RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARIOLKA to:

rodzaj małego spacerowego odkrytego powozu, dwu lub czterokołowego; był to pojazd jednokonny z siedzeniami pokrytymi skórą i wyposażany w drewniane, zazwyczaj, resory (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARIOLKA

KARIOLKA to:

lekki, okryty powóz dwukołowy, jednokonny, używany w Polsce w drugiej połowie XVIII w (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.915

DUO, PALECZNIK, FUCHA, ODWIERT, PRIMADONNA, GAL, CZAPKA FRYGIJSKA, ŚCIĘCIE, LIST PASTERSKI, SAKLA, WILCZA PASZCZA, RÓŻDŻYCA, POMADKI, MASZYNOWNIA, WAPNIAK, PYRY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, DZIECIACZEK, PELAGIAL, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, FURIOSO, STRZELNICA SPORTOWA, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, BATOŻYCA, SILNIK, GALOPKA, ORTALION, DRĄG, TELEKONWERTER, BARYŁA, MEBLOWÓZ, KANAŁ, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, KONWERSATORIUM, TIMER, GRONOSTAJ, LINIA PRZEMIANY, PARMA, GARMAŻERNIA, LIFTBACK, AMBULANS, CAP, WARIATKA, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, TANIEC IRLANDZKI, MARTA, STROBILANT, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ŁADOWARKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, MASŁO, AUREOLA, BANDERA, SPRZEDAŻ, KAPTUR, PRODUCENT, PLOMBA, LAMPKA MAŚLANA, SPRAWA, EFEKT STYKU, OSTATNIE POŻEGNANIE, KOPALINA POSPOLITA, DYKTANDO, KIEROWCA, WYWROTKA, MINERAŁ ZABARWIONY, WIZYTA DOMOWA, CUDOWRONKA, KLASA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, BLASTOGENEZA, PODGATUNEK, WŁOSÓWKA, DZIAŁANIE, KWAZAR, AZJATYCKOŚĆ, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, REPOZYCJA, GRONO, GONDOLA, INFORMACJA, OMDLAŁOŚĆ, BILBIL ŁUSKOWANY, HUBA SINIAK, PANGSZURA INDYJSKA, ZADZIERZGNIĘCIE, CUGOWIEC, SPALINY, WODNOKRZYWOSZYJ, TUŁACZ, NADLOTKA, PALEOPTERYKS, FILTR CZEBYSZEWA, NAGANA, TAŚMA, JEJMOŚĆ, WAKINOZAUR, CENTRALA, GRAFIKA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, KRONSELKA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, DYSTYCH, LODOWNIA, BARWNOŚĆ, CHOREG, ROZPAD, HERETYCZKA, ŚLISKOŚĆ, KAPISZON, CZERNINA, GNOZA, KEIRIN, KOCZOWNICZKA, POLE SKALARNE, WRAK CZŁOWIEKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PAŁA, KREW ODTLENOWANA, AFRYKANIZOWANIE, KREDKA, TEŚCIK, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, LODY AMERYKAŃSKIE, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, CZASZA, QUIZ, ETEZJA, TRANSPOZYCJA, ŁONO, BARIERA, WSZYSTKOŻERCA, MIEJSCE, OFLAG, RZEMIEŚLNICTWO, BENGALSKI OGIEŃ, WAFELEK, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, BLOKADA, CHRZEST, MINIATURA, ANTENA RAMOWA, NEOPOGANIZM, TABAKIERA, TOLERANCJA, SZTUCZNY LÓD, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KALKA JĘZYKOWA, IZOLACJA, OPĘTANIE, KOŁO ŁOPATKOWE, INTERNAT, WIECZERNICA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, ANON, GORE, OBRZMIENIE, ZASIADKA, PRZEKŁADNIA, FALA WODNA, ZASIŁEK PORODOWY, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, NATASZA, SPOJRZENIE, KONFEDERACJA, DANSKER, ZAPOŻYCZENIE, REŻYSERKA, DINTOJRA, MŁOT, MILANEZ, NAKAZ, OSZLOCH, LIOPLEURODON, KLUCZ, POWIEŚĆ SF, KRZEMIAN WYSPOWY, POSKOCZ, WYBIEG, JACHT, IRRADIACJA, KOSZTORYS NAKŁADCZY, WĄTEK, SARAFAN, LKM, BUGAJ, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, TRYBADYZM, CYMELIUM, KONURBACJA, RONDELA, GERBERA, BARIERA TECHNICZNA, ZBIOROWISKO, KANIBALIZACJA, BASENIK, OSTEOTOMIA, MANDAT, KSIĄŻKA ADRESOWA, ŻÓŁTAK, PIĘĆDZIESIĄTKA, LEKCJA, GALERIA, NADZÓR INWESTORSKI, PANNEAU, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, LAMPA BENZYNOWA, DYSZA, BROŃ KAPISZONOWA, KUWETA, FASETA, STWORZENIE NIEBOŻE, FLAWIWIRUS, ROBOTA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PSYCHOLOGIA, ŁAWA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, PÓŁWYSEP, WIDZENIE BARWNE, BIAŁA ŚMIERĆ, MANSZETA, , GAMA, SKWARKI, DINAR, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, GĄSZCZAK RDZAWY, POMIAR, AZOTAN(V), ZATRZYMANIE, ROMANS, ROWER, COUNTRY, KAROTENOID, PIĘDŹ, EMPORA, PROJEKT TECHNICZNY, BETA, LAMPAS, WSTAWKA, WARIACJA, ŁAJNO, KOSMETYK, TYTANOZUCH, OSTRACYZM, WIEJSKI FILOZOF, BBS, ĆWIKŁA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, GRAFOSKOP, KRYZA, AKRONIM, UCIECZKA, BANDYCTWO, TERAPENY, SKUTEREK, EMBLEMAT, SŁONIOWATE, POCHMIEL, SZAŁWIA, IMPEDYMENTA, SAMOOKALECZENIE, ETOLA, KUPLET, AMORY, LUFKA, DRUK, ZIMÓWKA, ODSTĘPSTWO, KALKA TECHNICZNA, ANEGDOTA, STYL, AWERSJA DO RYZYKA, RAFIA, MBIRA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, ANTYUTLENIACZ, ANKIETA, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, KAPRYS, REGLAN, ZESTRÓJ INTONACYJNY, BLASZKOWIEC, IZBA, DUBRILLOZAUR, KARABIN IGLICOWY, FISTUŁA, TRANSGEN, MOLO, ADENOWIRUS AD-36, CYGAN, LEGALIZACJA PIERWOTNA, LAMBREKIN, PROGRAM TELEWIZYJNY, GRAJCAR, KAMIEŃ OZDOBNY, LATARNIOWIEC, ŚLEPA PRÓBA, ?CZUWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARIOLKA rodzaj małego spacerowego odkrytego powozu, dwu lub czterokołowego; był to pojazd jednokonny z siedzeniami pokrytymi skórą i wyposażany w drewniane, zazwyczaj, resory (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARIOLKA
rodzaj małego spacerowego odkrytego powozu, dwu lub czterokołowego; był to pojazd jednokonny z siedzeniami pokrytymi skórą i wyposażany w drewniane, zazwyczaj, resory (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RODZAJ MAŁEGO SPACEROWEGO ODKRYTEGO POWOZU, DWU LUB CZTEROKOŁOWEGO; BYŁ TO POJAZD JEDNOKONNY Z SIEDZENIAMI POKRYTYMI SKÓRĄ I WYPOSAŻANY W DREWNIANE, ZAZWYCZAJ, RESORY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast