CZAS W JAKIM DOWOLNA Z ANOMALII ZIEMI WZRASTA O KĄT PEŁNY (OKRES MIĘDZY KOLEJNYMI PRZEJŚCIAMI ZIEMI PRZEZ PERYHELIUM ORBITY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROK ANOMALISTYCZNY to:

czas w jakim dowolna z anomalii Ziemi wzrasta o kąt pełny (okres między kolejnymi przejściami Ziemi przez peryhelium orbity) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS W JAKIM DOWOLNA Z ANOMALII ZIEMI WZRASTA O KĄT PEŁNY (OKRES MIĘDZY KOLEJNYMI PRZEJŚCIAMI ZIEMI PRZEZ PERYHELIUM ORBITY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.070

KRYTERIUM SAVAGE'A, FIGURA ZASZCZYTNA, DALMIERZ OPTYCZNY, KISZONKA, PONCHO, SYNTETYK, WLAN, LOGIKA ZDAŃ, KISZKA, KOWALENCYJNOŚĆ, POLONEZ, ROK, POŁUDNIOWY WSCHÓD, EGZEKUCJA KOMORNICZA, NOTACJA DIRACA, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, MECHANIKA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, PSEUDOMORFIZM, ROSTBEF, MECHANIKA STATYSTYCZNA, TUNIKA, SPUTNIK, SZCZELINA, FUTURUM, ROZSTAW, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, JEZIORO POLJOWE, POLITYKA ENERGETYCZNA, WCIELENIE, ROLLS-ROYCE, STATEK KOSMICZNY, KROTNOŚĆ, SŁOMA TARGANA, DŻINGIEL, SKAŃSKI, SZYBKOŚĆ, OŚ KOSMICZNA, KASTYLIJSKI, OKRES PRZEDRZYMSKI, ELDAR, PAŃSTWO, KŁOBUK, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ALBIGENSI, KOLUR, CHOROBA WELWETOWA, FILLER, STACJA ORBITALNA, FASCIOLOPSOZA, QUENDI, ORZECZENIE, PODKŁAD GEODEZYJNY, SARISA, EPOKA LODOWCOWA, INDUKCJA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, KOŁTRYNA, PALEOLIT, DZISIAJ, BÓBR WSCHODNI, MOST, KLUCHY POŁOM BITE, SOCZEWKA FRENSELA, PUNKT PRZYZIEMNY, MANTOLET, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, BEKOWISKO, ATTACHAT, PASTICCIO, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, RZUT PROSTOKĄTNY, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, PSYCHOANALIZA, LEK ANKSJOLITYCZNY, PROPOLIS, RYTM, AMERYKANKA, RUCH EKOLOGICZNY, MENTYK, AMH, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, OWAL KARTEZJUSZA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, POLE, WINCERADA, MIĘDZYPOKŁADZIE, INSTRUMENT DŁUŻNY, ZABUDOWA MIEJSKA, KONIOWODNY, KOLORYSTYKA, POŁAĆ DACHOWA, AMFIUMY, ZIEMIA OBIECANA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, NOLDOR, WNIEBOWZIĘCIE, PACHCIARZ, NAROST, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, OKNO RADIOWE, ZNAJDEK, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, STYLIKOODWŁOKOWE, TELEKONWERTER, WULGATA, MAJSTERSTWO, LITERA TEKSTOWA, RAPTULARZ, LANCER, LAMPA DÖBEREINERA, KONKORDAT, SKOS, ZASADA HUYGENSA, SPIRYTUS SUROWY, SENIORAT, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, MOC MECHANICZNA, KARABAN, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, JEZIORO EPISZELFOWE, OPRICZNINA, APOSTOŁ, PERYGEUM, DWUŚCIAN, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, HOSPODARSTWO, PRACA ORGANICZNA, METODA ODCHYLEŃ, HOLTER, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, CZAS, ŁUPIEŻ PSTRY, KARABIN BERDAN, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, KULT PUBLICZNY, KOMPLEKS KASTRACYJNY, PAS PLANETOID, SFEROLIT, PIES LAWINOWY, KASA MIESZKANIOWA, POLIMER FLUOROWY, AORYST ASYGMATYCZNY, BEGARDZI, DŻEZÓWKI, SPOT, IMMATRYKULACJA, BIEG PRZEŁAJOWY, AKREDYTYWA, DOGRYWKA, BRADLEY, LISTA TRANSFEROWA, TERMOGRAM, MIKANIT, TRZON, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, HYBRYD, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, KARA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, URNA WYBORCZA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, TRENING, RZUT RÓWNOLEGŁY, ŁUK TĘCZOWY, ŻER, STEP AMERYKAŃSKI, TAYLORYZM, DEWALUACJA, PAZURKOWCOWATE, KULMINACJA, STRAJK JAPOŃSKI, MIGDAŁEK PODNIEBIENNY, MENAŻKA, JEZIORO ENDOREICZNE, ELEKTROLOKACJA BIERNA, WORCZAKOWATE, JOGURT, STAN NIECZYNNY, PSKÓW, ŁUT, NEGOCJACJE AKCESYJNE, PORA ROKU, WIDZENIE SKÓRNE, SZCZELINA SKRZELOWA, LEASING, WĄŻ, PEPSI, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, OKNO TEKTONICZNE, BOBÓWKA, CELOWNIK, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, WIR PYŁOWY, MAGNETOSFERA ZIEMSKA, TANCERKA, IMMUNOSUPRESJA, PRZEJŚCIÓWKA, BIELIK, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, PROWINCJA, OSJAN, TENIS, WKŁUCIE CENTRALNE, GARGAMEL, RESPONSYWNOŚĆ, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, SUS, DALMATYKA, FORMA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, STOR, CZAS GWIAZDOWY, NAWA, HIPOTEZA GAI, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, MAJORAT, FIZYKA WIELKICH ENERGII, SANTOS, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, PACHYPLEUROZAUR, ŚWIĘTA, GRZAŁKA, JEŻ WSCHODNIOEUROPEJSKI, ŁUK NADOCZODOŁOWY, CERKIEW, MATKA BOSKA ZIELNA, SMENTARZ, CAŁKA RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO, MURARKA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, PAŃSTWO WYZNANIOWE, MOBILE, SANSON, HEGLIZM, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, MIS, DEBILNOŚĆ, MALUNEK, KANTOŃSKI, SALMONELLA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, STYLIKÓWKI, DYSFAGIA, ELIPSOIDA OBROTOWA, PLATFORMA SATELITARNA, LĄD, DŻINIZM, CLIO, ŻNIN, WYSOKOŚĆ NORMALNA, INFORMACJA GENETYCZNA, EKSTRUZJA, DOPING, MYCKA, SKOWYT, HORMON, NAGANIACZ, WOŁOSZCZYZNA, SĄD GRODZKI, OSET KĘDZIERZAWY, OBSUW, LICZNIK GEIGERA, UKOP, PLEZJOZAURY, KOMENDATARIUSZ, ROFEKOKSYB, EKUMENA, MIÓD EKSPRESOWY, MIESZANIEC, PĘCHERZ ŻYWICZNY, DIS, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, KORONA, PRZESTRZELENIE, MONASTYR, ARNO, MIESIĄC SYNODYCZNY, RENESANS, IMPULS TELEFONICZNY, TOWIANIZM, MODRASZEK ALKON, BRETOŃSKI, PRZYWÓDZTWO CENOWE, TRZĘSIENIE ZIEMI, OPOZYCJA, HARCERZ ORLI, LAMPA, PAŁATKA, BON SKARBOWY, OPŁATA PROLONGACYJNA, AWIZO, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, URLOP ZDROWOTNY, IZERA, TELEGRAFIA, ?KRIUKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.070 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS W JAKIM DOWOLNA Z ANOMALII ZIEMI WZRASTA O KĄT PEŁNY (OKRES MIĘDZY KOLEJNYMI PRZEJŚCIAMI ZIEMI PRZEZ PERYHELIUM ORBITY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAS W JAKIM DOWOLNA Z ANOMALII ZIEMI WZRASTA O KĄT PEŁNY (OKRES MIĘDZY KOLEJNYMI PRZEJŚCIAMI ZIEMI PRZEZ PERYHELIUM ORBITY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROK ANOMALISTYCZNY czas w jakim dowolna z anomalii Ziemi wzrasta o kąt pełny (okres między kolejnymi przejściami Ziemi przez peryhelium orbity) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROK ANOMALISTYCZNY
czas w jakim dowolna z anomalii Ziemi wzrasta o kąt pełny (okres między kolejnymi przejściami Ziemi przez peryhelium orbity) (na 17 lit.).

Oprócz CZAS W JAKIM DOWOLNA Z ANOMALII ZIEMI WZRASTA O KĄT PEŁNY (OKRES MIĘDZY KOLEJNYMI PRZEJŚCIAMI ZIEMI PRZEZ PERYHELIUM ORBITY) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZAS W JAKIM DOWOLNA Z ANOMALII ZIEMI WZRASTA O KĄT PEŁNY (OKRES MIĘDZY KOLEJNYMI PRZEJŚCIAMI ZIEMI PRZEZ PERYHELIUM ORBITY). Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x