RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

COLEMANIT to:

rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.)KOLEMANIT to:

rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.615

SINOCELUR, REBAB, SYMBOL MATEMATYCZNY, KOMONDOR, PROCES EGZOGENICZNY, TRITERPEN, DROGA RZYMSKA, KOŃ POZNAŃSKI, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, WĄS CZUCIOWY, KOMITAT, FILOGENEZA, JĘZYK AFRYKANERSKI, HYDROSFERA, GALAR, BROMIAN POTASU, IRLANDZKI, DITERPEN, MIAZGA ZĘBOWA, KWAS BUTANOWY, JĘZYK CHORWACKI, PIERŚCIENICE, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, GALWEOZAUR, CZAPLA BIAŁOLICA, OBRAZ KLINICZNY, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, EROS, FREESTYLE, APEL, JĘZYCZEK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, JĘZYK NIEMIECKI, FLEKAINID, BACYTRACYNA, MOŁDAWSKI, LINGWISTYKA STOSOWANA, KADASTER, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, SZLIF MARKIZOWY, LEK PSYCHOTROPOWY, GLOBUS, PROWINCJA, TENISÓWKI, LATAWCE, SCYNK RYJĄCY, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, ŁUSKOKSZTAŁTNE, PUERTAZAUR, ZŁOTOLIKI, DESMIDIE, IZBA ROZLICZENIOWA, GOSPODARKA WODNA, PELIKAN MAŁY, GWINT POCIĄGOWY, SESJA, ADWOKAT, BOCZNICA KOLEJOWA, BURZYK SZARY, PUDŁO, ANTROPOLOGIA MISYJNA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, KAZAMATA, SKALA INWERSJI, MODRZELE, FUJARKA, SCHRON, KASTANIETY, TEKST, CZAPATI, PORT MORSKI, KAZACHSKI, POCISK SMUGOWY, STROIK PODWÓJNY, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, HELOWIEC, GEOTECHNIKA, TURKAN, PERKOZ Z ALAOTRA, POLARYZACJA ATOMOWA, OCEANNIKI, JĘZYK ISLANDZKI, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, KOŃ WIACKI, LINOWIEC, AUREOMYCYNA, PELYKOZAUR, LUFENGOZAUR, TURANOWIE, BRAMKARZ, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, MAGNETYZM ZIEMSKI, BOJKO, WOAL, JELEŃ WSCHODNI, RURECZNIKOWATE, SAKI, OSIOŁ DOMOWY, ROLNICA, NEOGNATYCZNE, HARMONIA, MUSZLOWCE, WODOROSIARCZAN, LOGOWANIE, PRACA ORGANICZNA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, CHOROLOG, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, KREM, CHRANCUSKI, PODATEK PORADLNY, POWIDŁO, PODKOWIEC MAŁY, JĘZYK WEWNĘTRZNY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, STERYLIZACJA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, SSAKOKSZTAŁTNE, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, METAMER, MAPA DROGOWA, ESKIMOSKA, ZANOKCICA ZIELONA, BYLICA POSPOLITA, NARKOTEST, GRABARZ, HETEROTIS, ARKABALISTA, ANTYLOPA, ZIELONA KARTA, CZASOMIERZ, SEGMENT, RYJOSKOCZKI, KRYSTALOCHEMIA, BLASZKA, AWANPORT, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, SZCZERKLINA PIASKOWA, ŁUCZEK, KOMÓRKA KUBKOWA, PANOPTIKUM, ROPUCHA STRUMIENIOWA, SKUA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, GALISYJSKI, MAPA TOPOGRAFICZNA, OPERAT EWIDENCYJNY, TSUNAMI, OBROSTKA MURÓWKA, MACARENA, DĄBROWIANIN, KRET, CIELAK, TRINAKSODON, PROCES GLEBOTWÓRCZY, KISZKA WĄTROBIANA, BALSAM, KONGRES WIEDEŃSKI, DECCA, PAZURZEC USSURYJSKI, KONIK DULMEŃSKI, ANANDA, ALBULOKSZTAŁTNE, FILIŻANKA, DUJKER ZEBROWATY, ŚWINIOWATE, MINA, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, ŁUK BLOCZKOWY, TYRYSTOR, ANATOMIA PATOLOGICZNA, SCHIZOFRENIA, LUZYTANOZAUR, SKARBNIK, MASTYKS ASFALTOWY, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ANALIZA FINANSOWA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, NIEROZŁĄCZKA, KRZYŻ PRAWOSŁAWNY, WYŻSZE NACZELNE, PRAWICA, RATLER, CHOROBA MARBURSKA, MIKROKRYSZTAŁ, LENIWCOWATE, STANDARDBRED, NAZWA ZWYCZAJOWA, STAROSTA GRODOWY, MOSTOWNICZY, RAK NEUROENDOKRYNNY, AGREGAT POMPOWY, PAWIAN PŁASZCZOWY, KOREAŃSKI, BREUIL, NADZIENIE, PISMO WĘZEŁKOWE, HETERODYNA, KOZA SAANEŃSKA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, MODRZACZEK SINY, AGAWA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, FUNK ART, DUR POWROTNY, GRUPETTO, EDYL, GOŁOLEDŹ, PROSUMPCJA, POGOTOWIE RATUNKOWE, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, SAMPLER, ANALIZATOR, BRADLEY, STRZAŁECZKA, GWIZD, KULT PRZODKÓW, J.A, PLANETA GÓRNA, POCISK BALISTYCZNY, RUCHY TEKTONICZNE, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, BARIERA ODŁAMKOWA, FISHARMONIA, WODA GEOTERMALNA, DIKDIK, SPISZAK, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, CELUJĄCY, LEMIESZ, MINIMALIZM, JOGACZARA, GAZ ŁZAWIĄCY, POINTYLIZM, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, GIERKA, DWURURKA, PROCES ENDOGENICZNY, KWAS LIPONOWY, SUNDAJKA, KOLCZAK CZARNY, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, WĘGLOWIEC, NUKLEOPROTEINA, SERBOŁUŻYCZANIN, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, RYNNA SUBGLACJALNA, KWAS DIKARBOKSYLOWY, ŚLEPOWRON, WALEŃ, PCHACZ, BASEN, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, UNIA CELNA, GAZ NOŚNY, SERBSKO-CHORWACKI, PÓŁPUSTYNIA, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, KOMETA, ŚLĄSKI, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, NACZYNIE, ANTYKACZYZM, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, KWAS CHLOROWODOROWY, GLIKOKORTYKOID, HELMINTOLOGIA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, BISKUPIANIN, ASTROGRAFIA, CUKIER, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, KIBITNIKOWATE, KORUND, BRACHIOZAURY, WODA GULARDOWA, POST, STOPIEŃ TURBINY, MANATOWATE, OPARIN, FAMOTYDYNA, CHWYTNIK, KRET, 2-FENYLOETYLOAMINA, UTC, CEWKA PUPINIZACYJNA, SĘPNIK CZARNY, ŁUSKOWCE, KRATA PODGRUP, KOKSOWNIA, STATUS MATERIALNY, CHAŁWA, BALSA, ARABSKI GREYHOUND, DÓŁ, HONOR, ?ARIANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
COLEMANIT rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.)
KOLEMANIT rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

COLEMANIT
rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.).
KOLEMANIT
rzadki minerał z grupy boranów, rozpowszechniony tylko w niektórych rejonach Ziemi; stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym oraz w jubilerstwie (na 9 lit.).

Oprócz RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - RZADKI MINERAŁ Z GRUPY BORANÓW, ROZPOWSZECHNIONY TYLKO W NIEKTÓRYCH REJONACH ZIEMI; STOSOWANY W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I FARMACEUTYCZNYM ORAZ W JUBILERSTWIE. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast