STATEK PIRACKI DZIAŁAJĄCY NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU, WYNAGRODZENIEM JEGO ZAŁOGI BYŁA CAŁOŚĆ LUB WIĘKSZOŚĆ ŁUPÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STATEK KORSARSKI to:

statek piracki działający na zlecenie władcy w czasie wojny lub pokoju, wynagrodzeniem jego załogi była całość lub większość łupów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK PIRACKI DZIAŁAJĄCY NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU, WYNAGRODZENIEM JEGO ZAŁOGI BYŁA CAŁOŚĆ LUB WIĘKSZOŚĆ ŁUPÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.629

ZNAK LICZBY, OZONEK, ZMIANA PATOLOGICZNA, KAPTUR, MAGNESIK, ZAĆMIENIE, NURKOWIEC, SULFOMETAZYNA, TROPIK, HIGHLAND, PODŁOWCZY, UMOWA ADHEZYJNA, RIKSZARZ, BILLBOARD, ŁAŃCUCH EULERA, POGOŃ ZA RENTĄ, KRYPTODEPRESJA, TRANSGRESJA, MÓRG, KARTKA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, REPREZENTACJA, BALONET, ZAWÓR, CIOCIA, TRACKLISTA, ZMOWA CENOWA, OBÓZ ZAGŁADY, JABŁOŃ KWIECISTA, INTERES PRAWNY, KORYTARZYK, GRONO, ARTEFAKT, SKÓRA, STRATA, HENRYK IV, SIOSTRA, RAKIETKA, SKOK, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, CZARTER, OSTATECZNOŚĆ, CHAŁUPNICA, OPONKA, IZOMER, DAWCA NARZĄDÓW, PIECZEŃ, PAS, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, MATERIAŁ, ZOONOZA, ROZETKA, BARKOWIEC, WYRĘBISKO, SĄD DORAŹNY, TROSKA, PIANOLA, SALOPA, GARNA, BASZTA, GRUBOŚĆ, SZKRAB, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, WIDMO ATOMOWE, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WADA DREWNA, DOBRO POZYCJONALNE, INFILTRACJA, LAS, WSTĘŻNIAKI, PRZĘDZENIE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, NIEBIOSA, TEATR, KOŁPACZEK, OMYK, SPARING, DYMKA, KURTYZOWANIE, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KARPLE, RÓŻA BAZALTOWA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, SŁUŻEBNIK, BICIE CZOŁEM, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, FAJKA POKOJU, AKCENT OSTRY, OKRĄGŁOŚĆ, KANCZYLOWATE, STARY MALUTKI, ECCHI, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, POMOST, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, TIURMA, BATAGURY, ŁAPA, AZOTAN, ZNAK INTERPUNKCYJNY, MASZYNA PROSTA, ŻYŁKA, PEPICZKA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, KRYZYS KATATYMICZNY, NADAKTYWNOŚĆ, PALCÓWKA, KAKAOWIEC, APRETURA, PUŁAP, BROŃ, DERKA, UKŁAD ODNIESIENIA, BADANY, SYMFONIK, PROPAROKSYTON, PIROKSYKAM, HISZPAŃSKIE BUTY, TRÓJNÓG, ZBIORNIK NASIENNY, GOŁĄB, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, ODTWARZANIE, SĘK, MANIERYZM, PRZEPLOTNIA, OPAD, FRONTYSPIS, BIEG, ARENA, ŁUNNIK, SZOŁDRA, ROZPADLISKO, KSIĘŻULO, LENIWKA, NADPROŻE, PIESZCZOCH, RADZIECKOŚĆ, DANE BIOMETRYCZNE, MAŁY SABOTAŻ, OSTRUŻYNY, ZIELONI, REGULACJA CEN, SALA, PKB PER CAPITA, WZÓR, MEMBRANOFON, POMADKI, STRETCH, KWASZONKA, BIRET, BUNKIERKA, SALCESON, WSPOMAGACZ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, CIĄGNIK BALASTOWY, SPADEK, ELEW, RENTA INWALIDZKA, PIES OZDOBNY, JAZ, AKRONIM, BACH, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, DEFICYT, SKROMNOŚĆ, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, HETEROMORFIZM, TOPENANTA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ŚWIETLICA, KARL, MIKROOTOCZENIE, JĘZYK MANX, GALAKTOLIPID, ANEROID, PRZEMYSŁÓWKA, WYPADEK DROGOWY, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, LAPARENTOZAUR, STEP, TRANSWESTYTA, POMYLENIEC, ALEUCKI, PRĄD INDUKCYJNY, LEKCJA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, DŻIHAD, OLEJARSTWO, OSĘK, DOK, POZEW, ZAŁOŻENIE, KLASA, KURANT, FILM KATASTROFICZNY, TARAS WIDOKOWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, WELIN, KATAPULTA, DWUSTUZŁOTÓWKA, WYCHODZTWO, KAJMAKAM, FIRMÓWKA, OKUPACJA, OSTROGA PIĘTOWA, ZAKURZENIE, KULUARY, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, LIST POETYCKI, POSTOŁY, STAN POSIADANIA, TAPETA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, BAZYLISZEK, KUTER UZBROJONY, BASEN, RURA ODPŁYWOWA, MARKIZA, BAT, PRZÓD, PIERWSZY ŚWIAT, KORYTKO, PUSZKARZ, ALFABET MORSE'A, KAWLATA, SUMATOR, PIESZEK, FIZYKA SŁOŃCA, BIOMECHANIKA, JARZMO MOSTOWE, KILOMETR NA SEKUNDĘ, LABOLATORIUM, KAWAŁEK, PIES DO TOWARZYSTWA, KARAFKA, RYBAŁT, LINIA ŚREDNICOWA, INTROMISJA, OKRĄG CARLYLE'A, KONTRASYGNATURA, BAZYLEUS, WDZIĘK, NIEDOŻYWIANIE, NAWALANKA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, WEKSEL WŁASNY, GAŁĘZIAK, LISOWCZYK, TRÓJKA, EGRETA, SIECIÓWKA, PARKIET, KABINA, TOCZENIE, ALAN, NASKÓREK, DANIE ARBUZA, CZYNNIK NIECENOWY, ŚRODEK SPOŻYWCZY, POPIELNIK, AMERYKANIZM, SKOK W BOK, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, KAMPUS, WEŁNIAK, CEMBROWANIE, SPUST, DOSTATEK, WĘZEŁ KOLEJOWY, CHARAKTER, ALAN, REUTER, LASERUNEK, KOMPLEMENTARIUSZ, REFLEKS, PLEBEJUSZ, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, RYNKA, DZBANEK NA KWIATY, CHRANCUSKI, KOSZMAR, AMEBA, GAMA, FANPAGE, LIMUZYNA, MYDELNICZKA, UCHWYT, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, SKŁADAK, SKAŁA ORGANOGENICZNA, APOLOGETYK, NOCEK BECHSTEINA, PUNKT MOTORYCZNY, PRZETWÓR, MADZIARSKI, ?KOMUNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.629 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK PIRACKI DZIAŁAJĄCY NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU, WYNAGRODZENIEM JEGO ZAŁOGI BYŁA CAŁOŚĆ LUB WIĘKSZOŚĆ ŁUPÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK PIRACKI DZIAŁAJĄCY NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU, WYNAGRODZENIEM JEGO ZAŁOGI BYŁA CAŁOŚĆ LUB WIĘKSZOŚĆ ŁUPÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STATEK KORSARSKI statek piracki działający na zlecenie władcy w czasie wojny lub pokoju, wynagrodzeniem jego załogi była całość lub większość łupów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STATEK KORSARSKI
statek piracki działający na zlecenie władcy w czasie wojny lub pokoju, wynagrodzeniem jego załogi była całość lub większość łupów (na 15 lit.).

Oprócz STATEK PIRACKI DZIAŁAJĄCY NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU, WYNAGRODZENIEM JEGO ZAŁOGI BYŁA CAŁOŚĆ LUB WIĘKSZOŚĆ ŁUPÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - STATEK PIRACKI DZIAŁAJĄCY NA ZLECENIE WŁADCY W CZASIE WOJNY LUB POKOJU, WYNAGRODZENIEM JEGO ZAŁOGI BYŁA CAŁOŚĆ LUB WIĘKSZOŚĆ ŁUPÓW. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x