MIEJSCE, GDZIE PRZEDMIOTY ZDAJĄ SIĘ SAME PORUSZAĆ POD GÓRĘ WBREW PRAWOM FIZYKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGICZNA GÓRKA to:

miejsce, gdzie przedmioty zdają się same poruszać pod górę wbrew prawom fizyki (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, GDZIE PRZEDMIOTY ZDAJĄ SIĘ SAME PORUSZAĆ POD GÓRĘ WBREW PRAWOM FIZYKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.326

PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, CUKIER MLEKOWY, BURZYK SZARY, WYCHODNIA, TABLICA MENDELEJEWA, MIĘKKIE SERCE, WYCIĄG, RUCH PROSTOLINIOWY, PUNKT POMIAROWY, SZCZĘŚLIWOŚĆ, ALKOHOLAN, DZIELNICOWY, OTWOREK, TEOLOGIA APOFATYCZNA, HARMONIJKA USTNA, FAMA, MAANAM, ŻWAWOŚĆ, DECERNAT, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, KURATOR SZTUKI, PRZEKŁADACZ, JEDNOSTKA ALOKACJI, WYCISK, JURYSDYKCJA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, BIEGUN CHŁODU, CHLOASMA, WIELOMIESZEK, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, PATENA, SAMOŁÓWKA, CAYLEY, OGNIOMUR, SPICIE SIĘ NA UMÓR, POLA ELIZEJSKIE, WIERNI, STOLICA, NEUROLOGIA, NAKRYCIE GŁOWY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, MISIACZEK, PRZEŻYCIE, KASTYLIJSKI, PARADOKSOGRAF, ZDJĘCIE STYKOWE, RAJZA, ZASIEK, TORBACZE, ŁUPEK GRUZEŁKOWY, MAJÓWKA, TRÓJSKOK, KOPALINA SKALNA, ARKA, ASD, ROSA, NEKROFAG, NEWTON, PETRYFIKACJA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, IMIGRANT, FORMIZM, DEOKSYGUANOZYNA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ARENGA PIERZASTA, FILOLOGIA ROSYJSKA, PRZYCHACIE, BAT, WYSKLEPEK, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, ZWIĄZKOWIEC, CYBERPUNK, MINUTA, GIDRAN, POPIELICA, DOLICHOCEFALIA, ŚLONSKI, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, GESTALT, KOSZATNICZKA, PALMA KRÓLEWSKA, OŚ OPTYCZNA, KWADRANS AKADEMICKI, PROPORZEC, AKCENT OSTRY, ŁADOWNIK, MONILOFITY, TRUTEŃ, FRONT, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, GORETEX, DIAK, PORĘBA, MAŁOŚĆ, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, NIRWANA REZONANSOWA, ADAT, BUT, UDERZENIE, PRZYBLIŻENIE, SYSTEM ARGENTYŃSKI, RYBA UKWIAŁOWA, BOBIK, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ODWSZALNIA, KOSMOS, RAMIĘ, SZRANKI, NISZCZUKA KROKODYLA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, MIANOWNIK, MARSZ, KRYSTALIZACJA, LIRA, KORONKA BRABANCKA, URAZOWOŚĆ, DZIAD, ZRZECZENIE SIĘ, KRĘG SZYJNY, PATAGOZAUR, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, ARYJSKOŚĆ, WOREK TRZEWIOWY, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, PUNKT ROSY, CZARNA MOWA, NORYMBERSZCZYZNA, ZAPAŁECZKA, CIASTO, WZROST GOSPODARCZY, KALEKA UMYSŁOWY, NAOS, NIEPOKALANEK, KUJON, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, DOTHRACKI, USPOKOJENIE, TRZECIE OKO, LINIA ŚRUBOWA, KURANT, PEDAŁ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, PIES, EKSKREMENTY, SZERMIERZ, SOWA, WYSPA BARIEROWA, HANDEL ZAMIENNY, PORĘCZ, FINEZYJNOŚĆ, ZDRADA, MUFLA, EMANACJA, ROCKOWIEC, EWAPORAT, OFIARODAWCZYNI, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, UBOŻENIE, CHONDRYTY, SKRĘT, SZKOŁA, GRZYB SKALNY, CHWALBA, PODCHLEBSTWO, ARKA, GREEN, PRZEGRANA, RAK, MAGELANKA SIWOGŁOWA, SZCZUR, PADWAN, PAŁANKA MIODOJAD, WZNIESIENIE, FILAMENT AKTYNOWY, GRUSZA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, NIEPOKALANEK MNISI, MAKAK CZUBATY, ZWIERAK MIKROFALOWY, KAPOTKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, LAS DRĄGOWY, WSPOMNIENIE, STARAJĄCY SIĘ, NIEGOSPODARNOŚĆ, URANIDOWATE, OBOZOWISKO, DIZAJNER, GWARA MIEJSKA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, MIKROSOCZEWKA, DZIESIĄTKA, BADACZ POLARNY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, WIETRZENIE INSOLACYJNE, LEZIWO, TERROR, CZARNA REAKCJA, AGREGACJA, ZNAMIĘ ITO, SYROP, MODYFIKACJA, LOKATA DYNAMICZNA, HAJDUK, HEMIKRYPTOFIT, BARION, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, FITOCENOZA, DARŃ, LATAJĄCY DYWAN, ŚCIANA PRZEWIESZONA, PRZYCZÓŁEK, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, RELA, FAKOMATOZA, ALDROWANDA, BALDACHIM, AFRYKANISTYKA, EROZJA GENETYCZNA, WERSYFIKACJA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, TYGRYS TASMAŃSKI, DŁAWIDUDA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, SUSZARNIA, KUKIEŁKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, GAWOT, MIŚ, GENETYKA POPULACYJNA, ODWROTNY AGONISTA, BAJDA, WARKOCZ DOBIERANY, SKARB, PROROK, BIERNY OPÓR, TRAWERS, ŻURAWINA, FUNKCJA OKRESOWA, GAŁĘŹNIK, OPROWADZACZKA, KIESZONKA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, EKWIPARTYCJA, KWOKA, IMAGE, INDUKCJA WŁASNA, KAMIEŃ SŁONECZNY, AŁMATY, WILCZY GŁÓD, HEBAN, ŻABA KATOLICKA, CZŁOWIEK PIÓRA, CRO-MAGNON, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, PARK PRZEMYSŁOWY, MOSKIT, GOSPODYNI DOMOWA, OBIEKT MOSTOWY, GUZ KULSZOWY, FECJAŁ, ROZBÓJNIK, OŚRODEK AKADEMICKI, ZMOTORYZOWANY, POKÓJ LEKCYJNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, NAMOLNOŚĆ, NAUKI GEOLOGICZNE, KONTRAMARKARNIA, GLIKOKORTYKOSTERYD, ZARODNIKOWCE, MŁOKOS, JEDENASTKA, ZAKAMAREK, TROGLOBIONT, OKLUZJA, MUSICAL, KOLEJKA PODZIEMNA, KNAJPA, MITSUBISHI, SAMIEC, CHRONOGRAF, BUŁGARYSTYKA, OSŁONKA, REGRESJA LODOWCA, SORABISTYKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, POLSKI, UPAŁ, AMFIBIA, TELEWIZORNIA, PANCERZ LAMELKOWY, KOŁOWROTEK, KORONA, SAMOUPROWADZENIE, ?KOMPLEKS SUBDUKCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.326 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, GDZIE PRZEDMIOTY ZDAJĄ SIĘ SAME PORUSZAĆ POD GÓRĘ WBREW PRAWOM FIZYKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, GDZIE PRZEDMIOTY ZDAJĄ SIĘ SAME PORUSZAĆ POD GÓRĘ WBREW PRAWOM FIZYKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAGICZNA GÓRKA miejsce, gdzie przedmioty zdają się same poruszać pod górę wbrew prawom fizyki (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGICZNA GÓRKA
miejsce, gdzie przedmioty zdają się same poruszać pod górę wbrew prawom fizyki (na 13 lit.).

Oprócz MIEJSCE, GDZIE PRZEDMIOTY ZDAJĄ SIĘ SAME PORUSZAĆ POD GÓRĘ WBREW PRAWOM FIZYKI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - MIEJSCE, GDZIE PRZEDMIOTY ZDAJĄ SIĘ SAME PORUSZAĆ POD GÓRĘ WBREW PRAWOM FIZYKI. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast