BŁONKÓWKA Z GRUPY OWADZIAREK, LARWY PASOŻYTUJĄ W INNYCH OWADACH LUB ŻYJĄ W WYROŚLACH TZW. GALASACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALASÓWKA to:

błonkówka z grupy owadziarek, larwy pasożytują w innych owadach lub żyją w wyroślach tzw. galasach (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GALASÓWKA

GALASÓWKA to:

Cynips - rodzaj owada z rodziny galasówkowatych (na 9 lit.)GALASÓWKA to:

narośl na liściach, łodydze lub korzeniach powstała w wyniku działania galasówek (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁONKÓWKA Z GRUPY OWADZIAREK, LARWY PASOŻYTUJĄ W INNYCH OWADACH LUB ŻYJĄ W WYROŚLACH TZW. GALASACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.675

IZOLACJA, ŚLUZA WAŁOWA, TEMPO, SYSTEM, MISTRZU, ORDA, WYŻYNKA, FUTRYNA, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, INWESTYCJA PORTFELOWA, MADZIARKA, PASZTET, ZWOLNIENIE, DRUT, NABIODRNIK, FERMENTOR, ERUPCJA, KNAGA, NAWÓZ ORGANICZNY, CYC, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, KAZAMATA, PIRAT, PAPILOT, APIKOMPLEKSY, CEWKA, MAPA MENTALNA, PUNKT, ATRAZYNA, POGROM, TRZYNASTY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, GARNITUR, ANTENA YAGI, POLIANDRIA, KOCIOŁ FLUIDALNY, FONDUE SEROWE, SIARCZEK, AEROZOL SIARCZANOWY, FUS, KONTUR MELODYCZNY, KRZYŻ PAPIESKI, SAKLA, TORPEDA, OBIEKTYW, RANA, NEAPOLITAŃSKI, ZAPRZĄG, KROKIET WIOSENNY, TŁO, ROBOTA, SZUM, UDŹWIG, BONET, DOJRZAŁOŚĆ, KWADRYGOWIEC, SALADA, CZARNINA, KARTA, ALEC, KOSKINOMANCJA, LABRADOR, OKTET, FORMAT, GEST, EKSPOZYCJA, CENOTWÓRCA, ETEZJA, METFORMINA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ELASTOMER, KURTYNA, MAFIJNOŚĆ, KICZA, TOWARZYSZ PANCERNY, RING, PRZEMYT, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, CIEMNA KARTA, NARKOTYZER, CZŁONEK, CHLOREK POTASOWY, WĘGLIK, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, PIERŚCIEŃ, ŁUPEK ROPNY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, HISTRIAZAUR, KUŁAK, PAŁANKA, PODJAZD, PTAK, EMBARGO, BON UWŁASZCZENIOWY, SAKLA, DREN, PŁYWAK, KONWIKT, GROTESKA, PEONIA, LAS OCHRONNY, SZYKANA, KASKADER, DITERPEN, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, POLE, LITWAK, SAMPLER, MORTADELA, SER ŻÓŁTY, DRESSING, BANIA, REWOKACJA, PIERWSZOŚĆ, KASETON, REPETYTYWNOŚĆ, PIK, D, KOŁNIERZ, OBRAZOBURCA, SZPULA, BIEGUNKA, KRAJKA, SKŁADKA, WACŁAW, WPADKA, SIORKA, JAGODNICA DĘBIANKA, POLER, HYDROKSYZYNA, ABSOLUTYZACJA, SYGNAŁ, PREFEKT APOSTOLSKI, REDUKCJA, DUJKER, FLORENTYNKA, ZGIEŁK, FITKA KAZIMIERSKA, SZPERACZ, MASZYNA ENERGETYCZNA, CYWILKI, UPOWAŻNIENIE, DWÓJNIK, JĘZYK FARERSKI, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, TYGIELEK, AGAMA, PLEBS, OWAD, MAŁPI GAJ, ZAK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, JĘZYK ANGIELSKI, HAŁUSKI, ANEKSJA, LINIA KOLEJOWA, FALA, POCHODZENIE, KANAŁ PRZERZUTOWY, CYCEK, NIEDOKRWIENIE, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, SZNAPS, FILECIK, OSTENTACYJNOŚĆ, KONEW, CHLOREK WĘGLA(IV), LOBELIA, GOSPODARZ DOMU, OBROŃCA, NARTA, HARMONIJKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, WATA, OCULUS, KORTYNA, RUCH BEZWIZOWY, DRYPTOZAUROID, EDAMMER, KERO, LESZCZYNA, KRÓLOWA MATKA, TARCZA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, WYŚCIGI KONNE, MONETA OBIEGOWA, BIAŁY, DUJKER CZARNOCZELNY, ROSYJSKOŚĆ, PARÓWKA, KSOBNOŚĆ, ZŁODZIEJKA, BRZOZÓWKA, DROGA GRUNTOWA, OPARCIE, ANIMATORKA, ASOCJATYWNOŚĆ, LIBELLA, ŚPIESZNIKOWATE, ORGANIZM, KLATKA, GOŚCIU, KONSOLETA, BEZPANCERZOWCE, MARIO, KROWA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, MARKA, WULKAN BŁOTNY, PRZEGUBOWIEC, TRAWERS, SAMICA, POMPA WYPOROWA, SKRZYPY, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, GLACE, KORYTO, BARBARYT, CEMENTACJA, WYLEW, MASŁO, WIECZNE PIÓRO, MARK, PAŁKA, HALBA, POLEWACZKA, OWOCNIK, KOMISJA REWIZYJNA, GOŹDZIENIEC, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, LADA, DANE, ŻUREK, KONSTABL, HUTNIK, MIARA, FIGÓWKA, DARŃ, TRANZYT, STOPKA, SIMON, POLEWA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, KWAS LINOLOWY, JĘZYK SATEM, NIESTAWIENNICTWO, FENOMEN BOMBAJSKI, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ETOS, SZKIC TOPOGRAFICZNY, ORBITA, SŁUPEK, KAZACHSKI, WRAK, KANTATA, IZOLAT, PRZYBYTEK, ZAUROPODOMORFY, KONTUR, PLINTA, ŁOWIECTWO, PRZEMYT PLECAKOWY, GAD, PRZEWRÓT, ARYTMOMETR, CYKLOFOSFAMID, ZIELENICA, DZIÓB, TWIERDZENIE MENELAOSA, FILIGRAN, SZASTAZAURY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, POPOZAUR, TASIEMIEC UZBROJONY, TALERZE ORKIESTROWE, GAŁKA, LAVABO, SYGNAŁÓWKA, ORGAN, SILNIK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, STYL KOLONIALNY, KASZKIET, SKANDOWIEC, UDERZENIE, OTTO, PRZEMIENNIK AMATORSKI, DILER, WCIĄGARKA, HALO, WĘDRÓWKA, PADWAN, PRZEBÓJ, BEZPOWROTNOŚĆ, TROP, EGZORCYZM, MONTOWNIA, ORSZADA, ?SZADŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.675 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BŁONKÓWKA Z GRUPY OWADZIAREK, LARWY PASOŻYTUJĄ W INNYCH OWADACH LUB ŻYJĄ W WYROŚLACH TZW. GALASACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BŁONKÓWKA Z GRUPY OWADZIAREK, LARWY PASOŻYTUJĄ W INNYCH OWADACH LUB ŻYJĄ W WYROŚLACH TZW. GALASACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALASÓWKA błonkówka z grupy owadziarek, larwy pasożytują w innych owadach lub żyją w wyroślach tzw. galasach (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALASÓWKA
błonkówka z grupy owadziarek, larwy pasożytują w innych owadach lub żyją w wyroślach tzw. galasach (na 9 lit.).

Oprócz BŁONKÓWKA Z GRUPY OWADZIAREK, LARWY PASOŻYTUJĄ W INNYCH OWADACH LUB ŻYJĄ W WYROŚLACH TZW. GALASACH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - BŁONKÓWKA Z GRUPY OWADZIAREK, LARWY PASOŻYTUJĄ W INNYCH OWADACH LUB ŻYJĄ W WYROŚLACH TZW. GALASACH. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast