ZGRUBIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁAT to:

zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁAT

PŁAT to:

płaski kawałek, warstwa czegoś, bardzo cienka część czegoś (na 4 lit.)PŁAT to:

kawał czegoś, co ma znaczną powierzchnię i jest stosunkowo płaskie, np. materiału, papieru itp (na 4 lit.)PŁAT to:

element służący do wytwarzania siły nośnej (na 4 lit.)PŁAT to:

oddzielona szczeliną część narządu (na 4 lit.)PŁAT to:

płachta (na 4 lit.)PŁAT to:

kawał skóry (na 4 lit.)PŁAT to:

arkusz blachy (na 4 lit.)PŁAT to:

kawał mięsa (na 4 lit.)PŁAT to:

element samolotu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGRUBIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.358

KREM, BIEGUNKA, PAROBEK, TASIEMIEC, PRAŻONKA, PRZEPAŚĆ, BENEFICJUM, ŁAPACZ, DRAPIEŻNIK, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TYMPANON, BROŃ, POLSKI, MUSZKA, REDA, TSUNAMI, KANAPKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, SŁUŻALCZOŚĆ, KONSEKRACJA, TEMPO, ZAWRÓT GŁOWY, NIESTRAWNOŚĆ, CIĄG, KRÓLIK FLORYDZKI, KUPNO, PÓŁOKRĄG, WYNAGRODZENIE, OBRONA, KOKTAJL KRABOWY, ANAMORFOZA, TRANSFORMATORNIA, SMUGA KONDENSACYJNA, PŁUG WIRNIKOWY, TWARZOWIEC, POKÓJ GOŚCINNY, GENERACJA, LAPILLI, CZERWONY ŚNIEG, PANIKA BANKOWA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, WELON, DYMISJA, LIBRA, DZIAŁOWIEC, PŁYWAK, LODÓWKA, WINIARZ, KLEROMANCJA, NADZORCA SĄDOWY, STOŻEK NAPŁYWOWY, SOLANKA, STRZYKAWKA, POMNICZEK, KREPA, BRYLE, POCHODNA FORMALNA, GŁOWICA BOJOWA, DEGRADACJA, KOŁACZYK, CZESKI BŁĄD, KORYTKO, KUMULACJA, ARALIA, ARTERIA, POKRZYWDZONA, ROŚLINA OKOPOWA, WIECZOREK POETYCKI, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ROZBRATEL, WATA, STYL KOLONIALNY, OPOŃCZA, OKULAR, ZAPŁOTKI, POMOC, CIS POSPOLITY, PUGILARES, KOPIA, DRÓŻKA, AZOLLA PAPROTKOWA, OKUCIE, OCHRONA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, DWUDZIESTY CZWARTY, LEKCJA, CHOROBA PLUMMERA, WOLUNTARIAT, TORTILLA, BANK DOMICYLOWY, KARP PO KRÓLEWSKU, NIERUCHOMOŚĆ, CHWYTNIK, MANTELLOWATE, LITWAK, RADA, TRZMIELINA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OBIONE, SPRAWNOŚĆ, WYWROTKA, OSTRA AMUNICJA, SZYPUŁA, OKNO, SER EDAMSKI, CZYNNIK BIOTYCZNY, ŁOŻNICZY, KOŁEK, WISKOZA, PIELGRZYM, OUTSIDER, OBIEKT KUBATUROWY, AKOMPANIAMENT, GRZYB, KOZACZKA, KOKPIT, STATUS SPOŁECZNY, WĘDRÓWKA, SSAK MORSKI, PASZTETOWA, ZASTÓJ, DOSTOJEŃSTWO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BIAŁY ROSJANIN, KLATKA SCHODOWA, ŻABA LEOPARDOWA, PANTALONY, KRATER METEORYTOWY, INTERGLACJAŁ, OWAD, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KURACJA UDERZENIOWA, STREFA HEMIPELAGICZNA, WSPÓLNOTA, TRAŁ, POLE, PAJĘCZAK, BARWNOŚĆ, SAMOWOLA, GRZBIET KSIĄŻKI, BLOCZEK, OKRES ZALICZALNY, OBWÓD REZONANSOWY, PRZYPOŁUDNIK, KOLCZAK, WYPADEK DROGOWY, KULT JEDNOSTKI, BALAST, ZNAK LICZBY, ROZWÓJ WSTECZNY, STYPENDIUM, BARWNIK SPOŻYWCZY, EUROPEJSKOŚĆ, MANDAT, BITLES, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, AKOMPANIAMENT, EMPIREUM, FALAFEL, WIGOŃ, STANOWISKO, PREIMPLANTACJA, SIEDMIOMILOWE BUTY, LEON, RELIKWIA, NAWALANKA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PARTYCYPACJA, EKONOMIA, KOREGENT, DUCHOWY OJCIEC, BEZSENS, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, REKWIZYT MUZYCZNY, WYŚWIETLARNIA, POCHMIEL, UKŁAD NIEINERCJALNY, FERMA, UDAR, AKCJONARIUSZ, ANEGDOTA, WIEŻA SZYBOWA, DANIE ARBUZA, KOŁO, EGZORCYZM, TRACZ DŁUGODZIOBY, KONTYNGENT CELNY, SĄD, ANTENA YAGI, ANIMACJA, ODTRUTKA, STATEK POWIETRZNY, BOM, KOMORA GORĄCA, MASŁO, LIGATURA, BRZYDACTWO, KUKUŁCZE JAJO, CIAŁO, IMPREZA TURYSTYCZNA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, POMPA ODŚRODKOWA, SUBSTANTYWNOŚĆ, TRANSURAN, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, OSTOJA, REWERSAŁ, ROZTOCZE, PLAGA, CHRUST, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, MITOLOGIZM, AREA, DEINSTALACJA, LUZAK, ALIAS INTERNETOWY, PISEMKO, INEZ, WYDZIELINA, BARWY, RÓŻA BARYTOWA, BENEFICJENT, OBSADA, TARTYNKA, ŚRODEK KARNY, PAŁĄCZEK, ŁEB, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, JAMA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, MUCHA SUCHA, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, CUKRZYCA, ODCHYŁ, MIECH, CIASTO MAKARONIKOWE, WSPÓŁKRÓL, KONWIKT, TOPIELISKO, BIZA, CHERUBIN, LEKTOR, GOSPODARZ DOMU, FAWOREK, AZOTAN, SKUPISKO, BROŃ OBUCHOWA, PIONEK, AC, SAMOAKTUALIZACJA, REKWIZYCJA, POMOC DROGOWA, WAWRZYN, KWASJA, DOVE, KONKURENCJA, LUWERS, AMARANTOWOŚĆ, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, TAPETA, KASIARZ, CAŁKA PIERWSZA, KALWARIA, PAUPER, GRZYWNA, MURZYSKO, POLIGAMIA, NASTAWA, BŁYSK, SIECIÓWKA, BLENDA SMOLISTA, ZAKOP, FRYWOLITKA, HEBAN, ROZGAŁĘŹNIK, SIEKANKA, POCHŁANIACZ, PUCHAR, PRĄTNIKOWCOWE, CENZUS MAJĄTKOWY, SYNDETIKON, HIPSOMETRIA, LOBOTOMIA, RUCH PRZYŚPIESZONY, TRIO, KLON, KREMÓWKA, ETYKIETKA, KOMISARZ, SSAK, FILTR, BIAŁE PLAMY, BEZGŁOŚNOŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, NIEŁUPKA, WOLUMEN OBROTU, DESZCZ, BLUES, KACZKA, ?ELIMINACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGRUBIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGRUBIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁAT zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁAT
zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu (na 4 lit.).

Oprócz ZGRUBIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZGRUBIALE: PŁATEK - KRYSZTAŁEK LODU LUB ŚNIEGU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast