PUNKT LUB UKŁAD PUNKTÓW W PRZESTRZENI, WZGLĘDEM KTÓREGO OKREŚLA SIĘ POŁOŻENIE LUB ZMIANĘ POŁOŻENIA (RUCH) DANEGO CIAŁA; WYBRANY PUNKT CZĘSTO WSKAZUJE SIĘ POPRZEZ WSKAZANIE CIAŁA, Z KTÓRYM ZWIĄZANY JEST UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD ODNIESIENIA to:

punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia (ruch) danego ciała; wybrany punkt często wskazuje się poprzez wskazanie ciała, z którym związany jest układ współrzędnych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT LUB UKŁAD PUNKTÓW W PRZESTRZENI, WZGLĘDEM KTÓREGO OKREŚLA SIĘ POŁOŻENIE LUB ZMIANĘ POŁOŻENIA (RUCH) DANEGO CIAŁA; WYBRANY PUNKT CZĘSTO WSKAZUJE SIĘ POPRZEZ WSKAZANIE CIAŁA, Z KTÓRYM ZWIĄZANY JEST UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.646

PLANETKA, LEKCJA MISTRZOWSKA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, STANDARD EMISYJNY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, LUDWIK, MOZART, USKOK, ZAPORA OGNIOWA, RELACJA TOTALNA, ZOONOZA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, TAROK, ŁAGODNOŚĆ, DZBANEK NA KWIATY, OJCIEC, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, GARY, PATOGENICZNOŚĆ, STARA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, GÓRMISTRZ, EWA, TORT, ANTABA, PIĘKNOŚĆ, REWOLWER, SPOLEGLIWOŚĆ, NECEL, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, NERWACJA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, PODKÓWKA, GEN REPORTEROWY, LENIWCOWATE, ŁYKOWATOŚĆ, KASTANIETY, ZŁÓG WAPNIOWY, KRYJÓWKA, STREFA PERYGLACJALNA, WĄŻ, GRZBIETORODOWATE, SADZAK, UDRĘKA, TEOLOGIA NEGATYWNA, KURZAWKA, MATERIAŁ, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, SZEREG HOMOLOGICZNY, OPŁATA MIEJSCOWA, CHOROBA ZASADOWA, KUBEŁ, NAGIEL, LEŻA, TROJAŃCZYK, NIEWYPARZONA GĘBA, LINA, MECENAS, SODÓWKA, SIŁA LORENTZA, LIDER, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, CUDOTWÓRCA, STRÓJ GÓRALSKI, MECHANIZM KORBOWY, INFOMAT, ZIEMIA OBIECANA, OLTP, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, COLA, PODZIEMIE, MONITORING, SUBSKRYBENT, DWUDZIESTY SZÓSTY, KARTUSZ, BAGPIPE, TWARDY KARK, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PASEK, PODŁOŻE GRUNTOWE, RÓJ, KUPLER, FUGA, ŻALE, WILCZY BILET, FEMTOCHEMIA, ŚRODEK TRWAŁY, WÓDKA GATUNKOWA, BRACTWO RYCERSKIE, NIEŚWIADOMOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NADNATURALNOŚĆ, GLAZURA, E-GOSPODARKA, WYRĘBISKO, DYSHARMONIA, TURMA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, CHWOST, KURANT, WKŁADKA, MOGIROTACYZM, TABU, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, JEŻOWIEC, SZYK, NIALA, REAL, KONDYCJONALIZM, PIEPRZ, SPRAWNOŚĆ, ŁAPKA, SKÓRZAK, GOŁOGŁOWY, OSIEMDZIESIĄTKA, NOTARIUSZ, MALARSTWO IKONOWE, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, FUS, ŁĄCZNICA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PRZEKRĘT, IMPULS, KAZUISTYKA, PRAWO OBYWATELSKIE, SOLANKA, POTENCJAŁ DZETA, WYTWÓRSTWO, UBYTEK, WIBRACJA, TRYLMA, JĘZYK URZĘDOWY, SILNIK BOCZNIKOWY, UŚCISK, AFRYKANIZACJA, IMPOTENCJA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, BYCZEK, CHRANCUSKI, KLIN, RACHUBA, GUMNO, DRĄGOWINA, ODDANIE, TIUL, HERMETYCZNOŚĆ, WYCHOWAWCZYNI, ŻYWIENIE, REPASAZ, ALT, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, GRODZA, ZOO, SZCZYT, BELKA, SUFFOLK PUNCH, DOMEK LORETAŃSKI, INSTRUMENT, KARIN, STRATEGICZNOŚĆ, MSZA, WYBORY POŚREDNIE, KONCHIOLINA, CHIP, PODKŁAD KOLEJOWY, HIPOSTAZA, PIJAK, SROKOSZ, PROCES STOCHASTYCZNY, KUFEL, BAWOLEC, RAJZA, MONARCHIZM, KOTŁOWNIA, MAMUT CESARSKI, DEZADAPTACJA, ZDENERWOWANIE, SZYJA, PARTIA ANGIELSKA, SOLIDARNOŚĆ, MORWIN, GRUPA PRZEMIENNA, TRANSFORMATORNIA, OWOC RZEKOMY, MIESZALNIK, OFLAG, CYSTA BAKERA, REFLEKS, WYDATKI, OCZKO, GŁOSICIEL, MONSUN, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, STATYK, POCIĄG EKSPRESOWY, TUBA, SUPPORT, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, GARBARSTWO, KUPER, TRAWA KANARYJSKA, TELEROTAMETR, IDEAŁ MAKSYMALNY, ZGODNOŚĆ, BALECIK, NIESZPUŁKA, NEUROMEDIATOR, JĘZYK SOGDYJSKI, DIZAJNER, SZYSZKA, KOOPERANT, PIĘĆDZIESIĄTKA, CIĘŻAREK, MIRA, DIMER, TEATR, BOMBA, JASNOTA GAJOWIEC, LICZBA CHROMATYCZNA, WYSOKOŚĆ, FRAMUGA, KAMIEŃ NERKOWY, DIABEŁEK, DOMINACJA NIEPEŁNA, ŚRUBA, RECEPTOR OPIOIDOWY, PRAWIDŁO, SYNTEZA, KOMÓRKA KERRA, DUPECZKA, GWIAZDKA, REGUŁA ALLENA, PAŃSZCZYŹNIAK, PAS DROGI GRANICZNEJ, CŁO OCHRONNE, GÓWNIARSTWO, HALLING, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, RECEPTARIUSZ, KOSMYK, LITEWSKI, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, OŚ PORTALOWA, WYNIK, GNIOTOWNIK, PIĄTA WODA PO KISIELU, CHARAKTER, DELIKATNOŚĆ, MARTWY CIĄG, HASHTAG, SYMETRIA OSIOWA, DEPRESANT, LORDOSTWO, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, PASTERSKOŚĆ, KĘDZIERZAWKA, WIERTACZ, PRZYNĘTA, BLOK RYSUNKOWY, JĘZYK ARABSKI, KERATOPLASTYKA, CZAS, ALLEGRO, WAGA, TWAROŻEK, PRZEGRYZKA, DUPLEKS, RELING, BOKS GARAŻOWY, FLOKUŁY, PODJAZD, INTEGRACJA PIONOWA, DZIESIĄTY, AKINEZJA, FORTALICJA, ANATOMIA, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, ARENDARZ, SERWIS, OBRONA BAŁTYCKA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, WAŻNIK, NOSÓWKA, SZAŁAS, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PRYSZCZARKI, KĄSACZOWATE, DELTA WSTECZNA, KWADRATURA, NAPĘD, PIĘKNODUCH, MIKROSKOPIJNOŚĆ, REWERS, NACZYNIE, POBOŻNOŚĆ, ?KANDYZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT LUB UKŁAD PUNKTÓW W PRZESTRZENI, WZGLĘDEM KTÓREGO OKREŚLA SIĘ POŁOŻENIE LUB ZMIANĘ POŁOŻENIA (RUCH) DANEGO CIAŁA; WYBRANY PUNKT CZĘSTO WSKAZUJE SIĘ POPRZEZ WSKAZANIE CIAŁA, Z KTÓRYM ZWIĄZANY JEST UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT LUB UKŁAD PUNKTÓW W PRZESTRZENI, WZGLĘDEM KTÓREGO OKREŚLA SIĘ POŁOŻENIE LUB ZMIANĘ POŁOŻENIA (RUCH) DANEGO CIAŁA; WYBRANY PUNKT CZĘSTO WSKAZUJE SIĘ POPRZEZ WSKAZANIE CIAŁA, Z KTÓRYM ZWIĄZANY JEST UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD ODNIESIENIA punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia (ruch) danego ciała; wybrany punkt często wskazuje się poprzez wskazanie ciała, z którym związany jest układ współrzędnych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD ODNIESIENIA
punkt lub układ punktów w przestrzeni, względem którego określa się położenie lub zmianę położenia (ruch) danego ciała; wybrany punkt często wskazuje się poprzez wskazanie ciała, z którym związany jest układ współrzędnych (na 16 lit.).

Oprócz PUNKT LUB UKŁAD PUNKTÓW W PRZESTRZENI, WZGLĘDEM KTÓREGO OKREŚLA SIĘ POŁOŻENIE LUB ZMIANĘ POŁOŻENIA (RUCH) DANEGO CIAŁA; WYBRANY PUNKT CZĘSTO WSKAZUJE SIĘ POPRZEZ WSKAZANIE CIAŁA, Z KTÓRYM ZWIĄZANY JEST UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PUNKT LUB UKŁAD PUNKTÓW W PRZESTRZENI, WZGLĘDEM KTÓREGO OKREŚLA SIĘ POŁOŻENIE LUB ZMIANĘ POŁOŻENIA (RUCH) DANEGO CIAŁA; WYBRANY PUNKT CZĘSTO WSKAZUJE SIĘ POPRZEZ WSKAZANIE CIAŁA, Z KTÓRYM ZWIĄZANY JEST UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast