OGÓLNA NAZWA RÓŻNYCH DIALEKTÓW, JAKIMI POSŁUGIWALI SIĘ I POSŁUGUJĄ SIĘ SZKOCI ZAMIESZKUJĄCY WYSPY BRYTYJSKIE; OBJMUJE ONA JĘZYK GAELICKI SZKOCKI, SCOTS I SZKOCKĄ ODMIANĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK SZKOCKI to:

ogólna nazwa różnych dialektów, jakimi posługiwali się i posługują się Szkoci zamieszkujący Wyspy Brytyjskie; objmuje ona język gaelicki szkocki, scots i szkocką odmianę języka angielskiego (na 12 lit.)SZKOCKI to:

ogólna nazwa różnych dialektów, jakimi posługiwali się i posługują się Szkoci zamieszkujący Wyspy Brytyjskie; objmuje ona język gaelicki szkocki, scots i szkocką odmianę języka angielskiego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNA NAZWA RÓŻNYCH DIALEKTÓW, JAKIMI POSŁUGIWALI SIĘ I POSŁUGUJĄ SIĘ SZKOCI ZAMIESZKUJĄCY WYSPY BRYTYJSKIE; OBJMUJE ONA JĘZYK GAELICKI SZKOCKI, SCOTS I SZKOCKĄ ODMIANĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.044

KOLORYMETRIA, AKSIS, PACZKA, PAGRUS, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, NAZWA OPISOWA, WĘDRÓWKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, BAJT, BABKA, SERM, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, EKOSFERA, SZKŁO LABORATORYJNE, NOWOGRECKI, POMPA GŁĘBINOWA, BARIERA JĘZYKOWA, RAKIETA BADAWCZA, STRETCH, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, WIELOPŁETWCE, BATERIA ANODOWA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PANORAMA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, TRANSLACJA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, CERTACJA, RYZYKO NIEWYGASŁE, ŁUSKODRZEW, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, NAUKOWIEC, PRANKO, ŚCIĘGNO ACHILLESA, HIPOTERAPEUTA, DZIAD, FRUWANIE, ZNAK ZAPYTANIA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, STRYJ, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, FIGA, PĘD, OZDOBNICA FORSSLUNDA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, GENETYKA KLINICZNA, CECHA RECESYWNA, JĘZYK OMOTYCKI, ZBIORKOM, PIES MYŚLIWSKI, AUDIOTEKST, BIBLIOPOLA, RADZISTA, DZIKI ZACHÓD, BIER, OSUTKA SOSEN, STADIONIK, BIEG PŁASKI, KOMAR, WIECZERNIK, KOMUNIKACJA, SZTUKA KONCEPTUALNA, CYKLOTYMIA, NIENIEC, OTWOREK, BÓBR KANADYJSKI, KREDYT KONTRAKTOWY, KOŁO, RUSKI, AWIATORY, LINIA TRAMWAJOWA, PRZYTOMNOŚĆ, MALOWANIE, REMINISCENCJA, KURS, QUENYA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, TOR WODNY, SUKCES REPRODUKCYJNY, ZDRADA, ŚLISKOŚĆ, PRZYRODOZNAWCA, GLYPTODON, PLENNOŚĆ, POMIDOR, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, EPONIM, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, OSŁONKA, LORI, FLETNIA, SIKWIAKI, BALIA, WSPINACZKA LODOWA, ELITA, DETEKTYW, ETIOLOGIA, SPRZĘŻNICE, PODKOWIEC MAŁY, WIEK DOJRZAŁY, WĘZEŁ KOLEJOWY, NOOBEK, ASYMPTOTA, ARTYSTA, INTEL, FARBOWANIE SIĘ, WICIOKRZEW, ROZWAŻNOŚĆ, IZOMER KONFIGURACYJNY, RĘKAWICZNIK, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, POMOCNIK, RYTOWNIK, BAJT, NASTAWNOŚĆ OKA, ZASADA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, OGOŃCZA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, QUICKSTEP, POTONGHUA, KALORMEN, STAW OSADOWY, REAL, MIĘSOPUST, UBIKWISTY, EFEKT PRIMAKOFFA, DEMOLUDY, WYWIJAS, MARUDA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, PUNKT ROSY, BIURO LUSTRACYJNE, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PEPINIERA, GARJAINIA, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, ZŁUDZENIE, JAZZÓWKA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, SPŁYW GRAWITACYJNY, SFERA NIEBIESKA, INSTALATOR, PAREJAZAURY, MINA, MOST, SCENICZNOŚĆ, NISZCZUKA, KORONIARZ KOŃCATY, SKROMNOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, BAON, LIZAK LOGOPEDYCZNY, NARZUT, PIGWA POSPOLITA, DOMINACJA ZUPEŁNA, FOTOGRAFISTA, GRUPA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, HEROS, GOFRA, DIPLODOKI, CHOROBA TAYA-SACHSA, WARAN BEZUCHY, SIEĆ TROFICZNA, ANTYNATURALIZM, MOST, WYPADEK, ADAM SŁODOWY, TRASZKA KALIFORNIJSKA, ŻENISZEK KRWAWNIK, SZTUBA, GAMEPLAY, CIASTO DROŻDŻOWE, RAMIENICA OMSZONA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, FUZJA POZIOMA, AUKSYNA, METEOR, ANGOBA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KIMOGRAF, FUNT, DZICZEK, KRA, ROZMODLENIE, STAW SKOKOWY, WYJADACZ, SZTUKA MYKEŃSKA, FLAWONOID, KALIPSO, AEROLOGIA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, JĘZYK SINO-TYBETAŃSKI, SŁUCHAWECZKA, ŁAGODNOŚĆ, JĘZYK FARERSKI, SANDINISTA, NIEŚMIAŁOŚĆ, PŁAZAKOWATE, FAZA, GEODEZJA SATELITARNA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, STACJA NASŁUCHOWA, HARUSPIK, POLIMER, AMBULATORIUM, GULASZ, KRONIKARZ, APRIORYZM, MAGMA, CZIROKEZ, GWIAZDA, KIELICH, OFICER NAWIGACYJNY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, WINNICA NABOTA, CZESKI, POLSKI, FONDUE SEROWE, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, AWANGARDA, NIEZNAJOMY, LUFKA, DZIURKA, CHONDRYT WĘGLISTY, ZAKWASZENIE, PROBLEM, SOCZEWKA, FIZYKA MOLEKULARNA, WKŁAD, KATON, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, KAMARAN, TOPOS, USTAWKA, WAWRZYN, AKTYWNOŚĆ, BUŁGARYSTYKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, STREFA PODKOSZOWA, SODOMA I GOMORA, STADIUM LARWALNE, TCHÓRZLIWOŚĆ, CANZONA, KONTYNGENT TARYFOWY, BOSS, PRÓBA WODY, DOGI, WILK PSZCZELI, METODA GAUSSA-SEIDLA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, RÓWNANIE CAŁKOWE, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, FIFKA, KROK ŁYŻWOWY, TARCZKA, ZJAWISKO SEEBECKA, ŻMIJA, PARALAKSA, RADŁOW, ZGRZEWKA, WRÓBEL, MAROKAŃSKI, ŻYWOTOPISARZ, NORZYCA, TANK, METAMERIA, SŁUP, OBSZAR TRANZYTOWY, SZABAS, ZWODNICZOŚĆ, CZERNIAWKA SPADZIOWA, MONTAŻYSTA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, KROCHMAL, ARCHIWISTA, PATRIARCHALIZM, MEROZAUR, MIRA, PRZELĘKNIENIE, IZOENZYM, PRESTIŻ, SKAŃSKI, KOTWICA RYBACKA, JĘZYK, DRYL, MNIEJSZOŚĆ, CZYRACZNOŚĆ, ŁOŚ, UŚMIECH SARDONICZNY, OGI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, LINIA ROZUMU, SKRĘTKOWCE, GŁUPTAK BIAŁOBRZUCHY, KASJERKA, ?WIĘZADŁO ŁUKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.044 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNA NAZWA RÓŻNYCH DIALEKTÓW, JAKIMI POSŁUGIWALI SIĘ I POSŁUGUJĄ SIĘ SZKOCI ZAMIESZKUJĄCY WYSPY BRYTYJSKIE; OBJMUJE ONA JĘZYK GAELICKI SZKOCKI, SCOTS I SZKOCKĄ ODMIANĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OGÓLNA NAZWA RÓŻNYCH DIALEKTÓW, JAKIMI POSŁUGIWALI SIĘ I POSŁUGUJĄ SIĘ SZKOCI ZAMIESZKUJĄCY WYSPY BRYTYJSKIE; OBJMUJE ONA JĘZYK GAELICKI SZKOCKI, SCOTS I SZKOCKĄ ODMIANĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK SZKOCKI ogólna nazwa różnych dialektów, jakimi posługiwali się i posługują się Szkoci zamieszkujący Wyspy Brytyjskie; objmuje ona język gaelicki szkocki, scots i szkocką odmianę języka angielskiego (na 12 lit.)
SZKOCKI ogólna nazwa różnych dialektów, jakimi posługiwali się i posługują się Szkoci zamieszkujący Wyspy Brytyjskie; objmuje ona język gaelicki szkocki, scots i szkocką odmianę języka angielskiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK SZKOCKI
ogólna nazwa różnych dialektów, jakimi posługiwali się i posługują się Szkoci zamieszkujący Wyspy Brytyjskie; objmuje ona język gaelicki szkocki, scots i szkocką odmianę języka angielskiego (na 12 lit.).
SZKOCKI
ogólna nazwa różnych dialektów, jakimi posługiwali się i posługują się Szkoci zamieszkujący Wyspy Brytyjskie; objmuje ona język gaelicki szkocki, scots i szkocką odmianę języka angielskiego (na 7 lit.).

Oprócz OGÓLNA NAZWA RÓŻNYCH DIALEKTÓW, JAKIMI POSŁUGIWALI SIĘ I POSŁUGUJĄ SIĘ SZKOCI ZAMIESZKUJĄCY WYSPY BRYTYJSKIE; OBJMUJE ONA JĘZYK GAELICKI SZKOCKI, SCOTS I SZKOCKĄ ODMIANĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OGÓLNA NAZWA RÓŻNYCH DIALEKTÓW, JAKIMI POSŁUGIWALI SIĘ I POSŁUGUJĄ SIĘ SZKOCI ZAMIESZKUJĄCY WYSPY BRYTYJSKIE; OBJMUJE ONA JĘZYK GAELICKI SZKOCKI, SCOTS I SZKOCKĄ ODMIANĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast