBISTYKA, FUNKCJE ELEMENTARNE, METODA PORÓWNAŃ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, RYZALIT, PRETEKSTA, SKRYTOSKRZELNE, BEZPIEŃKA, DELIRKA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, KSIĘGA INWENTARZOWA, TORS, DYSCYPLINA KLUBOWA, SZLAUCH, ŁOMOT, WIEWIÓRKA RUDA, BUDA, ROMANS, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, KINESKOP, JEDNOŻEŃSTWO, TUNEL, EKSŻONA, SZKAPLERZ, SNOBISTYCZNOŚĆ, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, MUSAKA, STOLICA, BAWEŁNA, INTERESOWNOŚĆ, ETYKIETA, ANALIZA BILANSU, ANAPSYDY, WPIERDOL, GŁOWICA, KLAUZULA HORNA, USTONOGIE, SERBSKOCHORWACKI, PATRONAŻ, PULPIT, FILOZOFIA LOTOSU, ADAPTACJA SPOŁECZNA, NIEŻYWOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, POŁUDNIE, PACZKA, SALA CHORYCH, GRA W KARTY, ŚWIADECTWO SZKOLNE, DRZEWCE, NIELICZNOŚĆ, WIEK DOROSŁY, MATAMATOWATE, GŁÓWKA, LABIRYNT, JESIOTR, REFORMATOR, LEBERWURSZT, MARYNISTYKA, TOREBKA BOWMANA, PŁETWA, MOC, WYŻSZE NACZELNE, NIEUSTANNOŚĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNE, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, WIATRÓWKA, FLOTA, IZBA ROZLICZENIOWA, HENNA, GUARANA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, WSZECHWŁADNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, MISTRZYNI, DEGRAS, KONFISKACJA, AEDICULA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, SYMPATYCZNOŚĆ, GRODZA, SWAP PROCENTOWY, DRENAŻ KIESZENI, NIEPRAWDZIWOŚĆ, ROZBUDOWA, BEZLITOSNOŚĆ, RONNE, DROGA RZYMSKA, ŁEBEK, PANEK, STOJAK, REPRODUKCJA PROSTA, KONSEKRACJA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, POWSZECHNOŚĆ, BYLICA PONTYJSKA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, ECCHI, SUCHA IGŁA, AZERBEJDŻAŃSKI, GOFR, RAZNOCZYNIEC, IZOLACJA, BYLICA POSPOLITA, OKRES, TOMIZM, ECHINUS, BIEGUN ANIMALNY, REAKCJA NIEODWRACALNA, MODELOWOŚĆ, FELERNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, JĘZYK WEWNĘTRZNY, MINIA, TKACZ, WOLNY ZAWÓD, REPUBLIKA BANANOWA, WELWET, DEFERENT, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, CZERWONA KSIĘGA, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, MATERIALNOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, LENIOWATE, PŁAT CIEMIENIOWY, PROCES POLITROPOWY, DZIKA RÓŻA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, JASNOŚĆ, ANGLOFOBIA, EKSTRADYCJA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, ODŁÓG, SZCZĘKA, BARANEK WIELKANOCNY, RADA NADZORCZA, POLITYKA LEKOWA, NASOSZNIKOWATE, TYKA, STRZELANKA, PORTYK, TEOGONIA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, MŁODA, KANCERA, TAKTYCZNOŚĆ, ABISYŃSKI KLASYCZNY, GETTER, SSAK ŁOŻYSKOWY, SŁONOROŚLE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, MOCHWIAN BŁOTNY, HOMINIDY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, NOŚNIK NARZĘDZI, NARKOTYK TWARDY, STRASZAKI, OPTYKA FALOWA, GLIBENKLAMID, BARWINEK, WEKSYLOLOGIA, PSTROKÓWKA NADOBNA, FUNKCJONALIZM, BIEDAK, RZĄD, CZYSTOŚĆ, GRUPA RYZYKA, HIPOTEKA, ODSŁONIĘCIE, KOZA, KAPUSTA GŁĄBIASTA, DYPLOMATA, WARSTWA EUFOTYCZNA, CHEMIA JĄDROWA, RAD, EKONOM, FASOLA SZPARAGOWA, HIPERPRZESTRZEŃ, ZŁY CZŁOWIEK, WIEK NASTOLETNI, SUCHUM, NOOBEK, EUROPEJSKOŚĆ, DZIENNIK PODAWCZY, SYNERGIZM, KIT, GAŁĘZIAK, NASADKA, OCZODÓŁ, ASYRYJKA, FREMENI, FOXTROT, BŁONICA NOSA, MIESZANKA BETONOWA, TACOS, ORDYNACJA PODATKOWA, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, SUPERWAJZOR, ŚWIADECTWO, BEFKA, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, WZW A, WETERAN, MATERIA, KOMPETENCJA, CIASNOŚĆ, BUFET, OCZYSZCZANIE, KOTERIA, GALOIS, UNIKATOWOŚĆ, WĘGLOWODAN, CISZA WYBORCZA, SOLÓWKA, KANON, ZASTAWKA, CYPRYŚNIK, SIRO, SILOS ZBOŻOWY, DŹWIĘCZNOŚĆ, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KOLCZYK, ODCINEK, PIÓRO, ?SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST BADANIE I OCENIANIE PROBLEMU MIESZKANIOWEGO ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH W DOSTĘPIE DO MIESZKAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST BADANIE I OCENIANIE PROBLEMU MIESZKANIOWEGO ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH W DOSTĘPIE DO MIESZKAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLITYKA MIESZKANIOWA część polityki społecznej państwa, której zadaniem jest badanie i ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLITYKA MIESZKANIOWA
część polityki społecznej państwa, której zadaniem jest badanie i ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań (na 20 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST BADANIE I OCENIANIE PROBLEMU MIESZKANIOWEGO ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH W DOSTĘPIE DO MIESZKAŃ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CZĘŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST BADANIE I OCENIANIE PROBLEMU MIESZKANIOWEGO ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS SPOŁECZNYCH W DOSTĘPIE DO MIESZKAŃ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x