Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARIOLKA to:

rodzaj małego spacerowego odkrytego powozu, dwu lub czterokołowego; był to pojazd jednokonny z siedzeniami pokrytymi skórą i wyposażany w drewniane, zazwyczaj, resory (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARIOLKA

KARIOLKA to:

lekki, okryty powóz dwukołowy, jednokonny, używany w Polsce w drugiej połowie XVIII w (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.134

CIOS, DOPŁYW, PRZYNĘTA, KĘPA, CHLOASMA, EMALIA, ZMOWA CENOWA, PRZECIWIEŃSTWO, TOINA, JAMÓN, SIAD ROZKROCZNY, POŚWIST, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KOMIN PŁACOWY, LOKAL SOCJALNY, NISKOROSŁOŚĆ, IBERYSTYKA, JUKA, KARETA, EKSMĄŻ, POTENTAT, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, FAKTURA, STEROLOTKA, SZCZEP, NIEWIERNOŚĆ, CZTERY KÓŁKA, POKÓJ, NERWICA WEGETATYWNA, LICZARKA BANKNOTÓW, FIGURA, LOTNICTWO SZTURMOWE, FIAKIER, NAŁÓG, ZAKRZTUSZENIE, EKWILIBRYSTYKA, GRYLAŻ, ALARM WIBRACYJNY, CZAS URZĘDOWY, TETRAPOD, ASFALT, KLERK, FESTYN, FURGONETKA PANCERNA, BICZ BOŻY, PĘCZAK, GROCH, BROŃ BIAŁA, RADIANT, NARYS FORTYFIKACYJNY, ŚRUBA NAPĘDOWA, HYBRYDALNOŚĆ, FANTAZJA, DWURZĘDEK, PODODDZIAŁ, BERGAMOTKA, SALATERKA, PODDASZE, FRYS, SZCZOTKA, SZPULKA, OBROTNICA, EDYCJA, KRÓWKA, ALLOMETRIA, PTIFURY, KABRIOLET, EMPORA, LIPKA, TOWARZYSZKA BRONI, BIAŁE PLAMY, KARTA RABATOWA, BUTLA GAZOWA, MGŁA, ASYSTA, MIKROKROPKA, STEK, CZERPAK, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, FAUL, SANIE, MOZART, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, MAGADIS, KOCIOŁ FLUIDALNY, GRAJCAR, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, UJŚCIE, BRYCZKA, SĄD I INSTANCJI, ŚWIECA, PEKAESY, NEKENZAUR, PIEGUSEK, MIĘSO, ORGANIZM, TRAFIENIE, CIEMNOBLASZEK, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, ŻAKARD, OBSTRUKCJA, ZDZIADZIENIE, ŚWIADCZENIE, HEMOSTAZA, NIEBIELISTKA, PORNOGRAFIA, SŁUPISKO, DZWONECZNIK, KONFIRMACJA, MASZYNA PROSTA, AGENT, MIZOPEDIA, CIĄG, KREMÓWKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, POLSKI, TARLATAN, POPŁOCH, OWOC SZUPINKOWY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, OPERETKA, MASZYNOWNIA, SYSTEM SYMBOLICZNY, FRANCUSKOŚĆ, PIES, BAJADERA, PRZENOSICIEL, HACJENDA, NIEWYPAŁ, PRZETWÓR, RATYNA, BAZYLEK, KRATKA KSIĘCIA WALII, HAMULEC AERODYNAMICZNY, FULAR, SKŁAD, PĘDRAK, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KOŁOSZ, CIBOTIOWATE, GAJA, APORT, INFORMACJA POUFNA, BILBIL ANDAMAŃSKI, LORDOSTWO, STOPIEŃ, ILOCZYN JONOWY, RYBA PO GRECKU, ROBOCIK, KANADYJKA, ABSORPCJA, MASZT ANTENOWY, SZOK CENOWY, HISZPAŃSKI, BENEFICJENT, PARWIKURSOR, PŁUCZKA, KAND, CZAPA, ZAKON SZPITALNY, HB, SKALEŃ AWENTURYNOWY, BILBIL SZAROGŁOWY, OSTATNIE PODRYGI, AALEN, RODZICIELSKOŚĆ, KISZKA PASZTETOWA, WĘGAR, ALLEGRETTO, ŁOBODA, ŚWIATŁOCIEŃ, BAWEŁNA, KOMPLET, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, HUMVEE, ANTYSOWIETYZM, MASTYKS, TARCIE, KOŁACZYK, PALLASYT, IDEAŁ PIERWSZY, ROZWAR, STRONA INTERNETOWA, HAUST, MIGOTANIE GWIAZD, RESKRYPT, NOTKA, ESPRINGOLA, PRZEWRÓT, PRĄD BŁĄDZĄCY, PROROK, IMPEDIMENTA, BROKER, KRYSZTAŁ, EDMARKA, TYTULIK, PASTORAŁKA, DZIEWIĄTKA, S.Y, OLFAKTOMETRIA, NIEUMARŁY, STANOWISKO, KARBONATYT, CHEKKER, CEBULA, REDINGOT, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KAMUFLET, CEBULARZ, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, MADISON, KAMIZELKA, BANIA, CENZUS MAJĄTKOWY, MORELA, MOTYLEK, BEŁT, ACHELOMA, PROFESOR, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, CHEBZAUR, POLIGYNANDRIA, PITA, PŁASKLA ŁOSIOROGA, GNOZA, PASTERZ, KROPELKA, KOMIZM, AMPUŁKA, GRENADYNA, LEKCJA, REPRODUKCJA, ŁAMANY DACH POLSKI, INTERIOR, OBŁOK SREBRZYSTY, ANTAGONISTA, ŚMIECH, BRODACZ WIELKODZIOBY, AURORACERATOPS, FOKBRAMSZTAG, ZAUROKTON, TYRANOTYTAN, HISZPAŃSKIE BUTY, AZYDEK, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, WINIARZ, ALFABET MORSE'A, AMORY, SYSTEM, RATING KREDYTOWY, WYPĘDZENIE, RACHUNEK PERTURBACYJNY, KRZYŻ PAPIESKI, BATERIA AKUMULATOROWA, KOLA, DELIKATES, CASTING, WTRYSK, VAT, SESJA, DROBNICA, RICHELIEU, GŁÓWKA, BAŁWANICA, ZERÓWKI, MARYNATA, SMUGA KONDENSACYJNA, KONDOMINIUM, DRUT, SILNIK JONOWY, CHUDOŚĆ, CZARNUSZKA, MOSTEK, URZĄD CENTRALNY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, MEDALIK, PRZESŁONA MIGAWKOWA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KORNET, MIŁOŚĆ, SZESNASTY, NALEPKA, OSTATNIE POŻEGNANIE, SUCHAR, BROŃ AUTOMATYCZNA, NEKROMANTA, USTRÓJ, HALOGENEK ALKILOWY, WASĄG, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, SERECZNIK, KLAPAK, FRYZ, GĘŚ, ADHD, BUGAJ, AKCJA, MAKAGIGA, IDIOMAT, PIERWSZEŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.134 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rodzaj małego spacerowego odkrytego powozu, dwu lub czterokołowego; był to pojazd jednokonny z siedzeniami pokrytymi skórą i wyposażany w drewniane, zazwyczaj, resory, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kariolka, rodzaj małego spacerowego odkrytego powozu, dwu lub czterokołowego; był to pojazd jednokonny z siedzeniami pokrytymi skórą i wyposażany w drewniane, zazwyczaj, resory (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARIOLKA
rodzaj małego spacerowego odkrytego powozu, dwu lub czterokołowego; był to pojazd jednokonny z siedzeniami pokrytymi skórą i wyposażany w drewniane, zazwyczaj, resory (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x