Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DACHÓWKA MAJĄCA PRZY DŁUŻSZYCH KRAWĘDZIACH Z JEDNEJ STRONY JEDEN LUB DWA ŻŁOBKI, A ZE STRONY PRZECIWNEJ - ODPOWIEDNIO JEDEN LUB DWA WYSTĘPY, NAD KTÓRYMI UMIESZCZONA JEST WYPUKŁA FALA, PRZYKRYWAJĄCA MIEJSCE BOCZNEGO POŁĄCZENIA DACHÓWEK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DACHÓWKA ZAKŁADKOWA to:

dachówka mająca przy dłuższych krawędziach z jednej strony jeden lub dwa żłobki, a ze strony przeciwnej - odpowiednio jeden lub dwa występy, nad którymi umieszczona jest wypukła fala, przykrywająca miejsce bocznego połączenia dachówek (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DACHÓWKA MAJĄCA PRZY DŁUŻSZYCH KRAWĘDZIACH Z JEDNEJ STRONY JEDEN LUB DWA ŻŁOBKI, A ZE STRONY PRZECIWNEJ - ODPOWIEDNIO JEDEN LUB DWA WYSTĘPY, NAD KTÓRYMI UMIESZCZONA JEST WYPUKŁA FALA, PRZYKRYWAJĄCA MIEJSCE BOCZNEGO POŁĄCZENIA DACHÓWEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.013

SKRZYDEŁKO, ŚLAD, METODA DELFICKA, NAPASTNICZKA, ZAKLINIEC, AC, UKŁAD DYNAMICZNY, CZESTER, NIEBIOSA, FALA, FIŃSKI, MIKROSKOP OPTYCZNY, PALIWO, WYGŁOS ABSOLUTNY, CUDOTWÓRCZYNI, SZYMBARK, SKALAR, SZEREG ROZBIEŻNY, BUDKA SUFLERA, ŻYWY POMNIK, UZBROJENIE, CIĄG, BARSZCZ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, GRODZA, CHARAKTER, DRIBLER, POMPA TŁOKOWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, PRZESYP, RZEMIOSŁO, SZKAPLERZ, EMISJA, PREFERENCJA, PARLAMENT, NIEKOMERCYJNOŚĆ, SILNIK KOMUTATOROWY, MAMUT KARŁOWATY, MULMEJN, FILIGRAN, LUJEK, MYKOHETEROTROF, REMULADA, ORGANIZM, FERMAN, KAJAK, LAMPA, OSPAŁOŚĆ, FAJERWERKI, GRAJCAR, PRÓBKA, BIAŁA FLAGA, WCIELENIE, SINOLOGIA, UŚCIE NAD ŁABĄ, ZBIÓR GĘSTY, UBARWIENIE OCHRONNE, CERATA, MUŁ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, JINJA, SARONG, DAWCA NARZĄDÓW, NAZWA KODOWA, ZAPONA, PODEJŹRZON, LANDO, KONWERSJA , NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, KOPROWINA, WOLANT, BERET, LAGUNA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TARCZA, PŁUGOWY, LAMPKA NOCNA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, CIĘŻKA WODA, ODŻYWCZOŚĆ, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, TICINO, ŚWINIARKA, WYLICZANKA, SIEKANIEC, KÓŁECZKO, KIESZONKA, LARARIUM, WALKA ODWROTOWA, DEKLARACJA, MISJONARZ, PODIUM, BANK DOMICYLOWY, PUSZKA, JELENIEWO, RIESA, CIĄGACZ, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, FAUL, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, MODRASZEK ARGUS, ANTYUTLENIACZ, GOLEM, SLUP, OBRONA, RAUMA, TAJEMNICA ADWOKACKA, XSARA, AUTONOMIA, ADADŻIO, IZBORSK, PROCES GEOLOGICZNY, CZĘSTOKÓŁ, OBYCZAJNOŚĆ, HURTOWNIA DANYCH, TEST ATOMOWY, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, LEJBA DAWIDOWICZ BRONSZTEJN, MYŚL, OCZODÓŁ, TALERZ, PLANSZA, WALIDACJA KRZYŻOWA, GRANULACJA, BUDOWA, PŁOMYCZEK, MINORKA, OZONEK, ZARATUSZTRIANIN, GŁUPKOWATOŚĆ, STRONA, NAVIER, TRZEBNICA, KAMMERLADER, BADYL, PASYWNOŚĆ, TITAN, DÉJA VU, GENDER, HERBATA, GŁUSZYCA, ZIMÓWKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, CZWÓRKA, PLUTON, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, SATELITA SZPIEGOWSKI, PIŁOKSZTAŁTNE, SŁONACZEK, POMOC STYPENDIALNA, PRZEDRUK, PODKŁADKA, PERFUMA, MIKROMETR, SKUBANIEC, PRODUKT LECZNICZY, ŻYCIE, PAPRYKARZ, INTERPRETACJA, SPUST, FEERIA, PODŁOWCZY, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ŁATA, DIAKONIA, BURG, SEGOU, CHOLANGIOGRAFIA, PĘD, KLINIEC, WITAMINA B6, PŁUCA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, JEVONS, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, SOBÓR, ZGORZEL, TABLICA EPITAFIJNA, DŻUNGLA, SOMALIJSKI, STRZYKAWKA, LUZINO, NIECHLUBNOŚĆ, PAJĄK, ULGA BUDOWLANA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, FAZA, FALA DŹWIĘKOWA, LINYI, BYDLĘ, MODUŁ SERWISOWY, OLFAKTOMETRIA, DOBRO FINALNE, MELK, CZUMPHON, ŁĄCZE ABONENCKIE, ANALIZA PORTFELOWA, ERGOTERAPIA, MIEJSCE, NIEDOWIERZANIE, TĘSKNOTA, CYTADELA, GRYF, DOBRO KOMPLEMENTARNE, SUMGAIT, BAGAŻ, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, KARŁOWATOŚĆ, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, WERS, PODWOZIE, BILANS TLENOWY, GRAFIK, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, OWCA STEPOWA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, TASIEMIEC UZBROJONY, MENNONITYZM, AWARIA, SZKŁO ORGANICZNE, ERPEG, MISTERIUM, MOWA EGOCENTRYCZNA, FARBA DRUKARSKA, IMPRESJONIZM, JIG, DUCHOWY PRZYWÓDCA, REFLEKS, KANONIK, HIPSTER, HAMULEC LUZOWANY, BÓB KOŃSKI, OGONOPIÓROWATE, LANGUSTYNKA, FILECIK, REGENERACJA, OPÓR DROGOWY, TEREN OTWARTY, BUDA, PATRZAŁKI, TROMPA, TŁUSTE LATA, AUGSBURG, WĄS, BOBIK, LICZEBNIK, WOŁCHOW, LODOŁAM, KACENJAMER, KIFOZA, GIERASIMOW, AKORD, WYROSTEK FILTRACYJNY, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, KLEJONKA, PIASKOWNICA, BELLADONA, CEPY, KNOTNIK ZWISŁY, USKUDAR, PIERNIK, DEASEMBLER, ABORDAŻ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ZGREDEK, DRZEWO SOLITEROWE, GREGORIANKA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, STRZAŁKA, KONTRETYKIETA, KWASOWĘGLÓWKA, COOK, SKUPIENIE, LEGALIZM, PAŁANKA, HISZPAN, KOZOJEBCA, STARA DUPA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SYMETRALNA, PIERWSZA JASKÓŁKA, DURNOWATOŚĆ, LUSTRO TEKTONICZNE, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, PARKIET, LIST PRZEWOZOWY, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, FILOLOGIA SERBSKA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, OLEJEK, OKTAEDRYT, LATRY, FACSIMILE, SZTAFAŻ, FALA ULTRAKRÓTKA, RIDER, ZIOMEK, KRÓLEWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.013 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dachówka mająca przy dłuższych krawędziach z jednej strony jeden lub dwa żłobki, a ze strony przeciwnej - odpowiednio jeden lub dwa występy, nad którymi umieszczona jest wypukła fala, przykrywająca miejsce bocznego połączenia dachówek, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DACHÓWKA MAJĄCA PRZY DŁUŻSZYCH KRAWĘDZIACH Z JEDNEJ STRONY JEDEN LUB DWA ŻŁOBKI, A ZE STRONY PRZECIWNEJ - ODPOWIEDNIO JEDEN LUB DWA WYSTĘPY, NAD KTÓRYMI UMIESZCZONA JEST WYPUKŁA FALA, PRZYKRYWAJĄCA MIEJSCE BOCZNEGO POŁĄCZENIA DACHÓWEK to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dachówka zakładkowa, dachówka mająca przy dłuższych krawędziach z jednej strony jeden lub dwa żłobki, a ze strony przeciwnej - odpowiednio jeden lub dwa występy, nad którymi umieszczona jest wypukła fala, przykrywająca miejsce bocznego połączenia dachówek (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DACHÓWKA ZAKŁADKOWA
dachówka mająca przy dłuższych krawędziach z jednej strony jeden lub dwa żłobki, a ze strony przeciwnej - odpowiednio jeden lub dwa występy, nad którymi umieszczona jest wypukła fala, przykrywająca miejsce bocznego połączenia dachówek (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x