RODZAJ ODPYLACZA, W KTÓRYM USUWANIE PYŁU Z GAZU (GAZU TECHNOLOGICZNEGO, SPALIN LUB INNYCH GAZÓW ODLOTOWYCH, POWIETRZA) NASTĘPUJE POPRZEZ WYKORZYSTANIE SIŁY ELEKTROSTATYCZNEJ (PRAWO COULOMBA), DZIAŁAJĄCEJ NA CZĄSTKI TEGO PYŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILTR ELEKTROSTATYCZNY to:

rodzaj odpylacza, w którym usuwanie pyłu z gazu (gazu technologicznego, spalin lub innych gazów odlotowych, powietrza) następuje poprzez wykorzystanie siły elektrostatycznej (prawo Coulomba), działającej na cząstki tego pyłu (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ODPYLACZA, W KTÓRYM USUWANIE PYŁU Z GAZU (GAZU TECHNOLOGICZNEGO, SPALIN LUB INNYCH GAZÓW ODLOTOWYCH, POWIETRZA) NASTĘPUJE POPRZEZ WYKORZYSTANIE SIŁY ELEKTROSTATYCZNEJ (PRAWO COULOMBA), DZIAŁAJĄCEJ NA CZĄSTKI TEGO PYŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.292

ARAGOZAUR, PLATFORMA PROCESOROWA, PARTER OGRODOWY, WCISTEK, OBRAZ, DZIAŁO PANCERNE, TREŚĆ, ZIARNIAK, MGŁA WYKŁADNICZA, UKŁAD ODNIESIENIA, ZMORA, MYŚLIWIEC, PSEUDOLAGOZUCH, WYCISK, JONIZACJA, PLOTER ROLKOWY, ŁBISKO, WEZWANIE, BIOMAGNIFIKACJA, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, SZCZELINA BRZEŻNA, KAPTUR, GAD, BIROFILISTYKA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, MORENA KOŃCOWA, ZGAR, KOMŻA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, MASZYNA PROSTA, PRZERWA ENERGETYCZNA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, TRASA, SAGA, FILOLOGIA CHORWACKA, ZASTAŁOŚĆ, OBJĘTOŚĆ WYDECHOWA, SINIEC, ARBUZ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, VIOLA DI BORDONE, TYP, DOBRA POŚREDNIE, BUKIECIARZ, REWERSAŁ, ANGAŻANT, TUPAJA POSPOLITA, TOUROPERATOR, MASZT, DOWÓD, ANITA, KRYTYKANT, DRAMA, BLENDA SMOLISTA, ARENDA, SZYFR PŁOTOWY, GIROSKOP, FANTAZJA, INTROMISJA, RĄB, KLEJOWNIA, WILAMOWSKI, MYSZ, BYLICA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, KRZEMICA, PANTOGRAF, TEST CIS-TRANS, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KOROZJA BIOLOGICZNA, KULTURA MATERIALNA, TAKSON MONOTYPOWY, BOROWIK, ROZPŁOCH, WIZYTÓWKA, FILTR, SKWAPLIWOŚĆ, POCISK ARTYLERYJSKI, DYSCYPLINA NAUKOWA, AEROZOL BIOLOGICZNY, MACICA, GETRY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ŻYWOTNIKOWIEC, PRAWO OHMA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, GŁUPSTWO, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, KURENDA, MYJNIA, GAŁKA, ORZECHOWIEC, STRATEGIA, DOM RODZINNY, TRÓJKROK, AKSAMITEK, NERW UDOWO-GOLENIOWY, ZACHOWEK, KOZIBRÓD, PEDAŁ, NIESZPUŁKA, PŁASKORZEŹBA, HAMULEC KLOCKOWY, OBRAZ, TOKSYKOLOGIA, NAZWA ZWYCZAJOWA, LOTOS, PIEC, AURA WITALNA, KASK WSPINACZKOWY, ROZJAŚNIACZ, SNUTKA GOLIŃSKA, ZIMOWISKO, PUSZKARZ, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ŻEBERKA, BATOŻYCA, SYNGIEL, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, HEJT, BUDOWLANY, ŻYDOSTWO, DWURÓG, SEZON, ROZETKA, KRUPA, MECENAT ARTYSTYCZNY, TRZPIENNIK, KOŁKOWNICA, KORYTARZ, ZGODNOŚĆ, KOSÓWKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, NUWORYSZ, ORGANIZM, KAWECAN, SZCZEP, DYON, TORU, BAMBUS, OPŁATA CZYNSZOWA, ACHELOMA, KOZAK, OGÓREK, PIANKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, REMIKS, ODCIĄG, AKCENT, SECESJONISTA, ZNACHOR, JERZYK, PRZEKŁAD, DOLLO, BEGONIA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, WYRAŻENIE, EUPARKERIA, NIEUPRZEJMOŚĆ, BAGATELA, NOGA, REWANŻ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, ŁAPOWNICTWO, PROGRAM TELEWIZYJNY, SILNIK UNIWERSALNY, PLINTA, STROIK, POŻYCZKA HIPOTECZNA, ELIZJA, KRĘGARSTWO, CZESKI BŁĄD, MECENASKA, YGGDRASIL, LEKKOZBROJNY, SIEĆ, PIECZONKA, C, KORPUS, FERMAN, RYCINA, CYNKOGRAFIA, REGENERACJA, DEZERCJA, KATA, KOMORA, POST, OSTOJA, ZAPPING, MODA, KARMAZYN, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, BIODYNAMIKA, WINO CZERWONE, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, SIOSTRZYCZKA, KALIKO, GENERALISSIMUS, PROKOMPSOGNAT, NACZYNIE, DWUDZIESTY, SZUM NADMIAROWY, KACAPSKI, CZELESTA, KRET, KROKIET, STANOWISKO, PLAC, SKRZYDŁO, TRYGONOZAUR, OBRÓT WTÓRNY, HALOGENEK, ROLNIK INDYWIDUALNY, CIĘŻKI SPRZĘT, SEKWOJADENDRON, PORÓD RODZINNY, POJEMNOŚĆ POLOWA, JAPONKI, DODATEK MOTYWACYJNY, POŁÓG, RODZAJ, MODUŁ SERWISOWY, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, HUZAR, SOBIEPAŃSTWO, BASZTA, PALNIK, PUSTY LOS, AUTOPREZENTACJA, GLIZA, BIEŻNIA, ŁOTEWSKOŚĆ, ZGNIŁEK, REKLAMA, NIEKAPEK, KAPISZON, WĄSONÓG, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PRZESADNOŚĆ, ŁZAWNIK, ORBITA, DĘTKA, PALMETA, KANAŁ, EDREDON, BAJECZNOŚĆ, INDOZUCH, KRUPNIK, ZAPAŚNICTWO, MISO, OSPOWATOŚĆ, STRZYKAWKA, BUFOR, FUTURE SIMPLE, MGŁAWICA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, RELACJA BINARNA, NAUKI KOGNITYWNE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WSPOMAGACZ, SZAROTA, EDYKUŁA, AGNOZJA CZUCIOWA, PIERNIK LUBELSKI, EFEKT, JEDNOPARTYJNOŚĆ, IRANIZACJA, AKOMODACJA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, TKANINA, ŹREBAK, GROTBRAMPADUNA, KARZEŁKOWATOŚĆ, SUSZARKA, KORZENIONÓŻKI, SEMINARIUM DUCHOWNE, KAWALERIA POWIETRZNA, MOSKATEL, CZAS GRAMATYCZNY, WÓZ MEBLOWY, TROP, KIERAT, GORETEKS, OCET, DOBRO FINALNE, OSOWIAŁOŚĆ, MELDUNEK, BLU-RAY DISC, NOC POLARNA, GŁOWICA BOJOWA, NADMIERNOŚĆ, ANSERIMIM, WIZYTÓWKA, DRABKA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, HELIOSFERA, HOT DOG, PROGRAM UŻYTKOWY, POWIEŚĆ ALUZYJNA, ?BALON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ODPYLACZA, W KTÓRYM USUWANIE PYŁU Z GAZU (GAZU TECHNOLOGICZNEGO, SPALIN LUB INNYCH GAZÓW ODLOTOWYCH, POWIETRZA) NASTĘPUJE POPRZEZ WYKORZYSTANIE SIŁY ELEKTROSTATYCZNEJ (PRAWO COULOMBA), DZIAŁAJĄCEJ NA CZĄSTKI TEGO PYŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ODPYLACZA, W KTÓRYM USUWANIE PYŁU Z GAZU (GAZU TECHNOLOGICZNEGO, SPALIN LUB INNYCH GAZÓW ODLOTOWYCH, POWIETRZA) NASTĘPUJE POPRZEZ WYKORZYSTANIE SIŁY ELEKTROSTATYCZNEJ (PRAWO COULOMBA), DZIAŁAJĄCEJ NA CZĄSTKI TEGO PYŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILTR ELEKTROSTATYCZNY rodzaj odpylacza, w którym usuwanie pyłu z gazu (gazu technologicznego, spalin lub innych gazów odlotowych, powietrza) następuje poprzez wykorzystanie siły elektrostatycznej (prawo Coulomba), działającej na cząstki tego pyłu (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILTR ELEKTROSTATYCZNY
rodzaj odpylacza, w którym usuwanie pyłu z gazu (gazu technologicznego, spalin lub innych gazów odlotowych, powietrza) następuje poprzez wykorzystanie siły elektrostatycznej (prawo Coulomba), działającej na cząstki tego pyłu (na 21 lit.).

Oprócz RODZAJ ODPYLACZA, W KTÓRYM USUWANIE PYŁU Z GAZU (GAZU TECHNOLOGICZNEGO, SPALIN LUB INNYCH GAZÓW ODLOTOWYCH, POWIETRZA) NASTĘPUJE POPRZEZ WYKORZYSTANIE SIŁY ELEKTROSTATYCZNEJ (PRAWO COULOMBA), DZIAŁAJĄCEJ NA CZĄSTKI TEGO PYŁU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RODZAJ ODPYLACZA, W KTÓRYM USUWANIE PYŁU Z GAZU (GAZU TECHNOLOGICZNEGO, SPALIN LUB INNYCH GAZÓW ODLOTOWYCH, POWIETRZA) NASTĘPUJE POPRZEZ WYKORZYSTANIE SIŁY ELEKTROSTATYCZNEJ (PRAWO COULOMBA), DZIAŁAJĄCEJ NA CZĄSTKI TEGO PYŁU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast