U NIEKTÓRYCH OWADÓW: OSOBNIKI WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ OD POZOSTAŁYCH CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI FIZYCZNYMI, PRZYSTOSOWANE DO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASTA to:

u niektórych owadów: osobniki wyróżniające się od pozostałych charakterystycznymi cechami fizycznymi, przystosowane do pełnienia określonych funkcji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASTA

KASTA to:

zamknięta, endogamiczna grupa społeczna, do której przynależność jest dziedziczna (na 5 lit.)KASTA to:

zamknięta grupa społeczna, wyróżniająca się wpływami politycznymi, majątkiem itp (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "U NIEKTÓRYCH OWADÓW: OSOBNIKI WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ OD POZOSTAŁYCH CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI FIZYCZNYMI, PRZYSTOSOWANE DO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.420

HIPOTEKA, ŚNIOT, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, GARKOTŁUK, OPATRUNEK OSOBISTY, WODOCIĄGOWNIA, MIĘSISTOŚĆ, SIANO, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, TERMOOBIEG, ŻYCZLIWY, STREFA PERYGLACJALNA, PIÓRO, SROMOTA, AMEBA, SKORUPIAKI, RYKOSZET, ODPŁYW, KORPUS, ROK PODATKOWY, GÓRNICTWO OTWOROWE, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, KRĘG SZCZYTOWY, GEN SKACZĄCY, KLEJEŃ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, OPTYKA GEOMETRYCZNA, GŁOGOWIEC, COCKNEY, MROCZEK POZŁOCISTY, IRAŃSKI, MEDRESA, UNIWERSYTUTKA, FRANCA, CHŁODNICOWIEC, SEKRETARZYK, PATRIARCHAT, PARAWANING, PRZELOTNICE, KROSNY, NIESNUJOWATE, ILUZJA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ARGUMENT, GONG, POGLĄDY, ASOCJACJA GWIAZDOWA, TOR, AMFIBIA, KOPALINA STAŁA, WĄTEK, KRAJANKA, COSINUS, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, SKRZYDEŁKO, KANAŁ RODNY, TRANSPOZYCJA, NORZYCA, EROZJA ŚNIEŻNA, BORECZNIKOWATE, HUŚTAWKA, ZANOKCICA CIEMNA, KULANKA, TEREN, WIELKOGŁOWOWATE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, BŁYSTKA OBROTOWA, SZAROTA BŁOTNA, LICZEBNIK ZBIOROWY, PULSACJA, BABA JAGA, WYDATKI BIEŻĄCE, ZGROMADZENIE CZYNNE, EOZYNOCYT, STRZAŁKA MAŁA, BOLSZEWIK, NAUKI O POZNANIU, PÓŁCIĄGŁOŚĆ, FONIATRIA, BICZ SZKOCKI, OPAS, NIEWZRUSZALNOŚĆ, CHMURA WARSTWOWA, MINNESINGER, STREFA RYFTU, PERON, LIGOWIEC, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, REKIN OWSONA, NARAKA, RYBONUKLEOZYD, TRZĘSIENIE ZIEMI, STOPKA, REPETYCYJNOŚĆ, RYBY DRAPIEŻNE, CEMENTOWE BUTY, OKRUCH SKALNY, ZRZECZENIE SIĘ, SZNAPS, ONKOLOGIA, CHRONOGRAFIA, BROŃ WODOROWA, CIĄG, SPRZECIW, SEN, JUWENALIA, FACHURA, BECZKA BEZ DNA, KOMEDIANT, PARTIA ANGIELSKA, OSPAŁOŚĆ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ANTYROMANTYZM, DEFENSOR, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ŁUSZCZAK, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, ELEGANT, OBRONICIEL, PARENETYKA, WIZJER, MYJNIA, OJCIEC, JIVE, DARŃ, KSIĘGOWA, PRZYPŁYW, HAK, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, KONCHYLIOLOGIA, ABDERA, PROTANDRIA, KRYZA, UFNOŚĆ, KONKURY, FILA, PUSZKARZ, MIĘKKIE SERCE, BOBROWISKO, WIELKI WYBUCH, SZTUKA MINOJSKA, BŁONKOSKRZYDŁE, SKAŁA PLUTONICZNA, JURYSLINGWISTYKA, OPIEKA SPOŁECZNA, DREDNOT, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, KONFESJONAŁ, UŁUDA, AFAZJA, PALCE, KASZTANOWCOWATE, CNOTA KARDYNALNA, RÓG, OSCYLOMETRIA, SKUPSZTYNA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KARŁO, POMORSKI, UPRAWIACZ, SILNIK INDUKCYJNY, PRECESJA, GRUBA RYBA, OKOŃ, ZAKŁADZINY, GRZECH CIĘŻKI, TARYFA ULGOWA, OSYPISKO, KULTURA MINOJSKA, SZARLATAN, GĄSIOR, WIETRZENIE MECHANICZNE, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, POŻYWIENIE, FOTOKSIĄŻKA, LABIRYNT, WZORNIK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, JĘZYK EZOPOWY, PŁYNNOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, PRACOWNIA, OPERA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, AKSJOMAT, DOJŚCIE, MORDOBICIE, KNAJPA, CHOROBA CAFFEYA, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, DŹWIGARKA, PTERION, CHONDRYT WĘGLISTY, SPŁYW, ŁAŃCUSZEK, POCZTA PRZYCHODZĄCA, WIERSZ LEONIŃSKI, ŻALE, MOTYL, BŁAGALNIK, KREOL, TAKT TRÓJDZIELNY, JĘZYK DAHALIK, HIPOTERAPEUTA, MAMUT CESARSKI, PÓŁOKRĄG, STENOGRAF, ROZCHODNIACZEK, BALZAK, RYTMIKA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, WYROSTEK, ROTUNDA, OGRANICZNIK, JORDANEK, WSZOŁY, POŁYKACZ, OBRAZ POZORNY, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, SHORT-TRACK, WARSTWA PERYDOTYTOWA, EKONOMIK, KOŃ HOLSZTYŃSKI, WIELKI STEP, SUBWOOFER AKTYWNY, EFEKT SORETA, ŁACIŃSKI, KROKIET, PREFORMACJA, VIBRATO, KOŻUSZEK, ELDAR, MASA KAŁOWA, FOXTROT, PIĘKNO, EKSPATRIANT, BŁAZENEK, CERTACJA, KAMIEŃ, POJAZD SPECJALNY, SONDAŻOWNIA, ROZWÓJ, KOMPLEKS PSZENNY, ŻELE, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, AFRYKANISTYKA, ZAPRZĘG, IMIĘ, ETER KOSMICZNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, MAŁOWODZIE, SAMORZUTNOŚĆ, HIPPISKA, ROBER, DŻIHAD, MULTIPLEKS, ZAPAŚĆ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, GEN REPORTEROWY, KOLEBKA, FONDUE CZEKOLADOWE, NĘCISKO, KOMUNIA ŚWIĘTA, GORE-TEX, GROMBELARD, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, DASZEK, FALA, BRUSTASZA, ZIEMIA, KROWIENTA, ARENA, AGREGATY MONETARNE, MIEDNICZKA, WYŚCIG, PRĄD ZWARCIOWY, WŁAZ, STRATUS, BROSZA, POSTĘP BIOLOGICZNY, CYKL MIESIĘCZNY, KUC DARTMOOR, WIDLISZEK, PŁYWAK, EKSKLUZYWIZM, PRZEWIELEBNOŚĆ, OŚLICA BALAAMA, ZWIERZĘTA, MONTER, DILPAK, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, CZYNNIK NIECENOWY, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, WALOŃSKI, LAKIERNICTWO, PLUJKA, ?WYSYP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.420 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

U NIEKTÓRYCH OWADÓW: OSOBNIKI WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ OD POZOSTAŁYCH CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI FIZYCZNYMI, PRZYSTOSOWANE DO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: U NIEKTÓRYCH OWADÓW: OSOBNIKI WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ OD POZOSTAŁYCH CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI FIZYCZNYMI, PRZYSTOSOWANE DO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASTA u niektórych owadów: osobniki wyróżniające się od pozostałych charakterystycznymi cechami fizycznymi, przystosowane do pełnienia określonych funkcji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASTA
u niektórych owadów: osobniki wyróżniające się od pozostałych charakterystycznymi cechami fizycznymi, przystosowane do pełnienia określonych funkcji (na 5 lit.).

Oprócz U NIEKTÓRYCH OWADÓW: OSOBNIKI WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ OD POZOSTAŁYCH CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI FIZYCZNYMI, PRZYSTOSOWANE DO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH FUNKCJI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - U NIEKTÓRYCH OWADÓW: OSOBNIKI WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ OD POZOSTAŁYCH CHARAKTERYSTYCZNYMI CECHAMI FIZYCZNYMI, PRZYSTOSOWANE DO PEŁNIENIA OKREŚLONYCH FUNKCJI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast