SZATA LITURGICZNA, UŻYWANA PRZEZ KAPŁANA (W POLSCE TAKŻE DIAKONA), W CZASIE SPRAWOWANIA UROCZYSTEJ LITURGII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ, JAK CHRZEST, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, CZY WSPÓLNOTOWA LITURGIA GODZIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPA to:

szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona), w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 4 lit.)PLUWIAŁ to:

szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona) w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPA

KAPA to:

szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona), w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 4 lit.)KAPA to:

okrycie dla konia, często zdobione (na 4 lit.)KAPA to:

ZEJŚCIÓWKA; schody prowadzące z pokładu do pomieszczeń nad nim (na 4 lit.)KAPA to:

ozdobna szata liturgiczna w kształcie peleryny zapinanej pod szyją na klamrę (na 4 lit.)KAPA to:

ozdobne przykrycie na konia (na 4 lit.)KAPA to:

wzorzysta narzuta (na 4 lit.)KAPA to:

nakrycie łóżka (na 4 lit.)KAPA to:

narzuta na tapczan (na 4 lit.)KAPA to:

narzuta na łóżko (na 4 lit.)KAPA to:

rozłożona na tapczanie (na 4 lit.)KAPA to:

zdobi zaścielone łóżko (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZATA LITURGICZNA, UŻYWANA PRZEZ KAPŁANA (W POLSCE TAKŻE DIAKONA), W CZASIE SPRAWOWANIA UROCZYSTEJ LITURGII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ, JAK CHRZEST, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, CZY WSPÓLNOTOWA LITURGIA GODZIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.872

CIEMNIK, FORSOWANIE, PÓŁKRYTEK, RAGTIME, SANGWINA, NIKAB, INTERWENCJA, BŁONA MIĘŚNIOWA, TRACKI, BIBLIOTEKA, ŻŁÓB LODOWCOWY, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, RARÓG, OBEDIENCJA, CINKCIARZ, PŁAWIK, ZATRUDNIALNOŚĆ, PLENER, FALABELLA, PSKÓW, ŚWISTEK, PADŹ, KOZIORÓG, NIEDŹWIEDZIE, RYNEK PIERWOTNY, EFEKT OWCZEGO PĘDU, USTĘPSTWO, KOŃ DOŃSKI, PARALAKSA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, ŻYCIE, EGZEMPLARZ SYGNALNY, PRZESTRZELENIE, GRZECHOT, PINZGAUER, PROFESJA, OKTET, BRODAWKA, OŚ STRZAŁKOWA, PAJERO, CZERPACZ, BIROFILIA, PRZĘSŁO, DŻEMPER, SIEĆ WAN, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, WÓŁ VU QUANG, KORNET, JĘZYK KRASNOLUDÓW, MENEL, ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE, CYRANKA ZWYCZAJNA, SZAKŁAK, ELIPSOIDA OBROTOWA, EKSPOZYCJA, WYCUG, RAMIĘ, CENA URZĘDOWA, WYBIERAK, OSAD DELUWIALNY, IDEALIZACJA, AERODYNAMIKA, KONTROLA ZARZĄDCZA, TAMANDUA MEKSYKAŃSKA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, KIJEK NARCIARSKI, SZURPEK DELIKATNY, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, KOZIOŁ, PRZEPLOTKA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ANA, BRYTYJSKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, SARATI, FAŁSZ, DYSK AKRECYJNY, DUR POWROTNY, LEBERKA, NIKOLAIZM, UCHO IGIELNE, DWUSTRONNOŚĆ, KROPKA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ZABŁOCIE, ROZEJM, IDEAŁ GŁÓWNY, SZTURMAK, GŁUCHÓW GÓRNY, BON PIENIĘŻNY, ALMANACH, NONA, TAM TAM, UDZIAŁOWIEC, DOMINIKANKI, CHARYZMAT, TRYBULA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, TIOMERSAL, SZACHY LOSOWE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, WIDEOODTWARZACZ, DZIKOWO, MIMETYZM, OFELIA, GAWIALOWATE, DONEGAL, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, FOTOREALIZM, PALEC CYNKOWY, BOJKOWSZCZYZNA, ROBOTY BUDOWLANE, ŚWIATŁO, ŻAGIEW, JAWORZE, KOMUNIKACJA, ALARM OZONOWY, SAURON, POŁĄCZENIE WCISKOWE, CWAŁ, CHŁYST, VIOLA DA BRACCIO, PRĄD ZAWIESINOWY, ORDYNKA, SYNINGIA OGRODOWA, KONTAKCIK, SAMOOBRONA, RUSKIE, ODCIEK, ASTROWCE, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, BOEUF STROGANOW, KARABINEK PNEUMATYCZNY, SKOWA, KĄT PÓŁPEŁNY, SKARBNIK, BARAKUDA, KARTA WIZYTOWA, NERW POŚRODKOWY, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, STEARYNA, SŁUŻBA DYŻURNA, KRUSZYN, NIEREZYDENT, KASTYLIJSKI, KOMENDATARIUSZ, ŻYCIE OSOBISTE, OLEJ RĄCZNIKOWY, AUDIOBOOK, PORÓD LOTOSOWY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, GĘSI PIPEK, LITURGIA, JĘZYK NAUKOWY, PRĄTNIK ZBIEGAJĄCY, STRAWIŃSKI, MALINA ZACHODNIA, MSZAR KROKIEWKOWATY, CZASOWNIKI, RELACJA ODWROTNA, STACJA ORBITALNA, RDZEŃ GRAFU, LIST INTENCYJNY, STÓŁ, FUTRO, SROMOTA, CHOROBA RITTERA, MARIO, D, REKWIZYCJA, JUDASZ, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, RURA BANGALORE, APOSTOŁ, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, OSZOŁOMSTWO, MULE PO BELGIJSKU, ŻABA SZTYLETOWATA, AR, SZYBKOZŁĄCZE, RUCHOMY CHODNIK, METYLOTROFIA, OPRICZNINA, LAMPA, LUSTRATOR, BIOKATALIZATOR, GROOMING, INFORMACJA GENETYCZNA, MANDYLION, PRZEMYT PLECAKOWY, BLANKI, MAŁA WIEŚ, TERAPIA REINKARNACYJNA, MIASTO WOJEWÓDZKIE, TAJEMNICA BANKOWA, KAMERLING, WROTYCZ, EUROWIZJA, OTW, REWIZJA NADZWYCZAJNA, HAYDN, ŻURAWICA, LESZCZYNY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, MASZYNA ROLNICZA, JEZIORO ENDOREICZNE, SANIE, CZAPLA MASKOWA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, PERKOLACJA, WIELOZADANIOWOŚĆ, PRZEMYT MRÓWCZANY, SPOWIEDŹ, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, ROPUCHA SZARA, MIESZKOWICE, PIUSKA, ŻURAWIE, JĄKANIE, SPIKER, MILANÓW, PRZYCISK, NUR BIAŁODZIOBY, ŚLEPOWRON, ETEROFON, DOCHÓD OSOBISTY, RAK PRĘGOWANY, KIERAT, PIŁA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, REKULTYWACJA, FLUORESCENCJA, IMMUNITET SĄDOWY, MAKAK CZUBATY, DAWKA PROMIENIOWANIA, KATAPULTA, ÚLAIRI, SPRZEDAWALNOŚĆ, BIERNE PRAWO WYBORCZE, HACJENDA, KOLET, LICZEBNIK, PIELĘGNIARSTWO, WIRTUALIZACJA, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, KUCH, OLIFANT, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, BARWICE, CZAIK JESIENNY, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, DZIEWANNA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, PACYNKA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ZIEMIOMORZE, INICJATYWA OBYWATELSKA, ŚMIGŁOWIEC, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, BIDWELL, NOWAK, PROMIEŃ BETA, JEDNOSTRONNOŚĆ, DĄBRÓWKA, ANEKSJA, KURANT, TOCZEŃ, NACIĄG, MEMBRANA, MAGNESIK, LIGA OKRĘGOWA, RURA GŁOSOWA, PELTA, DOBRO FINALNE, KSIĘGA METRYKALNA, KONTO, KWATERUNEK, SOLIDARNOŚĆ, RĘKAWICA, JOŃSKI, ŚNIEĆ, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, MIKROSKOP OPTYCZNY, PRODUKT LECZNICZY, ŻABA MOCZAROWA, STAN USTALONY, OKULTACJA, FREGATA, ODŁÓG, CHINTZ, PORT MORSKI, ?ODPORNOŚĆ OGNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.872 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZATA LITURGICZNA, UŻYWANA PRZEZ KAPŁANA (W POLSCE TAKŻE DIAKONA), W CZASIE SPRAWOWANIA UROCZYSTEJ LITURGII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ, JAK CHRZEST, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, CZY WSPÓLNOTOWA LITURGIA GODZIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SZATA LITURGICZNA, UŻYWANA PRZEZ KAPŁANA (W POLSCE TAKŻE DIAKONA), W CZASIE SPRAWOWANIA UROCZYSTEJ LITURGII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ, JAK CHRZEST, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, CZY WSPÓLNOTOWA LITURGIA GODZIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPA szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona), w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 4 lit.)
PLUWIAŁ szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona) w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPA
szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona), w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 4 lit.).
PLUWIAŁ
szata liturgiczna, używana przez kapłana (w Polsce także diakona) w czasie sprawowania uroczystej liturgii poza mszą świętą, jak chrzest, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, czy wspólnotowa Liturgia Godzin (na 7 lit.).

Oprócz SZATA LITURGICZNA, UŻYWANA PRZEZ KAPŁANA (W POLSCE TAKŻE DIAKONA), W CZASIE SPRAWOWANIA UROCZYSTEJ LITURGII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ, JAK CHRZEST, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, CZY WSPÓLNOTOWA LITURGIA GODZIN sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - SZATA LITURGICZNA, UŻYWANA PRZEZ KAPŁANA (W POLSCE TAKŻE DIAKONA), W CZASIE SPRAWOWANIA UROCZYSTEJ LITURGII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ, JAK CHRZEST, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, CZY WSPÓLNOTOWA LITURGIA GODZIN. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x