WIEŻA Z DUŻYM ZEGAREM, KTÓREGO TARCZA PRZYCZEPIONA JEST DO ŚCIANY BOCZNEJ WIEŻY; NIEKIEDY WIEŻA POSIADA KILKA TARCZ PRZYCZEPIONYCH DO WSZYSTKICH BOKÓW BUDOWLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEŻA ZEGAROWA to:

wieża z dużym zegarem, którego tarcza przyczepiona jest do ściany bocznej wieży; niekiedy wieża posiada kilka tarcz przyczepionych do wszystkich boków budowli (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEŻA Z DUŻYM ZEGAREM, KTÓREGO TARCZA PRZYCZEPIONA JEST DO ŚCIANY BOCZNEJ WIEŻY; NIEKIEDY WIEŻA POSIADA KILKA TARCZ PRZYCZEPIONYCH DO WSZYSTKICH BOKÓW BUDOWLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.777

CIEŃ, NORMALKA, MARTWE PRAWO, KLOAKA, UBYTEK, PSOTA, WELON, OKRĄG APOLONIUSZA, AKUMULATORY, BUŁGARYSTYKA, BIEG JAŁOWY, KREWETKA NAKRAPIANA, KLUCZ UNIWERSALNY, KONSERWACJA, POWAŻNOŚĆ, IDIOMATYZM, REWOLUCJA, ULEPSZACZ, WYROK PRAWOMOCNY, E-LIQUID, SZTAFAŻ, EUGLENA ZIELONA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, PRANERCZE, NAPINACZ, OTOCZENIE, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KIEROWALNOŚĆ, GRA LOSOWA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, MIKROFON KONTAKTOWY, LIZENA, TEORIA MODUŁÓW, UKRZYWDZONY, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, KOD DWUWARTOŚCIOWY, MUŁ, JEZIORO DYSTROFICZNE, KANAŁ ŻEGLOWNY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, PRZERYWACZ BLOKADY, BEMOL PODWÓJNY, ZŁOTODESZCZ, TRASZKA GÓRSKA, KONSOLETA MIKSERSKA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, BALET, WIĄŚL, KONIECZNOŚĆ, RAMA, BALAST, ZNAMIĘHALO, BANK, CEL, LUDZIK, BYLICA SKALNA, AMIDYZM, GYROS, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, DEFENSOR, WIEŻA BRAMNA, NERWICA SPOŁECZNA, DZIELNICOWY, FANFARON, USTONOGI, PAPUGA, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, PROCES KARNY, WZGLĄD, AKROTERION, ZABYTEK, PROFUNDAL, BELUARDA, KOŁPAK, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, TASMANIOZAUR, NIEJAWNOŚĆ, ŚLINIANKA PRZYUSZNA, TURMA, PASJONISTA, ANALIZA BILANSU, NOCEK WĄSATEK, DWÓJNIAK, KOMUNALKA, GREJ, UBAW, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PROWOKACYJNOŚĆ, PRZYCISK DZWONKA, KARBONARYZM, INTEGRALNOŚĆ, BURGER, WODY TERYTORIALNE, KOSZT KOMPARATYWNY, USŁUGA KONSUMPCYJNA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, DYWETYNA, OWOLOGIA, SUROWOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, STREFA KLIMATYCZNA, PRZERABIACZ, POŻYCZKA LOMBARDOWA, BIAŁORUSZCZYZNA, CZYSTOŚĆ, WOAL, GALARETÓWKA, KROKODYLEK, HARD CORE, LUBIEŻNOŚĆ, CYWIL, PIEC ŁUKOWY, NAUSZNIK, POJAZD WOLNOBIEŻNY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, PROPLASTYD, UKRES, STERYLIZACJA, ŁAPACZ, ANGIELSKOŚĆ, PULMAN, WYBITNOŚĆ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, CIŚNIENIE KRWI, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, LEASING KAPITAŁOWY, SŁAWOJKA, SWORZEŃ GEOPOLITYCZNY, MAŃSKI, OGONICE, NORMATYWISTA, DELFIN BIAŁOBOKI, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, OPAD, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, POZDROWIENIE, PEŁNOŚĆ, MODELOWOŚĆ, PROTAGONISTA, BEZDOTYKOWIEC, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, NERKOWIEC, KWINTESENCJA, KOŃ TRAKEŃSKI, BEKON, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, WŁASNOŚĆ, SZAŁAWIŁA, PITU PITU, TERMY, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, GAMBIR, TEZA, MAŚLAK CZERWONY, AWANTUROWANIE SIĘ, STOSUNEK, TYBINKA MAŁA, AVIZO, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, DROBNIACZKOWCE, BROWAR, PĘCHERZ, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, PIESZCZOCH, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, OKRES, ZAPYCHACZ, GYYZ, PUSTA STRUNA, ROZCIEŃCZALNIK, KUZYNOSTWO, SZKARADNOŚĆ, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, POCIĄG, JEŹDŹCZYNI, LEASING OPERACYJNY, STRATEGIA, MASKA, KRYZA, GNOMON, TĘTNICA NERKOWA, ANTYLOPA, HAMULEC CIĘGNOWY, HEDONIZM ETYCZNY, UNIONISTA, DOLAR ANTARKTYKI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KREDKA WOSKOWA, PRZEPUST, SIOSTRZYCZKA, WETERAN, MOŻLIWOŚĆ, KLĘK PROSTY, FUTERKO, NEPOT, INWESTYCJA, BECZKA PROCHU, TERMINARZ, PANAZJATYZM, POWŁÓCZYSTOŚĆ, POCISK NADKALIBROWY, ROZTRUCHAN, ODŁÓG, STUDIO FOTOGRAFICZNE, LEKTURA, ALLEGRETTO, NIEKOMERCYJNOŚĆ, DWORSKOŚĆ, MISIO, MOCNA STRONA, PLATFORMA PROCESOROWA, MINERALIZATOR, REFLUKS, DESZCZOWOŚĆ, GRAF DWUDZIELNY, PUNKT ARTYKULACJI, CZEREŚNIAK, ZASADA DUALNOŚCI, STARZENIE MORALNE, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, FLAK, STĄGIEW, BAJADERA, WIMANA, PLEBEJUSZ, MAMUT KARŁOWATY, WODA PODSKÓRNA, RACJONALIZM, NIEAKTUALNOŚĆ, SMOK, PUNKT KARNY, POWRÓT, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, WRÓBEL POŁUDNIOWY, MITYCZNOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, EGZEMA DZIECIĘCA, GEREZA RUDA, DRAPIEŻNOŚĆ, ŁOTEWSKI, WĄŻ, MODRASZEK BLADY, POŚLEDNIOŚĆ, MAPA GEOLOGICZNA, WSIOK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, KOMPETENTNOŚĆ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, DONŻON, SAMOAKTUALIZACJA, ENTRECHAT, WIOSKA TEMATYCZNA, DYNA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, USŁUGA POWSZECHNA, LWIA SPÓŁKA, PROTEKTORAT, PAŃSTWO POLICYJNE, OPIESZAŁOŚĆ, EKONOM, KANAŁ, TAMILSKI, PLAKODONTY, PIĘKNOŚĆ, ŁUPEK, LIBERALIZM GOSPODARCZY, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, BANDYCKOŚĆ, USTONOGIE, ŁAKOMY KĄSEK, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, ŁAPCZYWIEC, KLOCEK HAMULCOWY, KOCIAK, KWAS HIALURONOWY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, SIKSA, GRZYB MAŚLAK, SPRĘŻYSTOŚĆ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, RUSKOŚĆ, KLAUSTROFOBIA, ZAKON MĘSKI, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, MAJEUTYKA, NAGOŚĆ, TARCZKA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, SPACJA, NIEOCZEKIWANOŚĆ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, MI, NARKOLEPSJA, ?INKRUSTACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEŻA Z DUŻYM ZEGAREM, KTÓREGO TARCZA PRZYCZEPIONA JEST DO ŚCIANY BOCZNEJ WIEŻY; NIEKIEDY WIEŻA POSIADA KILKA TARCZ PRZYCZEPIONYCH DO WSZYSTKICH BOKÓW BUDOWLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEŻA Z DUŻYM ZEGAREM, KTÓREGO TARCZA PRZYCZEPIONA JEST DO ŚCIANY BOCZNEJ WIEŻY; NIEKIEDY WIEŻA POSIADA KILKA TARCZ PRZYCZEPIONYCH DO WSZYSTKICH BOKÓW BUDOWLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEŻA ZEGAROWA wieża z dużym zegarem, którego tarcza przyczepiona jest do ściany bocznej wieży; niekiedy wieża posiada kilka tarcz przyczepionych do wszystkich boków budowli (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEŻA ZEGAROWA
wieża z dużym zegarem, którego tarcza przyczepiona jest do ściany bocznej wieży; niekiedy wieża posiada kilka tarcz przyczepionych do wszystkich boków budowli (na 13 lit.).

Oprócz WIEŻA Z DUŻYM ZEGAREM, KTÓREGO TARCZA PRZYCZEPIONA JEST DO ŚCIANY BOCZNEJ WIEŻY; NIEKIEDY WIEŻA POSIADA KILKA TARCZ PRZYCZEPIONYCH DO WSZYSTKICH BOKÓW BUDOWLI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WIEŻA Z DUŻYM ZEGAREM, KTÓREGO TARCZA PRZYCZEPIONA JEST DO ŚCIANY BOCZNEJ WIEŻY; NIEKIEDY WIEŻA POSIADA KILKA TARCZ PRZYCZEPIONYCH DO WSZYSTKICH BOKÓW BUDOWLI. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast