ORGANIZM POLITYCZNY LUB SPOŁECZNY, KTÓRY POWSTAŁ JAKO COŚ SZTUCZNEGO LUB KTÓRY JEST EFEKTEM JAKICHŚ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WYPACZEŃ; CZĘSTO OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWÓR to:

organizm polityczny lub społeczny, który powstał jako coś sztucznego lub który jest efektem jakichś nieprawidłowości, wypaczeń; często określenie lekceważące (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TWÓR

TWÓR to:

nieożywiony element przyrody (na 4 lit.)TWÓR to:

stworzenie, istota żywa, zwłaszcza człowiek albo zwierzę (na 4 lit.)TWÓR to:

element anatomiczny, część organu, który spełnia określone funkcje w organizmie (na 4 lit.)TWÓR to:

dzieło człowieka, siły nadprzyrodzonej lub natury (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM POLITYCZNY LUB SPOŁECZNY, KTÓRY POWSTAŁ JAKO COŚ SZTUCZNEGO LUB KTÓRY JEST EFEKTEM JAKICHŚ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WYPACZEŃ; CZĘSTO OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.799

KAPSLA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, UPIERDLIWOŚĆ, OSZCZĘDNIŚ, RAMKA, DZIEWKA, KIOSK, WIERSZORÓB, PIERDZIEL, COKÓŁ, PODJAZD, BARANEK, BOMBA WULKANICZNA, ROZDZIAŁKA, KONIECZNOŚĆ, KOHEZJA, ROGATNICA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, SANDBOX, DANE, TELEWIZJA REPERTUAROWA, OTWARTOŚĆ, INFLACJA KONSUMENCKA, OSKARŻENIE, TELEWIZORNIA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, RELIKT, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, NORMATYWISTA, DWUPRZODOZĘBOWCE, JACHT ŻAGLOWY, BIEL, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PRAWORZĄDNOŚĆ, RAWKA BŁAZEN, ZASTAW REJESTROWY, PŁÓCIENNIK, ASPEKT, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, CZAS UNIWERSALNY, JĘZYK SFORMALIZOWANY, JEŻOWIEC JADALNY, DYSPOZYTURA, MAKAK JAPOŃSKI, SUSZARNIA, SZTUCZNY CZŁONEK, CZŁOWIEK MAŁO WAŻNY, REWIR, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, IDEALIZACJA, MŁOTECZEK, RUTYNIARZ, PAJAC, UJĘCIE, DŻEM, DRES, LĘK, PRAŻMO, CZERNINA, GEST, DOBRO KLUBOWE, LENIWKA, DŻAMAHIRIJJA, ŚWIADEK JEHOWY, KOLKA JELITOWA, JAJECZNICA, MODRASZEK IKAR, DRASTYCZNOŚĆ, ZACHWALACZ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, CIASNOŚĆ, NEUROTRANSMITER, FAZA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, DOLCI, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, USTNIK, ŁUSKA, ZABYTEK, ŁOŻE, FILTR BESSELA, WAJGELIA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SZCZEGÓLNOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, CZARNINA, TEMPERATURA, ZAPONA, KOMENTARZYK, SER EMENTALSKI, PUNKT, UNDARIA PIERZASTA, KARMIDŁO, DETEKTORYSTA, KARRUKA, KAWIOR, NIEZALEŻNOŚĆ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, GRUCHOT, ALFABET MORSE'A, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, ENERGIA ELEKTRYCZNA, RÓG, SZCZEP, BŁĄD LEKARSKI, ODWYK, GUZDRAŁA, OBROŃCA, WARIANTYWNOŚĆ, ŚWIĘTY JAN, WIERZBÓWKA KIPRZYCA, KANONIK, SAMORZĄDNOŚĆ, SAURON, RĘCZNOŚĆ, MAJKA, ŁUSZCZAK, SARONG, ORGANISTA, KLAMOTY, AUTOTRANSFUZJA, PASTOFORIUM, MERENGA, GUMA, PODNOSKA, PLAGIAT, KOŃ DOMOWY, DRASTYCZNOŚĆ, HANDEL ZAGRANICZNY, PŁONIWOWCE, PARKIETNIK, HARMONIJKA, KONTRDEMONSTRACJA, LANOS, LINON, ŻABOT, BULWA PĘDOWA, KONSERWATYWNOŚĆ, MANEŻ, SZACHT, MIKROFON KONTAKTOWY, DYFTERIA, ETOLA, FACHOWIEC, PODATEK KOŚCIELNY, TĘSKLIWOŚĆ, SKŁAD, WZÓR JAWNY, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WRZECIENNIK, TĘPICIEL, POMOCNOŚĆ, BIOLOG MOLEKULARNY, HAMBURGER, KOMBINATORYKA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, PAJĘCZAK, NIEZGRABA, TEMPO, TRANSFLUENCJA LODOWCA, TRAFIENIE, MIKOZA, SZTOS, REWERSAŁ, WYROBNICA, ŁOTEWSKOŚĆ, ZMIANA, DONOR, LIŚCIAK, CZÓŁNO, DZIAŁ, AIOLI, KLIKER, DZIECINNA IGRASZKA, CYGARETKI, KREWNY, CIAŁO, TEŚCIK, LOTNIARZ, KONTYNGENT, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, PATRZAŁKI, JAJA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, CYNADRA, ELIZJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CUKIER WANILINOWY, SZAJBUSKA, MIASTO UMARŁYCH, PEDAGOG, ELIMINACJA, PRZEKAŹNIK, ALAN, OFICJALNOŚĆ, MAZUR, RÓŻA SKALNA, ISTNOŚĆ, AUTOTELICZNOŚĆ, TEKSTOWOŚĆ, RASOWOŚĆ, RUMIANEK, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, SEGREGACJA RASOWA, STEK, PROFITENT, UZALEŻNIENIE, ZRĄB TEKTONICZNY, GLIZA, ORLICZKOWATE, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, DENDRYT, KOŁOWROTEK, WYRAŹNOŚĆ, BROŃ, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, NEKROPOLIA, PCHACZ, WINO ZIOŁOWE, TYMOLEPTYK, BERNARD, ZIARNKO, ROZGAŁĘŹNIK, DOŁEK, KLAKSON RĘCZNY, POWAŻNOŚĆ, CZTEROTAKT, ZABAWKA, REZERWA, NIESTABILNOŚĆ, ETER ETYLOWY, PROSTOSKRZYDŁE, ZJAWISKO, DRABISKO, OBRONA, STANCA, JALAPENO, BUT, STRĄCZYNA, SMOLUCH, PODATEK, ODKRYTY SZACH, MUSZTARDÓWKA, BAZYLIKA KATEDRALNA, CZERPNIA POWIETRZA, KOLORYT, PORÓD RODZINNY, BALECIK, DÓŁ, SUBEMITENT, CEBULAK, OLDBOY, PASMO PRZENOSZENIA, ŚWIECA, ABSENCJA CHOROBOWA, KITA, POCISK NIEPENETRACYJNY, PIĘCIOGROSZÓWKA, TUMULUS, KOKTAJL MOŁOTOWA, UROBEK, OBSZAR, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, PIEGUS, TENUTA, KIEROWALNOŚĆ, PRACOWNIK FIZYCZNY, WYPOWIEDZENIE, TOTALIZM, CYGAN, PRZYBYSZ, KORYTARZYK, ZAŁOGANT, FONOLOGIA LEKSYKALNA, KIŚCIEŃ, PLACIDO, STOWARZYSZONY, PENDŻABSKI, SUPERPRZEBÓJ, ODROŚLE, PATOGENNOŚĆ, ODZIERCA, SYMPOZJON, STOPIEŃ, WIERSZ OBRAZKOWY, SZWADRON ŚMIERCI, GORSET, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, HARMONIJNOŚĆ, BIAŁORUSYCYZM, PRZEWRÓSŁO, ADAPTOWANIE SIĘ, ADADŻIO, NAJEMCA, ZBROJA ŁUSKOWA, SWETER, DEFILADA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, SZTUKA PASYJNA, ?WĘGLIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.799 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM POLITYCZNY LUB SPOŁECZNY, KTÓRY POWSTAŁ JAKO COŚ SZTUCZNEGO LUB KTÓRY JEST EFEKTEM JAKICHŚ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WYPACZEŃ; CZĘSTO OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM POLITYCZNY LUB SPOŁECZNY, KTÓRY POWSTAŁ JAKO COŚ SZTUCZNEGO LUB KTÓRY JEST EFEKTEM JAKICHŚ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WYPACZEŃ; CZĘSTO OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWÓR organizm polityczny lub społeczny, który powstał jako coś sztucznego lub który jest efektem jakichś nieprawidłowości, wypaczeń; często określenie lekceważące (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWÓR
organizm polityczny lub społeczny, który powstał jako coś sztucznego lub który jest efektem jakichś nieprawidłowości, wypaczeń; często określenie lekceważące (na 4 lit.).

Oprócz ORGANIZM POLITYCZNY LUB SPOŁECZNY, KTÓRY POWSTAŁ JAKO COŚ SZTUCZNEGO LUB KTÓRY JEST EFEKTEM JAKICHŚ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WYPACZEŃ; CZĘSTO OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ORGANIZM POLITYCZNY LUB SPOŁECZNY, KTÓRY POWSTAŁ JAKO COŚ SZTUCZNEGO LUB KTÓRY JEST EFEKTEM JAKICHŚ NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WYPACZEŃ; CZĘSTO OKREŚLENIE LEKCEWAŻĄCE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x