NARODOWOŚĆ, TO, Z JAKIEGO NARODU SIĘ POCHODZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NACJA to:

narodowość, to, z jakiego narodu się pochodzi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NACJA

NACJA to:

wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości jej członków (na 5 lit.)NACJA to:

naród (na 5 lit.)NACJA to:

Polacy albo Niemcy (na 5 lit.)NACJA to:

Polacy, Niemcy lub Czesi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARODOWOŚĆ, TO, Z JAKIEGO NARODU SIĘ POCHODZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.561

RIKETSJE, METR NA SEKUNDĘ, CZŁAPAK, PEWNOŚĆ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, OBWÓD REZONANSOWY, NIESUBORDYNACJA, ZACHŁYST, STAROŻYTNIK, PUNKT ROSY, PISMO TECHNICZNE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, WYRĘBA, PATOLOG SĄDOWY, ŁAWA RZĄDOWA, PERKOZ, RADIOKABINA, DZIENNIK, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, DESZYFRAŻ, OSTRA REAKCJA NA STRES, PANNICA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, OSUTKA SOSEN, RIGAUDON, BRANIE PRZYKŁADU, SZALKA, WINOGRODNIK, MAFIJNOŚĆ, OGIEŃ, ART ROCK, ELF, RYWALIZACYJNOŚĆ, TWARDZIAK, DYPTYK, POZYCJONER, TŁUK PANCERNY, CZKAWKA, SUBKONTRAKT, WĘZEŁ RYBACKI, LORNETA NOŻYCOWA, STOLARZ MEBLOWY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, REGION, UCZEŃ, FORMALISTA, PROBLEMISTYKA, HELING, MORAWSKI, PASTISZ, CIAŁO SZTYWNE, BIAŁA DAMA, KAMBIUM WASKULARNE, ZAPOJKA, TRANSCENDENCJA, GŁOWNIA, ALBUMIK, RUMIAN SZLACHETNY, FOREMKA, KRAWCOWA, OLEANDER, SACHARYD, NACIECZENIE, BANK, STABILIZACJA, ŁEBEK, WYGA, KATANA, SOFCIK, PASKUDNIK, ZŁUDZENIE, REKIN CHOCHLIK, CYKL JAJNIKOWY, BOCIAN, CUKRÓWKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, METAL CIĘŻKI, KOSZT RODZAJOWY, ZNAK ZODIAKU, WESOŁOŚĆ, RESPONSORIUM, SZYNOBUS, ŚWIATŁO ZIELONE, OSKARŻENIE, LEŚNIK, KAMARAN, OBRONA SŁOWIAŃSKA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, RANA, NALEPA, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, RYCERZ, OLIMPIADA, SUPERNOWE, GOŁĄBEK, REPRESJA, ODROSTY, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, UNIWERSYTUTKA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, FUTURE PROGRESSIVE, PATCHWORKOWIEC, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, UBYCIE, MISTRZ PROSTEJ, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, ROZSZCZEPIENIE WARGI, JAWNOGRZESZNICA, KULTURA MAGDALEŃSKA, GRZEBUŁA, SAMOLOT, MOŁOTOW, METAMERIA, WETKA, GORETEKS, STAROGERMAŃSKI, SZOTRING, ENERGIA GEOTERMICZNA, TEŚCIK, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, MAŁY FIAT, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, ALGEBRA OGÓLNA, OKRES ZALICZALNY, KOD GRAYA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, MIĘSO, JĘZYK MANSYJSKI, AKUSTYKA, STARA MALUTKA, RUMSZTYK, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, GOŁĄBKA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, FRYZ ARKADOWY, ALBAŃSKI, LOGIKA, KRYZYS OTOLITOWY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, OCZYSZCZALNIK, AWANGARDYZM, KANAPKA, DOMENA INTERNETOWA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, STARÓWKA, DWUTLENEK SIARKI, PUDŁO, GEOMETRIA RZUTOWA, ZWODNICZOŚĆ, SPOCZYNEK, PROPLASTYD, NACIEK JASKINIOWY, SUWEREN, ŁAŃCUSZEK, BICZ SZKOCKI, METRYKA, KRÓCIEC, BAJT, CHAMEOFIT, IDIOMATYZM, OSIEMDZIESIĄTKA, PRZEPOCZWARZENIE, SZARLATAN, IZBA, DOWÓD NIE WPROST, POCHODZENIE, ŚMIGACZ, KASZA, MŁODA PARA, POZABIBLIJNOŚĆ, PRZECIEK, MATRYCA LOGICZNA, ODSZCZEPIEŃSTWO, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, WĄŻ, PEJZAŻ, MARZANA FARBIARSKA, ASOCJALNOŚĆ, DYSTYCH, ZRZĄDZENIE LOSU, CHOROBA MÜNCHMEYERA, OPRAWKA, WĘŻOJAD, ATASZAT, WZGÓREK ŁONOWY, PIĘKNY WIEK, KOMBINACJA ALPEJSKA, MODEL, HYDROFON, SYSTEM ARGENTYŃSKI, POMOCNIK, CEFALASPIDY, ALIENACJA, CYGANOLOGIA, KROKIEW, SANKI, ROTANG, WIELORASOWOŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, BARIATRIA, GEODEZJA GÓRNICZA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, MOTYLEK, WIRTUOZOSTWO, AUDIOTEKST, SIDA, AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA, DACH ŚWIATA, WSPÓŁUCZENNICA, LEZIWO, SKRZYDLATE SŁOWO, CZUSZKA, JĘZYK TAMILSKI, HIPISKA, JEŻYNA FAŁDOWANA, PAMIĘĆ BUFOROWA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, GRACZ, SZKUTNIK, CZEKAN, DZIOBÓWKA, KOSA, KÓŁECZKO, CZUBATKA, TERAPIA STRUKTURALNA, NARYS KWIATOWY, WÓDKA, WORKOWIEC, LORI, TOWIANIZM, KANIKUŁA, JEZIORO RAMIENICOWE, BIBLIOTEKA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, HOLENDER, MEDIANA, ROLADA, WYLĄG, MIŚ, BRĄZOWNIK, CEPISKO, CHOROBA CAFFEYA, UMOWA O DZIEŁO, RZEŹNICZKA, MEDYCYNA, BIEG, KOREK TOPLIWY, SZALE, MORGAN, OSAD, RASOWOŚĆ, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ERA KENOZOICZNA, PROTEST, GRUPA, DROGI MOCZOWE, ALWALKERIA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, LOTNOŚĆ, STRUKTURA FUNKCJONALNA, KOLKA, CRACKER, WZROST, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, HELMINTOLOGIA, WIDZOWNIA, BUDYŃ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, APLIKACJA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, KOMÓRKA KERRA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, AREOGRAFIA, FLISAK, ARMIA ZACIĘŻNA, ZWIERANIE SZYKÓW, GOSPODARKA RABUNKOWA, LITERATURA POPULARNA, STRUKTURALISTKA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, BRIT POP, KLUCZ KODOWY, WŁAZ, ESTRADA, WĘGIEŁ, SZCZEPIONKA WŁASNA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, PRÓG WYBORCZY, MÓWNOŚĆ, SKRZYDŁO, KWALIFIKACJA PRAWNA, PELAGIAL, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, ?DILPAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.561 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARODOWOŚĆ, TO, Z JAKIEGO NARODU SIĘ POCHODZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARODOWOŚĆ, TO, Z JAKIEGO NARODU SIĘ POCHODZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NACJA narodowość, to, z jakiego narodu się pochodzi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NACJA
narodowość, to, z jakiego narodu się pochodzi (na 5 lit.).

Oprócz NARODOWOŚĆ, TO, Z JAKIEGO NARODU SIĘ POCHODZI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - NARODOWOŚĆ, TO, Z JAKIEGO NARODU SIĘ POCHODZI. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x