DOWOLNY PUNKT NA POWIERZCHNI LUB W GŁĘBI ZIEMI, KTÓREGO POTENCJAŁ NIE ZMIENIA SIĘ POD WPŁYWEM PRĄDU SPŁYWAJĄCEGO Z ROZPATRYWANEGO UZIOMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZIEMIA ODNIESIENIA to:

dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOWOLNY PUNKT NA POWIERZCHNI LUB W GŁĘBI ZIEMI, KTÓREGO POTENCJAŁ NIE ZMIENIA SIĘ POD WPŁYWEM PRĄDU SPŁYWAJĄCEGO Z ROZPATRYWANEGO UZIOMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.920

TRÓJKA, SKIBOB, ANTYRAKIETA, AKADEMIA, PRZYRODNIK, OKRZEMKI, SOCJOGRAFIA, BARBARZYŃSKOŚĆ, HERBACIARKA, PUNKT OKOSTNOWY, DWUDZIESTKA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KOCHANEK MUZ, SKRZYWDZONY, NIEBOSKŁON, SIATKA CENTYLOWA, DRAJREP, PRZYPOŁUDNIK, ZEWNĘTRZE, PAJACYK, RELIKWIA, KOŁODZIEJ, ROZPIERACZ, GLEBA, ARON, CENOBIORCA, SZTUBAK, ZALESZCZOTEK, HUMANOID, JĘZYK OBCY, FILTRACJA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, BATERIA GALWANICZNA, MIGLANC, TEMPERATURA CURIE, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, FOKSTROT, LAS DRĄGOWY, RAUT, FIZYKA WIELKICH ENERGII, INTELEKTUALIZM, CHOROBA WODUNKOWA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, GEODEZJA WYŻSZA, RELING, RADIOTELESKOP, WIĘZIENIE, PRĄD ZAWIESINOWY, OZOREK, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, BOMBA ATOMOWA, KONFEDERACJA, UCHWAŁA, ANGLISTYKA, RYWANOL, FARBA KLEJOWA, KONCEPTUALIZM, HEKSACHLOROFEN, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, FORMA, SYSTEM, ADAPTER CUMOWNICZY, SUMATOR, JĘZYK AMHARSKI, KROK ŁYŻWOWY, KIRPAN, IDEAŁ PIERWSZY, TRZECIE OKO, MISTRZ PROSTEJ, PLAMICA, KOREKTOR, PAKIET POMOCOWY, NÓWKA NIEŚMIGANKA, ZŁOTA KLATKA, NUŻENIEC LUDZKI, RADIESTETA, KRÓLOWA NAUK, SUCHORYT, MUSSET, TRÓJKĄT, ZIEMIA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, ANATOMIA WARSTWOWA, UNDEAD, DZIEWIĄTA FALA, TELEWIZORNIA, NACISKANIE, NATURA, GEOMETRIA CZYSTA, ZNAK ZAPYTANIA, PEBA, DIABEŁ, ADMINISTRACJA SKARBOWA, SYMETRIA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, KAPOTKA, TWIST, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ZGIĘCIE PODESZWOWE, TECZKA, DRZEWO SOLITEROWE, WIECHA, KAWKA, KARAWAN, PLICHTA, KAJMAK, KORYTO RZEKI, GRÓDŹ, PROKARBAZYNA, ACEFALIA, SYSTEM ZNAKOWY, MRÓWKA PNIOWA, DOM STARCÓW, ZUPA, ALBUMIK, STAŁOŚĆ, MARKIZA, WYGRZMOCENIE SIĘ, ZRĄB TEKTONICZNY, LAMPA KSENONOWA, NIESKRĘPOWANIE, PRZYSŁÓWEK, WALOSZEK, ARYJKA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, TEATRZYK, ANKSJOGENIK, ZBIEG, HALA PERONOWA, GALWANIZM, MULDA, LIEBERMANN, BISEKSUALISTA, CIĄŻA, KOBIETA SPOD LATARNI, BABCIA CIOTECZNA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, KOPROFIL, FILIPIN, GUARANA, OCZAR, PENTAPTYK, DŻIHAD, ORATORIANIE, KORDYLINA, JOGACZARA, HALOGENEK, ZABIEG KOSMETYCZNY, MCLAREN, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, WYWÓZKA, HIPSOMETRIA, ROZTWÓR NASYCONY, BŁAZENEK, WARIACJE, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PIKOMETR, LINIA WIDMOWA, LEN, GRUSZA, EPOKA KAMIENIA, RZECZ, PULSACJA, JĘZYK DAHALIK, GRAFIKA, PINGWIN BIAŁOOKI, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, GÓRALKI, POCHODNA, POCHLEBSTWO, ZUNI, OWCA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, MONOGENEZA, CUKIER LODOWATY, FALA BALISTYCZNA, MOSTEK KAPITAŃSKI, RAUIZUCHY, RANWERSY, LUSTRO, MORGA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, MAKROPOLECENIE, BIEŻNIK, GŁÓD, GWIAZDA PODWÓJNA, SZKOŁA, PŁYWACZOWATE, SZKAPLERZ, UZYSK, PÓŁOKRĄG, EGALITARYZM, AGENEZJA, KAJMAKAM, D, DOBRY ZNAJOMY, JASTRZĘBIE OKO, OKRĘT LINIOWY, ŻABA ZWINKA, PIÓRO, HOT DOG, NIEMĘSKOŚĆ, MANIFEST, RYT, ZRAZIK, NALEGANIE, OBJAWIENIE, MIKROKLIMAT, KOCIOŁEK, ACHROMATYNA, WIDEOMAN, MOD, ANTIDOTUM, ZANOKCICOWATE, DYSTRYKT, MINÓG STRUMIENIOWY, TIAZYD, PIANKA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, EWALUACJA SPLOTOWA, AUDYTORIUM, KOSZYKARSTWO, LAPIDARNOŚĆ, PAROWCZYK, NAROŚL, SFERA, EKOGROSZEK, ZWARTOŚĆ, SAMOOKALECZENIE, WARUNEK, APTEKA, DYSCYPLINA POKAZOWA, ZŁOTY RYŻ, KLIENT, MUSZLA, WÓZKOWY, FORMA, ZENDRA, CANTUS FIRMUS, CIĘGNIK, KOCIOŁ EWORSYJNY, SZWARCCHARAKTER, FILM ANTYWOJENNY, FRAZA, CHORY NA GŁOWĘ, WARIRAPTOR, KROPA, BALON, GÓRNE, MIRAŻ, BIDUL, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, KULTURA KRETEŃSKA, MUESLI, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, POKRYWA, PORA ROKU, GACEK WIELKOUCH, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, BOZIA, PRZYSTOSOWANIE, KUPNO, DREWNO WCZESNE, PINAKOID, HALO, WYNIOSŁOŚĆ, MUNGO, ŁAŃCUSZEK, SIEROTA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, BUDKA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, APARTAMENT, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, DEZERTERKA, NIETOLERANCJA, SZEKSPIR, OSTROWIANIN, PRZEPUKLINA RICHTERA, PLOTER KREŚLĄCY, PISEMNOŚĆ, KOGUT, PREKURSOR, GRUSZECZKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, EKONOMIA POLITYCZNA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, UMOWA, BAT, ODMA OPŁUCNOWA, AMFIUMY, JON HYDROKSYLOWY, OŚCIEŻNICA, KRYPTOKOMUNIZM, BIAŁONÓŻKA, GASTRO, ?KONIDIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.920 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOWOLNY PUNKT NA POWIERZCHNI LUB W GŁĘBI ZIEMI, KTÓREGO POTENCJAŁ NIE ZMIENIA SIĘ POD WPŁYWEM PRĄDU SPŁYWAJĄCEGO Z ROZPATRYWANEGO UZIOMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOWOLNY PUNKT NA POWIERZCHNI LUB W GŁĘBI ZIEMI, KTÓREGO POTENCJAŁ NIE ZMIENIA SIĘ POD WPŁYWEM PRĄDU SPŁYWAJĄCEGO Z ROZPATRYWANEGO UZIOMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZIEMIA ODNIESIENIA dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZIEMIA ODNIESIENIA
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu (na 17 lit.).

Oprócz DOWOLNY PUNKT NA POWIERZCHNI LUB W GŁĘBI ZIEMI, KTÓREGO POTENCJAŁ NIE ZMIENIA SIĘ POD WPŁYWEM PRĄDU SPŁYWAJĄCEGO Z ROZPATRYWANEGO UZIOMU sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - DOWOLNY PUNKT NA POWIERZCHNI LUB W GŁĘBI ZIEMI, KTÓREGO POTENCJAŁ NIE ZMIENIA SIĘ POD WPŁYWEM PRĄDU SPŁYWAJĄCEGO Z ROZPATRYWANEGO UZIOMU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast