DZIAŁ GEODEZJI WYŻSZEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYZNACZANIEM POŁOŻENIA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH I OBIEKTÓW RUCHOMYCH; TWORZENIEM PRECYZYJNYCH GLOBALNYCH, REGIONALNYCH (KONTYNENTALNYCH), LOKALNYCH PRZESTRZENNYCH SIECI GEODEZYJNYCH (X, Y, Z); TWORZENIEM SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH; WYZNACZANIEM MODELI POLA GRAWITACYJNEGO ZIEMI I FUNKCJI TEGO POLA; POMIAREM, MONITOROWANIEM I MODELOWANIEM ZJAWISK GEODYNAMICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEODEZJA SATELITARNA to:

dział geodezji wyższej, zajmujący się wyznaczaniem położenia punktów geodezyjnych i obiektów ruchomych; tworzeniem precyzyjnych globalnych, regionalnych (kontynentalnych), lokalnych przestrzennych sieci geodezyjnych (x, y, z); tworzeniem systemów nawigacyjnych; wyznaczaniem modeli pola grawitacyjnego Ziemi i funkcji tego pola; pomiarem, monitorowaniem i modelowaniem zjawisk geodynamicznych (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ GEODEZJI WYŻSZEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYZNACZANIEM POŁOŻENIA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH I OBIEKTÓW RUCHOMYCH; TWORZENIEM PRECYZYJNYCH GLOBALNYCH, REGIONALNYCH (KONTYNENTALNYCH), LOKALNYCH PRZESTRZENNYCH SIECI GEODEZYJNYCH (X, Y, Z); TWORZENIEM SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH; WYZNACZANIEM MODELI POLA GRAWITACYJNEGO ZIEMI I FUNKCJI TEGO POLA; POMIAREM, MONITOROWANIEM I MODELOWANIEM ZJAWISK GEODYNAMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.830

UMOWA O PRACĘ, SKORPIONY, ZLEW, PILŚŃ NERWOWA, STACJA ZAKŁADOWA, TAŚMA MONATAŻOWA, POSTERUNEK, ANGELOLOGIA, PUNKT PODSŁONECZNY, GOŁĄBKA, KISIEL, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, PISTACJA TERPENTYNOWA, KAUTOPIREIOFAGIA, PINAKOID, ELEKTROWNIA GEOTERMICZNA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, MONOFAGI, HETEROTIS, KOSMOGRAFIA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, KANAŁ PRZERZUTOWY, PRZECIWIEŃSTWO, ZADZIORNICA WŁOCHATA, BOHATER POZYTYWNY, ADMIRER, GADOCHA, DELAWIRDYNA, LAMPA KARBIDOWA, GALICYJSKI, NAFCIARSTWO, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, BRODOWSKI, PODPAŁ, DZIAŁ WODNY, GÓRNE, STREFA BUFOROWA, WOLNOAMERYKANKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, MIHRAB, PARADOKSOGRAF, MORFOFONEMIKA, DOMINACJA NIEPEŁNA, PODGLĄDACTWO, MIEDNICZKA, PIJAWKA, KOPERCZAKI, KAZIRODCZOŚĆ, KRATOWNICA, SKANER, OCHOTNIK, ASYNCHRONIZM, RYTOWNIK, ZGROMADZENIE CZYNNE, PODSTAWKA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, CANZONA, LORETANKA, ZWYCZAJ LUDOWY, DUCH OPIEKUŃCZY, TABLICA PRAWDY, STANIĘCIE, BAJECZNOŚĆ, NOTOWANIE CIĄGŁE, UZIOM, OKSZA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, OKULAR, POKŁAD ŁODZIOWY, NADSTEROWNOŚĆ, JĘZYK STAROEGIPSKI, STARA MALEŃKA, CZĘSTOKÓŁ, BLOK, GRAF DWUDZIELNY, PERLATOR, PARASZKA, SZEFEL, CASUS, KAZUISTYKA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE, ŁAMAGA, KARACENA, SER PLEŚNIOWY, TERAPIA GESTALT, LIBRA, ZARZUTKA, PRZEWLEKŁOŚĆ, PŁYN NASIENNY, UCZEŃ, HOMOSEKSUALIZM, COOK, DOSTRZEGALNOŚĆ, SYSTEM KONSORCYJNY, WYŚCIGÓWKA, KASZTEL, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KRAKELURA, GŁOWNIA, BUDDA, NEUTRALNOŚĆ, ALFABET GRECKI, KATSUDON, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, TRUST, WYDARZENIE, SZKŁO JENAJSKIE, ASTROMETR, BELLOTTO, OPRAWKA, ADMINISTRATYWISTA, LUSTRZEŃ, OPTYKA, RUSOFILIZM, LEISZMANIOZA TRZEWNA, PEJZANKA, RANEK, KNAJPA, UCHWYT SPAWALNICZY, DIU, SZCZUR TUNELOWY, ORTALION, DOLAR FIDŻI, OGNIWO ZASADOWE, JEŻYNA, OSTROGA PIĘTOWA, POSTĘPACTWO, SADYSTA, NEKROFAG, ANTYNATURALIZM, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZAGNIEŻDŻENIE, KOTERIA, ODWAŁ, ŻUŻEL, ŁUK BLOCZKOWY, DZIEJOPISARSTWO, NIEZDOLNOŚĆ, MALARZ, CHOROBA RUBARTHA, KOKPIT, WIBRACJA, WIĄD RDZENIA, SPRZECIW, ŚMIECH, JOGURCIK, METR, ROCZEK, BRÓDKA, WYDŁUŻALNIK, NARCIARZ DOWOLNY, WDOWI GROSZ, SEGMENT SZYJNY, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, ROZTWÓR BUFOROWY, FILTR BUTTERWORTHA, BOMBA, URBANIZACJA, WYRAJ, SEZON REGULARNY, POTOK, DZIEŁO SZTUKI, LIST KREDYTOWY, UBARWIENIE OCHRONNE, MAŁY FIAT, ROZSADNIK, BIEGUS, FIZJOPATOLOGIA, KURS, BATAT, KOMUNIKACYJNOŚĆ, BUDOWNICTWO WODNE, POKŁAD PANCERNY, MBIRA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, PODGÓRZE, STABILIZACJA, RACJONALIZM, PEŁNIA, KONSERWARNIA, WETERYNARIA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, ZAPORA SIECIOWA, ADAPTACJA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KAGU, MOŁOTOW, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, APIKOMPLEKS, GANGSTERSTWO, KAKOFONIA, ASTRONOM, TEOLOGIA MORALNA, SZYBKI PANCERNIK, ROŚLINY NASIENNE, SMAR, NARAMIENNICA, NEOPOGANIZM, BIDET, DRYFTER, KOLORYSTYKA, FONDUE SEROWE, KAGANIEC, AUTOSYFON, PODATEK PORADLNY, BANAN, PINGWIN ADELI, KURZYSKO, SZTOLNIA WODNA, ROZSZCZEP WARGI, TANY, KOSTUREK, DIALIZOTERAPIA, IKAR, KASA ZAPOMOGOWA, PANNICA, TUPAJA POSPOLITA, FISZ, MODEL AMERYKAŃSKI, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, PRĘDKOŚĆ FALOWA, AKROPOL, FLUWIOGLACJAŁ, KOMORA, DIZAJNERKA, SADÓWKA, KOD JĘZYKOWY, SESJA EGZAMINACYJNA, ALBAŃSKI, BIKINIARZ, ORNITOLOG, KRĘGOWIEC, KANCONETA, UCHAL, IRISH DRAFT, TOPIEL, PŁATKONÓG, BAŃKA, FRUWANIE, UNIWEREK, PODNIEBIENIE TWARDE, TRÓJNÓG, LICHWA, DOBRO PUBLICZNE, BĘBEN WIELKI, PRZESTRZEŃ FAZOWA, SOGDYJSKI, ETNOLINGWISTYKA, DZIENNIKARZ, UJŚCIE, ANTOWIE, DZIWKA, SANKCJA, OSTRONOS, ZADRAPNIĘCIE, SKRYBA, PROSZEK, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ROZPIĘTOŚĆ, SŁUGA BOŻA, WAHACZ WZDŁUŻNY, KREOL, NAKIEROWANIE SIĘ, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, PAPILOT, AKT, RYCERZ, WALCOWNIA GORĄCA, WOŁEK, PŁYTKA CHODNIKOWA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, WYCINEK, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, OŚ OPTYCZNA, DIFFERENTIA SPECIFICA, STYL FORMULARNY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, INDYKATOR, ZAĆMIENIE, TRAWERS, KILOMETR KWADRATOWY, ZESPÓŁ DRAVET, ZIARNOJAD, STOLARKA OTWOROWA, POGO, KOKSIARZ, MUZYKA CERKIEWNA, BESTIA, WIZJER, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, TRZEŹWOŚĆ, FUZJA KONGLOMERATOWA, ERA ARCHAICZNA, ARTRETYZM, OTWÓR WYLOTOWY, TASZCZYN PSZCZELI, ?SIEĆ ZASTAWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.830 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ GEODEZJI WYŻSZEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYZNACZANIEM POŁOŻENIA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH I OBIEKTÓW RUCHOMYCH; TWORZENIEM PRECYZYJNYCH GLOBALNYCH, REGIONALNYCH (KONTYNENTALNYCH), LOKALNYCH PRZESTRZENNYCH SIECI GEODEZYJNYCH (X, Y, Z); TWORZENIEM SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH; WYZNACZANIEM MODELI POLA GRAWITACYJNEGO ZIEMI I FUNKCJI TEGO POLA; POMIAREM, MONITOROWANIEM I MODELOWANIEM ZJAWISK GEODYNAMICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ GEODEZJI WYŻSZEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYZNACZANIEM POŁOŻENIA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH I OBIEKTÓW RUCHOMYCH; TWORZENIEM PRECYZYJNYCH GLOBALNYCH, REGIONALNYCH (KONTYNENTALNYCH), LOKALNYCH PRZESTRZENNYCH SIECI GEODEZYJNYCH (X, Y, Z); TWORZENIEM SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH; WYZNACZANIEM MODELI POLA GRAWITACYJNEGO ZIEMI I FUNKCJI TEGO POLA; POMIAREM, MONITOROWANIEM I MODELOWANIEM ZJAWISK GEODYNAMICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEODEZJA SATELITARNA dział geodezji wyższej, zajmujący się wyznaczaniem położenia punktów geodezyjnych i obiektów ruchomych; tworzeniem precyzyjnych globalnych, regionalnych (kontynentalnych), lokalnych przestrzennych sieci geodezyjnych (x, y, z); tworzeniem systemów nawigacyjnych; wyznaczaniem modeli pola grawitacyjnego Ziemi i funkcji tego pola; pomiarem, monitorowaniem i modelowaniem zjawisk geodynamicznych (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEODEZJA SATELITARNA
dział geodezji wyższej, zajmujący się wyznaczaniem położenia punktów geodezyjnych i obiektów ruchomych; tworzeniem precyzyjnych globalnych, regionalnych (kontynentalnych), lokalnych przestrzennych sieci geodezyjnych (x, y, z); tworzeniem systemów nawigacyjnych; wyznaczaniem modeli pola grawitacyjnego Ziemi i funkcji tego pola; pomiarem, monitorowaniem i modelowaniem zjawisk geodynamicznych (na 19 lit.).

Oprócz DZIAŁ GEODEZJI WYŻSZEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYZNACZANIEM POŁOŻENIA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH I OBIEKTÓW RUCHOMYCH; TWORZENIEM PRECYZYJNYCH GLOBALNYCH, REGIONALNYCH (KONTYNENTALNYCH), LOKALNYCH PRZESTRZENNYCH SIECI GEODEZYJNYCH (X, Y, Z); TWORZENIEM SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH; WYZNACZANIEM MODELI POLA GRAWITACYJNEGO ZIEMI I FUNKCJI TEGO POLA; POMIAREM, MONITOROWANIEM I MODELOWANIEM ZJAWISK GEODYNAMICZNYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - DZIAŁ GEODEZJI WYŻSZEJ, ZAJMUJĄCY SIĘ WYZNACZANIEM POŁOŻENIA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH I OBIEKTÓW RUCHOMYCH; TWORZENIEM PRECYZYJNYCH GLOBALNYCH, REGIONALNYCH (KONTYNENTALNYCH), LOKALNYCH PRZESTRZENNYCH SIECI GEODEZYJNYCH (X, Y, Z); TWORZENIEM SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH; WYZNACZANIEM MODELI POLA GRAWITACYJNEGO ZIEMI I FUNKCJI TEGO POLA; POMIAREM, MONITOROWANIEM I MODELOWANIEM ZJAWISK GEODYNAMICZNYCH. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x