RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COLEMANIT to:

rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.)KOLEMANIT to:

rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.615

PINGWIN BIAŁOOKI, PRĄD STAŁY, PEDOGONEZA, METAMER, GRUSZKA, STROIK PODWÓJNY, ŻMUJDZKI, CHOMIK MONGOLSKI, SŁODYCZ, UKŁAD HOMOGENICZNY, OGNIK SZKARŁATNY, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, ETOS, NEPOTYSTA, BRUMBY, BONITAZAURA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, TRIAL ROWEROWY, CHAMSIN, SAMUM, PANSEKSUALIZM, BRETOŃSKI, FRANKISTA, GALUSKI, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, KULTURA MUSTIERSKA, ZEBRA RÓWNIKOWA, JĘZYK GERMAŃSKI, ALGORYTM JAKOBIANOWY, MARKACZKA, FILDEKOS, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, KAMPANIA, SINIAK, SKAŁA MAGMOWA, TRZĘSIENIE ZIEMI, LAS GRĄDOWY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, STRATYFIKACJA, CIOŁEK, ZĄBEK CZOSNKU, RASZPLA CIERNISTA, ELIMINACJA, NEMEGTOZAUR, SWEELINCK, ŚLEPOWRON, PODGARDLE, WIRUS GORĄCZKI ZACHODNIEGO NILU, EPIMER, DZIWONOS, CZAPLA MALGASKA, OKTAEDRYT, KANGNAZAUR, BECHTER MOSKIEWSKI, CHOMIK MANDŻURSKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, JATAGAN, HAMSIN, MODRZEW EUROPEJSKI, WIEWIÓRKA SZARA, KIELISZNIAK, LOBELIA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, PIERWIASTEK RODZIMY, JĘZYCZNIK MALUTKI, TAHITAŃSKI, ŚWINIA DOMOWA, TSUNAMI, PIENIĄŻEK, AKADYJSKI, GRUZEŁEK, KOLORYSTA, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, ORKA, KŁAM, KWASEK CYTRYNOWY, BERYL, USTERZENIE RUDLICKIEGO, NIETOLERANCJA, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, SYSTEM KASTOWY, MOCARSTWO, KOSMOS, STRZAŁECZKA, FILOZOFIA PRZYRODY, NIZAM, TRINAKSODON, KAZACHSKI, ŁUPEK MARGLISTY, RAJA CZARNOBRZUCHA, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, BOCIAN BIAŁOSZYI, LANDTAG, ANALEPTYK, TATARKA, GEODYNAMIKA, KREDYT SKUPOWY, VOX HUMANA, PÓŁINTERNAT, NORNIK ŚNIEŻNY, ROŚLINA OLEJKODAJNA, LICENCJA OTWARTA, FALSET, GEGANIE, STOP ŁOŻYSKOWY, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, RODAMINA, MINERAŁ, PREPERS, MAPA WYOBRAŻENIOWA, GAZOZAUR, KULTURA FIZYCZNA, ROGATKOWATE, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, KORTYKOSTERYD, SCHODY RUCHOME, HISTORYZM, FLAMING MAŁY, ROPUCHA STRUMIENIOWA, KALAN, SKORUPIK, CHLOREK WĘGLA(IV), DENDROMETRIA, PRAWA MIEJSKIE, SŁOWA, CIBOTIOWATE, EUPARKERIA, LIDER, WYCIĄG, BRIE, PIANOPLASTYK, SAŁATKA, CZUKCZYJKA, TOJAD SMUKŁY, UISTITI PIGMEJKA, ANŻELIKA, TATARSKI, HEBRA, DUŻY EKRAN, GRUPA INTERESU, KONWENCJA LITERACKA, GRUNGE, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, KURATOR, KAPISTA, OBRAZ KLINICZNY, PASMANTERIA, BIEG, ŻURAWIOWE, PENOLOGIA, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, STYL MOTYLKOWY, ARCYPASTERZ, GATUNEK CELOWY, AMFOLIT, NAPIĘCIE, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, BIOSFERA, BOLSZEWICY, ŚRODOWISKO, PETROLAKOZAUR, KACZKA NOROWA, SZYNSZYLOWATE, NADCHLORAN POTASU, KLUSKI, BRZEGOWCE, ŻBIK, KRYSTALOGRAFIA, KADET, RYJKONOSY, JABŁONIE, PUDŁO REZONANSOWE, KECZUP, AGAMA CZERWONOGŁOWA, KORMORAN INDYJSKI, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, FILTR OPTYCZNY, NOUMEN, TRAGAKANT, PRAWO GÓRNICZE, WEŁNA KAMIENNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, TYRANOZAUR, SZATNIARZ, TRASZKA KEYSERLINGA, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, SUNDAJKA, BOJKO, CUKIER SŁODOWY, AIOLI, MINOKSYDYL, FORMIZM, GALOIS, ELEKTROKORUND, BERCK, BILON, SYSTEM PREZYDENCKI, METAMORFIZM WSTECZNY, KOPERNIK, TELEWIZJA, PAPROTNICA SUDECKA, BISFENOL A, KARTA MOBILIZACYJNA, BURDON, ALKILACJA, DONARYT, STAWONOGI, TRYGONOZAUR, SYNTEZATOR, COLEMANIT, TADALAFIL, PYTON KRWISTY, FAZA GÓROTWÓRCZA, PRĘT, KOZIOŁEK, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, INDIANKA KECZUA, MAKAK CZUBATY, HELIOFIZYKA, GLIKOKORTYKOSTERYD, TEUTOŃSKI, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PSALTERIUM, BAT, KULT CARGO, ŻYŁA JĘZYKOWA, TURANOWIE, DROŻDŻOWNIA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, SWÓJ, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, CZERKIES, POPIELNICZKA, TREN, CHINOLON, SEPIA, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, STĄGIEW, HETEROGENIA, ARENDA, PODGORZELEC, SUPERKOMBINACJA, BUGATTI, ELEKTROWNIA GEOTERMICZNA, PŁUCZKA, ANTYKACZYZM, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, MINA, SULFADIAZYNA, MAŁPY WŁAŚCIWE, PODATEK INFLACYJNY, NADZIENIE, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, ZAGRYWKA, KUSZYTKA, ORLEAN, SZKLIWO WULKANICZNE, SUBSTANCJA CHEMICZNA, GRABARZ, JĘZYK ETIOSEMICKI, VIOLA DA BRACCIO, MIKROFON CEWKOWY, RZEKOTKA KARŁOWATA, STRĄCZYNA, UŁUDA, GOSPODARSTWO DOMOWE, NAWALANKA, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, EROS, STREFA CZASOWA, ŻÓŁTAK, ZUELLE, KORMORAN, AGREGAT POMPOWY, JĘZYK PERSKI, JĘZYK NIDERLANDZKI, SOLE MINERALNE, FARERSKI, JĘZYK CELTYCKI, CISTECEFAL, JONON, BOCZNICA KOLEJOWA, KICZA, AWIZO, PRINCEPS, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, HEWLETT-PACKARD, DESZCZÓWKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, POHULANKA, KOLATOR, TYGRZYK PASKOWANY, OBŁOK SREBRZYSTY, CHIMEROKSZTAŁTNE, ?KOSZÓWKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COLEMANIT rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.)
KOLEMANIT rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COLEMANIT
rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.).
KOLEMANIT
rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.).

Oprócz RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x