RODZAJ OKOLICZNIKA, WSKAZUJĄCEGO CEL, W JAKIM WYKONYWANA JEST OKREŚLONA CZYNNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKOLICZNIK CELU to:

rodzaj okolicznika, wskazującego cel, w jakim wykonywana jest określona czynność (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OKOLICZNIKA, WSKAZUJĄCEGO CEL, W JAKIM WYKONYWANA JEST OKREŚLONA CZYNNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.633

RAMIENICA, ZBIORNIK, KOPUŁKA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, WSZETECZEŃSTWO, ŚWIĘTOKRADZTWO, TAKTYKA, SPRAWDZIAN, KOMPARATYSTYKA, RAJFURSTWO, DELFIN, SILNIK ELEKTRYCZNY, KLECANKA, SZACHOWNICA, PALLA, FLET, TAKSIARA, NADOBNOŚĆ, NIECIERPLIWOŚĆ, SĄD SKORUPKOWY, GOŹDZIK, KATAPULTA, PASYWNOŚĆ, BIELISTKA, BOŚNIACKOŚĆ, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, LAMACERATOPS, FAŁSZYWOŚĆ, JEZUITA, KOLT, ZGNIŁOŚĆ, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ŻEGLUGA, SUPERNOWA, RAGLAN, OKNO KROSNOWE, ELEKTRYCZNY PASTUCH, RADIOSYGNAŁ, ROZSADNIK, BOTY, TEŚCIK, SZRAF, KONCHIOLINA, DESZCZOWOŚĆ, DOUGHNUT, MASKA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KORPORACYJNOŚĆ, WIGONIA, TWIERDZENIE COSINUSÓW, CHLEBOWIEC, DOCZEPA, ASPOŁECZNOŚĆ, KUC SZETLANDZKI, REFLEKTOR, PROMIENNOŚĆ, CHLORYN, DRENAŻ KIESZENI, PREFEKTURA MIEJSKA, SPÓJNIK, HARTOWNOŚĆ, BALAST, HOMER, FORMA, PIĘCIORNIK SIWY, NUŻENIEC LUDZKI, FRAKCJA, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, KWINTA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, LABOLATORIUM, SKLEPIENIE, CEDARPELTA, MORWA, MAŁOSTKOWOŚĆ, JEJMOŚCIANKA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, OKSYTAŃSKI, ZABAWIACZ, RYŻ, ANAMORFOZA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, RĘKA BOSKA, WASZYNGTONIA, DONOŚNIK, LAMPA ŁUKOWA, CERKA, ZANOKCICA CIEMNA, MAPA FIZYCZNA, KETOZA, STAŁA, STRATEGIA, SINGIEL, HORMON TROPOWY, LYGODIUM, DELEGACJA, LEWAR, CIĘGNO, CHWYT, POSŁUCH, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, TRYNITARIANIZM, STROLLER, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, LUK ŁADUNKOWY, SKŁAD, KANTYLENA, MAJEUTYKA, PASZA TREŚCIWA, DŁOŃ, POŁOŻENIE, BADANIE TOKSYKOLOGICZNE, SYMETRALNA, BENZYNÓWKA, ULENA, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, INSTRUMENTOLOGIA, POMPA ZĘBATA, CHIŃSKOŚĆ, TURYSTYKA ABORCYJNA, KANIBALIZACJA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PŁONNOŚĆ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, KMIOT, OBRÓBKA SKRAWANIEM, PRACE USTAWODAWCZE, FAJKA WODNA, PODPINKA, OKRĄGŁOŚĆ, BREWICERATOPS, CHEMIA OBLICZENIOWA, ROPNICA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ZARAZA, WANIENECZKA, CHAMEDAFNE, ZGORZEL, RÓW PRZECIWPANCERNY, ERADYKACJA, SMOLUCH, PRZESZKADZAJKA, INSTYTUCJA PROCESOWA, ORGAN SPÓŁKI, PROJEKCYJNOŚĆ, HEDONIZM, PADACZKA MIOKLONICZNA, LEKTURA, NAMOLNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, GEREZA, TAMARINY, NIEROZUMNOŚĆ, WŁOŚNICA, CENAGNATAZJA, ORZESZEK ZIEMNY, LIST OKÓLNY, NEPOTYSTA, OPCJA BARIEROWA, PEGMATYT, KRĄPIEL, HIOFORBA, UBOGOŚĆ, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, ALTISPINAKS, PUERTAZAUR, URAZ, DOKŁADNOŚĆ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, KSIĘGA INWENTARZOWA, PRZERYWKA, RYJEK, ŚLEDŹ, STYGON, ALASKACEFAL, KRÓWKA, POCZUCIE WINY, CHRZEST, CIBOTIOWATE, TAKKA, KUKUŁKA, BUK, MSZA, CYK, ŁADNICZKA OKAZAŁA, PULARES, BUMER, KARAKOL, CALL GIRL, KARBOANION, BUŁAWNIK, PRZECIWWAGA, PRZĘSŁO, INTERESOWNOŚĆ, MONOGAMIA, KUPA, REPREZENTACYJNOŚĆ, STERBRAMSEL, NIEDOSTĘPNOŚĆ, TROLLING, PRZESTARZAŁOŚĆ, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, MIEJSCOWY, ALTERNATYWA, PODTRZYMKA, ZANOKCICOWATE, UKŁAD CIAŁA, TRAFIKA, MOCZARA WŁOSKOWATA, NEGACJONISTA, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, ODBÓJ, GRZEBYK, WIESZAR, FILM PSYCHOLOGICZNY, ZABIEGI, ALBUM, KOCZOWNICZKA, OBJAŚNIENIE, INIEKCYJNOŚĆ, MONUMENT, OPARCIE, REGENERATOR, KOŹLAK, SZEREG CZASOWY, PELOTA, DOKTORAT, PERFORACJA, OKRĘŻNICA, WYPRAWKA, HUMANISTYKA, POCHWALSKI, NIPPONOZAUR, KORPUS, KONTRAKT MENADŻERSKI, MINERAŁ SIARCZKOWY, RYZYKO, JAŚMINOWIEC, PROSTY, WŁOSÓWKA, OPIESZAŁOŚĆ, LANCET, PSIKUS, ORTALION, BĄK, MNICH, SZTUCZKA, SIMOLESTES, GŁOS, MULARSTWO, ŻARÓWKA, SZEFELIN, AREPA, RAK SZLACHETNY, NOCEK BRANDTA, DÓŁ, RUBASZNOŚĆ, TURECZNIA, ŚWIATŁO WAPIENNE, EMBAZAUR, CHORAŁ, PRZEKLĘTNIK, ZACNOŚĆ, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MALOWNICZOŚĆ, SILNIK DOLNOZAWOROWY, GNIAZDO PROCESOROWE, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, OBCY, OBENAUTA, WOSKOWATOŚĆ, MADREPORA, MOKRADŁOSZ, SKLEROMOCHL, ATRYBUCJA STABILNA, OFIARA, LIWISTONA, PODATEK EKOLOGICZNY, CIĄG KOMUNIKACYJNY, KOLIGACJA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, KARABIN WYBOROWY, TRĘDOWNIK, AMINOPENICYLINA, BAWEŁNA KOLODIONOWA, POWYWRACANIE, SZOP, LEJEK, PRZEMYŚLNOŚĆ, ROMANS, HAMULEC AERODYNAMICZNY, TEATR CIENI, DZIECINNA IGRASZKA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, ROLNIK, SASANKA, STONOGA MUROWA, DUCHOWOŚĆ, ?ROŚLINA ZIMOZIELONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OKOLICZNIKA, WSKAZUJĄCEGO CEL, W JAKIM WYKONYWANA JEST OKREŚLONA CZYNNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OKOLICZNIKA, WSKAZUJĄCEGO CEL, W JAKIM WYKONYWANA JEST OKREŚLONA CZYNNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKOLICZNIK CELU rodzaj okolicznika, wskazującego cel, w jakim wykonywana jest określona czynność (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKOLICZNIK CELU
rodzaj okolicznika, wskazującego cel, w jakim wykonywana jest określona czynność (na 14 lit.).

Oprócz RODZAJ OKOLICZNIKA, WSKAZUJĄCEGO CEL, W JAKIM WYKONYWANA JEST OKREŚLONA CZYNNOŚĆ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RODZAJ OKOLICZNIKA, WSKAZUJĄCEGO CEL, W JAKIM WYKONYWANA JEST OKREŚLONA CZYNNOŚĆ. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast