USŁUGA INTERNETOWA, W NOMENKLATURZE PRAWNEJ OKREŚLANA ZWROTEM ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, SŁUŻĄCA DO PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH, JAK I MULTIMEDIALNYCH, TZW. LISTÓW ELEKTRONICZNYCH - STĄD ZWYCZAJOWA NAZWA TEJ USŁUGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

E-MAIL to:

usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 6 lit.)E-POCZTA to:

usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 8 lit.)MAIL to:

usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 4 lit.)POCZTA ELEKTRONICZNA to:

usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 19 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: E-MAIL

E-MAIL to:

wiadomość tekstowa otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej (na 6 lit.)E-MAIL to:

usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 6 lit.)E-MAIL to:

oznaczenie systemu teleinformatycznego, które pozwala na porozumiewanie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USŁUGA INTERNETOWA, W NOMENKLATURZE PRAWNEJ OKREŚLANA ZWROTEM ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, SŁUŻĄCA DO PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH, JAK I MULTIMEDIALNYCH, TZW. LISTÓW ELEKTRONICZNYCH - STĄD ZWYCZAJOWA NAZWA TEJ USŁUGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.220

FILTR, WATYKAŃSKA RULETKA, FILIŻANKA, SOLUCJA, DROBNICOWIEC, SZYSZKOWIEC, ŁAPACZKA, PODZIAŁ HARMONICZNY, BIAŁA PORZECZKA, OBWÓD SCALONY, URZECZOWIENIE, TORBACZE, PŁACHETKA, NOWELIZACJA, POCZTA PNEUMATYCZNA, WRÓBLE JĘZYCZKI, REKINY, WĘGIERKA, SAŁATA, PSZENŻYTO, POCZTA ELEKTRONICZNA, UMOWA ZLECENIA, HISZPAŃSKI, WIŚNIA, AKCELERACJA, BUŁKA WYBOROWA, QUENDË, KRAJ NADWIŚLAŃSKI, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, KOROWÓDKA, RAK, AWATAR, TELEFOTOGRAFIA, ANANASY, OBWÓD DRUKOWANY, PIKA, CZEREŚNIAK, KORELACJA KANONICZNA, PASKUDZTWO, TOUROPERATOR, MAŁPIATKI, TECHNIKA CIEPLNA, KOSZYK, WYDMUCHIWACZ, IKRA, OPERATOR KABLOWY, BAWEŁNICA, MIOCEN, KIERZANKA, POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, CABERNET SAUVIGNON, ANTYKADENCJA, WĘGIEL, CHALDEJA, KŁĘK, FUNT, SZASTAZAURY, SŁOIK, LIS, KOSODRZEW, SATI, DOWIERZCHNIA, ŻYWOTNOŚĆ, DEZETKA, ZWÓJKI, ANALIZA KANONICZNA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, MOHER, KOŃ, WIELKA PŁYTA, JAK, SZAMPAN, MILLENIALS, KOMORA PYŁOWA, CZEREMCHA, BABINIEC, MUTACJA, MAGIERA, PISTOLET, KER, GOŁOMIANKA, RUMIENIAK, KOSIARKA, FARMAKOEKONOMIKA, NAFTEN, GIGANT, EKSPORTER, POSMAK, JELONEK, KRAJ ZWIĄZKOWY, INFOBOX, LEON, WZROK, SIODŁO WESTERN, WOJSKO, AMIOWATE, MISIO, CEKAUZ, LUBASZKA, IRENIZM, AUTOEDUKACJA, PERSYMONA, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, EKSKREMENTY, RZUT DYSKIEM, AWOKADO, GRUPA NILPOTENTNA, TARCZA NUMEROWA, SMAROWIDŁO, SKI, KOMITET RODZICIELSKI, OSŁONICA, CHODNICZEK, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, NAPEŁNIACZ, BIEG ZJAZDOWY, BANIA, POLSKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, SUWACZEK, SUSEŁ, SODA, PIERSIÓWKA, DARMOCHA, WILK, DESZCZÓWKA, NIEKROPIEŃ, SEKODONTOZAUR, PANOPTIKUM, KWALIFIKACJA PRAWNA, INFORMACJA NAUKOWA, WYDATKI, CZŁOWIECZOŚĆ, CZŁON PĘDOWY, BRACHYCEFALIA, LUFTWAFFE, FUGA, SĄCZEK, BOHEMA, DZIKIE POLA, RAKUZY, DEZETA, GUGLE, KĄTOZĘBNE, SIEĆ NEURONOWA, CHLEB ŚW. JANA, IBIZA, POLĘDWICA, ODMRAŻACZ, ANTEOZAUR, MUSZKATELKA, PAS DROGOWY, TETRACYKLINA, MONOPOLISTA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, CZYNNOŚĆ POZORNA, ŁYŻECZKA, LAPIS PHILOSOPHORUM, NAZWA JEDNOSTKOWA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, JĘZYK, KRYPTONIM, MIŚ, ŁOSIE ROGI, ANDROGINIA, PELONEUSTES, ŻABI SKOK, ALE, DEPESZOWIEC, ABRYS, MEKHAUZJA, ORKISZ, JÓZEK, GROOMING, ROZBRATEL, WRONA, PULPIT, TERMIN ZAWITY, DEFICYT HANDLOWY, SKANER 3D, FILOLOGIA ORIENTALNA, HANDEL ZAGRANICZNY, GRUSZA POLNA, KOMPENSACJA, LEVEL, DREN, SUBSKRYPCJA, ŚWIERK SITKAJSKI, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, GADŻETOMANIA, SZCZYTÓWKA, MADZIARSKI, PRUSKI DRYL, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, DEDERON, KOLIGACJA, TYMIANEK, MIESZACZ, ROSTBEF, KRĘCIEC, LIKLINA, ANTRYKOT, SERBSKOŚĆ, RADA, KILOFEK, CHWYT, TYSIĄCLIST, JAK, WŚCIEKLICE, PISTOZAUR, REALNY SOCJALIZM, HAK, KARBUNKUŁ, GRAFIKA FRAKTALNA, KROKODYL AMERYKAŃSKI, MANAT, SYFON, MUSZTRA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, KOZAK, OCZKO, MANDŻURIA, TARCZA, TELETECHNIKA, IRYS, FARANDOLA, ZNACZEK SKARBOWY, PODBIERACZ POKOSÓW, PRZECINKOWIEC, ABISYNIA, JAPOŃCZYK, RACZEK, E413, SUCHAR, KONGO-BRAZZAVILLE, CZERWONA PORZECZKA, USŁUGA INTERNETOWA, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, TWIERDZENIE STEINITZA O WYMIANIE, SIERPOŃ, BRZOSKWINIA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, TETRA, PERKOZ SREBRNOCZUBY, WYDATEK BIEŻĄCY, SANDALIN, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, WIDEO, POMERANIA, LAMPA CROOKESA, ROZKŁAD GEOMETRYCZNY, RYBA MAŚLANA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, CHOINA, CIECIORKA, KOBIERZYN, IMPERIUM OSMAŃSKIE, CYTRANGA, NOMOKANON, BALSAMOWIEC, JEŻ, ŁAN, TŁUSTOCHA, GRULA, REGUŁA MINIMAKSU, NAWIS INFLACYJNY, WIELOMIAN INTERPOLACYJNY, FAKSYMILE, MLECZKO, GAMEPLAY, ZRĘKOWINY, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, POR, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, ALT, KARAKA, PLATFORMÓWKA, BIAŁA DZIURA, KAMBR, MASŁO, KLASA, BAKTEROID, CZOCH, MATERIAŁ, SSAWKA, ZYS, INŻYNIERIA ENERGETYCZNA, AUTOMAT TELEFONICZNY, HESPERIA, ANALIZA WARIANCJI, REZONATOR, ZASIŁEK PORODOWY, BŁAZENEK, BUKOWIANIN, ANALIZA CZYNNIKOWA, KRÓL, PACHOLICA, POLANA, ?HUMANOID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.220 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USŁUGA INTERNETOWA, W NOMENKLATURZE PRAWNEJ OKREŚLANA ZWROTEM ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, SŁUŻĄCA DO PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH, JAK I MULTIMEDIALNYCH, TZW. LISTÓW ELEKTRONICZNYCH - STĄD ZWYCZAJOWA NAZWA TEJ USŁUGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: USŁUGA INTERNETOWA, W NOMENKLATURZE PRAWNEJ OKREŚLANA ZWROTEM ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, SŁUŻĄCA DO PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH, JAK I MULTIMEDIALNYCH, TZW. LISTÓW ELEKTRONICZNYCH - STĄD ZWYCZAJOWA NAZWA TEJ USŁUGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
E-MAIL usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 6 lit.)
E-POCZTA usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 8 lit.)
MAIL usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 4 lit.)
POCZTA ELEKTRONICZNA usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

E-MAIL
usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 6 lit.).
E-POCZTA
usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 8 lit.).
MAIL
usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 4 lit.).
POCZTA ELEKTRONICZNA
usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych, tzw. listów elektronicznych - stąd zwyczajowa nazwa tej usługi (na 19 lit.).

Oprócz USŁUGA INTERNETOWA, W NOMENKLATURZE PRAWNEJ OKREŚLANA ZWROTEM ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, SŁUŻĄCA DO PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH, JAK I MULTIMEDIALNYCH, TZW. LISTÓW ELEKTRONICZNYCH - STĄD ZWYCZAJOWA NAZWA TEJ USŁUGI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - USŁUGA INTERNETOWA, W NOMENKLATURZE PRAWNEJ OKREŚLANA ZWROTEM ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, SŁUŻĄCA DO PRZESYŁANIA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH, JAK I MULTIMEDIALNYCH, TZW. LISTÓW ELEKTRONICZNYCH - STĄD ZWYCZAJOWA NAZWA TEJ USŁUGI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x