SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA - POWSTAJE, GDY NARZĄDY MOWY W CZASIE ARTYKULACJI TWORZĄ DOSTATECZNIE WĄSKĄ SZCZELINĘ, BY POWSTAŁ SZUM, TARCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPIRANT to:

spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 7 lit.)SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA to:

spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 20 lit.)SPÓŁGŁOSKA TRĄCA to:

spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA - POWSTAJE, GDY NARZĄDY MOWY W CZASIE ARTYKULACJI TWORZĄ DOSTATECZNIE WĄSKĄ SZCZELINĘ, BY POWSTAŁ SZUM, TARCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.447

ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, PASOŻYT, OZÓR, KRATA VICHY, WYPIERANIE PORTFELOWE, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, JEZIORO TEKTONICZNE, RUCH, STADIUM ANALNE, PROSTAGLANDYNA, REGRESJA LOGISTYCZNA, METR NA SEKUNDĘ, LEISZMANIOZA SKÓRNA, SKLEPIENIE SIECIOWE, CHLEB PYTLOWY, SZMER, ZATRUCIE CIĄŻOWE, ODSTĘP CZASOWY, FAZA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, BADIAN, APARAT ARTYKULACYJNY, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, PRODUKT GLOBALNY, URNA WYBORCZA, LINIA ŚNIEGU, FELDMARSZAŁEK, POMALOWANE, SIATKA, CIĄGŁOŚĆ, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, ŁAŃCUCH, MIEJSCE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, ROZTERKA, SALDO CYKLICZNE, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ALDOKSYM, PANFIŁOWCY, DEFICYT CYKLICZNY, KUREK, KISZKI, KANAŁ BURZOWY, CHMURA KONWEKCYJNA, ŁUPEK HORNFELSOWY, PORAŻENIE MÓZGOWE, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, CZĘŚĆ MOWY, GUZ ŁAGODNY, KONTUR MELODYCZNY, SHILLING, OBRONA CYWILNA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DOROSŁOŚĆ, WYDANIE, STOP ŁOŻYSKOWY, STYL GOTYCKI, BALOTAŻ, WOLTOMIERZ HOMODYNOWY, RYTM, ROPOMOCZ JAŁOWY, NIEZMIENNIK, GENITALIA, AMORTYZACJA LINIOWA, KLATKA PIERSIOWA, KETOKSYM, FREMENI, BRONIOZNAWSTWO, BAKTERIA KORZENIOWA, CHONDRA, BETAKSOLOL, OWALNICA, KLASTER, PEŁNIA, OBŁOK SREBRZYSTY, CIELĘCINKA, SZTYLPA, RELATOR, SZUM, HIBERNACJA, KWASZENIAK, JUWENALIA, SEZONOWIEC, SESJA EGZAMINACYJNA, MLEKO, PĘDZLIK, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, ASFALT, RANEK, DOJŚCIE, GRZECHOTKA, WRZÓD HUNTERA, ZATRUDNIALNOŚĆ, MEDIUM, GOLIAT, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, KSIĘŻYC, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ZBIORNICZEK NASIENNY, MENISK WKLĘSŁY, HAK, PIZDA, ŁOPATKA, ANTYTETYCZNOŚĆ, SŁOWO, ZAPASY, SSAK ŁOŻYSKOWY, KAMUSZNIK, SILNIK CZTEROSUWOWY, TOLERASTIA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, GŁUSZEC, KARA ŁĄCZNA, BALDWIN, LÓD MARTWY, KĄKOL, AKTYWISTA, ABLACJA, STERN, TERPEN, PÓŁETAT, FARMAKOKINETYKA, KOLEŚ, GETTO TRANZYTOWE, TARA, SUPERNOWA TYPU IA, SAMOSTRZAŁ, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, TRZYMAK, NIEROZŁĄCZKA, ZGAR, CHORAŁ LUTERAŃSKI, LINGA, DIACHRONIA, SYMETRYCZNOŚĆ, GOLEM, PODCIĘCIE, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, OWODNIOWCE, ŁOMOT, FACHOWOŚĆ, DOGRYWKA, KSZYK, ŻYŁA OCZNA DOLNA, PARLANDO, KRENELAŻ, NIEZBIEŻNOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, PRZYSPIESZENIE, OWOCOSTAN, SKIBA, PERIOD, DRGANIE, GAJNIK LŚNIĄCY, IZOCHRONA, DZIAŁO ELEKTRONOWE, AMFITEATR MORENOWY, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, ZAPŁODNIENIE, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, PRZEKWIT, EKSPIRACJA, ROŻEK, KARTKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, TORBIEL SKÓRZASTA, LAMPA KWARCOWA, ODLEŻYNA, WIZG, DRUK ULOTNY, OKRES PRZEDRZYMSKI, ŚWIETLICA, GAWĘDA SZLACHECKA, ZBIORNIK RETENCYJNY, MECHOWCOWE, CENA NAIWNA, BLASZKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, PRZECHOWALNICTWO, WILCZA PASZCZA, SONANT, PRĄTNIKI, MELASA, METODA TERMICZNA, SERIALIZM, KOLEKTA, RUCH, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, BYLINA, WIDŁY, PERFORMATYWNOŚĆ, GŁOSKA NOSOWA, MAZUREK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, ZACIĘCIE, GARA, KWAS KAMFOROWY, SERIA, ZARZEWIE, RODZAJ MĘSKI, MAŁY SABOTAŻ, KREDYT STUDENCKI, WIDEOKONFERENCJA, KURCZĘ, CYKL POETYCKI, WYMIANA GAZOWA, ROPOWICA KŁĘBU, WIĄZANIE JONOWE, PINDA, CHOLEWKA, STYL WIKTORIAŃSKI, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, OGÓREK KISZONY, LITERATURA LAGROWA, CIĄG, PRZEGRA, KĄPIEL, BLISKOZNACZNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, WEKSEL TRASOWANY, ZAPAS, SĄD KAPERSKI, MOC PRZEROBOWA, IMIESŁÓW BIERNY, EKSCESY, PERSEWERACJA, POZAOSIOWOŚĆ, ASPIRATA, OMŁOT, ŁAŃCUCH, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, POPYT ZAGREGOWANY, SZYLING, PORTATO, WYNAGRODZENIE URLOPOWE, SZMER, ETAT RĘBNY, GRA NA ZWŁOKĘ, LAPILLI, BROCA, PASSA, URWANIE DUPY, SYNONIM TAKSONOMICZNY, CZARNY CHLEB, MATURA POMOSTOWA, LUZ, OFLAG, ŻÓŁW NOROWY, NOTOWANIE CIĄGŁE, DUPA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KRZEMIAN WSTĘGOWY, ALTERNATYWA, ŚMIERĆ KOŁYSKOWA, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, IMPLIKACJA LOGICZNA, ŻELAZNE PŁUCO, PRAWO BERNOULLIEGO, OBOJNAK, SPECJACJA FILETYCZNA, REGENT, KNEBEL, LUZACKOŚĆ, ŻAKINADA, SMAR, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, POLIANDRIA, KRATKA VICHY, TRÓJKĄT, DZIEŁO OTWARTE, HAMULEC TAŚMOWY, CHEERLEADERKA, PRZYSZŁOŚĆ, OBRONA GRÜNFELDA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, ISFAHAN, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, SPÓŁGŁOSKA PŁYNNA, SZUM, ZAKAZ STADIONOWY, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, REJESTRATOR, BIAŁY TRĄD, PREPARAT CHEMICZNY, OWOC WIELOKROTNY, KRET, TRACZKA, ZAKŁADZINY, PRZELĘKNIENIE, WYSTĘPOWANIE, FIGURA WYPUKŁA, CEKOTROFIA, TELEZAKUPY, LOJALISTA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, SZPALER, PUNKT MOTORYCZNY, ZŁOŻENIE, ?KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA - POWSTAJE, GDY NARZĄDY MOWY W CZASIE ARTYKULACJI TWORZĄ DOSTATECZNIE WĄSKĄ SZCZELINĘ, BY POWSTAŁ SZUM, TARCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA - POWSTAJE, GDY NARZĄDY MOWY W CZASIE ARTYKULACJI TWORZĄ DOSTATECZNIE WĄSKĄ SZCZELINĘ, BY POWSTAŁ SZUM, TARCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPIRANT spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 7 lit.)
SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 20 lit.)
SPÓŁGŁOSKA TRĄCA spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPIRANT
spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 7 lit.).
SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA
spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 20 lit.).
SPÓŁGŁOSKA TRĄCA
spółgłoska szczelinowa - powstaje, gdy narządy mowy w czasie artykulacji tworzą dostatecznie wąską szczelinę, by powstał szum, tarcie (na 15 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA - POWSTAJE, GDY NARZĄDY MOWY W CZASIE ARTYKULACJI TWORZĄ DOSTATECZNIE WĄSKĄ SZCZELINĘ, BY POWSTAŁ SZUM, TARCIE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA - POWSTAJE, GDY NARZĄDY MOWY W CZASIE ARTYKULACJI TWORZĄ DOSTATECZNIE WĄSKĄ SZCZELINĘ, BY POWSTAŁ SZUM, TARCIE. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x