DIUGONIOWATE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIUGONIE to:

diugoniowate, Dugongidae - rodzina morskich ssaków łożyskowych z rzędu syren; jedyny żyjący współcześnie gatunek tej rodziny - diugoń (Dugong dugon) - występuje w wodach tropikalnych u wybrzeża wschodniej Afryki, Azji, Australii i Nowej Gwinei, natomiast krowa morska (†Hydrodamalis gigas) została wytępiona w XVIII wieku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIUGONIOWATE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.408

PĘTÓWKA IBERYJSKA, CHERA AUSTRALIJSKA, SREBRZANKA ANDYJSKA, BEJRA, RUMIAN AUSTRIACKI, GRUCZOŁ SUTKOWY, CZERNICA, GĘŚ EGIPSKA, TATUSIEK, PUSTYNNIK, ROMALEOZAURY, ELSEYA ZĘBATA, HILOBIONT, ŁOPATOGŁÓW, ABISYNIA, TRĘDOWNIK, KOŁOSZ STOŻKOWATY, DYDELFOKSZTAŁTNE, AGAWOWATE, BEZRĄBEK, KOŹLARZ CZERWONY, ŁUT, GZY, WYWIADOWCA, STYGOBIONT, ALOKODON, OSTROLOT BIAŁOGRZBIETY, ZAGRZEBKA, TOPOLA, ZORZYNEK, OLSZÓWKA, PASKOWIK RUDOGRZBIETY, TYSIĄCKROTNOŚĆ, JODŁA WONNA, KOŃ DOMOWY, MIODÓWKA CZERWONA, ŻUBR STEPOWY, NAGOŚĆ, LEMUR RUDOOGONOWY, TASMAŃCZYK, MIKROSOCZEWKOWANIE, SIEWECZKA, CHWOSTKA BIAŁOSKRZYDŁA, MUŁ, BRZANKA SCHUBERTA, RYJÓWKOWATE, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ŻARŁACZ, BRZANKA, LUTERSTWO, STYGOFIL, TURNIURZYK CZERWONOOKI, TRZMIEL RDZAWOODWŁOKOWY, JELEŃ AKSIS, LONGAN, PĘDRAK, GORCZYCA SAREPSKA, NASTROSZEK REHMANA, NOGALE, AGAWA ARIZOŃSKA, GWIAZDNICA, BIEDRONKA SIEDMIOKROPKA, PEYOTL, ROPUCHA WODNA, CHABLIS, DZIEWIĘĆSIŁ, SFENA, CHOREOGRAFIA, ŻAGIEW, SROKACZ CZARNOGRZBIETY, KMINEK, DZIOBOROŻEC, KANARCZYK, CENTURIA, PUSTELNIK, BUSZÓWKA MAŁA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, WAJGELIA, BAŁAGULSZCZYZNA, OSET PAGÓRKOWY, TELEKS, PIERWOMSZAK NAPRZEMIANLISTNY, ŻABA DALMATYŃSKA, KUZYNOSTWO, KORALÓWKA ŻÓŁTA, ŁABĘDŹ NIEMY, GŁOWA RODZINY, MAGELANKA SKALNA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, KERGULENA, SAGOWIEC, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, GEREZA OLIWKOWA, NEON CZERWONY, DZIĘCIOLNIK AFRYKAŃSKI, PETARDA, NIEŚWISZCZUK, POLĘDWICA, DZIERZBIK ZIELONY, ARON, ALOES NISKI, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, JODŁA WIOTKA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ŻYCICA SZTYWNA, PINGWIN BIAŁOOKI, KIEŁŻ TYGRYSI, AMYGDALODON, FAETON, JASTRZĘBIEC, ZAWODNICA ŚWIERKOWA, OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY, KRZAKÓWKA RDZAWOBOCZNA, MORZYK KRÓTKODZIOBY, KOSMATEK, KLĄSKAWKA, GAWIALOWATE, GALARETÓWKOWATE, MURIKI SZARY, SPARUS OWCZARZ, TRÓJLIST ZWISŁY, FIZJOTERAPEUTA, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, MIODOJAD, ZAPOTEK, ALFABET LORMA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, UCZNIAK, MOTYLOWIEC, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, WROTEK, WĘZEŁ, LIMBA, LIMETKA, CINZANO, AREKOWATE, SKAKUN ARLEKINOWY, POGOŃCOWATE, RAMIENICA GRZYWIASTA, TRZMIEL, PROCES STOCHASTYCZNY, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, MIETLICA WĄSKOLIŚCIOWA, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, GRUSZA SYRYJSKA, AMADYNA, JARZĘBINA, RODZINA NUKLEARNA, STEGOCEFAL, KUBRAK, SALAMANDRA, KING, RAMFORYNCH, MODRASZEK TELEJUS, WIDŁOZĄB FALISTY, HISTORYZM, DROŻDZIK, REPUBLIKA ZWIĄZKU MJANMY, PILOT, KOSZATNICZKOWATE, BOLEŃ, DENDRORYNCHOID, JODŁA VEITCHA, RAJA CZARNOBRZUCHA, MODROLOTKA CZUBATA, AMBYSTOMA TYGRYSIA, MELON, MOTYLEK GRAHAMA, PTASZNIK ZDOBIONY, GOŹDZIANKA, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, SZABLOGRZBIET, KUJA CZUBATA, ALOES, PAPROTNICA, JABŁOŃ PŁASKOOWOCOWA, ANTROPOIDY, MURARKA RZEPAKOWA, DRONT, SMAGLICZKA DROBNA, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, CHODACZKI, NEKTARNIK MIEDZIANY, TRASZKA MARMURKOWA, KAPTURZEC, KMINEK INDYJSKI, SAPODILLA, MAK, MARABUT JAWAJSKI, TATAUPA, MORNA, KOCIOŁ, RICHARD NIXON, KRAWCZYK, CZAPLA GWIŻDŻĄCA, KARDIOKRINUM, ŻAGLOWIEC, GRYZIEL TAPETNIK, GORZKI RYDZEK, PERKOZ DWUCZUBY, ZBÓJNICA KRWISTA, ŻÓŁW MADAGASKARSKI, NALEŹLINOWATE, BAGNIK KUTNEROWATY, KRÓWKA, INTENSJONALNOŚĆ, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, PRZECZULICA, TORFOWIEC SZORSTKI, TANAGRA, MORZYK ŻAŁOBNY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, MIĘTA, GOBIZAUR, KROKODYL MORELETA, HEDWIGIA RZĘSOWATA, DZIEWANNA, TRZĘSICOWATE, TEREKAJ, RUDOSTERKA BŁĘKITNOSZYJA, GIĘTKOZĄB, ZŁOCIK KARAIBSKI, TRÓJLIST DŁUGOOGONKOWY, BENGAL, JEŻÓWKA, EGOISTKA, MINIMAL ART, SZCZECINIEC, TRÓJLIST ODGIĘTY, CHIMERA, PAPROTKOWATE, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, KRWAWNIK KICHAWIEC, ROZELLA, CHOMIK STEPOWY, LEGWAN FRĘDZLASTY, GĄGOL, DŁUGOSZPON BIAŁOBREWY, MURENOZAUR, PSZCZOLINKA, SAGOWNICA, KAZARKA RAJSKA, ERLIANZAUR, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, SKĄPOGUZKOWCE, MIKO CZARNY, SZPICAK, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, AGAMA PERSKA, STAW ŻUCHWOWY, ZMIERACZEK NADMORSKI, CZAPRAK, LEMURKA RDZAWOSTERNA, OSNUWIK ZAROŚLOWY, PALEMONETKA ZMIENNA, GROMADNICA, CHASYDYZM, WRONA, PIESZCZAK PLAMISTY, DZIĘCIOŁ RDZAWOSKRZYDŁY, TEK, BARSZCZ, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, WOŹNY, BIOPOTENCJAŁ, ZYGNEMOPSIS, KREDA, ŚNIEŻYCA, NOŻYCÓWKA, LISEK, DWUSTRONEK, MAKAK ARUNACHALSKI, BRODZIEC, TOPOS, PŁATONÓG WĘŻOWATY, WIELORYBY WŁAŚCIWE, SOPLICA KAURI, OSIOŁ, TELEGRAM, BAWOLEC, POKLĄSKWA, SMUKLIKOWATE WŁAŚCIWE, OMATNIK JASNY, PYSZCZAK PLAMISTY, BIEGUS RDZAWY, PRZEBARWIACZ CZOSNKOWY, BRZEŻNIK STRUMIENIOWY, ALKANNA BARWIERSKA, JURA DOLNA, MUCHÓWKA, FIRLETKA, WZDYMACZ GRUSZOWY, ETIOPKA, ZAWSZELA, REKIN WIELORYBI, DENDROMETRIA, KOZAK WŁAŚCIWY, ŚLEPIEC, ?ŁUTÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DIUGONIOWATE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIUGONIOWATE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIUGONIE diugoniowate, Dugongidae - rodzina morskich ssaków łożyskowych z rzędu syren; jedyny żyjący współcześnie gatunek tej rodziny - diugoń (Dugong dugon) - występuje w wodach tropikalnych u wybrzeża wschodniej Afryki, Azji, Australii i Nowej Gwinei, natomiast krowa morska (†Hydrodamalis gigas) została wytępiona w XVIII wieku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIUGONIE
diugoniowate, Dugongidae - rodzina morskich ssaków łożyskowych z rzędu syren; jedyny żyjący współcześnie gatunek tej rodziny - diugoń (Dugong dugon) - występuje w wodach tropikalnych u wybrzeża wschodniej Afryki, Azji, Australii i Nowej Gwinei, natomiast krowa morska (†Hydrodamalis gigas) została wytępiona w XVIII wieku (na 8 lit.).

Oprócz DIUGONIOWATE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DIUGONIOWATE, DUGONGIDAE - RODZINA MORSKICH SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH Z RZĘDU SYREN; JEDYNY ŻYJĄCY WSPÓŁCZEŚNIE GATUNEK TEJ RODZINY - DIUGOŃ (DUGONG DUGON) - WYSTĘPUJE W WODACH TROPIKALNYCH U WYBRZEŻA WSCHODNIEJ AFRYKI, AZJI, AUSTRALII I NOWEJ GWINEI, NATOMIAST KROWA MORSKA (†HYDRODAMALIS GIGAS) ZOSTAŁA WYTĘPIONA W XVIII WIEKU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x