GATUNEK LITERACKI BĘDĄCY OPOWIEŚCIĄ POSŁUGUJĄCĄ SIĘ ELEMENTAMI NIEZWYKŁOŚCI ORAZ CUDOWNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI O ŻYCIU ŚWIĘTYCH I MĘCZENNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEGENDA to:

gatunek literacki będący opowieścią posługującą się elementami niezwykłości oraz cudowności, w szczególności o życiu świętych i męczenników (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEGENDA

LEGENDA to:

objaśniający tekst dołączony do mapy, zawierający informacje o wykonaniu mapy oraz niezbędny do jej prawidłowego odczytania, opis występujących na niej symboli (na 7 lit.)LEGENDA to:

częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona (na 7 lit.)LEGENDA to:

napis o zwykle półkolistym kształcie znajdujący się na monecie lub medalu, na ogół na jego otoku (na 7 lit.)LEGENDA to:

gatunek muzyczny powstały w XIX w.; instrumentalna lub wokalna miniatura, często w formie ballady (na 7 lit.)LEGENDA to:

człowiek bardzo sławny, w jakiś sposób zasłużony, bezpośrednio z czymś kojarzony, będący symbolem czegoś (na 7 lit.)LEGENDA to:

utwór instrumentalny o charakterze zbliżonym do ballady z przewagą pierwiastków lirycznych (na 7 lit.)LEGENDA to:

o śpiących rycerzach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK LITERACKI BĘDĄCY OPOWIEŚCIĄ POSŁUGUJĄCĄ SIĘ ELEMENTAMI NIEZWYKŁOŚCI ORAZ CUDOWNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI O ŻYCIU ŚWIĘTYCH I MĘCZENNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.468

KWADRATURA, CHMURA ŚREDNIA, STRĄGA, FUNDUSZ ZASOBOWY, ŻONGLERKA, SALADA, KANCZYL INDYJSKI, NUMERANT, PACZKA, NASTRÓJ ROJOWY, MĘTY SPOŁECZNE, POŻYTECZNY IDIOTA, WYDATKI BIEŻĄCE, TEKSTUALNOŚĆ, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, ANALIZA TECHNICZNA, ANOA, KARTON, PIEC INDUKCYJNY, BYSTRZYK DŁUGOPŁETWY, MIŁKA OWŁOSIONA, KANAŁ, OBRONA SŁOWIAŃSKA, TRZMIEL WYŻYNNY, TTB, SZRONIAK WRZOSOWY, BURSZ, NAPIERANIE, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, DEMENCJA, BRZANKA CEJLOŃSKA, MILICJA, PUDEŁECZNIK SUNDAJSKI, WARZĘCHA MAŁA, GRABARZ, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, PODPIS ELEKTRONICZNY, AKTYWNOŚĆ, TRZPIENNIK ŚWIERKOWIEC, SYRENA OKRĘTOWA, KOD, KOŁPACZEK STOŻKOWATY, MONTER, RAMIENICA WIELOKOLCZASTA, DANE SENSYTYWNE, SPRAWNOŚĆ, PRZYGOTOWALNIA, BYSTROŚĆ, WYGŁAD LODOWCOWY, ŻÓŁW GRECKI, GOŁYSZEK CHIŃSKI, DWUTLENEK SIARKI, KROKUS WĄSKOLISTNY, APOSTOŁ, DŁAWIEC, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, SIKA, WĄŻ OSTROGŁOWY, ZNIECZULENIE, PETREL ANTYLSKI, TLENOWNIA, SYLWETKA, GALASÓWKA DĘBIANKA, ŁAGODNOŚĆ, AMBYSTOMA PLAMISTA, ETIOLOGIA, SOLUCJA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, WALEŃ, PAPROTKA PRZEJŚCIOWA, CHOROBA STRÜMPLLA, ANGEOLOGIA, HOBBYSTA, CHORAŁ PROTESTANCKI, DRAPACZ, CZUMAK, OŻENEK, GATUNEK ALLOPATRYCZNY, PLEZJOZAURY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, LIMPRICHTIA DŁUGOKOŃCZYSTA, KOPER OGRODOWY, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, KRYZYS, PINGWIN BIAŁOOKI, INFLACJA UKRYTA, WOŁYNIANIN, SKALAR, JEŻ ETIOPSKI, OSETIA, ANOLIS WODNY, SZKARŁUPNIE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PRAWA RĘKA, SOŚNICA JAPOŃSKA, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, SOBÓR, CZTEROTAKT, HUGHES, KONSTANTAN, ZEBRA GÓRSKA, PART, PYSZCZAK-GARBUSEK, LIŚĆ ZARODKOWY, PŁOWOGŁOWIK, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SZARAK, MLECZARKA, BIEL, SZCZOTECZKA, SKÓRZAK, PIECZEŃ, ANTA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ŻABA BERGERA, WĄTEK, KĄT, WIATRACZEK, RADIACJA, TRZMIEL WRZOSOWISKOWY, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, SZURPEK PRZEZROCZYSTY, RAKIETA, MRÓWKA FARAONA, KNAGA, ZŁOTOUCH ZMIENNY, MISKA, GRENLANDIA GĘSTA, UPRAWA ROLI, TELEKOMUTACJA, FOSFATAZA KWAŚNA, WOŁYNIAK, JODŁA POSPOLITA, DUŃSKI, ODKRYWANIE DUSZY, PIERWSZA POMOC, ŻÓŁW CHILIJSKI, FAKOSZER, PRZYLEPKA, PORTE-PAROLE, AZOT AMONOWY, GĘGAWA, EKONOMIA ROZWOJU, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ZAPŁON, KOD BINARNY, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, UJŚCIE GARDŁOWE, KANONISTYKA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, RAMOTKA, EPIMYTHION, WINDA, SROM, BIOGEOCENOZA, NOZOLOGIA, UDNICA CEBULANKA, BOHEMISTYKA, CYKL JAJNIKOWY, DIAKON, SKANER, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PITEKANTROPUS, ŚLONSKI, POPIELNICZKA, EKRAN, PRZEPRÓCH, ARMIA, GŁADKOMÓZGOWIE, INTERIOR, MAJA, RAJA ZIMOWA AMERYKAŃSKA, BORSUK, MAGOT, GOT, HURTNICA ZWYCZAJNA, PAPIRUS, NARNIA, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, PĘDZLIK MUROWY, ODBIJANIE SIĘ, ZASTAWKA MITRALNA, PIESZCZAK RDZAWOPIERŚNY, ROCK AND ROLL, SŁUP OŚWIETLENIOWY, PRZEDZIAŁ, SYF, PISTOLET, BRZOZA PŁACZĄCA, ROZŁUPEK GRUBOWŁOSY, KUSACZ MAŁY, PRAWO ADMINISTRACYJNE, EKSPAT, CZARCIE ŻEBRO, ABH, EKSPRES, SUSZARKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, SZPECIELE, TEREBINT, JAŚ WĘDROWNICZEK, LIRYKA CHÓRALNA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, OGIEŃ I WODA, MEA, KOŃ TROJAŃSKI, DUJKER MODRY, CHMURA KONWEKCYJNA, CZÓŁENKO, SZTUKA MINOJSKA, BRODACZ MONACHIJSKI, MĄKA SITKOWA, AWIOFON, NAPOMNIENIE, CZARNOKSIĘŻNIK, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, JASKÓŁCZE GNIAZDO, DESMAN PIRENEJSKI, TOWOT, ŁYŻKA, ŚWIERK MAKSYMOWICZA, PIEPRZYCA WIRGIŃSKA, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, DELFIN TROPIKALNY, BALKONIK, CHRONOMETR, RZEKOTKA TRAWNA, DELFIN BIAŁOBOKI, GWIAZDOSZ DŁUGOSZYJKOWY, TRIADA CHARCOTA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, BALDINI, ZAWŁOKA, MIŁOŚĆ, POBORCA, ALERGEN POKARMOWY, KOLEGIUM KONSULTORÓW, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, ŻOŁNA PURPUROWOGŁOWA, ŻÓŁW IRWINA, FAKT NAUKOWY, MAWOREK ZIELONKAWY, BIAŁA DIETA, OSNUJA CZERWONOGŁOWA, KRYPTOGRAFIA, MELODRAMAT, TRASZKA ZWYCZAJNA, POTŁUMEK NASTROSZONY, BIEG, JODŁA SACHALIŃSKA, SEMANTYKA FORMALNA, IRYZACJA, TORFOWIEC PIĘCIORZĘDOWY, TĘPOLISTKA JĘZYKOWATA, FAŁSZYWA LISZKA, TUBKA, NEANDERTALCZYK, SIEĆ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, WEGETARIANIN, KUCHENKA, WŚCIEKLICA PODOBNA, BANKRUCTWO, TRÓJEDNIK POWABNY, ROZSADNIK, TURZYCA NAJEŻONA, ZNAK ZODIAKU, AMEBOCYT, NEURONAUKA, PRZEKLEŃSTWO, AŁYCZA, WARSTWA OZONOWA, SZOWINISTA, DZIĄSEŁKO, JEŻOWIEC JADALNY, OZONOSFERA, STOSUNEK, GIBANIE, EPIDEMIOLOGIA, ZDROJEK ROKIETOWATY, INFORMATYKA KWANTOWA, POWRÓT, MANAT RZECZNY, MAŹ PŁODOWA, DIUGONIOWATE, KATAR KISZEK, ROKIET PEŁZAJĄCY, RESORTACJA GENOWA, MATKA BIOLOGICZNA, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, METALOCERAMIKA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, POJAZD GĄSIENICOWY, TRÓJLIST ZWISŁY, NERKA RUCHOMA, ?KAPITAŁ SPOŁECZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK LITERACKI BĘDĄCY OPOWIEŚCIĄ POSŁUGUJĄCĄ SIĘ ELEMENTAMI NIEZWYKŁOŚCI ORAZ CUDOWNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI O ŻYCIU ŚWIĘTYCH I MĘCZENNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK LITERACKI BĘDĄCY OPOWIEŚCIĄ POSŁUGUJĄCĄ SIĘ ELEMENTAMI NIEZWYKŁOŚCI ORAZ CUDOWNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI O ŻYCIU ŚWIĘTYCH I MĘCZENNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEGENDA gatunek literacki będący opowieścią posługującą się elementami niezwykłości oraz cudowności, w szczególności o życiu świętych i męczenników (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEGENDA
gatunek literacki będący opowieścią posługującą się elementami niezwykłości oraz cudowności, w szczególności o życiu świętych i męczenników (na 7 lit.).

Oprócz GATUNEK LITERACKI BĘDĄCY OPOWIEŚCIĄ POSŁUGUJĄCĄ SIĘ ELEMENTAMI NIEZWYKŁOŚCI ORAZ CUDOWNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI O ŻYCIU ŚWIĘTYCH I MĘCZENNIKÓW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - GATUNEK LITERACKI BĘDĄCY OPOWIEŚCIĄ POSŁUGUJĄCĄ SIĘ ELEMENTAMI NIEZWYKŁOŚCI ORAZ CUDOWNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI O ŻYCIU ŚWIĘTYCH I MĘCZENNIKÓW. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast