MIĘSIEŃ, KTÓRY DZIAŁA PRZECIWNIE DO INNEGO MIĘŚNIA LUB GRUPY MIĘŚNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTAGONISTA to:

mięsień, który działa przeciwnie do innego mięśnia lub grupy mięśni (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTAGONISTA

ANTAGONISTA to:

w filmie, teatrze, literaturze - bohater, który jest przeciwnikiem innego (zwykle gównego) bohatera; często przestawiany jako postać negatywna (na 11 lit.)ANTAGONISTA to:

w farmakologii substancja blokująca normalną pracę receptora lub lek o działaniu przeciwnym do innego leku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘSIEŃ, KTÓRY DZIAŁA PRZECIWNIE DO INNEGO MIĘŚNIA LUB GRUPY MIĘŚNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.136

KARKÓWKA, KLUCZ, CEREBROZYD, SOK, SZAUNIS, LITERA, NIEZBIEŻNOŚĆ, ELITARYSTA, KETOKSYM, RUNO, BEZPANCERZOWCE, DUPEK ŻOŁĘDNY, KAMIEŃ NAGROBNY, PUCHAR, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, UKRYCIE, PARYTET, KIERAT, EDYKUŁA, JADZICA, KOMONDOR, WYPADEK JĄDROWY, ZAGARNIĘCIE MIENIA, MLECZ, ŻÓŁW NATATOR, KINKIET, TURANISTA, WIATR, CZYNNIK CHŁODNICZY, OBROTOWY, TYMPANON, PODRÓŻUJĄCY, ORGAN, JANUSZ, ZBIORÓWKA, KAPUSTA KWASZONA, ROŻEK, KOMISARZ WOJSKOWY, OKULAR, GRA, CEFALEKSYNA, ŁADOWARKA, UNISONO, REFORMA ROLNA, KORONKA, KOLORY PAŃSTWOWE, LEMIESZ, BARWNIK SPOŻYWCZY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, PŁÓCIENNIK, HEL, PLAMICA, UGRUPOWANIE, KŁAK, MELODIA, KOTEWKA, ROZKOSZNIACZEK, MISTRZ, DWUKOŁOWIEC, RĘKAWICA, CUDACZEK, ZŁA PRASA, PLAGA, KLIKALNOŚĆ, UCHODŹSTWO, BITUMIZACJA, ZWIERZĘ, CYNGIEL, GLORIETTA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, KURIA METROPOLITARNA, PARÓWKA, SOLITER, STATYSTYKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, GALECHIRUS, DOBA, WIENIEC, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, JĘZYK, PISMO URZĘDOWE, ZROŚLAK, CZARODZIEJSTWO, RUDI, MORS, KLAWIATURA, REKLAMIARZ, SIAD RÓWNOWAŻNY, SZUMOWINA, PIEKŁO, SZUM, KOLUMNA, WYWIAD, KORNIK, PRAWO GŁOSOWE, PRZERYWACZ, DYSK LOKALNY, ZNAJOMY, GWIAZDA PODWÓJNA, REEDUKACJA, MASZKARON, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, OBŁĘK, ŁYDKA, ŁZAWNIK, SKRĘTNICA, CHOROBA CHRISTMASA, BRODZIK, FLOTA, AMUR, ZGĘSTEK, OLAF, KAMIKADZE, POLIKRYSZTAŁ, CHŁOPIEC, BLOKADA, WARCHOŁ, EGZEMPLARZ, KOSZULKA, FORMACJA, AKADEMIA, POŁUDNICOWATE, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, BUREK, KLAKSON, KOMPRES, ŁASKAWCA, DOBRO FINALNE, SZCZEPONOGI, ARSENAŁ, DUET, WIZJONER, SKRZYPOWE, SUPERNOWOŚĆ, RABARBAR, EKSPEDYTOR, BUDA, SZCZAW, HUNTER, FRYWOLITKA, GRADACJA, SOLFUGI, SKUP, ŻYDOWSKOŚĆ, BROŃ BIAŁA, TARGANIEC, CASUAL, POMOC, KOFAKTOR, KOMOSA, DOPŁATA EKSPORTOWA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, NOC KAIRU, TEŚCIK, PROKSENOS, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, RECEPTARIUSZ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KAWA, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, WIOLA, ATAK, EKSPRESJA GENU, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, CZARNA KARTKA, TERYTORIUM POWIERNICZE, LEKARZ, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, PRAWO CURIE-WEISSA, PLIK MULTIMEDIALNY, OBUWIE, POJAZD, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, ELEWATOR ZBOŻOWY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, REGIONALISTA, PILAW, PIEPRZ MNISI, RULIK, LINIA ŚREDNICOWA, BABKA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CZARNUCH, SZCZELINA LODOWCOWA, PALEOZOOLOGIA, SANDINISTA, RAKIETOWIEC, TRZMIELINA, DYPTYK, SĄD KOLEŻEŃSKI, URANIZM, ROŻEN, WAZONKOWIEC, ELKI, SYNEKURZYSTA, COLEMANIT, KASZUBKA, KREDYT PAŃSTWOWY, KLAMRA, SCENKA RODZAJOWA, POSZLAKA, HAITAŃSKI, LITERATURA WAGONOWA, KONWERTER, SCHADOW, BILLBOARD, HIEROGLIFY, GLAZURA, NIEGOSPODARNOŚĆ, BAKTERIA, ŁACINNIK, PAS, WASĄG, ZNAK, BANJO, PĘTLA, MALINA ZACHODNIA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, PRZYLEPNOŚĆ, RYCERZ ROZBÓJNIK, ZAKĄSKA, INTEGRALNOŚĆ, KEIRIN, ARABESKA, TYGIEL, ZNACZENIE, LĘK, PIRAT POWIETRZNY, PLEBEJUSZ, WINIETA, KUFF, HOLOGRAM, CZARODZIEJKA, GUMKA, AGROLOTNICTWO, ANTONI, KOMAT, SZUM, TROLLING, KIJEK, INSPEKTOR SZKOLNY, NEOFITA, BOCZNIK, HIEROFANT, GAZ ŁZAWIĄCY, PRÓBKA, PLUSKWIAK WODNY, TYKA, CHLOREK POTASOWY, JĘZYK MANSYJSKI, RAMOTKA, FLUOROWIEC, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, DYPODIA, ROSYJSKI, BON VIVANT, WYBITNOŚĆ, GŁUPSTWO, KAFLARZ, KRYSZTAŁ, PIECZYNG, EMISJA POLOWA, ZNACZENIE, SZPONTON, OBROŃCZYNI, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ROTATOR, CIĄG POLIGONOWY, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, SOLIDARYZM, AZOTAN, CIS, WOKALISTA, LEK ANTYDEPRESYJNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, MUZYK, PIERŚCIEŃ, WJAZD, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, HANDEL WYMIENNY, PROGRAM WYBORCZY, BIGOS HULTAJSKI, TONACJA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, BARWY NARODOWE, ROZTWÓR WZORCOWY, FREZARKA KOPIARKA, SZAL, REGNOZAUR, GRAFIKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, MEDIANTA, PANORAMA, SKAPOLIT, GRZYB PIASKOWY, DWUTAKT, FILM KOLOROWY, ŻELAZOWIEC, ?ŚCIGAŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘSIEŃ, KTÓRY DZIAŁA PRZECIWNIE DO INNEGO MIĘŚNIA LUB GRUPY MIĘŚNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘSIEŃ, KTÓRY DZIAŁA PRZECIWNIE DO INNEGO MIĘŚNIA LUB GRUPY MIĘŚNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTAGONISTA mięsień, który działa przeciwnie do innego mięśnia lub grupy mięśni (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTAGONISTA
mięsień, który działa przeciwnie do innego mięśnia lub grupy mięśni (na 11 lit.).

Oprócz MIĘSIEŃ, KTÓRY DZIAŁA PRZECIWNIE DO INNEGO MIĘŚNIA LUB GRUPY MIĘŚNI sprawdź również:

pawilon parkowy ,
silicosis - pylica płuc, powstająca w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej ,
tęcza, otwór w ścianie tęczowej ,
Zoantharia - wg niektórych klasyfikacji taksonomicznych podgromada obejmująca koralowce ośmiopromienne i sześcioromienne; młoda podgromada koralowców, powstała ok. 545 mln. lat temu na miejsce koralowców czteropromiennych ,
kraje wschodniej i południowej Azji, traktowane jako całość geograficzno-kulturowa ,
sztuczny materiał, którego nie trzeba prasować ,
element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego, który przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny ,
fizyk amerykański (1905-89); odkrywca technetu, współodkrywca antyprotonu, laureat nagrody Nobla ,
aktywność człowieka skierowana na zewnątrz ,
chory na krzywicę ,
w identyfikacji procesów: model, który nie posiada struktury, którą trzeba by identyfikować ,
jego gatunkiem jest łopuch ,
duży, roślinożerny ssak nieparzystokopytny, prowadzi nocny tryb życia Afryka i Płd. wsch. Azja ,
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam ,
porcja bzdur, wymysłów ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy ,
mieszkaniec Augustowa ,
można nim wykrzesać hołubca ,
urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej sprawujący władzę sądową nad całą dzielnicą lub województwem ,
angielski etnolog i religioznawca (1832-1917); ewolucjonizm ,
ZŁOTOGŁÓW; ciężka tkanina jedwabna przetykana złotymi nićmi, używana w dawnej Polsce na bogate ubiory i szaty liturgiczne ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
czuły przyrząd służący do pomiaru promieniowania, głównie podczerwonego, emitowanego przez ciała niebieskie ,
autobus wożący do szkoły gimnazjalistów ,
karo, kier, pik, ... ,
najczęściej konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona do wykonywania odwiertów pod dnem akwenu ,
druk ukazujący się pod niezmienionym tytułem w regularnych odstępach czasu ,
część wyłącznika ,
osoba ukochana ,
przędza, włóczka wełniana

Komentarze - MIĘSIEŃ, KTÓRY DZIAŁA PRZECIWNIE DO INNEGO MIĘŚNIA LUB GRUPY MIĘŚNI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast