W GRACH: PEWNA WYRAŻONA LICZBOWO RANGA (STATUS, WSKAŹNIK), KTÓRA INFORMUJE O TYM, JAK BARDZO ROZWINIĘTE, MOCNE SĄ POSTACI, PRZEDMIOTY LUB ELEMENTY GRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEVEL to:

w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 5 lit.)POZIOM to:

w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEVEL

LEVEL to:

w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 5 lit.)LEVEL to:

poziom - wyróżnialna, zamknięta część gry komputerowej, element rozwoju jej linearnej akcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GRACH: PEWNA WYRAŻONA LICZBOWO RANGA (STATUS, WSKAŹNIK), KTÓRA INFORMUJE O TYM, JAK BARDZO ROZWINIĘTE, MOCNE SĄ POSTACI, PRZEDMIOTY LUB ELEMENTY GRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.096

ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, KADŁUB, KOREGENT, SPOJLER, DIADEM, GEODETA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, GARDENIA, DONOR, RUSKI, SKURWYSYŃSTWO, PŁÓCIENNICA, DWUDZIESTY DRUGI, BALECIK, INKORPORACJA, CHMURA, SYNAPIZM, APARAT, TYRANIA, SPÓD, ZŁOTOGŁÓW, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KEYBOARD, LEUKOTOMIA, OŁATKA, ALIAS INTERNETOWY, NOGA, PRZEGŁOS, OPERACJA, KOMORNICA, PEPICZKA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, OMYK, POMPA WYPOROWA, UMOWA BARTEROWA, TELEGRAFIA, KSIĄŻKA KUCHARSKA, ESESMANKA, PIGUŁKA GWAŁTU, FANTAZJA, NACIĄG, TIRET, DRAPACZ, ANTYSZTUKA, DYSK KOMPAKTOWY, SMARKATA, BORIS, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, TRAWERS, BLASZKA, GRUPA, SIEDEMNASTKA, DWUNASTKA, KAMIEŃ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, CZARTER, PŁUCZKA, APOLIŃSKOŚĆ, D, SZWEDZKI, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, WZORNIK, RETABULUM, IMMUNOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, BIAŁA KRWINKA, ZWROT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CEREMONIAŁ, SZEPT, ZACHWALACZ, PIŁA, NACZYNIAK GRONIASTY, IGLICA, KORPUS, MANIOK, LOSOWANIE WARSTWOWE, TEORIA FISHERA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, SŁONECZNIK, RUCHOMY PIASEK, GORĄCE ŹRÓDŁO, DASZEK, JAK, CZWÓRKA, TRĄBKA, DRAPIEŻNIK, CENA MAKSYMALNA, SUROGATOR, SKAŁA ILASTA, MARCIN, SUBDOMENA, WILK, SPIRALA, EWOLUCJA, KRUSZYNA, ADHEZJA, BRAHMS, LEON, GATUNEK PARASOLOWY, ZĄB TRZONOWY, PRZĄDKA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, SYMULTANKA, TROLL, SPRAWNOŚĆ, WYKŁAD, BRYCZKA, LEŃ PATENTOWANY, CZARNUCH, PIEROGI, DOBROSĄSIEDZTWO, CYPRZYN, PLAN AMERYKAŃSKI, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, TYTUŁ NAUKOWY, PANTOFAG, RASA, CHOINKA, MIKOZA, ABORTERKA, ROZMIAR, PREFEKT, SPADOCHRONIARZ, DIAGRAM KWIATOWY, DELEGACJA, DINAR, WŁAŚCICIEL, KOLONADA, POTWÓR, DZIESIĘCINA, CZOŁDAR, DAMAST SKUWANY, SARAFAN, ROŚLINA ACYDOFILNA, WISZOR, DUPLEKS, NAMIESTNICZKA, ZAWÓR, RAK STAWOWY, WILCZE STADO, TRASA ŚREDNICOWA, RANNY PTASZEK, POLĘDWICA, NIEBOSKŁON, PESO, LECZENIE CHIRURGICZNE, ODSZCZEPIEŃSTWO, HYDROFIL, KRATOWNICA, KARTKA, EMOTIKON, GAZ, STUŁBIOPŁAW, CHLOASMA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, AUTOCASCO, GWIAZDA, EKSHIBICJONISTA, MRÓWKOWANIE, DEWELOPER, BIURO MATRYMONIALNE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, BILL, CECHA, KOPNIAK, SZPADRYNA, ŻONISKO, KŁOPOTANIE SIĘ, PRZEPROST, LIRNIK, ISKIERNIK OCHRONNY, BAROTROPIA, KOŁO DEPTAKOWE, TARNOWIANKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, CIĘGNO KOTWICZNE, WANDAL, BLADY ŚWIT, CERKIEW, PRZEDZIAŁ, SIEDMIOKROTNOŚĆ, STOPIEŃ, ZABURZENIE UROJENIOWE, CZUPRYNA, KANAŁ PRZERZUTOWY, ASFALT, O-BENZOCHINON, ORNITOPTER, RAMA, AKWEN, NEKROPOLIA, DZIELNICA HISTORYCZNA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KASZTEL, TALIA OSY, KOPUŁA, MORDOKLEJKA, WARZYWNIAK, GRUPA, ZAGRYWKA, WISZNICA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, FARA, RĘKAWICZNIK, AGROWŁÓKNINA, ASFODEL, KRATER, SANDWICZ, PRAWO GŁOSOWE, BRAMKARZ, ZBROJNIK, MODRZEW, PILNIK, STAŁOŚĆ, WULKAN BŁOTNY, SŁUPISKO, RAKIETA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, CZOŁOWNICA, ANTYBIOTYK, PROCH BEZDYMNY, TRANZYSTOR, WIBRYSS, WYPALANKA, MIŁOŚĆ, CZEKOLADA, LEVEL, LAPILLI, GAZA, NUREK, SPŁONKA, CUKIER, ŚWIDROWCE, SZPILKA, MATECZNIK, DWUKOLOROWOŚĆ, TUNIKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KIWI, ASYSTENTKA, FABRYKATOR, RZEMYK, INFORMACJA GENETYCZNA, SAMMER, NEUROPATIA, KĄT PROSTY, CIEK, OGNIE, PRZENOŚNOŚĆ, BIAŁY MARSZ, KORTYNA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, GRA, MISTERIUM, TYMPANON, MOTYKA, MANIAK, SPONDYLOSOMA, SKRZYPY, WENTYLACJA MECHANICZNA, ŁĄCZNOŚĆ, KOMBINACJA, GALASÓWKA, SUBSTANCJA AKTYWNA, SKOMPROMITOWANY, DUM-DUM, NIBYPESTKOWIEC, SZTAFAŻ, BEZWODNIK, ANTAGONISTA, ZAJĘCIE, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, HABANERA, PROCES POZNAWCZY, KONTROLKA, NAPPA, JARZMO, ZEKS, GOŹDZIANKA, NIEDOTYKALNOŚĆ, BLOCZEK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ZAPRAWA, FIGURA PŁASKA, TEREN ZAKRYTY, PŁYWACZEK, ZATRUDNIONA, ANARCH, DOMEK DLA LALEK, HLAK, PIERWSZY, TRANSPORTÓWKA, DRIVER, GAZÓWKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ?KOŁYSANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.096 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GRACH: PEWNA WYRAŻONA LICZBOWO RANGA (STATUS, WSKAŹNIK), KTÓRA INFORMUJE O TYM, JAK BARDZO ROZWINIĘTE, MOCNE SĄ POSTACI, PRZEDMIOTY LUB ELEMENTY GRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W GRACH: PEWNA WYRAŻONA LICZBOWO RANGA (STATUS, WSKAŹNIK), KTÓRA INFORMUJE O TYM, JAK BARDZO ROZWINIĘTE, MOCNE SĄ POSTACI, PRZEDMIOTY LUB ELEMENTY GRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEVEL w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 5 lit.)
POZIOM w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEVEL
w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 5 lit.).
POZIOM
w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 6 lit.).

Oprócz W GRACH: PEWNA WYRAŻONA LICZBOWO RANGA (STATUS, WSKAŹNIK), KTÓRA INFORMUJE O TYM, JAK BARDZO ROZWINIĘTE, MOCNE SĄ POSTACI, PRZEDMIOTY LUB ELEMENTY GRY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - W GRACH: PEWNA WYRAŻONA LICZBOWO RANGA (STATUS, WSKAŹNIK), KTÓRA INFORMUJE O TYM, JAK BARDZO ROZWINIĘTE, MOCNE SĄ POSTACI, PRZEDMIOTY LUB ELEMENTY GRY. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x