LEK Z GRUPY METYLOKSANTYN, ZWIĘKSZA PRZEPŁYW KRWI PRZEZ NACZYNIA KOŃCZYN ORAZ NACZYNIA MÓZGOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PENTOKSYFILINA to:

lek z grupy metyloksantyn, zwiększa przepływ krwi przez naczynia kończyn oraz naczynia mózgowe (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK Z GRUPY METYLOKSANTYN, ZWIĘKSZA PRZEPŁYW KRWI PRZEZ NACZYNIA KOŃCZYN ORAZ NACZYNIA MÓZGOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.415

BIOMETEOROLOGIA, EKONOMIA KLASYCZNA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, SWOSZOWICE, FREESTYLE, WYWIAD, EMITOFAGIA, KOLUR, PIT, GĄGOŁ, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, OWADZIARKA, OSOBOGODZINA, NALEWKA WĘŻOWA, FILTR CYFROWY, NOCEK OSTROUSZNY, STRADIVARIUS, CZŁON PODRZĘDNY, PALICA, HASTA, TYBER, WYCINEK KULI, PASO FINO, CERES, PIENIĄDZ REZERWOWY, MYŚLIWIEC, BRACHYPODOZAUR, KARABAN, PIEC TYGLOWY, TAYLORYZM, POŁUDNICE, DYFUZJONIZM, WIETRZENIE ORGANICZNE, GIMNASTYKA MÓZGU, CIAŁKO, STAN CZYNNY, MIASTO STAROŻYTNE, DUSZA TOWARZYSTWA, AMORTYZACJA, DEINSTALACJA, SZCZEBIOT, OFIARA CAŁOPALNA, PRZYŁBICA, WARIANCJA FENOTYPOWA, RZEMIEŚLNICTWO, MIKSER, WERAPAMIL, PALINGENEZA, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, PRZYŁBICA, KANAŁ NADGARSTKA, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, TRYSKAWKA SZKLANA, REMIKS, KOSSAK, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, CZARNY MAKAK CZUBATY, RUNO, RYNEK PRODUCENTA, RODZINA ADOPCYJNA, ARABSKI, MAKRO, RODZINA KONTRAKTOWA, STUDNICKI, PANACEUM, ULGA UCZNIOWSKA, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, KASZT, BETONOSKOP, CHAŁWA, TRWAŁOŚĆ, REGENERAT, KOT, URETAN, SOCJALIZM NAUKOWY, RADON, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, PRAWO BANKOWE, CIŚNIENIE SKURCZOWE, BALIA, SZKOPSKI, SAJAN, BOJÓWKARZ, JĘZYK NIDERLANDZKI, DEZINTEGRACJA MROZOWA, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, TWARDA SPACJA, BIURETA, FIZYKA, RENTA PLANISTYCZNA, KAMELEON LIŚCIOWATY, UKRAIŃSKI, LIŚCIAK, SPRZĘŻNICE, FAJERWERKI, LAMPA DAVY'EGO, GLYPTODONTOPELTA, EKSPERYMENT KLINICZNY, SYNOD DIECEZJALNY, TOJAD SMUKŁY, NAGANIACZ, REZYDENT, KWEZAL, POZYCJONOWANIE, AMINOFENOL, PODPINKA, WYDATKI RZECZOWE, BAMBUSOWCE, HISTRIAZAUR, CHOROBA CHRISTMASA, KOSMOLOT, KASZTEL, HETEROSPORIA, TEORIA DOMINA, KLUCZ, SERYCYNA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, WAZON, JĘZYK FALISKIJSKI, IMIR, FANON, KRWAWNIK POSPOLITY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KANEMEJERIA, DRUKARKA ROZETKOWA, KRĘTKOWICA, WADERY, FELSUMA CZTEROPLAMA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, POWIATÓWKA, ZSYPKA, CARRUCA, PRAWO MOJŻESZOWE, HIPERPRZESTRZEŃ, SZPILA, TROP, ROZETKA, ROK SŁONECZNY, MAŚLANY RYNEK, CHRZĄSTKA, NEFELIN, WIĘZADŁO OBŁE, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, DOLNOSAKSOŃSKI, WAZONKOWIEC, WNIEBOWZIĘCIE, GOŃBA, JĘZYK LINGALA, BALON RADIOSONDA, OPERETKA, SZABELTAS, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, ROZWIELITKA, ARYTMETYKA WYBORCZA, WOJSKO, PRACA INTERWENCYJNA, CYGANOLOGIA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, CHŁYST, GESTIA TRANSPORTOWA, KONGRUENCJA, KOSIARKA ROTACYJNA, WIZA, DZIESIĘCIONOGI, INFLACJA KOREKCYJNA, BIBLISTYKA, PRZECIWCIAŁO, RACJONALNA IGNORANCJA, RICHARD, DELEGACJA, CZARCZAF, PEROWSKIT, GRUNGE, TRZON, ANTYSZTUKA, MIŚ KOALA, PIES TERAPEUTYCZNY, MIECZ DWURĘCZNY, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PRAWO PRACY, KSIĘGA WÓJTOWSKA, PISUM, ZMOWA MILCZENIA, BRZEŻANIN, CROSSING-OVER, LINGAM, GANGRENA, NOMENKLATURA PARTYJNA, MOLINDON, SEMITYSTA, MIEDŹ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, CZAIK JESIENNY, SECESJONIZM, KWAS KARBOLOWY, ODCIEK, POLEPSZACZ, JĘZYK DUŃSKI, MALUNEK, KONWENCJA LITERACKA, CHOROBA VERNEUILA, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, MUŚLIN, ŻER, WIERZCHOŁEK KORZENIA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, NADKRWISTOŚĆ, DRĄŻNIA, GŁOWICA FREZOWA, ŁÓW, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, WIROZA, JĘZYK UGROFIŃSKI, PRZYMUS ADWOKACKI, ROŚLINA UŻYTKOWA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, BIOMAGNETYZM, SAURON, WIATKA, WIDEOKONFERENCJA, LASOWIACZKA, ALF, PIANOLA, DROGÓWKA, STREFA CISZY, IROKEZKA, KWAS SOLNY, PIERWOWIJE, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, ABH, KIRGIZJA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, POCZTA KOMPUTEROWA, KONSOLETA, ANTYKACZYZM, KRZYŻÓWKA, EDREDON OKAZAŁY, PRZEMYT PLECAKOWY, STOSUNEK UMOWNY, CERATA, AIOLI, POCISK NIEPENETRUJĄCY, POPIELICOWATE, WIEWIÓRKA SZARA, JANCZAR, FRACTOSTRATUS, KIRK, BARWICA DREWNA, DREDNOT, WYCIERACZKA, DOM MODY, NADLOTKA, REFLEKTOR, JEZIORO MEZOTROFICZNE, SMUŻKA LEŚNA, KOŹLAK PSZENICZNY, KOMPLEKS, WLANIE, NOUMENON, BIEG PRZEZ PŁOTKI, KOŁO ŁOWIECKIE, OKNO, OSIOŁ AZJATYCKI, MAPA WYOBRAŻENIOWA, KAKAO, AZBEST SERPENTYNOWY, TATARKA, UJŚCIE GARDŁOWE, RYTM, SPORT SAMOLOTOWY, PODKOWIEC MAŁY, SSAK KOPYTNY, DISC JOCKEY, MOSTOWNICZY, PROMIENIOWANIE, SKWIR, OLIFANT, KOZA ŚNIEŻNA, WICELIDER, AFRYKANERKA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, DUR BRZUSZNY, EFEKT WPIERANIA, CHOROBA WERLHOFA, SILEZAURYDY, SARKOMER, PASZTUNKA, GRZYWIENKA, PENSUM DYDAKTYCZNE, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, ORIJA, SKARBEK, ANDROGYNIA, ESKIMOS, ŁUGOWNICA, SYGMATYZM, BAGDETA, ?MARŻA HANDLOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.415 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK Z GRUPY METYLOKSANTYN, ZWIĘKSZA PRZEPŁYW KRWI PRZEZ NACZYNIA KOŃCZYN ORAZ NACZYNIA MÓZGOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEK Z GRUPY METYLOKSANTYN, ZWIĘKSZA PRZEPŁYW KRWI PRZEZ NACZYNIA KOŃCZYN ORAZ NACZYNIA MÓZGOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PENTOKSYFILINA lek z grupy metyloksantyn, zwiększa przepływ krwi przez naczynia kończyn oraz naczynia mózgowe (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PENTOKSYFILINA
lek z grupy metyloksantyn, zwiększa przepływ krwi przez naczynia kończyn oraz naczynia mózgowe (na 14 lit.).

Oprócz LEK Z GRUPY METYLOKSANTYN, ZWIĘKSZA PRZEPŁYW KRWI PRZEZ NACZYNIA KOŃCZYN ORAZ NACZYNIA MÓZGOWE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - LEK Z GRUPY METYLOKSANTYN, ZWIĘKSZA PRZEPŁYW KRWI PRZEZ NACZYNIA KOŃCZYN ORAZ NACZYNIA MÓZGOWE. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x