JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKWISTYCH, WCZEŚNIEJ BYŁY TYPOWYMI KOŃMI POCIĄGOWYMI, OBECNIE ROZRÓŻNIA SIĘ WŚRÓD NICH KONIE WIERZCHOWE I POCIĄGOWE; KONIE W LŻEJSZYM TYPIE Z DUŻĄ DOMIESZKĄ KRWI ARABSKIEJ I ANGIELSKIEJ MAJĄ BARDZO WYDAJNE CHODY I CORAZ CZĘŚCIEJ UŻYWANE SĄ W SPORCIE JEŹDZIECKIM, WYKAZUJĄC PREDYSPOZYCJE DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ TORYJSKI to:

jedna z ras koni gorącokwistych, wcześniej były typowymi końmi pociągowymi, obecnie rozróżnia się wśród nich konie wierzchowe i pociągowe; konie w lżejszym typie z dużą domieszką krwi arabskiej i angielskiej mają bardzo wydajne chody i coraz częściej używane są w sporcie jeździeckim, wykazując predyspozycje do skoków przez przeszkody (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKWISTYCH, WCZEŚNIEJ BYŁY TYPOWYMI KOŃMI POCIĄGOWYMI, OBECNIE ROZRÓŻNIA SIĘ WŚRÓD NICH KONIE WIERZCHOWE I POCIĄGOWE; KONIE W LŻEJSZYM TYPIE Z DUŻĄ DOMIESZKĄ KRWI ARABSKIEJ I ANGIELSKIEJ MAJĄ BARDZO WYDAJNE CHODY I CORAZ CZĘŚCIEJ UŻYWANE SĄ W SPORCIE JEŹDZIECKIM, WYKAZUJĄC PREDYSPOZYCJE DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.793

TERMOS BUFETOWY, SMERF, PROPORZEC, GAWIALOWATE, NERWICA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, UCIECZKA, JENIEC, NAKŁADKA, PISIA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, ALASKA, DŻUBBA, HERBACIARKA, TRYBUŁKA, AMONAL, POST, OAZA, KIERKI, PIASEK ZWAŁOWY, ZGORZEL PRZEDWSCHODOWA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, STOPIEŃ HARCERSKI, MIKOLOGIA, WKŁUCIE CENTRALNE, RYSAK, MIRAH, GŁOWNIA, SEKSTET, GIMNASTYKA MÓZGU, CZARKA, MOC, SPEAKER, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KONWERGENCJA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, PODZIAŁ METRYCZNY, UPIÓR PIERŚCIENIA, BŁONA NACZYNIOWA, USTNIK, PRZEDROŚLE, MANSEL, POLO, FLUIDYZACJA, WYKRĘCANIE, ULTRAPRAWICA, ABLACJA, KOCIA WIARA, ŹRÓDŁO, SZARE KLUSKI, TEMPERA, WPIERDOL, MINA, DOBRO, OGRANICZONOŚĆ, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, ŻABA ŚMIESZKA, PINGLE, JĘZYCZEK, SKŁAD, DANDYSKI, ODKRYCIE DUSZY, ŻÓŁW PROMIENISTY, INKOHERENCJA, CHONDRYT, PAKA, GARDEROBA, OSOCZE KRWI, EFEKT LOTOSU, WAGA SUPERCIĘŻKA, PODZBIÓR, KROK MILOWY, WATÓWKA, ESSEŃCZYCY, MASZYNA TURINGA, HISTORYK, EKSPRESOWOŚĆ, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, DIALIZA OTRZEWNOWA, DOM BLIŹNIACZY, ELANA, KOLCZAKOWATE, KANCELARIA TAJNA, PARLAMENT, FUNT, FLUORESCENCJA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, DEFOLIANT, SONDA MOLEKULARNA, LABORANT, KONGREGACJA, HORYZONT CZĄSTEK, POŻYTEK PSZCZELI, PŁYN RINGERA, MIKROSOCZEWKA, BURST, KOŃ HANOWERSKI, NER, CANZONETTA, PETRA, MYSZ WERTYKALNA, PENITENCJARYSTYKA, CZAPKA SPORTOWA, CIĘŻAREK, CHŁODNIK LITEWSKI, FURDYMENT, MORTAL KOMBAT, PAS, ALERGEN WZIEWNY, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, CZŁOWIEK GUMA, STALINOGORSK, LIST PASTERSKI, OSIE, SWAWOLA, PEDOGENEZA, MORENA DENNA, ZNACZNIK, PIJAK, FILM WOJENNY, REDOWA, TAYLORYZM, ANGLISTYKA, ZWIERZĘ, FALA AKUSTYCZNA, ZAKRYSTIA, LARYNGOFON, PEWNOŚĆ, GINEKOLOGIA, MUZYKA, HACKER, FLISAK, TRANSAKCJA WIĄZANA, ŚWIADOMOŚĆ, CIS, STRZEMIENNY, AUTOTOPAGNOZJA, GRZECH PIERWORODNY, MUZYKA KONKRETNA, IDEAŁ MAKSYMALNY, OPIEKA PALIATYWNA, BRUTALIZM, BĄBELEK, BULDER, KRYSTALOCHEMIA, WERTIKAL, ZARZUELA, OPAL, MŁYN, WARUNEK LOKALOWY, GÓWNOZJADZTWO, BOZON W, PRZEŻYCIE, NAWÓZ KATALITYCZNY, CZERWONOKRZEW, BALZAK, PANNA NA WYDANIU, STYL ZAKOPIAŃSKI, SZKOŁA ŚREDNIA, SUPORT, MLEKO, RATOWNICTWO GÓRNICZE, TRAWERS, PIĘTNASTKA, KOŃ KUZNIECKI, PRZEKLEŃSTWO, FLAMAND, RESET, FONETYKA, MIECZ OBROTOWY, METAJĘZYKOWOŚĆ, GŁUPTAK, PRODUKCJA PIERWOTNA, USENET, ZAKON CZYNNY, KOŃ BELGIJSKI, SOCJOBIOLOG, HELIOMETR, OPÓR, KOT, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, TUBULOPATIA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, ŻANR, DOCZEPA, DRAMAT, RAMFORYNCHOWCE, PIT, TŁOK, KORPUS, WIOSNA, SZCZYPIOREK, ULUBIENIEC, ROPUCHA BLOMBERGA, BIOGERONTOLOGIA, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, IZOLATKA, CIELENIE, RETOROMAŃSKI, HUNTER, TŁO, MENISK, FLAWONOID, STOSUNEK, PÓŁSFERA, PAREMIOGRAF, KRAJ, KWARK, LENIUCH, CHOROBA TANGIERSKA, CYWILNOŚĆ, AKTUALNOŚCI, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, GATUNEK KATADROMOWY, PASCHA, SREBRNA PAPROĆ, SYNERGETYKA, STARA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, KONFISKATA, HALF-PIPE, GARDEROBA, WŚCIEKLICE, GŁOWNIA GUZOWATA, ASTRONAUTYKA, SOLAMNIA, PROLIFERACJA, WCIĄGARKA, PRZECIWSOBNOŚĆ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, SAMICA MLECZNA, KULTYWAR, MAFIJNOŚĆ, MIÓD, KĄDZIOŁEK, ASTATYZM, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, GIEŁDA SAMOCHODOWA, PŁYN NASIENNY, AWARYJNOŚĆ, TOPIALNIA, DIAMAGNETYZM, TSUNAML, IZOMER KONFORMACYJNY, HURTNICA ZWYCZAJNA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, HUMBER, KACZKA CHIŃSKA, AMFITEATR MORENOWY, LĘG, GAMELAN, DRUK ROZSTRZELONY, KOCHAŚ, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KALENDARZ, POŻAR, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, CIEMNOGRÓD, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, PUB, MIKROKROPKA, SZAFOT, OWODNIOWCE, RIKETSJOZA, RUBLÓWKA, GMINNOŚĆ, BERGMAN, WODOROWĘGLAN SODOWY, WITEKS CZCZONY, TEMPO, DASZEK, PUSTY PIENIĄDZ, ŚMIETNIK, RYNEK HURTOWY, LANGUR KSIĄŻĘCY, ORZEŁ, ERUPCJA, PAKOWACZ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, PODSZYWACZ, WALKA, TRZYDZIESTKA, KOD JĘZYKOWY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FIGURA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, BAWOLE OKO, OSKARŻONY, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, NIOB, ZNAMIĘ SPITZ, WYRAŹNOŚĆ, WYRAZISTOŚĆ, GORZELNIA ROLNICZA, PEDOSFERA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KAMICA MOCZOWA, ?CIĘTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKWISTYCH, WCZEŚNIEJ BYŁY TYPOWYMI KOŃMI POCIĄGOWYMI, OBECNIE ROZRÓŻNIA SIĘ WŚRÓD NICH KONIE WIERZCHOWE I POCIĄGOWE; KONIE W LŻEJSZYM TYPIE Z DUŻĄ DOMIESZKĄ KRWI ARABSKIEJ I ANGIELSKIEJ MAJĄ BARDZO WYDAJNE CHODY I CORAZ CZĘŚCIEJ UŻYWANE SĄ W SPORCIE JEŹDZIECKIM, WYKAZUJĄC PREDYSPOZYCJE DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKWISTYCH, WCZEŚNIEJ BYŁY TYPOWYMI KOŃMI POCIĄGOWYMI, OBECNIE ROZRÓŻNIA SIĘ WŚRÓD NICH KONIE WIERZCHOWE I POCIĄGOWE; KONIE W LŻEJSZYM TYPIE Z DUŻĄ DOMIESZKĄ KRWI ARABSKIEJ I ANGIELSKIEJ MAJĄ BARDZO WYDAJNE CHODY I CORAZ CZĘŚCIEJ UŻYWANE SĄ W SPORCIE JEŹDZIECKIM, WYKAZUJĄC PREDYSPOZYCJE DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ TORYJSKI jedna z ras koni gorącokwistych, wcześniej były typowymi końmi pociągowymi, obecnie rozróżnia się wśród nich konie wierzchowe i pociągowe; konie w lżejszym typie z dużą domieszką krwi arabskiej i angielskiej mają bardzo wydajne chody i coraz częściej używane są w sporcie jeździeckim, wykazując predyspozycje do skoków przez przeszkody (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ TORYJSKI
jedna z ras koni gorącokwistych, wcześniej były typowymi końmi pociągowymi, obecnie rozróżnia się wśród nich konie wierzchowe i pociągowe; konie w lżejszym typie z dużą domieszką krwi arabskiej i angielskiej mają bardzo wydajne chody i coraz częściej używane są w sporcie jeździeckim, wykazując predyspozycje do skoków przez przeszkody (na 11 lit.).

Oprócz JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKWISTYCH, WCZEŚNIEJ BYŁY TYPOWYMI KOŃMI POCIĄGOWYMI, OBECNIE ROZRÓŻNIA SIĘ WŚRÓD NICH KONIE WIERZCHOWE I POCIĄGOWE; KONIE W LŻEJSZYM TYPIE Z DUŻĄ DOMIESZKĄ KRWI ARABSKIEJ I ANGIELSKIEJ MAJĄ BARDZO WYDAJNE CHODY I CORAZ CZĘŚCIEJ UŻYWANE SĄ W SPORCIE JEŹDZIECKIM, WYKAZUJĄC PREDYSPOZYCJE DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - JEDNA Z RAS KONI GORĄCOKWISTYCH, WCZEŚNIEJ BYŁY TYPOWYMI KOŃMI POCIĄGOWYMI, OBECNIE ROZRÓŻNIA SIĘ WŚRÓD NICH KONIE WIERZCHOWE I POCIĄGOWE; KONIE W LŻEJSZYM TYPIE Z DUŻĄ DOMIESZKĄ KRWI ARABSKIEJ I ANGIELSKIEJ MAJĄ BARDZO WYDAJNE CHODY I CORAZ CZĘŚCIEJ UŻYWANE SĄ W SPORCIE JEŹDZIECKIM, WYKAZUJĄC PREDYSPOZYCJE DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x