TURKAN, SOMATERIA SPECTABILIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNE WYBRZEŻA EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ ORAZ PÓŁNOCNĄ GRENLANDIĘ, NOWĄ ZIEMIĘ I SVALBARD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EDREDON OKAZAŁY to:

turkan, Somateria spectabilis - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północne wybrzeża Eurazji i Ameryki Północnej oraz północną Grenlandię, Nową Ziemię i Svalbard (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TURKAN, SOMATERIA SPECTABILIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNE WYBRZEŻA EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ ORAZ PÓŁNOCNĄ GRENLANDIĘ, NOWĄ ZIEMIĘ I SVALBARD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.041

ŚLEDŹ CZARNOMORSKI, MIECZYK DROBNOKWIATOWY, DIBATAG, RAMIENICA DELIKATNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, WANGA HAKODZIOBA, XHOSA, KAPITAŁ WŁASNY, KACZKA PSTRODZIOBA, WICEHRABIA, ORKA, LEMUR WARI, TYTULATURA, KARTACZ, POŁOZY, SALAMANDRA CZARNA, DZIERZBIK, BIEŁUGI, KORMORAN NIEBIESKOOKI, AGAMA PERSKA, ZIEMNODROZD DUŻY, PŁASZCZENIEC ZGIĘTOLISTNY, ADWOKAT, PILEA DROBNOLISTNA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, TURZYCA ODGIĘTA, DAGLEZJA ZIELONA, RAJA GWIAŹDZISTA, HUBA PODBRZEŹNIAK, KANCLERZ, BĄKOJAD, DZIERZYK ZAROŚLOWY, FREZJA ODGIĘTA, PTASZNIK TYGRYSI, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, CERATA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PAMPA, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, PARZĘCHLIN, LEPIECH, SOSNA ZWYCZAJNA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZŁOTOUCH ŻÓŁTOSKRZYDŁY, DUJKER, SZKLARKA, ŚNIEŻYCA, LISTKOGONKA UBOGA, TATARKA, PRINSEPIA CHIŃSKA, CYTWARNICA, HALIBUT, SARDELA KALIFORNIJSKA, NAMURNIK JEDWABISTY, ORZESZNICA, BAWEŁNICA, ALOZA PARPOSZ, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, PLATYCERIUM WIDLASTE, ŻARŁACZ OSTRONOSY ATLANTYCKI, GWIAZDONOS, PAKU CZARNOPŁETWY, PŁASZCZAK SREBRZYSTY, SARDYNELA OLEISTA, LORECZKA PUSTELNICZA, BOCZNOTRZONIEC SKUPIONY, TRANCE, JĘZYK MUNDAJSKI, CZOŁOCZUB DUŻY, STYL WIKTORIAŃSKI, ZACHYLNIK BŁOTNY, ADIANTUM KLINOWATE, SZYSZEŃ SOSNOWY, JELEŃ WSCHODNI, SARDYNELA MADERSKA, RAKIETA, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, DYDELFOKSZTAŁTNE, FAŁD GŁOSOWY, SZCZUPIEŃCZYK NIEBIESKI, NESTOR, ASTER SOULIEGO, DIEFENBACHIA, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, SARDYNELA SZORSTKA, NACIEK, MAKI, PIECZARNIK WŁOSKI, DACH MANSARDOWY, FLANDRIA, DRZEWICA KARAIBSKA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, OCZERET, F, REWIZJONISTA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, TORFOWIEC WULFA, PRĄTNIK ZBITY, BAKŁAŻAN, LESBOS, PIPIL OBROŻNY, BURLESKA, UNIA CELNA, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, LYGODIUM WIJĄCE, BABIOGÓRKA, NIERÓBKA, KOWALIK KAROLIŃSKI, ANAKONDA CIEMNA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, ANGIOLOGIA, SKÓRNIK, JAMA NOSOWA, ZWOJEK ŻÓŁTY, KOŁOSZ WIELOBARWNY, OMUL, KOSTRZEWA NADMORSKA, KATTA, TRZCINNIK PSTRY, MANTA, BEKAS, ONAGER, WIECZERNICA GÓROLUBKA, ŁUSKOKSZTAŁTNE, IRGA POZIOMA, LEPIĘŻNIK BIAŁY, RUDBEKIA DWUBARWNA, LIMIA, BOŻA TRAWKA, TYMOTKA HALNA, LŚNIAK POSPOLITY, CHOMIKI, NOWOUJGURSKI, ZANOKCICA MUROWA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KRAŚNIK KOMONICOWIEC, WYROSTEK JARZMOWY, POLITYKA TRANSPORTOWA, KALIA-LILIA ETIOPSKA, INKARNATKA, BĄCZNIK, MODRASZEK WIESZCZEK, TRZMIEL WYSOKOGÓRSKI, NIOBRARAZAUR, DELFIN POŁUDNIOWY, KUMAK GÓRSKI, BISIORKI, AGAPANT, HALI BUT, LANGUSTA POSPOLITA, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, ORZECHÓWKA, KORZEŃ, MODROLOTKA ZIELONOCZUBA, HUZAR RUDY, DIUGONIE, PRZYTULICA, NESODAKTYL, ZATAR, NOGAL, KUKLIK ROZESŁANY, ŁUK, UNDARIA PIERZASTA, KIEŁŻ, BOCZNOTRZONOWIEC, LANGUSTA, CYFRONIKA, WIDŁAK, ITALIANISTYKA, ORZEŁ, CZERWIEŃ BŁOTNY, SŁOWIKÓWKA, MURARKA, ELEKTROCHIRURGIA, KUŁAN MONGOLSKI, SZTAG, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, MODRASZEK ORION, KAJMAN OKULAROWY, BORÓWKA BAGIENNA, PANSEKSUALIZM, BAR, KOŃSKI ZĄB, ORLICZKA KRETEŃSKA, MIODOPOIK CZARNOGŁOWY, NAROŻNICA NOSATA, PISMO NUTOWE, MELODRAMAT, STORCZYK BAŁTYCKI, SIEWIEROMORSK, CZOSNEK DZIWNY, RUMIAN AUSTRIACKI, TUNGUZ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, KUZYNOSTWO, OSOKA, ŚLONSK, ORZECH, WOŁEK RYŻOWY, FAMA, SERDUSZKO, DZIEDZIC, STOPOFUNT, KARLICZKA, IBIS OŁOWIANY, IBIS ANDYJSKI, LATYNOAMERYKANIN, DRAMAT WOJENNY, INTERIOR, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, MIODOJADEK SZAROGARDŁY, CYPRYS PATAGOŃSKI, KACZKA HEŁMIASTA, ZANOKCICA NIEMIECKA, POZIOMKA NILGERRYJSKA, PUMA, RUSIN, SAKI SZATANKA, PSTRĄG POTOKOWY, CZARNY CHLEB, SĘP USZATY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, ŚWINKA, AGATIS MOCNY, PERLICA CZARNOSZYJA, KARPIEL, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, UNDARIA PIERZASTODZIELNA, UANDERU, WIETRZENIE CHEMICZNE, PAROLIST, CHOROBA KRÓLEWSKA, OSTROLOT CIEMNY, KAZARKI, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, HAJSTRA, TEMAZEPAM, MORTAL KOMBAT, BARCZATKA GŁOGÓWKA, DZIK, MYSIKRÓLIK, OTUŁEK, SARDYNELA ZŁOTOPASKA, RZEKOTKA WIELKA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, WYDATKI OSOBOWE, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, TAZZY, ŻAŁOBNICZKA, PŁOMYKÓWKA ZWYCZAJNA, ALSIFER, WALABIA DAMA, KONTROLA DOSTĘPU, JAŚMINOWIEC, SAGOWIEC, ŁOPATONOS, NASTROSZ, KAPUCYNKI, ZORZYNEK, MORZE AZOWSKIE, KOCZKODAN TUMBILI, KUJA BŁĘKITNA, JASZCZUR OGNISTY, BUJANKA WIĘKSZA, DRAKO, POSZYCIE, NEMEGTOZAUR, RYJÓWKA ŚREDNIA, RUNO, KLEKOTKA, LITERATURA OBOZOWA, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, MALANGA, MYSZORYJKI, DŁUGOSZYJ FROELICHA, MALINA KAMIONKA, ATA, KATOLICYZM, BŁAWATNIK NIEBIESKI, KURTACZEK, HIOLSKI, LODOWIEC, MAMUT WŁOCHATY, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, KĄTNIK LEŚNY, MAŁPY SZEROKONOSE, OBNAŻACZ RÓŻÓWKA, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, PRĄTNIK BRANDENBURSKI, MĄCZLIK, KAMELEON AFRYKAŃSKI, OMUL, GRZYB PSTRY, PÓJDŹKA ZWYCZAJNA, SZAMOZAUR, STEROWIK BRĄZOWY, BEKAS MAŁY, MINÓG STRUMIENIOWY, ?ZWODNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TURKAN, SOMATERIA SPECTABILIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNE WYBRZEŻA EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ ORAZ PÓŁNOCNĄ GRENLANDIĘ, NOWĄ ZIEMIĘ I SVALBARD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TURKAN, SOMATERIA SPECTABILIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNE WYBRZEŻA EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ ORAZ PÓŁNOCNĄ GRENLANDIĘ, NOWĄ ZIEMIĘ I SVALBARD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EDREDON OKAZAŁY turkan, Somateria spectabilis - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północne wybrzeża Eurazji i Ameryki Północnej oraz północną Grenlandię, Nową Ziemię i Svalbard (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EDREDON OKAZAŁY
turkan, Somateria spectabilis - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północne wybrzeża Eurazji i Ameryki Północnej oraz północną Grenlandię, Nową Ziemię i Svalbard (na 14 lit.).

Oprócz TURKAN, SOMATERIA SPECTABILIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNE WYBRZEŻA EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ ORAZ PÓŁNOCNĄ GRENLANDIĘ, NOWĄ ZIEMIĘ I SVALBARD sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TURKAN, SOMATERIA SPECTABILIS - GATUNEK DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNE WYBRZEŻA EURAZJI I AMERYKI PÓŁNOCNEJ ORAZ PÓŁNOCNĄ GRENLANDIĘ, NOWĄ ZIEMIĘ I SVALBARD. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x