Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SKRÓCENIE SIĘ CZEGOŚ LUB ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI (NP. TKANINY CZY METALU)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKURCZ to:

skrócenie się czegoś lub zmniejszenie objętości (np. tkaniny czy metalu) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKURCZ

SKURCZ to:

zaburzenie pracy mięśni, powodujące ból (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKRÓCENIE SIĘ CZEGOŚ LUB ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI (NP. TKANINY CZY METALU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.861

TOLERANCJA WYMIARU, CYBORG, TABLOIDYZACJA, PAS POOPERACYJNY, OKRES ZALICZALNY, SOGDYJSKI, LUNETA, OBRZMIEWANIE, ŻYŁA, TERMA, KOMA, RZYGOWINY, MEREŻKA, PROCH BEZDYMNY, ADALINA, MASTURBACJA, GĄSKA WIOSENNA, AUTOMOBILKLUB, GRZEBIEŃ, SINFONIA, SIŁA AERODYNAMICZNA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, UPOJNOŚĆ, KOMEDIA NISKA, PODWÓJ WIELKI, CHRONOLOGIA, PRZYSTAŃ, KAPRALSTWO, KANCELISTA, INWOLUCJA, PROWENTOWY, MODLITEWNIA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, PRZEDMORZE, MISA, MUSZLA, MINIATURA, INFORMATYK, PAJĄK, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, REGULATOR, NASZYWANIE, TANGO ARGENTYŃSKIE, POKOLENIE, ZABAWKA, NOODLE, PRZESŁUCHANIE, KOLONIA, PŁOMYKÓWKA, WERYSTA, DYMORFIZM PŁCIOWY, KAPUSTA KWASZONA, PRZEDMIOT, ORKIESTRA SYMFONICZNA, KUPEREK, TAJEMNICA, ANTENA RAMOWA, ZAPARZACZ, GOLONKA, HUK, BISEKS, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ERPEG, DRZWI WAHADŁOWE, EMENTALER, DYNAMIKA, INTENCJONALIZM, CZAS, MOTYWIK, GRAFIKA, BAN, POPIELICA, OSTATECZNOŚĆ, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, KĄPIEL LECZNICZA, BINARNOŚĆ, ŁĘG JESIONOWY, KONOTATKA, ZATOR, SEKRECJA, NASIENNIK, RĘKAW, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, NIEZDARSTWO, MIEŚCINA, BARIATRA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, DAMA, SAŁATA, PSEUDOMORFIZM, INTERWENCJA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, ODCIEŃ, TINGEL, SZWABSKI, ANOMALIA TERMICZNA, PODZIAŁ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, DYSZEL, OBRAZ OPTYCZNY, TAKT, HIPERDŹWIĘK, RADA GABINETOWA, LEGENDA, PAMPUCH, GRA W BUTELKĘ, SOLNICZKA, SYMETRIA, WYPALANKA, TECHNIKA ANALOGOWA, CZEBUREK, SPRZEDAWCA, KABINA, KOCHAŚ, POBORCA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, LOG, JASNOWIDZ, PRZYBLIŻENIE, PRĄD STAŁY, DZIELNICA HISTORYCZNA, SAMORZUTNOŚĆ, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, SZCZELNOŚĆ, SZPIEGÓWKA, RING, TRANSFUZJOLOGIA, PEPSI, ORZECHÓWKA, STRESIK, ZAWIESZKA, PIĘTRO, KONTO DEPOZYTOWE, MNOŻENIE MACIERZY, PROCENTOWOŚĆ, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, MŁOT KAFAROWY, DZIAŁOWIEC, FRAGMENTACJA PLECHY, PYLON, SKONIA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ZATOCZKA, ENERGIA GEOTERMICZNA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, ZAPUSTY, KOMBATANT, HEBAN, WYMIAR, CYTRYNIAN, POJAWIENIE SIĘ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, NYLON, CENA SKUPU, OBSZCZYMUREK, DRIP, OCEANOTECHNIKA, KRYTYCZKA, REWERSAŁ, BANIECZKA, OBIONE, EKSPOZYCJA, ALFA-BLOKER, TRANSPOZYCJA, BOBIK, ARKUSZ POETYCKI, MAMIDŁO, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MIKS, DZIWKA, KAMIKADZE, PADOK, WYBIJACZ, POŚWIĘCENIE, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ZARYCIE NOSEM, GÓWNIARSTWO, PAPAD, BETONOSKOP, FILTR BUTTERWORTHA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, PATRYCJAT, MANDAT WOLNY, WŁÓKIENKO, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, CHAŁTURNICTWO, STRONA TYTUŁOWA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ABSORPCJA, KRYSTALOCHEMIA, PLANETKA, WĄTEK, KANAŁ BURZOWY, OSTEOTOMIA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, KANOE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SŁOWACKI, REJESTRACJA, WYKŁAD, BARETKA, ROSOŁEK, CHOROBA LOKOMOCYJNA, CAMORRA, GHEE, KNEDLIK, MAŹ PŁODOWA, ŚCIÓŁKOWANIE, BLACKOUT, DERESZOWATA, OBIEKTYW, GERMAŃSKI, UŻĄDLENIE, NASIĘŹRZAŁ, RAK, KRZYŻAK ROGATY, ALGEBRA OGÓLNA, CIEMNOBLASZEK, GRANAT, MŁYNEK, ZOOFAGIA, ATRAPA, ZESPÓŁ TURCOTA, KIBOLSTWO, BARKAS, SZORSTKOŚĆ, KASZKIET, NANKINY, MAJÓWKA, HANOWER, NISZCZUKA KROKODYLA, NIECZYNNOŚĆ, RYBA, PRZYBŁĘDA, OBSZYWKA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, LICHWIARSTWO, EGZERCYCJA, RYNKA, SKAŁA OSADOWA, STYPENDIUM, ZROBIENIE RUCHU, BUSZEL, REJESTR, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, POLSKI, MIMETYZM, HACZYK, KRÓLEWICZ, WYTWÓRCZOŚĆ, TRANZYSTOR STOPOWY, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, MÜSLI, KWINTET, CEREBROZYD, TAUTOCHRONA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, REFREN, KRAWAT, TECHNOKRATA, GAMA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, METATEZA, MIARKA, LUDZKIE ZOO, ŁAŃCUSZEK, POŻAR, WEKA, PIERWSZOŚĆ, WARKOCZ, CANTUS FIRMUS, MACZANKA KRAKOWSKA, ODRÓBKA, FANPAGE, SPLOT, PERIODYK, SMAROWIDŁO, TROLLING, MONIZM, KAMIEŃ PROBIERCZY, JĘZYK GALICYJSKI, BANKRUCTWO, PRODUKT UBOCZNY, KSIĄŻĄTKO, FARERCZYK, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, ŁATA, SYSTEM SYMBOLICZNY, KASZA, WYCINEK, PODGŁÓWEK, KRAKOWIACZEK, BULION, MEGATSUNAMI, MAŁA GASTRONOMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.861 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: skrócenie się czegoś lub zmniejszenie objętości (np. tkaniny czy metalu), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKRÓCENIE SIĘ CZEGOŚ LUB ZMNIEJSZENIE OBJĘTOŚCI (NP. TKANINY CZY METALU) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
skurcz, skrócenie się czegoś lub zmniejszenie objętości (np. tkaniny czy metalu) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKURCZ
skrócenie się czegoś lub zmniejszenie objętości (np. tkaniny czy metalu) (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x