JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 255 TYS. MÓWIĄCYCH, UŻYWANY W ETIOPII, GŁÓWNIE W REGIONACH GURAGE, KAMBATA, HADIJA NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD ADDIS ABEBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK GURAGE to:

język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 255 tys. mówiących, używany w Etiopii, głównie w regionach Gurage, Kambata, Hadija na południowy zachód od Addis Abeby (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 255 TYS. MÓWIĄCYCH, UŻYWANY W ETIOPII, GŁÓWNIE W REGIONACH GURAGE, KAMBATA, HADIJA NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD ADDIS ABEBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.108

KROPKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ODPŁYW, NIEODPARTOŚĆ, MUGOL, MANIERY, ZAPONA, RELIGIOZNAWCA, STYLISTYKA, CIELĘCINKA, GORĄCY PIENIĄDZ, AKLIMATYZACJA, WIETRZENIE MECHANICZNE, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, ROZMNOŻA, DZIKARZ, FUGA, PLAN, MAPUTO, KOŁO RYCERSKIE, DZBANIEC, ABA, GLIGLIŃSKI, UPARTOŚĆ, EROS, PAKARANOWATE, CHIRURGIA, FRYSZERKA, NIEREGULARNOŚĆ, HAFTARNIA, BASEN OCEANICZNY, LITERATURA POPULARNA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, MORŚWIN CZARNY, SANTANARAPTOR, CEREMONIA HERBACIANA, DEPOZYCJA, OBIEG, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SOLUCJA, KATANA, LIMAKOLOGIA, NIEDOPUSZCZENIE, POLEWA, BECZKA, AGUTI OLIWKOWY, WOREK GAMOWA, WYŚCIG, AWOKADO, OSET NASTROSZONY, FALOWNIK NAPIĘCIA, CHOROBA AUJESZKYEGO, ZAWIĄZEK, KAPELUSZ PANAMSKI, GRUBA RYBA, OSIOŁ DOMOWY, POJNIK, FILISTYN, BEZGŁOWOŚĆ, GRUBIANIN, GRANICA CIĄGU, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, NAWALANKA, JĘZYK PROTOSEMICKI, MINA, WSTRZYMANIE, ŁOŻYSKO GAZOWE, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, MONARCHIA ELEKCYJNA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, ŁASICA, PODATEK EKOLOGICZNY, KARCIANE DOMINO, ZERÓWKA, OBUCH, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KINDERBAL, TALENT, HAŁASOWNIK, CZAPA POLARNA, STAROIRLANDZKI, ŻYDOFIL, POCZUCIE HUMORU, SOS MORNAY, ROLADA, FRANCUSKI, SYJAMSKI, KONTROLA DROGOWA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, TRUP, SETER, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, OBRONA HOLENDERSKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, TATARSKI, ANGLOARAB, PRAWO MOORE'A, KOKSIAK, SLEGA, BANAN SKROBIOWY, PUNKT DYMIENIA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, CEWKA INDUKCYJNA, FILOLOGIA WŁOSKA, SZKOPSKI, GRZYB SKALNY, GRACILIZUCH, MIODOJADY, WIDEŁKI HERETYKÓW, FARAH, ZAPŁON ISKROWY, ELASMOZAURY, NADWZROCZNOŚĆ, KĄT, IZOCHRONA, ROZMIAR KĄTOWY, SEN NA JAWIE, GRIGORIJ POTIOMKIN, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, SIEDZIBA, OBEREK, NOWOHEBRAJSKI, MAJÓWKA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, POWSZELATKOWATE, ZGROMADZENIE ZAKONNE, GRZECZNOŚĆ, KRZTUSIEC, SZKARADZIEŃSTWO, RZEŹWOŚĆ, MINIMALIZM, NAPŁYW, ZGIEŁK, OSPAŁOŚĆ, WIATRACZEK, OAZA, LOKACJA, PRZEPOCZWARZENIE, DYPTYCH, KOMBAJN ŚCIANOWY, ASYMILOWANIE SIĘ, ODCZUCIE, TRZPIENNIKOWATE, RYCZAŁT, HAWEA, KULA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, LAMERSTWO, CIĄŻENIE POWSZECHNE, WŁOCHACZ, SYSTEM ARGENTYŃSKI, MANAPOURI, FAGOT, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, PUSTYNNICA KATOLICKA, KOŃ KARABACHSKI, SPANIEL, BIAŁY TRĄD, PLOTER PŁASKI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, RYZYKO INWESTYCYJNE, SZTYWNIAK, TRACKLISTA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, ZAJĄCOWATE, LITOSFERA KONTYNENTALNA, ŻABUTI LEŚNY, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, SZYB WINDOWY, MANDORLA, POPYCHADŁO, ICHTIOBIOLOGIA, MAŹNICA, BROWARNIA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, SZKŁO WENECKIE, POCZTA PRZYCHODZĄCA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, SZYJKA, CZASZA, PARTER OGRODOWY, SFERA GWIAZD STAŁYCH, CYJANOŻELAZIAN(III), PUNKT ASEKURACYJNY, STAN, BRANDMUR, CREPIDA, ABREWIATURA, ZMARTWIENIE, MŁYNOWNIA, CHOROBA PFEIFFERA, PORZĄDEK JOŃSKI, ARUMUŃSKI, SZAMOTANINA, OGNIWO WESTONA, WĘZEŁ CIEPLNY, TELEGRAFIA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, UBYTEK, LAICKOŚĆ, JELITO PROSTE, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KONDOROWATE, MRÓWKA RUDNICA, JĘZYK ITALOCELTYCKI, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, FESTON, MORDWIN, KUCHNIA, MOTYW, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, GRZECH CIĘŻKI, NIEMĘSKOŚĆ, JĘZYK ANGIELSKI, WYMIENNIKOWNIA, DEPORTOWANY, GEODETA, WIESZCZBIARNIA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, ŁOPATA, ZAKAZ STADIONOWY, RAK AMERYKAŃSKI, KIBITKA, LODÓWKA, SEJM, FUNK ART, DRABINKA, GRAFOLOGIA, JASTRZĘBNIK, GEKON PASKOWANY, WODOROSIARCZAN(VI), MEDYCYNA SĄDOWA, JĘZYK SUAHILI, KLOPS, NAMIOTNIKOWATE, ZESPÓŁ USHERA, EMBRIOGENIA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, MASŁO MAŚLANE, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, MALARSTWO FIGURATYNWE, SHIMMY, HAMULEC BĘBNOWY, MAPUTO, PRASOWNIA, POWOLNOŚĆ, KUKUŁKA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, DOJNICA, GASPARINIZAURA, MASA, WDROŻENIOWIEC, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, CHAKAS, PRAKRYTY, ALIENACJA POLITYCZNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PRZYPŁYW, ARGYROZAUR, OBRONA FRANCUSKA, RAK, ARTRETYZM, KOZA SAANEŃSKA, LICHWA, ORYNNOWANIE, GETTO TRANZYTOWE, RYM ŻEŃSKI, GIMNASTYKA, TASIEMIEC, MIKROPRZEŁĄCZNIK, GHOUL, OPERA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, ŻOŁĘDNICA, WU, POBLISKOŚĆ, GEOGRAFIA, SIŁA SPOKOJU, POTRZEBA, ALGOAZAUR, POWIEŚĆ BRUKOWA, TELEGRAF CHAPPE'A, FOKSTERIER, DWUTLENEK, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, GRZEBYK, KOSZYK, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, BEZAWARYJNOŚĆ, PRZEŁOM, BANDEROLA, STROFA ALCEJSKA, RZEKOTKA KOWAL, STEROWANIE HYDRAULICZNE, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PĘCHERZYK, SZWABSKI, KURDYJSKI, ?WYRAZISTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.108 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 255 TYS. MÓWIĄCYCH, UŻYWANY W ETIOPII, GŁÓWNIE W REGIONACH GURAGE, KAMBATA, HADIJA NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD ADDIS ABEBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 255 TYS. MÓWIĄCYCH, UŻYWANY W ETIOPII, GŁÓWNIE W REGIONACH GURAGE, KAMBATA, HADIJA NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD ADDIS ABEBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK GURAGE język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 255 tys. mówiących, używany w Etiopii, głównie w regionach Gurage, Kambata, Hadija na południowy zachód od Addis Abeby (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK GURAGE
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 255 tys. mówiących, używany w Etiopii, głównie w regionach Gurage, Kambata, Hadija na południowy zachód od Addis Abeby (na 11 lit.).

Oprócz JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 255 TYS. MÓWIĄCYCH, UŻYWANY W ETIOPII, GŁÓWNIE W REGIONACH GURAGE, KAMBATA, HADIJA NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD ADDIS ABEBY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JĘZYK SEMICKI Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ETIOPSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OKOŁO 255 TYS. MÓWIĄCYCH, UŻYWANY W ETIOPII, GŁÓWNIE W REGIONACH GURAGE, KAMBATA, HADIJA NA POŁUDNIOWY ZACHÓD OD ADDIS ABEBY. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x