JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEREN to:

jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEREN

TEREN to:

miejsce, w którym występuje jakieś zjawisko, w którym coś się dzieje (na 5 lit.)TEREN to:

regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństwo ośrodków centralnych (na 5 lit.)TEREN to:

powierzchnia ziemi o określonym ukształtowaniu, roślinności, zabudowaniach (na 5 lit.)TEREN to:

obszar podległy komuś, czemuś, objęty czyimś działaniem (np. pracować w terenie) (na 5 lit.)TEREN to:

przenośnie obszar, dziedzina działania (na 5 lit.)TEREN to:

przenośnie: arena wydarzeń (na 5 lit.)TEREN to:

obszar (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.652

NASTROSZ LIPOWIEC, WZNIESIENIE, ŻYWIENIE, POZIOMICA, FERMENTACJA MLEKOWA, OBSERWACJA, KISZKA ZIEMNIACZANA, AGENT, KONTAKT, OSTATNIA POSŁUGA, MAZAJA, KAPILARNOŚĆ, CIĄŻENIE POWSZECHNE, REGIONALISTA, KOREK, IDEALISTKA, PROTETYKA, AREOPAG, STAN ŚREDNI, PALCE, ATOMIZM, BEŁKOT, WSPARCIE, SECESJONIZM, ZEZWŁOK, BEARS, URBANIZACJA, SPACJA, DIAKONIA, GWIAZDKA, PERCEPAN, ANTRYKOT, CZARNA SOTNIA, HALLING, KLASTER PRZEMYSŁOWY, ZBOŻE, WYCHOWANKA, SKUNKS, KRUCHTA, POWINOWATY, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, POLIGAMIA, NACISK, FILM KATASTROFICZNY, SEMITA, KONIKI MORSKIE, ZAMIANA, BOZA, ŚWIATOWOŚĆ, KOMPATYBILNOŚĆ, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, LABORATORIUM, ABLACJA, SZABLON, FALA ODBITA, PIERWSZOROCZNY, LÓD FIRNOWY, CHŁODNIK, SYSTEM PREZYDENCKI, TĘTNICA SKRONIOWA, WIZA WJAZDOWA, GŁOGOWIEC, OKRES ZASIŁKOWY, ASZKENAZYJCZYK, BAZYLIKA WIĘKSZA, KIPA, ŻABA BŁOTNA, OKRAJKA, GRENADYNA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, HYDRA, PŁYN NASIENNY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, INFUZJA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, JAGODZISKO, ŻABKA, KIELON, RĄCZNIK, GUMA, SMORODINÓWKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, WACŁAW, ARTYSTA, ALKEN, PROMIEŃ, AZYL, LEBERWURST, PAJAC, KOŃCÓWKA, WEKTOR, PERKOLACJA, KIOSK, OSPA, PONCZOWNICA, ENERGIA ROZPADU, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, LEWORĘKI, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, NIEMIASZEK, ZWAŁY, FIRMAMENT, WEŁNIAK, ŁUPEK MARGLISTY, HARD PORNO, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, KOMISJA SKRUTACYJNA, KONTENER, PRZEKRÓJ CZYNNY, FUNKCJA LAGRANGE'A, FEIJOADA, MÜSLI, PRZYLŻEŃCE, KUZYN, DOM STARCÓW, RACHUNEK CAŁKOWY, PLECHA, DŁUGOSZPAR, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, KISZONKA, KATALIZA, KARP PO POLSKU, METAMERIA, POWŁOKA, WSPÓŁBRZMIENIE, WIDZENIE PERYFERYJNE, MOL, LOSOWANIE PROSTE, ŻOŁĄDKÓWKA, WIOŚLAK, ROZETKA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KIERZNIA, RAFA, KANTAR, ŁĄCZNOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, ZARYS, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, TANAGRYJKA, JASZCZURECZKA, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, ŚWIECA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, GRZBIETOPŁAT, MĘŻNOŚĆ, AHISTORYZM, BABKA, OŻYNA, ŚMIERDZĄCE JAJO, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, KOŁNIERZ MARYNARSKI, MIKSER, WALOSZEK, GALARETA, DOVE, PLAZMA, TRZECI ŚWIAT, BURRITO, DWURÓG, TRAWERS, INSIMBI, NIEBIANIN, GRZYB, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, FIZYKA, BURSZTYNNIK, NAWALANKA, NAPŁYW KORZENIOWY, GALARETNICA, DINGO, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, TENOR, PASTYŁA, OPÓR WZNIESIENIA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, REKREACJA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, SYSTEM POWIERNICZY, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, SROGOŚĆ, RICOTTA, OPŁATA STOSUNKOWA, FLAMENCO, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, CHROMATOGRAF GAZOWY, OPOZYCJONISTA, ELEKTORAT, HENRYK, GRAFA, GENOMIKA TEORETYCZNA, WIATROWNICA, PARKA, RUBRYKA TOWARZYSKA, LEMONIADA, SHORT TRACK, PAKARZ, GRANAT, GAJA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, RENA, PREZENTER, ETERYCZNOŚĆ, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, WĄTEK, BULIONÓWKA, CHIRURGIA OGÓLNA, KANCELARYZM, PRZEPOJA, OKULARY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ZAGRYWKA, BACKGROUND, MONARCHIA, LUZAK, TYRANIA, REDA, OKAPI, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, POGOTOWIE GAZOWE, SZTUBA, CYKLOP, KRYZA, HARCAP, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, JĘZOR, CENOBIORCA, GÓWNOZJADZTWO, CANZONETTA, KOSÓWKA, ŻELE, DRAWIDYJSKI, TREPANG, SEMKOW, PRZYLEPNOŚĆ, KOŻUSZYSKO, UCIOS, STENOGRAF, EKIPA, PLANETA SKALISTA, KONTRGAMBIT ALBINA, SZYBOWISKO, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KISIEL, MIECZ DWURĘCZNY, JĘZYK MASZYNOWY, ŚPIĄCZKA, POWIĄZANIE, FRANCA, DWURURKA, TEST NASKÓRKOWY, PRĄD ZMIENNY, FINAŁ, MASONERIA, LĄDZIENIE, MIĘKKIE LĄDOWANIE, KANEFORA, LITAURY, SARNA, JĘZYK ARABSKI, ŚWIAT, FUTBOL AMERYKAŃSKI, DYWIZJA, RASOWOŚĆ, ROMANISTA, ZWYŻKA, BLOKADA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, ZIELONE, BIEGUN, PLAMICA, STOPA ZWROTU, LAWATARZ, ZNAK LEGITYMACYJNY, SNOWIDZ, SASZETKA, KRYSTALOFIZYKA, TEORIA GIER, SZCZELINA BRZEŻNA, DITLENEK, JEDNOSTKA INFORMACJI, TARATAJKA, INWENTARZ ŻYWY, CHOCHOŁ, BATON, KLĘK PROSTY, CIĘGNO KOTWICZE, ENAMINA, MIT, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ŁĄCZNICA, GAMBIR, PIERNIKARZ, WESOŁOŚĆ, ?MISIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEREN jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEREN
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi (na 5 lit.).

Oprócz JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JAKIKOLWIEK OBSZAR FIZYCZNY LUB SPOŁECZNY, W KTÓRYM SIĘ PRACUJE, PROWADZI JAKIEŚ DZIAŁANIA, W KTÓRYM MA SIĘ KONTAKT Z JAKIMŚ ZJAWISKIEM BĄDŹ OKREŚLONĄ GRUPĄ LUDZI. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x