ZŁUDZENIE, ŻE RZECZY, OSOBY I SYTUACJE, Z KTÓRYMI MA SIĘ STYCZNOŚĆ PO RAZ PIERWSZY, BYŁY JUŻ WCZEŚNIEJ WIDZIANE I PRZEŻYWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DÉJA VU to:

złudzenie, że rzeczy, osoby i sytuacje, z którymi ma się styczność po raz pierwszy, były już wcześniej widziane i przeżywane (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DÉJA VU

DEJA VU to:

film J. Machulskiego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZŁUDZENIE, ŻE RZECZY, OSOBY I SYTUACJE, Z KTÓRYMI MA SIĘ STYCZNOŚĆ PO RAZ PIERWSZY, BYŁY JUŻ WCZEŚNIEJ WIDZIANE I PRZEŻYWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.610

PASKUDNIK, OPÓR, KORONA, NUDYZM, GENOMIKA TEORETYCZNA, TAUTOCHRONA, JĘZYK ŻYWY, ISTOTA SZARA, DEZERCJA, WYPĘDZENIE, KARTKA, INWESTYCJA, SEPARACJONIZM, LAJKONIK, SZKOŁA, RZEP, BAWARSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, WEJŚCIE, POWRÓT, INWAZJA, GROTESKA, MOMENT MINSKY'EGO, AGORA, PROZIAK, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, GRUSZKA, REKLAMIARZ, GŁOWNIA, PRZEPLOTNIA, ZAAWANSOWANIE, CAYLEY, AUTOHEMOTERAPIA, WRZAWA, DROGA, KRATA, ŚWIDRAK, ZBROJA GOTYCKA, ZEGAR ATOMOWY, CHAM, CELULOZOWNIA, PIĘKNO, LIEBIG, SYDERYT, NORZYCA, KONTROLA, PILŚŃ NERWOWA, ASTROLOGIA, NOUMEN, KALENDARZ, KONWOJER, GNIAZDO PROCESOROWE, MONOTELETA, SIWERT, FEBRA, ASYMPTOTA, SPEKTROSKOPIA, WYCIĄG, KAMPUS, KANADA, PLEBS, POPĘDLIWOŚĆ, SEKRECJA, PODGÓRZE, CZASOPISMO TEMATYCZNE, PROTROMBINA, RUMSZTYK, KUMOTERSTWO, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, DYSTORSJA, UTRAKWIZM, SYN MARNOTRAWNY, SEASAT, FATAMORGANA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, LATARNIK, AWANTUROWANIE SIĘ, PRACE KONSERWACYJNE, CAŁUNEK, RYNEK WTÓRNY, SYRENA OKRĘTOWA, SOPEL, ODPYLNIA, ZMIERZCH, FORMALISTA, WELUR, POLIMER, KOMUNIKACYJNOŚĆ, OGRZEWNICTWO, WIEŻA CIŚNIEŃ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, KOPALNIA, DIALEKT, POEMAT HEROIKOMICZNY, POWIEŚĆ BRUKOWA, CHUJÓWKA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, GILOSZ, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, WIELOPIĘTROWIEC, PLEŚNIAK, SZEREG HOMOLOGICZNY, OBRONA SYCYLIJSKA, RESORT SIŁOWY, ODPŁYW, NATRĘT, POŁUDNIOWY WSCHÓD, STEREOTYPIA RUCHOWA, HANIEBNOŚĆ, ŚWIAT, WSPÓŁBRZMIENIE, MISIAK, GULASZ, CYTRYNADA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, RAK AMERYKAŃSKI, WAŻNIAK, MELISA, REGENERATOR, TRIADA KARTAGENERA, OBLEGA, RODZINA PATCHWORKOWA, KAPOK, MATKA, POTWORKOWATOŚĆ, DORADA, PRZEWOŹNIK, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, ZAŁOM, KOKILARZ, RAJTARIA, WIELKI PIEC, KAZUISTYKA, SIATKA CENTYLOWA, KONTRGAMBIT WINAWERA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, GNICIE, STREFA TROFOLITYCZNA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, WYNAJEM, FUZJA JĄDROWA, KOSTKA BRUKOWA, BOJER, MAKROREGION, RAZ, SWAWOLA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, KWASICA MEWALONIANOWA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, ROZBITEK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, MAPA MENTALNA, GLINKA KAOLINOWA, ORTOPTYK, BORDER, PORFIRYNA, GREEN, LICEUM, GROMBELARD, GWIAZDARZ, EUTEKTYKA, PÓJDŹKA, CHOROLOG, KIEP, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, OSSUARIUM, KOPROFAG, CHOMIK MANDŻURSKI, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, GŁODÓWKA, KORKOWE, GAŁKA OCZNA, CYKL KOSMICZNY, STABILIZACJA, TANDEM, WIERNOŚĆ, KARDIOIDA, BEANIA, BIAŁORUSKI, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, DINOZAUROMORFY, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, ROZCZAROWANIE, CHOROBA PFEIFFERA, INKRUSTACJA, STŁUCZENIE, SECCHI, ZABURZENIE NASTROJU, ZADUPIE, GEMISTA, ERPEG, BEZCELOWOŚĆ, SZOK POPORODOWY, KOMORA DEKOMPRESYJNA, TRUST, BŁĘKIT THÉNARDA, KOLEJ LINOWA, UTLENIANIE, OSTATNIE PODRYGI, CZARNY CHARAKTER, BYŁA, TOREBKA, GIPSORYT, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, KANALIK NERKOWY, DRZEWKO, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, NAZAREJCZYK, ŻABIA LASKA, WIELOCUKIER, SHAKER, ŚWINKA, CHMURA ŚREDNIA, OPIESZAŁOŚĆ, UCIECZKA, ŚLIZG STAWOWY, ZUPKA CHIŃSKA, BURZYK SZARY, JEDNOKLASÓWKA, SYNAPSYD, AUDIOTEKST, GENTIL, NARÓD, ŚLIZG, HISTORIA, LEMNID, SUBIEKTYWISTA, ESTETYKA, BUTONIERKA, DEWELOPER, SIEDMIOBÓJ, KUC AUSTRALIJSKI, RYT, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KRZYWA ELIPTYCZNA, GIL, ETOLOGIA, EMBRIOGENIA, TECHNIKA ŚWIETLNA, PERŁA URIAŃSKA, SYNSEPAL, BLUSZCZ, NARZĄD ROZRODCZY, CELTYJKA, MAGNI, SKINIENIE, ŚCIANA OGNIOWA, FOTOGRAFIKA, CHŁÓD, WIELORASOWOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, OTWARTOŚĆ, PARAGENEZA, PROPLASTYD, SZYP, WARIATKA, SKRĘCENIE STAWU, NIENIEC, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, PRANIE, STYL GOTYCKI, FAŁD GŁOSOWY, STYGOFIL, KOTWA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, TRZASKOWISKO, RASZKA, UJŚCIE, GRZYB SKALNY, PUCÓWKA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, OBLITERACJA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, JANOWIEC, BUCHTA, SUBKULTURA, ŚWIT CYWILNY, ZEA, SPÓR, ABNEGATKA, ALIENISTA, UŚMIECH SARDONICZNY, ONKOLOGIA, ZOROASTER, WEŁNIANKA, ZGRZEBŁO, TEREBINT, WIKTYMOLOGIA, KOSMOS, TANK, ZROBIENIE KUPY, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, AKADEMIA, SZPICAK, BIZNESIK, PRZYGARŚĆ, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, HRABIĄTKO, ?ŻEGLUGA KABOTAŻOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.610 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZŁUDZENIE, ŻE RZECZY, OSOBY I SYTUACJE, Z KTÓRYMI MA SIĘ STYCZNOŚĆ PO RAZ PIERWSZY, BYŁY JUŻ WCZEŚNIEJ WIDZIANE I PRZEŻYWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZŁUDZENIE, ŻE RZECZY, OSOBY I SYTUACJE, Z KTÓRYMI MA SIĘ STYCZNOŚĆ PO RAZ PIERWSZY, BYŁY JUŻ WCZEŚNIEJ WIDZIANE I PRZEŻYWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DÉJA VU złudzenie, że rzeczy, osoby i sytuacje, z którymi ma się styczność po raz pierwszy, były już wcześniej widziane i przeżywane (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DÉJA VU
złudzenie, że rzeczy, osoby i sytuacje, z którymi ma się styczność po raz pierwszy, były już wcześniej widziane i przeżywane (na 6 lit.).

Oprócz ZŁUDZENIE, ŻE RZECZY, OSOBY I SYTUACJE, Z KTÓRYMI MA SIĘ STYCZNOŚĆ PO RAZ PIERWSZY, BYŁY JUŻ WCZEŚNIEJ WIDZIANE I PRZEŻYWANE sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - ZŁUDZENIE, ŻE RZECZY, OSOBY I SYTUACJE, Z KTÓRYMI MA SIĘ STYCZNOŚĆ PO RAZ PIERWSZY, BYŁY JUŻ WCZEŚNIEJ WIDZIANE I PRZEŻYWANE. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast