CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PISZCZAŁKA to:

część składowa instrumentów dętych, w której pod wpływem wibracji słupa powietrza powstaje dźwięk (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PISZCZAŁKA

PISZCZAŁKA to:

ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów, wykonywany z kory wierzby lub łoziny (na 10 lit.)PISZCZAŁKA to:

część składowa dud (na 10 lit.)PISZCZAŁKA to:

instrument dęty z otworami służącymi do zmieniania wysokości dźwięku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.408

WKŁADKA, DNO OCEANICZNE, PARODOS, CUMULUS, CHOROBA HAGLUNDA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, RADA DUSZPASTERSKA, RĘKA, WITRYNA, RADIACJA ADAPTACYJNA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, PIEZOMAGNETYK, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KREDYT LOMBARDOWY, PRODUKT LECZNICZY, WĘGLÓWKA, DOMY, PARAPETÓWA, KRET WORKOWATY, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, KRAWAT, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, REJESTR KARNY, PODZAKRES, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, BROŻYNA, KOLUMNA, YURI, KRAWACIARZ, LATO, DZIEKANAT, ODŹWIERNIK, ETER, CHOROBA KUFSA, DUSZA, UZDA, FRANCA, ŹRENICA, PRYZMA, LEMIESZ, HOŁUJ, CZARNA ROBOTA, ROZTOPY, KUPEREK, EKTOMIKORYZA, GRAF, RDZEŃ KRĘGOWY, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, MONOGENIZM, BRODA, HRABINI, PAZIOWATE, KRETOWATE, BŁĘDNIK KOSTNY, OTOK, MACIERZ NILPOTENTNA, ZACIĘCIE, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, USKOK, WIOSNA, MAZAMA RUDA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, QUETZAL, OKULARY, WNĘKA WĄTROBY, LINIJKA MENNICZA, KUC KASPIJSKI, POKAZ, MIKRONEZJA, PĘTLA HENLEGO, OWOCNIA, TOKARKA KARUZELOWA, ŁUK NOCNY, KARTOFLANKA, KOSZ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, KRYPTA, ELEMENT GRZEJNY, HORYZONT CZĄSTEK, CZOŁO, SPÓŁKA PUBLICZNA, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, KWAS HUMUSOWY, WRZÓD HUNTERA, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, PIEŚŃ, AMALAKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, D, WYROSTEK BARKOWY, UROCZYSKO, CHWYT, SUWNICA BRAMOWA, BURZA MÓZGÓW, NASYP, CZĘŚĆ, ŻARTOWNIŚ, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, HARMONIJKA, PRZESTRZEŃ BANACHA, FINAŁ, ALBA, WIELKA RUŚ, SIODŁO, ŚWIETLICA, TRZON, ŁOŻE, WIDEOROZMOWA, POLIANDRIA, IPERYT, KOŚĆ SKOKOWA, AMPLA, BULWA PĘDOWA, MALARSTWO IKONOWE, WIERZCHOŁ, OPONKA, PODDRUK, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, KNAGA, BIEG ALPEJSKI, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, NOWOTWÓR ŁAGODNY, DOR, ARCHITRAW, LIMBUS, CZŁONEK, POWIKŁANIE, WYWÓD, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, OSUTKA SOSEN, GREKA, CIĄG, ZAKRĘT, PODBRÓDEK, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PODKŁAD, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, UPROWADZENIE, TERMINATOR, ZIELONA NOC, GŁOS SMYCZKOWY, ORGANOLOGIA, OKTAWA, NIERUCHOMOŚĆ, HIPERALGEZJA, BUTLA GAZOWA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, GRA MIESZANA, SYMETRIA, MACIERZ SCHODKOWA, KLAMRA, OŁTARZ, HUMANISTYKA, ŁYKOWATOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, SŁOWO, PŁYTA KONTYNENTALNA, ŁAŹNIA PAROWA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, WODA GEOTERMALNA, SUMA PROSTA, OPUSZKA, PRAWO KARNE, WĄTEK, GŁOWOTUŁÓW, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, SKOS, TRYSKAWKA, PUKAWKA, UMOWA AGENCYJNA, KOŁNIERZYK, GESELL, ZBIOREK, NOŚNIK, IBIS BIAŁY, PLANISFERA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, DMUCHAWA, KONIUSZEK SERCA, CHLEBEK PSZCZELI, KREWNA, PRZEBIERKA, OCET SPIRYTUSOWY, CHARLESTON, KAMERTON, WIEK, TEMBR, BRZESZCZOT, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, PŁETWA, WOAL, WARSZTAT, SIEDLISKO, TELEFON, PROFESJONALISTA, FRIED, WZGLĄD, TYGRYSIE OKO, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, AGADA, LASONOGOWATE, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, NACZYNIE WZBIORCZE, ŚLIWA, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, AFAZJA AMNESTYCZNA, MAJEUTYKA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, WYMIENIACZ, WODA LECZNICZA, PIRACI, GEHENNA, STWARDNIENIE ROZSIANE, MANIPUŁ, KRYSZNAIZM, OFICYNA, LITERAT, DUPAL, WOLNE SOŁECTWO, CHRZEST, SERIA KWALIFIKACYJNA, PRINCESSA, KOCZKODAN, ROZBRATEL, ZORBA, TERCJA, OBŁĄK, PŁYTA, PREMIA GÓRSKA, CZĘŚĆ ZDANIA, PŁASZCZ, KUPLET, ZŁOM, OSETIA, KALWARIA, FOTOCHROMY, KILSON, LEGATO, KOTWICA, OPASANIE, DZIENNIK PODAWCZY, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, OBRĘB EWIDENCYJNY, MUSZLA KONCERTOWA, TEATR, POWIERZCHNIA STEROWA, ODWACH, DIAKRYT, TOREBKA BOWMANA, ZAPALENIE, SHONEN-AI, WKŁAD, PRZEWRÓT PAŁACOWY, OSNOWA GEODEZYJNA, PŁYWAK, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, CYKL MIESIĄCZKOWY, FLEGMA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, GNIAZDKO TELEFONICZNE, ADWOKAT DIABŁA, CZESKI, TOCZEŃ, MONARCHIA ELEKCYJNA, BACHATA, DWUKĄT SFERYCZNY, STELA, APLA, WIELORASOWOŚĆ, KOMA, ODMA OPŁUCNOWA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, WALABIA DAMA, CZUBEK, MACIERZ SYMETRYCZNA, SPODEK, MIESZADŁO, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, SZALKA, BIEDAK, SKRYTKA POSELSKA, KOŃ DOŃSKI, TERYNA, BRZUCHORZĘSKA, TONIKA, OKAP, CLEARING, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, DON KICHOT, USIŁOWANIE, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PODOBÓZ, DATARIA, CZARNY LUD, PHISHER, ?SMOLEŃSK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PISZCZAŁKA część składowa instrumentów dętych, w której pod wpływem wibracji słupa powietrza powstaje dźwięk (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PISZCZAŁKA
część składowa instrumentów dętych, w której pod wpływem wibracji słupa powietrza powstaje dźwięk (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast