PRAWO, KTÓRE MÓWI, ŻE W ZAMKNIĘTYM OBWODZIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZMIENNYM POLU MAGNETYCZNYM POJAWIA SIĘ SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA INDUKCJI RÓWNA SZYBKOŚCI ZMIAN STRUMIENIA INDUKCJI POLA MAGNETYCZNEGO PRZECHODZĄCEGO PRZEZ POWIERZCHNIĘ ROZPIĘTĄ NA TYM OBWODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA to:

prawo, które mówi, że w zamkniętym obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna indukcji równa szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie (na 40 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWO, KTÓRE MÓWI, ŻE W ZAMKNIĘTYM OBWODZIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZMIENNYM POLU MAGNETYCZNYM POJAWIA SIĘ SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA INDUKCJI RÓWNA SZYBKOŚCI ZMIAN STRUMIENIA INDUKCJI POLA MAGNETYCZNEGO PRZECHODZĄCEGO PRZEZ POWIERZCHNIĘ ROZPIĘTĄ NA TYM OBWODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.285

OBRÓT POZAGIEŁDOWY, TAYLORYZM, TAŚMA PRODUKCYJNA, WOLNOŚĆ GOSPODARCZA, GRAND VITARA, RASOWOŚĆ, STRZAŁKA KIERUNKOWA, PODGORZAŁKA ZWYCZAJNA, SOSNA MASZTOWA, PADWAN, KOZACY, MAJSTERSTWO, ORDONANS, HERMAFRODYTYZM, CZEK IMIENNY, PIĘTNASTKA, WIGILIA, ZATOKA, KRZEMIENIEC WOŁYŃSKI, PIĘTKA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, STACCATO, RZEP, EROS, GONG, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, PALEOPATOLOGIA, ZEGAR ATOMOWY, BROMOLEJ, POCISK SMUGOWY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ROSA, PIPSZTYK, KOLBKA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, BÓBR ZWYCZAJNY, TUŁACZ, SPORRAN, ŻYWA LEKCJA, KURATOR OŚWIATY, TRZYNASTKA, STACJA, KONIEC, ORTOPTYSTA, PODPORA, WETKA, STARAJĄCY SIĘ, SAMOUK, DOCISK, PIÓROLOTEK, DYSPOZYCJA, MĘDRZEC, OTWÓR STRZAŁOWY, TAJEMNICA POLISZYNELA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SUBSTANCJA OBCA, TEILERIOZA, ZŁY GONIEC, KOMEDIA NISKA, BRANDMUR, SYLWETA, ORZEŁ, REGENERATOR, REAKCYJNA PRAWICA, NIEZALEŻNOŚĆ, KOPUŁA LAWOWA, PRAWO OBYWATELSKIE, ORGANISTA, LIOPELMOWATE, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, CYMBAŁY, JEDNOPOLÓWKA, PONOR, FILOZOFIA POZNANIA, WAZOW, JĘZYK PASZTO, BIAŁA DIETA, ALGIERSKI, KARTOTEKA, ZARAŻONY, HETEROMORFIZM, SEZON, MĄKA RAZOWA, FUNKCJA JEDNORODNA, FAŁD KORZENIOWY, DILPAK, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, PRZEPOWIADACZ, CZUPRYNA, JOGIZM, ŁAKNIENIE SPACZONE, SIEDMIOBÓJ, ZASTRZAŁ, DEMONOLOGIA, CZERECHA, POLONIZATOR, PERWOMAJSK, CYFRA, NAHUATL, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, DIS, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ŁUCZNIK, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, JĘZYK PRASEMICKI, KRĘG SZCZYTOWY, EKSPATRIANT, SALA, PIES PASTERSKI, GASTRO, IMMUNOPATOLOGIA, WŁADCZOŚĆ, FRYGORIA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, RZEMIEŚLNIK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, RAFA KORALOWA, CZTEROTAKT, TROJAN, POLICJA POLITYCZNA, SŁUGA BOŻY, KOLONIA, GŁOWICA BOJOWA, MAZURSKI, GWIZDEK, RZAZ, POLSKI, JĘZYK FLAMANDZKI, TOKSYNA, GARBARSTWO, MAKROWIRUS, LEJ POLARNY, GENOMIKA FUNKCJONALNA, SSAK, HORMON GONADOTROPOWY, DOROBKIEWICZ, LISZAJ RUMIENIOWATY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, SPOCZYNEK, STEREOTYPIA RUCHOWA, PROFESOREK, IMPERIUM GHISCARI, OBÓZ WĘDROWNY, WNĘTRZNOŚCI, PODZIAŁ METRYCZNY, WŚCIBSTWO, REALIZM, MAGNES, INFLACJA AKADEMICKA, PISMO ŁACIŃSKIE, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, SARI, DAŃ, BANAT, CENTRUM, FAETON, AGNOSTYCYZM, GAZETKA SZKOLNA, VOLLEY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, BAJA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, JANUSZ, STRZAŁA EROSA, POJAZD SPECJALNY, APPALOOSA, OKUPACJA, BON OŚWIATOWY, ŚWIĘTOKUPCA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, WARSTWA PODSTAWNA, FOSFATAZA ALKALICZNA, ANKSJOGENIK, NIEŻYCIOWOŚĆ, PERGAMON, WYZNAWCA, BOHATER NEGATYWNY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, ZANOKCICOWATE, ROGOWACENIE, AMIDEK, CIAŁO DOSKONALE SZARE, PSZCZOŁA INDYJSKA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ZŁOM, KOKSOWNIK, BAŁWOCHWALSTWO, ANODA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, NAPĘD, KOPROFAG, PAJĄCZEK, SZPILKA, OŚRODEK AKADEMICKI, WAGON PULMANOWSKI, RYBY MORSKIE, SKAŁA MACIERZYSTA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, SKANER PŁASKI, SAMOUCZEK, ROZMIAR KĄTOWY, ŻAŁOBA, PRZYKRYWKA, LEKARZ DOMOWY, CENOBIORCA, DUCH, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, ROK PODATKOWY, CZŁONY, ZSTĘPNICA, MARTWE PRAWO, KORONIARZ KOŃCATY, BOD, FEROMON, CZASOWNIKI, HAITAŃSKI, ODPYLNIA, ZACISZNOŚĆ, PRAWO BUDŻETOWE, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, LAWINA PIROKLASTYCZNA, MAFIA, SZATA GODOWA, CUDA NA KIJU, LOSOWANIE WARSTWOWE, WAGA RZYMSKA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, CZAIK JESIENNY, MIASTO OTWARTE, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, SETER, REPOWNIA, ELEKTRONIKA, KRASNOLUDZKI, SPRAWDZIAN, FRAGMENTACJA PLECHY, KWIT DEPOZYTOWY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, DYLATACJA, KNOT, MOD, STOSUNEK PRZERYWANY, PRZECHRZTA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, GORĄCZKA ZŁOTA, CORBETT, APELACJA, YD2, ŁAZARZ, KARTA, PRZELĘKNIENIE, NOCEK ORZĘSIONY, JER SŁABY, TYNK, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, PARADOKS RUSSELLA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, TRENING, ŁUSKA, KUKIEŁKA, SZTUCZNY CZŁONEK, SONDA, FLEKTA, STYR, KOMEDIANTKA, ODROSTY, UPADŁY ANIOŁ, TRYCZNIK, SPRAWDZIAN, JASZCZUR, FITOEKDYSON, KARDIOCHIRURGIA, REWIR, KASA, NEWA, JEDNOSTKA OSADNICZA, FUNT-SIŁA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, WELUR, KOCHANEK MUZ, BIURO LUSTRACYJNE, CHOROBA MOTYLICZA, SOLUCJA, BIEGUN, ZAŚCIANEK, EKSKLAWA, ALGEBRA LINIOWA, GŁOWNIA KUKURYDZY, CHRZĄSTKA SZKLISTA, RENTA ODROBKOWA, PANCERZ LAMELKOWY, KLĘSKA URODZAJU, MIJANKA, SYSTEMATYKA, HUTNICTWO, ?KLUCZ KODOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.285 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWO, KTÓRE MÓWI, ŻE W ZAMKNIĘTYM OBWODZIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZMIENNYM POLU MAGNETYCZNYM POJAWIA SIĘ SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA INDUKCJI RÓWNA SZYBKOŚCI ZMIAN STRUMIENIA INDUKCJI POLA MAGNETYCZNEGO PRZECHODZĄCEGO PRZEZ POWIERZCHNIĘ ROZPIĘTĄ NA TYM OBWODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWO, KTÓRE MÓWI, ŻE W ZAMKNIĘTYM OBWODZIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZMIENNYM POLU MAGNETYCZNYM POJAWIA SIĘ SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA INDUKCJI RÓWNA SZYBKOŚCI ZMIAN STRUMIENIA INDUKCJI POLA MAGNETYCZNEGO PRZECHODZĄCEGO PRZEZ POWIERZCHNIĘ ROZPIĘTĄ NA TYM OBWODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA prawo, które mówi, że w zamkniętym obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna indukcji równa szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie (na 40 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA
prawo, które mówi, że w zamkniętym obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna indukcji równa szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie (na 40 lit.).

Oprócz PRAWO, KTÓRE MÓWI, ŻE W ZAMKNIĘTYM OBWODZIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZMIENNYM POLU MAGNETYCZNYM POJAWIA SIĘ SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA INDUKCJI RÓWNA SZYBKOŚCI ZMIAN STRUMIENIA INDUKCJI POLA MAGNETYCZNEGO PRZECHODZĄCEGO PRZEZ POWIERZCHNIĘ ROZPIĘTĄ NA TYM OBWODZIE sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PRAWO, KTÓRE MÓWI, ŻE W ZAMKNIĘTYM OBWODZIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZMIENNYM POLU MAGNETYCZNYM POJAWIA SIĘ SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA INDUKCJI RÓWNA SZYBKOŚCI ZMIAN STRUMIENIA INDUKCJI POLA MAGNETYCZNEGO PRZECHODZĄCEGO PRZEZ POWIERZCHNIĘ ROZPIĘTĄ NA TYM OBWODZIE. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast