CHOROBA Z GRUPY JAŁOWYCH MARTWIC KOŚCI, W KTÓREJ OBJAWY WYNIKAJĄ ZE ZMIAN PATOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CHRZĄSTKACH STAWOWYCH I WARSTWIE PODCHRZĘSTNEJ KOŚCI, PRZEDE WSZYSTKIM W KŁYKCIACH KOŚCI UDOWEJ, W STAWIE ŁOKCIOWYM I SKOKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA KÖNIGA to:

choroba z grupy jałowych martwic kości, w której objawy wynikają ze zmian patologicznych zlokalizowanych w chrząstkach stawowych i warstwie podchrzęstnej kości, przede wszystkim w kłykciach kości udowej, w stawie łokciowym i skokowym (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA Z GRUPY JAŁOWYCH MARTWIC KOŚCI, W KTÓREJ OBJAWY WYNIKAJĄ ZE ZMIAN PATOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CHRZĄSTKACH STAWOWYCH I WARSTWIE PODCHRZĘSTNEJ KOŚCI, PRZEDE WSZYSTKIM W KŁYKCIACH KOŚCI UDOWEJ, W STAWIE ŁOKCIOWYM I SKOKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.997

KARAITA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, BUFET, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, AZERBEJDŻAŃSKI, KABESTAN, ZRZUTKA, KONCERT, GATUNEK, WIOSKA TEMATYCZNA, CIEMIĄCZKO, ZAUROPOSEJDON, PAŹ, FILOLOGIA POLSKA, FUNKCJA RZECZYWISTA, BOHEMISTYKA, OSTEOTOMIA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, COLEMANIT, BABESZJOZA OWIEC, ŚLEPY ZAUŁEK, KLINIKA ODWYKOWA, ŻANDARMERIA POLOWA, AKATALAZJA, DIODORUS, NAKTUZ, CHOROBA BUSCHKEGO, OKSYTAŃSKI, ORTOWODÓR, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, KIPI KASZA, KABINA, BATERIA PŁASKA, TRAWA, DNA MOCZANOWA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, PLURALISTA, GAZÓWKA, WICIOWCE, TEOKRACJA, CHOROBA CHARCOTA, HORROR, KATAKUMBY, BUŁGARSZCZYZNA, MALTAŃSKI, KARTAGIŃSKI, KWAS WALPROINOWY, APTECZKA, KWADRA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, MAŚCIUCH, NAPRĘŻACZ, ODCHYŁ, FRAZA NOMINALNA, NITROESTER, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, LISZAJ PŁASKI, ZUPA OGÓRKOWA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, PRZYDANKI, AUTOKATALIZATOR, TERAPIA POZNAWCZA, MIKROKLIMAT, PRZEDSZKOLE, JĘZYK NAHUATL, REALIZM, ŻMUDZKI, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, LEGAWKA, NAZWA PUSTA, BRUDNA ROBOTA, JAZDA, CHOROBA REUMATYCZNA, LABRADOR, ANTAGONISTA, ŻÓŁWIE LĄDOWE, PRZEBUDOWA, MIKOZA, SKALEŃ POTASOWY, CYNKOGRAFIA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, CHOROBA WTRĘTOWA, JĘZYK KANANEJSKI, FENYLOETYLOAMINA, CHLOREK WAPNIA, LIZYNOPRYL, DOM WARIATÓW, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, KRYTERIUM WALDA, IZBA, KOLKA, ORZEŁ, KÓŁKO, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, SZPADA, HEBRAJSKI, ETEZJA, SYNTEZATOR, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, TEMAT, KANAŁ TEMATYCZNY, ŚMIERDZIEL, STILBIT, FALANDYZACJA, SKRZYNKA, EKOLOGIA MOLEKULARNA, GATUNEK KRYPTYCZNY, CHRANCUSKI, KWAS ASPARAGINOWY, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, CHŁONIAK HODGKINA, KRÓCIEC, RAFA, ANTYLOPA, DŁOŃ, CHOROBA LUTZA, INWERT, REFLEX, SZYK PRZESTAWNY, KORYTO RZEKI, PLAKODUS, KAZASKI, GOSPODARZ DOMU, CHOROBA EULENBURGA, PROLETARIAT, SY, UCHO WEWNĘTRZNE, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NADSCENIE, FABIANIZM, ŁAPA, CHOROBA VON GIERKEGO, CZARNA ROBOTA, GLOMERULOPATIA, CHOROBA FONGA, CERAMID, NUMER, ZEOLIT, SKAŁA GŁĘBINOWA, GATUNEK ZBIOROWY, SPONDYLOARTROPATIA, TAHITAŃSKI, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ŻÓŁTY GUZEK, ELIMINACJA, JĘZYK AMHARSKI, ASFALT SZTUCZNY, BELWEDER, CHOROBA FAHRA, DOSTĘP WARUNKOWY, WODOROSIARCZAN, PEJZAŻ, PIĘTA HAGLUNDA, OBROTNICA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ALTERNARIOZA, HARD PORNO, TOR, KRYTERIUM LAPLACE'A, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, ÓSEMKA, KASTANIETY, SUCHORYT, POSIEDZENIE, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, CENUROZA, KOMENTARZYK, CHOROBA HECKA, BUTADIEN, DRUK WYPUKŁY, CHOROBA MÜNCHMEYERA, OSPA, CYGAN, WRZÓD WENERYCZNY, REFERENDUM STRAJKOWE, NEOGNATYCZNE, FEBRA, ODŚRODKOWOŚĆ, STYL KOLONIALNY, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, GRANICA FUNKCJI, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, KWAS DIKARBOKSYLOWY, BIELIK, ZGNIATACZ KCIUKÓW, CHOROBA CAROLEGO, PŁYTA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, RĄCZĘTA, PRZEDRUK, KARA TALIONU, REŻIM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA, USIŁOWANIE, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, LIMBO, KONTRAFAŁ, FUNKCJA UNIMODALNA, KUTER RYBACKI, KLAUZULA HORNA, ŻĄDŁÓWKA, MINIKOSZYKÓWKA, 2-AMINOETANOL, REGULACJA KASKADOWA, KANKAN, ANALIZA, KSIĘGOSUSZ, STAROISLANDZKI, WAGINOZA, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, GŁÓWKA, BROŃ RAKIETOWA, CENA PROGOWA, EWANGELIA, FIDEIKOMISARZ, ASNYKOWIEC, JELITÓWKA, LABDAN, GEREZA KRÓLEWSKA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KOKLUSZ, FRANCZYZA KONWERSYJNA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, DOMOWINA, WULWODYNIA, CHOROBA MORSKA, CZUSZKA, ŁĄKOTKA, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, KAPLICA CHRZCIELNA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, CHOROBA WRODZONA, THRILLER, KWOKA, SZYKSYNGIA, PODSYP, TRIAL ROWEROWY, EGZOSZKIELET, RAJTARIA, EPIDOT ŻELAZOWY, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, RÓG, LEUKODYSTROFIA, CYGARO, LATINO, PRAWO TALIONU, SŁUGA BOŻA, ORTOPEDIA, HEMOCHROMATOZA WRODZONA, PREFEKTURA MIEJSKA, ODBYTNICA, BOHATER LIRYCZNY, LAMPA BENZYNOWA, SKOCZNIA MAMUCIA, LOTNICTWO POKŁADOWE, HYDROFIT, HOMEOPATIA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, SZKODA MAJĄTKOWA, CONCEPT ART, KLASA MONOTONICZNA, CHOROBA LENEGRE'A, KWAS PIROGRONOWY, TEMPERATURA BARWOWA, RICHARD, LINIA PODSTAWOWA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, KINAZA, PRZYNĘTA, SKÓRKA POMARAŃCZOWA, MATYLDA, MAŁPKA, ZROSTNICOWCE, CHOROBA OGUCHIEGO, PIRAMIDA, WIDMO, SSAKI JAJORODNE, WIĘŹ SPOŁECZNA, IZOPRENALINA, MAPA DROGOWA, DIAGNOZA SPOŁECZNA, KRZEW OWOCOWY, PUSZTUN, RECEPTOR OPIOIDOWY, SZNAUCER, NERWICA WEGETATYWNA, HOLENDER, SEKEL, POLIO, KICHA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, DRUK OFFSETOWY, CHOROBA WŚCIEKŁYCH KRÓW, SKAZA MOCZANOWA, ITR, CEMENT, NUKLEOTYD, ?FOTOGRAFIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.997 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA Z GRUPY JAŁOWYCH MARTWIC KOŚCI, W KTÓREJ OBJAWY WYNIKAJĄ ZE ZMIAN PATOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CHRZĄSTKACH STAWOWYCH I WARSTWIE PODCHRZĘSTNEJ KOŚCI, PRZEDE WSZYSTKIM W KŁYKCIACH KOŚCI UDOWEJ, W STAWIE ŁOKCIOWYM I SKOKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA Z GRUPY JAŁOWYCH MARTWIC KOŚCI, W KTÓREJ OBJAWY WYNIKAJĄ ZE ZMIAN PATOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CHRZĄSTKACH STAWOWYCH I WARSTWIE PODCHRZĘSTNEJ KOŚCI, PRZEDE WSZYSTKIM W KŁYKCIACH KOŚCI UDOWEJ, W STAWIE ŁOKCIOWYM I SKOKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA KÖNIGA choroba z grupy jałowych martwic kości, w której objawy wynikają ze zmian patologicznych zlokalizowanych w chrząstkach stawowych i warstwie podchrzęstnej kości, przede wszystkim w kłykciach kości udowej, w stawie łokciowym i skokowym (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA KÖNIGA
choroba z grupy jałowych martwic kości, w której objawy wynikają ze zmian patologicznych zlokalizowanych w chrząstkach stawowych i warstwie podchrzęstnej kości, przede wszystkim w kłykciach kości udowej, w stawie łokciowym i skokowym (na 13 lit.).

Oprócz CHOROBA Z GRUPY JAŁOWYCH MARTWIC KOŚCI, W KTÓREJ OBJAWY WYNIKAJĄ ZE ZMIAN PATOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CHRZĄSTKACH STAWOWYCH I WARSTWIE PODCHRZĘSTNEJ KOŚCI, PRZEDE WSZYSTKIM W KŁYKCIACH KOŚCI UDOWEJ, W STAWIE ŁOKCIOWYM I SKOKOWYM sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CHOROBA Z GRUPY JAŁOWYCH MARTWIC KOŚCI, W KTÓREJ OBJAWY WYNIKAJĄ ZE ZMIAN PATOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CHRZĄSTKACH STAWOWYCH I WARSTWIE PODCHRZĘSTNEJ KOŚCI, PRZEDE WSZYSTKIM W KŁYKCIACH KOŚCI UDOWEJ, W STAWIE ŁOKCIOWYM I SKOKOWYM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x