CECHA WŁOSÓW LUB SIERŚCI, WSKAZUJĄCA NA ICH GŁADKOŚĆ, GĘSTOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO UKŁADANIA SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUSZYSTOŚĆ to:

cecha włosów lub sierści, wskazująca na ich gładkość, gęstość i zdolność do układania się (na 10 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUSZYSTOŚĆ

PUSZYSTOŚĆ to:

cecha osoby mającej nadwagę; wyrażenie eufemistyczne (na 10 lit.)



PUSZYSTOŚĆ to:

cecha dobrze wyrośniętego ciasta (na 10 lit.)



PUSZYSTOŚĆ to:

cecha rzeczy wyglądem przypominających puch, np. puszystość śniegu (na 10 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA WŁOSÓW LUB SIERŚCI, WSKAZUJĄCA NA ICH GŁADKOŚĆ, GĘSTOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO UKŁADANIA SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.623

NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ZASTÓJ, ELIMINACJA, WYZWOLICIEL, OBIEKT KUBATUROWY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KARCZMA PIWNA, WYCHOWANICA, DYSOCJACJA TERMICZNA, MANIERYZM, KOMBAJN ROLNICZY, PARODIA, ŁAŃCUCH, PRACOWNIK NAUKOWY, KOD JĘZYKOWY, WEDYZM, ŁUPEK SAPROPELOWY, SUNDAJCZYK, TRIFORIUM, ZAKONY, BIZNESIK, RZEZAK, KORPUS, SŁOWO, ŁONO, CZYNNIK BIOTYCZNY, STENOGRAF, TRANSMITER, KASA, PISUM, KSYLOFON, ZGRZYBIAŁOŚĆ, PANKREATYNA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, AKT, MIERNICZY, JEDNOKROTNOŚĆ, PARAKAPPACYZM, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, GOSPODARKA TOWAROWA, KAWALER, KOMPENSACJA WERBALNA, UCIECZKA, NAPŁYW, RYWALIZACYJNOŚĆ, KRĄŻENIE OGÓLNE, MANGANIAN, GUMA ARABSKA, MATRYKUŁA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, OSOBA, DIRCIK, POBLISKOŚĆ, GARDEROBA, WYPRAWA, DWUSTUMETROWIEC, CHRYSTOFANIA, SPÓŁKA CICHA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, RATLER, INWALIDA WOJSKOWY, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, MORZE CZARNE, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, DZIADZIENIE, TARCZA, JASTRZĘBIE OKO, WARAN GŁUCHY, CYKL WYDAWNICZY, PRINCESSA, CIARKI, SYSTEM RZYMSKI, CYTODIAGNOSTYKA, PERKOZ GRUBODZIOBY, POGROBOWISKO, KREDKA, MOPEK, ZADRAPANIE, ZJADLIWOŚĆ, TRÓJKA, OBRÓBKA ELEKTROOPOROWA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MAŁPA OGONIASTA, PROKARBAZYNA, PAWIMENT, KK, KOŁOWANIE, ARBORETUM, DENATURACJA BIAŁKA, WODORÓWKA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, PONĘTA, METRYKA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, LEN, ŻAGIEW, WAHACZ WZDŁUŻNY, ŁACIŃSKOŚĆ, LINUKSIARA, CIOS, OSKARŻENIE, SYMPATYCZNOŚĆ, ABNEGAT, WOLTAŻ, SYNEREZA, RURA, GÓRY KOPUŁOWE, KAWIARKA, STRZAŁECZKA, FILECIK, LAK, ROZŁOŻYSTOŚĆ, PRADZIADEK, MAŁPY WĄSKONOSE, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ESSEŃCZYCY, GRA, KUMOTERSTWO, ZNAJDA, KUCHNIA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, ŻABKA, KOMPARATYSTYKA, ROZTWÓR WZORCOWY, SONDA, KANCONA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, BIOTA, KRAWAT, SIECZKA, NASIENIE, PUDER, ALBINOS, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, TANGO ARGENTYŃSKIE, WADA DREWNA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, RESORTACJA GENOWA, OPŁATA PROLONGACYJNA, ŚWIEŻAK, REPREZENTACJA, RYBOJASZCZURY, OTWARTOŚĆ, BIOCHEMIA, TRANSPORT AKTYWNY, MANDRYL, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, ŻUPA, ŁOŻE BOLEŚCI, HEDONIZM ETYCZNY, CIASTO SKALNE, PROJEKCYJNOŚĆ, PUKNIĘCIE, TYKA, BRYZOMANCJA, CONIUNCTIVUS, DUCHOWY OJCIEC, SPRYTNOŚĆ, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, DZIAŁOWIEC, NIEBOŻĘ, PANI, EFEKCIARSTWO, RUSKOŚĆ, ANTOCYJANIDYN, KRATA, CHEMOTROPIZM DODATNI, CZYNNOŚĆ MANIPULACYJNA, PAKARZ, OSTRĘŻYNA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, EGZEKUTORKA, DOKUMENT PAPIESKI, GRA, KASTANIETY, RUCH, CIĄŻA JAJOWODOWA, OPRYSZCZKA, SEMESTR LETNI, ARMARIA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, PASYWNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, LEK, HUTA SZKŁA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, ODTWÓRCA, OKRES ZALICZALNY, PIESZEK, LAKIER, TREN, ROŻEN, GAL, BARIERA, OSIEMDZIESIĄTKA, NESTOR, MATERIA, POMOST, BOB, KRAKOWIACZEK, GLORIETTA, PÓŁCIEŃ, KANAŁOPATIA, BLEŻNIA, SPRZĘT, KATEGORIA PIÓRKOWA, CZANKA, HARD ROCK, BASEN, HAZUKA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, JAZGOT, PRĄD GALWANICZNY, DŻIHAD, KORDIAŁ, KRAJOBRAZ, BOREWICZE, OBLAT, NARÓD, ENERGIA, TANK, KACZAN, KONTUR MELODYCZNY, RACJONALNA IGNORANCJA, DYWESTYCJA, WARSTWA OZONOWA, GALARETA, RETENCJA, BATUTA, INTERNAT, TOM, PUNICKI, DOMINANTA, FAKSYMILE, ZELOCI, NIESPORCZAK, PROCES TECHNOLOGICZNY, PROJEKCYJNOŚĆ, PRZYGODA, DŹWIGNIA, DRED, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PRÓCHNICZEK, DEKADA, PRZERABIACZ, RING, MNICH, CECHA RECESYWNA, CZAS, BAZYLIA, OBUNOGI, NATURA, POŁOŻNICA, ODBYTNICA, ORGANISTKA, GWIAZDA PODWÓJNA, KURZEJ, BEJCA, TUNIKA, HEJT, KOJARZENIE, PRZEPITA, WARTOŚĆ LOGICZNA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, PÓŁKRUCHE CIASTO, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, ZJADLIWOŚĆ, SKRAJNA PRAWICA, PĘCHERZYK, PROSZEK, KLESZCZE, KONEW, ŁACINA, OPINIA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, WAGON, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, OFTALMOLOG, TAMANDUA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, MISIEK, POWAŻNY WIEK, ZNAK INTERPUNKCYJNY, OSTRYGOJAD, FAKT NAUKOWY, HYDRAZYD, NORMALIZACJA, EWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, RADA, ANAFORYCZNOŚĆ, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ?STROBILANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.623 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA WŁOSÓW LUB SIERŚCI, WSKAZUJĄCA NA ICH GŁADKOŚĆ, GĘSTOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO UKŁADANIA SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA WŁOSÓW LUB SIERŚCI, WSKAZUJĄCA NA ICH GŁADKOŚĆ, GĘSTOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO UKŁADANIA SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUSZYSTOŚĆ cecha włosów lub sierści, wskazująca na ich gładkość, gęstość i zdolność do układania się (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUSZYSTOŚĆ
cecha włosów lub sierści, wskazująca na ich gładkość, gęstość i zdolność do układania się (na 10 lit.).

Oprócz CECHA WŁOSÓW LUB SIERŚCI, WSKAZUJĄCA NA ICH GŁADKOŚĆ, GĘSTOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO UKŁADANIA SIĘ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CECHA WŁOSÓW LUB SIERŚCI, WSKAZUJĄCA NA ICH GŁADKOŚĆ, GĘSTOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO UKŁADANIA SIĘ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x