DZIAŁ PSYCHOFIZYKI (OPTYKI) ZAJMUJĄCY SIĘ ILOŚCIOWYM OPISEM I CHARAKTERYSTYKĄ BARW POSTRZEGANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLORYMETRIA to:

dział psychofizyki (optyki) zajmujący się ilościowym opisem i charakterystyką barw postrzeganych przez człowieka lub zwierzęta (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLORYMETRIA

KOLORYMETRIA to:

technika analityczna określania stężenia roztworów barwnych za pomocą wizualnego porównania intensywności barwy roztworu badanego z intensywnością barwy wzorca (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ PSYCHOFIZYKI (OPTYKI) ZAJMUJĄCY SIĘ ILOŚCIOWYM OPISEM I CHARAKTERYSTYKĄ BARW POSTRZEGANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.043

ZASADA REAFERENCJI, MECHANIKA TEORETYCZNA, KLOPIDOGREL, PRAWOSKRĘT, KRWIOLECZNICTWO, ANTHEM TRANCE, IZOENZYM, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, ŁĄCZNOŚĆ, ŁOM, KOCIOŁEK SKALNY, RODZICIELSKOŚĆ, MASZYNA ENERGETYCZNA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, KRYZA, WYRÓB, KOD ALFANUMERYCZNY, WIĄZKA, JĘZYK OBCY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, LECZENIE CHIRURGICZNE, CZWÓRKA, ŻUŁAWA, TEOGONIA, MORSZCZYNA, SZKŁO LABORATORYJNE, WYBRZEŻE SZKIEROWE, KRYZYS OTOLITOWY, MARABUT, OŚCIEŻE, WYBIEG, RECEPTYWNOŚĆ, PIOTR, OSTINATO, BOOROOLA, PREKURSOR, OPIEKA SPOŁECZNA, MANICURZYSTKA, BRODOWSKI, BURRITO, BERŻERA, SZLACHETNOŚĆ, OKO, ILOŚĆ REFERENCYJNA, NEANDERTAL, NOOSFERA, ROGER, SPRAWNOŚĆ, KREWETKA WIŚLANA, CHOROBA BOSTOŃSKA, ELANA, MATOWOŚĆ, FLOKUŁY, ZAMEK, TYTUŁ NAUKOWY, SIERMIĘGA, BEATA, POLITYKA SOCJALNA, ARABSKI, NAPIĘCIE, POSŁUCH, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, DESZCZ, BODZIEC WARUNKOWY, ASTRAGAL, PIES RODZINNY, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, SPRZĄGLE, GOŁĄB POCZTOWY, MAHAWANSA, PRAWO KARNE PROCESOWE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ADWOKACJA, MISZNA, ROŻEN, ROZBÓJNIK MORSKI, FUNT IRLANDZKI, ŻAŁOBA, PERYMETR, MOŁOTOW, TRÓJKĄT, UKŁAD CAŁKUJĄCY, ODWAGA CYWILNA, INSTRUMENT MECHANICZNY, BÓR BAGIENNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ARON, FILOLOGIA POLSKA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, URAN, KAPELMAJSTER, OGRZEWNICTWO, PODKÓWKA, PLENNOŚĆ, DOGMAT, DALMATYKA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, NAŁÓG, PROTOZOOLOGIA, ROK ANOMALISTYCZNY, WOLNOAMERYKANKA, SEJSMOMETRIA, RADIO TRANZYSTOROWE, DWUSETKA, SZYSZKA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, FLAWONOID, SPAD, PRZYCZÓŁEK, TYMOTKA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KRONIKA TOWARZYSKA, DWUDZIESTKA, CHWOŚCIK BURAKA, SYNTEZA JĄDROWA, SKOK TŁOKA, GUFFA, ALLEL RECESYWNY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, INDYGOWIEC, WSZOŁY, CANZONETTA, SIŁACZ, DOMINIKANKI, STARA GWARDIA, STRAJK GŁODOWY, SUBIEKTYWISTA, SAJAN, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ARYTMETYKA MODULARNA, DYREKTORIAT, DWUDZIESTKA, GONIOMETRIA, USTRÓJ, KROWIENTA, INWERSJA, ADAPTACYJNOŚĆ, ZACIERKA, DEKREMENT TŁUMIENIA, DMUCHAWKA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, OBRUS, SADOWNICTWO, FILM DROGI, NÓŻKA, NAJEM OKAZJONALNY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, TEBY, NIENORMATYWNOŚĆ, JĘZYK LUKSEMBURSKI, POLO, PRZYGODA, PRADZIADEK, MARKIZETA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, AKTUALNOŚCI, WELWET, KREWETKA ATLANTYCKA, KICZ, TOWIAŃSZCZYZNA, SALAMI, ORTOPTYCZKA, WIĄZANIE, FURGONETKA PANCERNA, EKONOMIA ROZWOJU, LOKAL SOCJALNY, ÓSEMKA, KONWIKCJA, ZJADLIWOŚĆ, SZKŁO MĄCONE, GALERIA, MORENA DENNA, PRAWO, PROST, IMMUNOONKOLOGIA, OTWORNICA, SŁUŻBA, KOMORA ZAMKOWA, MALAKOLOGIA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, KATASTROFISTA, DUSZA CZYŚĆCOWA, JAMA OTRZEWNA, BOASZKOWATE, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, NORICUM, PUSTY PIENIĄDZ, WKŁAD BUDOWLANY, AREOGRAFIA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, ŚLEPA AMUNICJA, ŻELE, FAZA, WETKA, DWUFAZOWOŚĆ, BUTA, ORSZADA, LANTANOWIEC, ASTEROIDA, SKRZYDEŁKO, KRASNOLUDZKI, DREWNO WCZESNE, KURWIARZ, TYNTA, SZTUKATERIA, ASTRACHAN, CNOTLIWA ZUZANNA, PIKIEL, WYWÓZKA, DIAKON, SIARKOSÓL, KĘPA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, OPUSZCZENIE, PRĄD STAŁY, WATA, BIELMO, ŁOPATECZKA, CERKIEW, WYŁAPYWACZ, SEJSMOGRAF, NAKRYCIE GŁOWY, APOSELENIUM, PLAMICA, MODEL, WYSPIARSKOŚĆ, RESPONSYWNOŚĆ, ZDZIERSTWO, HELLEŃSKOŚĆ, STOS ATOMOWY, WADA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PANTOGRAF, KONFLIKT SEROLOGICZNY, SZLACHAR, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, KOLANO, NAMASZCZENIE CHORYCH, RYBA, NYLON, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, SKRYPT, RODZAJ NIJAKI, PANNA NA WYDANIU, KRĄGŁOŚĆ, PRZYDZIAŁ, BALON, GAULEITER, POWRÓT, JĘZYK SZKOCKI, CZEREMCHA, PALEOBOTANIKA, SZARPANINA, PROMIEŃ BETA, BURŁAK, SZERMIERZ, LAMPA WYŁADOWCZA, LOGOFET, PORWAK LODOWCOWY, WYSYP, ODPOWIEDŹ, WESTERN, EGZAMIN POPRAWKOWY, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ZAZDROŚĆ, FELINOLOGIA, ZABIEG FIZYKALNY, MUSZLA KLOZETOWA, PROGRAM TELEWIZYJNY, BAKTERIOLIZYNA, BUCCINA, AUTOHEMOTERAPIA, SER, KOHEZJA, ROTANG, RADA, FINISZ, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, INSTRUMENTALISTYKA, ŁADOWNIK, NIEZAMOŻNOŚĆ, IGRASZKA SŁOWNA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, ŻAGIEL REJOWY, SPOJRZENIE, ODSKOK, KOMORA DEKOMPRESYJNA, KARTUZJA, PRZECHOWALNICTWO, WZÓR PRZEMYSŁOWY, ROBUR, PAŁANKA MIODOJAD, IWO, DWUDZIESTY PIERWSZY, ?ABERRACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.043 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ PSYCHOFIZYKI (OPTYKI) ZAJMUJĄCY SIĘ ILOŚCIOWYM OPISEM I CHARAKTERYSTYKĄ BARW POSTRZEGANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ PSYCHOFIZYKI (OPTYKI) ZAJMUJĄCY SIĘ ILOŚCIOWYM OPISEM I CHARAKTERYSTYKĄ BARW POSTRZEGANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLORYMETRIA dział psychofizyki (optyki) zajmujący się ilościowym opisem i charakterystyką barw postrzeganych przez człowieka lub zwierzęta (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLORYMETRIA
dział psychofizyki (optyki) zajmujący się ilościowym opisem i charakterystyką barw postrzeganych przez człowieka lub zwierzęta (na 12 lit.).

Oprócz DZIAŁ PSYCHOFIZYKI (OPTYKI) ZAJMUJĄCY SIĘ ILOŚCIOWYM OPISEM I CHARAKTERYSTYKĄ BARW POSTRZEGANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘTA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIAŁ PSYCHOFIZYKI (OPTYKI) ZAJMUJĄCY SIĘ ILOŚCIOWYM OPISEM I CHARAKTERYSTYKĄ BARW POSTRZEGANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘTA. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast