CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PISZCZAŁKA to:

część składowa instrumentów dętych, w której pod wpływem wibracji słupa powietrza powstaje dźwięk (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PISZCZAŁKA

PISZCZAŁKA to:

ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów, wykonywany z kory wierzby lub łoziny (na 10 lit.)PISZCZAŁKA to:

część składowa dud (na 10 lit.)PISZCZAŁKA to:

instrument dęty z otworami służącymi do zmieniania wysokości dźwięku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.408

BOKS, KONTRAKT MENADŻERSKI, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, BRANIE POPRAWKI, SZEW PODNIEBIENNY, GUZ ŁAGODNY, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, SZÓSTA CZĘŚĆ, MANIPULATOR KULKOWY, BIDŁO, GITARA, SETECZKA, KONCERT, KIERDEL, CEWA, MISKA SEDESOWA, AERODYNA, KORBKA, ENUMERACJA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, MRÓWNIKOWATE, FLEBODIUM ZŁOCISTE, PREMIA GÓRSKA, ORZECH KOKOSOWY, SZMATA, EPINICJON, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, STOPA LĄDOLODU, KAPELUSZ, CHWYT, JACHT ŻAGLOWY, DYFTERIA, KOHORTA, DRIVER, NADMUCH, TOALETA, PŁAT, BOASZKOWATE, CZAMARA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, GATUNEK, ZIEMIA ODNIESIENIA, LEGAT, SHOUNENAI, BIEG ALPEJSKI, HAJDAMACZYZNA, MIĘKISZ, PC, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, HORMON PŁCIOWY, ANTENKA, CHROMATYNA PŁCIOWA, TRZON, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, SYMULACJONIZM, OBUDOWA, MACIERZ SKALARNA, ŚWIECA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, DYSTANS, LAWONICHA, KABATY, ANILANA, PODKORA, ZAPALENIE, SKŁAD, PRZĘSŁO, SŁUGA BOŻY, FOSA, RECYTATYW, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, PRECYPITAT, CUMMINGS, SYFON, MACIERZ ZEROWA, AKCJA NA OKAZICIELA, BLIŹNIAK, CO, ŻYŁA MACICZNA, WRZÓD MIĘKKI, POZYCJA TRENDELENBURGA, CZERWONA FALA, LIMBUS, BLUZA, POPELINA, JEDYNE, GÓRNIK DOŁOWY, PODJAZD, ROŚLINA BULWIASTA, INSTANCJA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, FUNKCJA ACKERMANNA, STAŁA SVEDBERGA, OBRAZ POZORNY, ALLEGRETTO, WIRNIK, PENDYNKA, PRZYSIÓŁEK, ORZESZEK ARACHIDOWY, GRA W KARTY, PROTEKTORAT, OWCA WIELOROGA, SKRECZ, GNIOTOWNIK, PODKOŁDERNIK JADOWITY, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, LOPOLIT, ASYMPTOTA, MONOGENIZM, KLASTER, DZIAŁKA ROBOCZA, KOMORA NABOJOWA, PARTIA, FOTEL ROZKŁADANY, DYWDYK, KOLUMNA, DODATEK BRANŻOWY, SKOCZNIA MAMUCIA, KRUPNIK, PADACZKA AUDIOGENNA, IGLICA, BROŃ KRÓTKA, SZKŁA, KOŚĆ SKOKOWA, BANOWINA, KREWETKA WIŚLANA, OŚRODEK WYŻOWY, KOMETKA, PALEOMAGNETYZM, SZACHY BŁYSKAWICZNE, GOLF, GLIKOKORTYKOSTEROID, AMIDEK, DZWONEK RĘCZNY, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, SŁOWO MASZYNOWE, ZMIENNOPŁAT, RZĄD, OBŁO, GEOFIT KORZENIOWY, LEMIESZ, WIEK, OKRYWA KWIATOWA, TYŁEK, BIODOSTĘPNOŚĆ, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, PRYZMA, CHORRERA, PSYCHOBIOGRAFIA, TEŚCIK, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, WESTA, TORKRETNICA, GRANICA CIĄGU, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KREWETKI, ŁUK KOLANKOWY, PRZEKŁADNIA PASOWA, GÓRA, WYŚCIG, NEKROMANCJA, ANTYFERROMAGNETYK, LABIRYNT, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, BURZA ŚNIEŻNA, KANAŁ NADGARSTKA, KAWAŁ, LEASING FINANSOWY, LAKOLIT, CÓRDOBA, FOTOCHROMY, INŻYNIERIA WOJSKOWA, STOŻEK ŚCIĘTY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, SPREJ, GŁADŹ PODŁOGOWA, CZUB, FERRIMAGNETYK, DECHA, PALEMONETKA ZMIENNA, WIAROŁOMSTWO, REALIZM, SARABANDA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, SFERA BIOTYCZNA, PAKA, PODSTRONA, SPODNIE, KOŚĆ KULSZOWA, KOŃ PLEWEŃSKI, DYCHAWICA, KONKURENCJA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, SKRZYNECZKA, PRODUKT LECZNICZY, GWIAZDKA, ANGLOARAB, PRZEDZAMCZE, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ZAOLZIE, TRZY KARTY, OPCJA WALUTOWA, LEŚNICTWO, PIEŃ, MEDYCYNA PRACY, F, AL SECCO, LONGLEY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, MUZYKA KONKRETNA, CROSS, EKSPRES KOLBOWY, MONARCHIA ELEKCYJNA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PEŁNIA, ANALIZA KOSZTÓW, KIRYS, BASKINKA, ROŚLINA KORZENIOWA, SCHAB, SERCE DZWONU, ROMANS GOTYCKI, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, FIGURA OGRANICZONA, OHIO, CENTYGRAM, PALESTRA, ZWÓJ RDZENIOWY, KORONA SŁONECZNA, GZYMS, BIEG PRZEZ PŁOTKI, TRYMER, TEOGONIA, SPRZĘŻNICE, MEMBRANA, WSTECZNICTWO, PIERŚ, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, PRAWO BLIŻSZOŚCI, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, PODSTAWA, TRAKTURA, SKARPETA, TURBINA POWIETRZNA, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, TRĄBKA, ŁUK ELEKTRYCZNY, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, LEGATO, CZWARTA CZĘŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, SZPIGIEL, CZWARTAK, HIPOTEZA ZEROWA, PODGRZEWACZ, MIKASA, EPIGENEZA, PUPA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, ŚWISTUŁA, BOLERO, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, NOS, SPÓŁKA HOLDINGOWA, SKALA BLUESOWA, CENTRALNE OGRZEWANIE, POCHWA, KAPOTKA, HIPOSTYL, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, NOC, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, NAOS, WIELKORUŚ, MAKAM, DOLINA RYFTOWA, WARZYWNIAK, KWATERA, SAMOGŁOSKA WYSOKA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, LINGA, ZABYTEK NIERUCHOMY, MINUTA CISZY, GONDWANA, ODJEMNA, SZANKIER, PŁASZCZ, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, BALON, NIEOBFITOŚĆ, KUPLET, KATECHIZM, PATENA, OPŁUCNA ŚCIENNA, ?COKÓŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PISZCZAŁKA część składowa instrumentów dętych, w której pod wpływem wibracji słupa powietrza powstaje dźwięk (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PISZCZAŁKA
część składowa instrumentów dętych, w której pod wpływem wibracji słupa powietrza powstaje dźwięk (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CZĘŚĆ SKŁADOWA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, W KTÓREJ POD WPŁYWEM WIBRACJI SŁUPA POWIETRZA POWSTAJE DŹWIĘK. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x