DANIE INSPIROWANE KUCHNIĄ ANGIELSKĄ, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST SMAŻONA LUB DUSZONA WOŁOWINA ZWYKLE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ CEBULI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUMSZTYK to:

danie inspirowane kuchnią angielską, którego głównym składnikiem jest smażona lub duszona wołowina zwykle z dużą ilością cebuli (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUMSZTYK

RUMSZTYK to:

popularna nazwa mięsa wołowego z okolic kości krzyżowej - mięso to uchodzi za szlachetne, świetnie nadaje się na pieczeń i zrazy (czyli np. na rumsztyk) (na 8 lit.)RUMSZTYK to:

potrawa z mięsa wołowego duszonego z cebulą, podawana w stanie półsurowym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DANIE INSPIROWANE KUCHNIĄ ANGIELSKĄ, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST SMAŻONA LUB DUSZONA WOŁOWINA ZWYKLE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ CEBULI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.660

MIEDZIORYT, WYBLINKA, DUCHAMP, PŁYTKA, ŚLĄSKI, PACZKA, BROKAT, CIAŁO NIEBIESKIE, SIATKÓWKA, GAPA, POMAZANIEC, DŹWIGNIA FINANSOWA, POLE, JEJMOŚĆ, ŻEBRO, GRANAT, KARTUSZ HERBOWY, WIERNY, DEWELOPER, RADIOECHO, PRZECIER, SIEDEMDZIESIĄTKA, OCZKO, PASZTECIK, GŁOS, STANCA, ROZDZIAŁEK, PIĘKNOŚĆ, BĄK AMERYKAŃSKI, BIOSFERA, RUDI, PANKREATYNA, OSTRUŻYNY, PODSZEPT, KREPA, GWIAZDKA, FRANCUSKI, GROŹBA KARALNA, JOAN, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WYKRZYKNIENIE, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, MYRMEKOFIL, SYSTEMIK, NEBULIZACJA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, GIPSORYT, SZKUTNICTWO, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KAULIKARPIA, MACH, METKA, KASZA JAGLANA, WEBA, ZWINNOŚĆ, OBRZĘK, POSTING, ANALIZA, KANCIASTOŚĆ, STREFA HEMIPELAGICZNA, PERYKARP, ADAPTOR, KRIONIKA, WAŃTUCH, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ODPOWIEDNIOŚĆ, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ETYKIETA, TAFELKA, KOMUNIA ŚWIĘTA, JEŁOP, IMPAS, PODDASZE, MODULACJA DELTA, ABLACJA LODOWCOWA, GLINIAN, WYCHÓD, PROCENT, PÓŁSFERA, KALANDER, FARBKA, EXTAZY, POLA ELIZEJSKIE, MUSZLA KLOZETOWA, BEZDENNOŚĆ, TOR, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, WIELOKĄT, PIANOGAZOSTYLIKAT, DRZEWORYT, TENOR, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PESTO, SIŁY, BEZNADZIEJA, HERMETYCZNOŚĆ, ZESTRÓJ INTONACYJNY, TROJACZEK, ZRAZY, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, STERYLNOŚĆ, DŹWIGNIA, RODZIC CHRZESTNY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, STAROINDYJSKI, DIRCIK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, PISARZ, SZPILKOWE, EUCHARYSTIA, ADIDASEK, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, CYWILKI, ROZWAŻANIE, TANGO, PRZEWIJAK, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, WRZÓD TRAWIENNY, SULFON, GRZYB NADRZEWNY, PEIRESKIA, ŁUSZCZAK INDYGO, DŻAGA, WYCIERACZKA, APROBACJA, BLISKIE SPOTKANIE, WĘDRÓWKA DUSZ, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, AŁMATY, NIEGOSPODARNOŚĆ, RUMIENIDŁO, SOS SOJOWY, TYP, ROZRZUTNIK, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, POSIADACZ ZALEŻNY, PRZESTRZEŃ, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, GRYBOSZ, GANGRENA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, LIST PASTERSKI, METANOGENY, ZAWIKŁANIE, PRZEPIS, SEJSMIKA, ASESOR, ZAPŁON, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ZIELONE PŁUCA, STRAJK, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, REGENERATOR, GARNITUR, WIBRATO, MANIOK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, LAMPA, MARSREJA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, GLIZA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ZAJĄCZEK, ROZDZIAŁKA, CELIBAT, KONSOLETA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, FLUNITRAZEPAM, ANEMIA APLASTYCZNA, AFERALNOŚĆ, AEDICULA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, PAŃSTWO MACIERZYSTE, PODWIECZÓR, KOZIOŁEK, REGRES, SAKLA, INDEKSACJA, MYSZ, CYJANOŻELAZIAN, RUSZT, KHMERKA, ZWOLNIENIE, JEDNOSTKA METRYCZNA, URYNA, EKLER, ZEFIR, OBJAW ZASŁONOWY, CHARTER, BALON, KABLOOPERATOR, OBLECH, DWUCYFRÓWKA, BOMBERKA, MĘTNIAK, OKRĘT RAKIETOWY, KARD, TRANSLOKACJA, WZORZEC MYŚLOWY, PLOMBA, KASZMIR, MARIMBA, WYROK PRAWOMOCNY, MUTACJA DYNAMICZNA, PSALMOGRAF, SZMATA, IDIOMATYZM, OSOWIAŁOŚĆ, WYSPA PŁYWOWA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, ISKRA ELEKTRYCZNA, PERSONA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, MOTORÓWKA, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, UBEZPIECZONY, TEMPERAMENCIK, RAMA, MASALA DOSA, ZAPOZNANIE, PIWNICA, PREFEKT, KOZIOŁ OFIARNY, CHORÓBKA, IZOPRENOID, EFEKTOWNOŚĆ, RYNEK NABYWCY, OSTROŚĆ, KALIPSO, ŚLISKOŚĆ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KRYZA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, FIGÓWKA, EMIGRACJA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, EKSTREMALNOŚĆ, LITERAT, PACHCIARKA, PODODDZIAŁ, REPRESOR, SALADA, KARAWAN POGRZEBOWY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KATAPULTA, SKANER, KWACZ, PODMIOT, NIEMIEC, INEZ, TYMPANON, MONARCHIA ELEKCYJNA, KARMA, KSIĘGA HODOWLANA, GŁOWICA, ŻÓŁW LEŚNY, NOŚNOŚĆ, KLAKSON, WSZECHMOC, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, BEZLIST, PRZEGUBOWIEC, KANCONETA, KRAKERULA, PEPICZEK, IZOTROPOWOŚĆ, NEKTAR, ZABURZENIE LĘKOWE, JON KARBONIOWY, JEŻYNA POPIELICOWA, GRZYB WOLAK, HEDONIZM, FUTERKO, BEAN, SZKLANY SUFIT, ŻURAW, AMBITNOŚĆ, DUJKERY, FILTR, TETRAPOD, NAPINACZ, KARTA WIZYTOWA, GRZANIEC, WYŁADOWANIE ULOTOWE, BUDOWA, LEKCJA, KRYTERIUM SYLVESTERA, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KOMA, PIĘDŹ, MUSZKA, CEROFERARIUSZ, RAMPA ROZŁADUNKOWA, HARMONIJNOŚĆ, NANSUK, ?DECHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DANIE INSPIROWANE KUCHNIĄ ANGIELSKĄ, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST SMAŻONA LUB DUSZONA WOŁOWINA ZWYKLE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ CEBULI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DANIE INSPIROWANE KUCHNIĄ ANGIELSKĄ, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST SMAŻONA LUB DUSZONA WOŁOWINA ZWYKLE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ CEBULI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUMSZTYK danie inspirowane kuchnią angielską, którego głównym składnikiem jest smażona lub duszona wołowina zwykle z dużą ilością cebuli (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUMSZTYK
danie inspirowane kuchnią angielską, którego głównym składnikiem jest smażona lub duszona wołowina zwykle z dużą ilością cebuli (na 8 lit.).

Oprócz DANIE INSPIROWANE KUCHNIĄ ANGIELSKĄ, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST SMAŻONA LUB DUSZONA WOŁOWINA ZWYKLE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ CEBULI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - DANIE INSPIROWANE KUCHNIĄ ANGIELSKĄ, KTÓREGO GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM JEST SMAŻONA LUB DUSZONA WOŁOWINA ZWYKLE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ CEBULI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x