JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEREN to:

jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEREN

TEREN to:

miejsce, w którym występuje jakieś zjawisko, w którym coś się dzieje (na 5 lit.)TEREN to:

regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństwo ośrodków centralnych (na 5 lit.)TEREN to:

powierzchnia ziemi o określonym ukształtowaniu, roślinności, zabudowaniach (na 5 lit.)TEREN to:

obszar podległy komuś, czemuś, objęty czyimś działaniem (np. pracować w terenie) (na 5 lit.)TEREN to:

przenośnie obszar, dziedzina działania (na 5 lit.)TEREN to:

przenośnie: arena wydarzeń (na 5 lit.)TEREN to:

obszar (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.652

ZESTAW KINA DOMOWEGO, DZIEWIARKA, OSIEMDZIESIĄTKA, KOBIETON, KOLORYSTYKA, KURS, TERRARYSTA, PERYFERYJNOŚĆ, ŚWIDEREK, OZIMINA, STREPTOKOK, WYSEPKA, KOSMITA, ZEBROID, NASZYWKA, TURZYCA, BĄK, HIPISKA, RELACJA DWUCZŁONOWA, PRZEZIERNOŚĆ, GANGSTER, JĘZYK ARGOBBA, MECHOWCE, SYSTEM ALARMOWY, ANALIZA KOSZTÓW, HISTORYZM, RADIOTECHNIK, ROZSADNIK, MASIELNICZKA, REJESTR, ODPLAMIACZ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, NABIERKA, SKOMPROMITOWANY, ROPUCHY NOSATE, EMALIA, DYREKCJA, PLEWA, CZĘŚĆ ZDANIA, OKO, ANTYWESTERN, RESZTKA, TRAGIZM, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, OGI, MOSH, ELEKTROWÓZ, KARTUZJA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, NAROST, JĘZYK WEHIKULARNY, TKANKA MIĘKKA, KONIUSZEK SERCA, ŁASKAWCA, ROTA, UCZEŃ, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, LOTNISKO, SILNIK INDUKCYJNY, CIĄGOTY, MORA, ESPERANTYSTA, SHAKER, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, SZCZĘK ORĘŻA, PAROWIEC, EMPIRE, ZAĆMIENIE, EKSPATRIANTKA, NUMERANT, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ULEPSZACZ, DZBANECZEK, WĘZEŁ GORDYJSKI, CZŁOWIEK JASKINIOWY, ŁOŻYSKO, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, MUSZLOWCE, LUKIER, DEGENERACJA, SZKAPLERZ, TIRET, ALKIERZ, KRATKI, HERBATA, BABUŚKA, POJAZD SAMOBIEŻNY, RACHUNEK WEKTOROWY, PARTNER, SIEĆ WAN, OBUWIE, PODSZEWKA, WISZER, WĘGIEŁ, ANGLOSASKA, LOGIKA TRÓJWARTOŚCIOWA, ARTYKUŁ, ZMIANA WSTECZNA, KWADRAT, FILTRACJA, NIERÓWNOŚĆ, RUMIANEK, MARUDA, MISZCZU, STOWARZYSZONY, PERLIS, ZAĆMIENIE, MACZUGOWIEC, EFEKT RYGLA, URLOP WYCHOWAWCZY, GRANAT, BALANS, TRAGIZM, KUPRÓWKA, NIEBOSKŁON, PIERWSZOŚĆ, FILIGRAN, ALBUM, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, WARSTWOWANIE, UŻYTEK ZIELONY, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ZAKOŃCZENIE, ADWOKAT DIABŁA, JACK, KURTYNA, NIECZUCIE, CENA MAKSYMALNA, URZĄDZENIE RADIOWE, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, FIGURA SŁÓW, CLERK, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, PACJENCJA, APIKOMPLEKSY, LABORATORIUM, OLEJ Z OLIWEK, UBYTEK, ROZPIĘTOŚĆ, OGRÓD ZOOLOGICZNY, CHMURA WARSTWOWA, KUBECZEK, MROCZEK POZŁOCISTY, OLEJ, TREN, JAZZ, MECHANIKA PRECYZYJNA, KANTYNIARZ, ZOO, NADTLENEK, GWIAZDA NOWA, FITOCYD, WINIETA, PLATFUS, IMPREGNAT, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, WERSJA REŻYSERSKA, MLECZARZ, MIKROPRZEŁĄCZNIK, EPIZOOTIOLOGIA, USKOK, ODMIANA HERBOWA, PROZODIA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ROZROST, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, WÓZ STRAŻACKI, MIERZENIE, ANKIETA PERSONALNA, ZAMYKANIE USZU, PENSJA, DACH MANSARDOWY, OBRONICIEL, WSZY, BEZPARDONOWOŚĆ, TOLERASTIA, FOTEL ROZKŁADANY, WIEK POBOROWY, KANGUR, MOCZ, DIETL, GRANDA, PIECZĘĆ, TRASZKA GRZEBIENIASTA, DOM AUKCYJNY, MIESIĄC, UZWOJENIE WTÓRNE, ZESTAW, ZESPÓŁ BEHRA, MUFKA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, FACSIMILE, SSAK OWADOŻERNY, STOPIEŃ HARCERSKI, SZKARADA, BURLESKA, BURSZTYNIARZ, MIETLORZ, PODZIAŁ METRYCZNY, BĘBNICA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, TKAŃCOWATE, LAMPA METALOHALOGENKOWA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, BOŻODAJNIA, SIATKA, TUBULOPATIA, HURTNICA ZWYCZAJNA, ADMINISTRACJA MORSKA, OTWARCIE RÉTIEGO, TWIERDZENIE MENELAOSA, RYFLA, KONSEKWENCJA, ZROST, SOLISTA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, MOTET, ZAKURZENIE, PIĄTE KOŁO U WOZU, ENERGIA GEOTERMICZNA, DOKUMENT, ZEGAR WODNY, JARZĘBIAK, PION, SPUSZCZENIE, CUKIERNIA, PENDŻAB, HOL, TYTOŃ, KAWA MIELONA, KAULIKARPIA, PRZEGRANA, FOTOLABORATORIUM, NIEGOŚCINNOŚĆ, KAPUŚCISKO, SIEĆ WODOCIĄGOWA, EUROPEJSKOŚĆ, TRÓJKA, AMULET, DEFENSYWA, ELEGIJNOŚĆ, KLAKSON, MAGIZM, INDOKTRYNACJA, HEREZJA, ZATOKA, WYMIANA, OKRUCH, ORZECHÓWKA, SKLEPIENIE SIECIOWE, CZEKOLADZIARNIA, UKŁAD ZAPŁONOWY, SZRAPNEL, SCRATCHING, MONODIA, RAJDER, ABDERA, WINA, SUCHORYT, ZAWŁOKA, KAPSLA, ANASTYLOZA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, PRZEWIELEBNOŚĆ, ILUZJA PIENIĄDZA, NORMATYWIZM, DACH, DEDUPLIKACJA, REKIN, INFLACJA JAWNA, PACHISI, UCZUCIE, KAUKAZ, OKNO, CEDUŁA, BELLOTTO, SROMOTA, DZIEWCZĘCOŚĆ, LENIN, PLUJKA, ZGORZELINA, KREACJA, AUKSYNA, PORTE-PAROLE, JĄKANIE KLONICZNE, ANKA, SZUM, WNIEBOWSTĄPIENIE, LUJ, FILTR GĄBKOWY, WODA PO KISIELU, REMULADA, AFRYKANIZOWANIE, SZALENIEC, WIDZ, UKŁAD WIELOFAZOWY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, MACZANKA KRAKOWSKA, SYNKLINA FAŁSZYWA, ?LARWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEREN jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEREN
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi (na 5 lit.).

Oprócz JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast