WIDOCZNE GOŁYM OKIEM SKUPISKO WIELU KOMÓREK POWSTAŁYCH (W WYNIKU PODZIAŁÓW AMITOTYCZNYCH) Z JEDNEJ KOMÓRKI BAKTERYJNEJ LUB Z JEDNEJ JEDNOSTKI WZROSTOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLONIA to:

widoczne gołym okiem skupisko wielu komórek powstałych (w wyniku podziałów amitotycznych) z jednej komórki bakteryjnej lub z jednej jednostki wzrostowej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLONIA

KOLONIA to:

forma życia organizmów żywych, w której kilka organizmów łączy się w jeden o funkcji takiej, jaką pełniłby jeden osobnik (na 7 lit.)KOLONIA to:

w polskim prawie jednostka osadnicza powstała w wyniku ekspansji miejscowości na terenach oddalonych od wcześniej istniejącej zabudowy (na 7 lit.)KOLONIA to:

terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa (na 7 lit.)KOLONIA to:

forma życia społecznego mrówek we wspólnym mrowisku (na 7 lit.)KOLONIA to:

miasto w Niemczech (Nadrenia Płn.-Westfalia), port nad Renem, wielki ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i naukowy, ważny węzeł komunikacyjny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIDOCZNE GOŁYM OKIEM SKUPISKO WIELU KOMÓREK POWSTAŁYCH (W WYNIKU PODZIAŁÓW AMITOTYCZNYCH) Z JEDNEJ KOMÓRKI BAKTERYJNEJ LUB Z JEDNEJ JEDNOSTKI WZROSTOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.871

ASTRONOMIA, ZŁOTE RUNO, JOL, ŁOBODA, GIGANT, BOLERO, OWAD, ZSYP, SZYB, ZMIANA WSTECZNA, GORGONZOLA, BOLA, CZUPRYNA, TRUMNA, KLUCZ, ISKIERNIK OCHRONNY, LINIA, SPÓJNIK WYNIKOWY, STAN, ODTWÓRCA, TRAWERS, PETROCHEMIKALIA, ODDANIE, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, POWŁOKA, DRESZCZE, TŁUMIK, PLURALISTA, CHLEB, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, LETARG, PATOGENICZNOŚĆ, GAŁĘZATKA, MONETA BULIONOWA, HIPERDŹWIĘK, CHOROBA WIEŃCOWA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, BLOK LINOWY, SAUNA, AWERSJA DO RYZYKA, ANALITYKA MEDYCZNA, POZIOMNICA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, KANAŁOPATIA, OCZKO, TRZYMADŁO, PAZUR, OMAR, BUCZYNA NIŻOWA, ALBUM, GRYLAŻ, MACIEJ, PRZEPIĘCIE, UŻYTEK, SĄCZEK, FIOLET GENCJANOWY, DŁUGI WEEKEND, ZWROT, DOVE, TRÓJKĄT, LIST, KREMÓWKA, KOLORYSTYKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, WRAK CZŁOWIEKA, CAP, DWUSTUZŁOTÓWKA, EMANUEL, TRANSPORT AKTYWNY, ZAWIKŁANIE, DOGODZENIE SOBIE, ABONAMENT, REMONTANTY, NACISK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, HEKSACHLOROFEN, KWAZIKRYSZTAŁ, ŻEL, SUPRESJA, PRYSZCZARKI, KUDŁACZ, TERCJARZ, KACENJAMER, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, SKOPEK, POWIEŚĆ SCI-FI, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, MASCARPONE, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ALFABET MORSE'A, SZCZUDŁO, DASHI, DEKLARACJA, GLOBULE, PUNKT WYJŚCIA, KOMISARZ WOJSKOWY, DRAJREP, GÓRY PIERŚCIENIOWE, DUKLA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, KISZKA, SZAMPAN, POWĄTPIEWANIE, BIURO PODAWCZE, KONFISKATA, FLANELA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, NAMIESTNICZKA, ATŁAS, CUDACZEK, ZWIAD, ANTYCYPACJA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, KRĄG, OKŁAD, DZWONNICA, AZOTAN, MIGRACJA, KARB, SUWNICA, CHOROBA WRZODOWA, SKAŁA METAMORFICZNA, KARIN, PRZEPIS KOŃCOWY, NEUROTRANSMITER, CZOŁO, DEPESZA, IDIOSYNKRAZJA, KILOMETRAŻ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, POCHODNIK, BEJDEWIND, DECHA, SZKARADA, MIGDAŁ, MIEJSCE, PROFESOR ZWYCZAJNY, POCHODZENIE, SILNIK SPALINOWY, KOSMONAUTA, HERRERAZAUR, KLINIEC, EMIGRACJA, NIEDORÓBKA, SERWETECZKA, PRZENIKLIWOŚĆ, ZAPRAWA, FANPEJDŻ, SÓL, MATRYLINEARNOŚĆ, DYSONANS, KONKURENCJA, NADŻERKA, BRZYDOTA, TAPETA, ISKIERNIK, KOTWICA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, DWUDZIESTY PIĄTY, LISTA TRANSFEROWA, INDUKTOR, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PUNKT OKOSTNOWY, ROZJAZD, MSZA, SPIRALA, ADMIRACJA, AŻUR, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, WYŻYNA, TARAS WIDOKOWY, PALUCH KOŚLAWY, HOMOGENAT, SOK, MOL, AMOS, KOSZYK, WZÓR, JAN, OKNO, PRAWO GŁOSOWE, NABIERACZ, CHOROBA DZIEDZICZNA, STEREOTYPIA, OPERACJA LOGICZNA, FLUIDYZACJA, OZDOBNIK, GRZYB NIEJADALNY, ROLA SPOŁECZNA, KREDYT REWOLWINGOWY, WIELONARODOWOŚCIOWOŚĆ, OŚRODEK, SZCZEP, TRANSPOZYCJA, ZWAŁ, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, NUCZA, MOLEKUŁA, SIWAK, ROZGWIAZDA, KRUCHTA, ARABESKA, PRZEZNACZENIE, OLEJEK, CIS, CERATA, PACHCIARZ, AEROCASCO, KOSZULKA, BOJKA, ALKOHOL, DIADEM, WYCIĄG, CEZURA, NAWÓZ MINERALNY, DOKTOR, JERZY, KARA PIENIĘŻNA, ORZESZNIK, SPÓŁKA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, PRZYDZIAŁ, DEKALKOMANIA, WIOSKA, ZBIORKOM, SPÓJNIK, SŁONECZNIK, AKOMPANIAMENT, BENEFICJENT, PRZENOŚNIK, SEKS ANALNY, MARUDA, ŁUSKA, WRAK, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, SAKSAUŁ, ZGNIŁKI, WINO, SEKTA, ODKOS, KOLCZATKA, HALBA, JONOGRAM, ŁOM, BĄK, ALBUMINA ZNAKOWANA, CUGOWIEC, AKT, KOLOR LUKOWY, SODÓWKA, WCISTEK, KRWIODAWSTWO, PODDAŃCZOŚĆ, IMPAST, HEROD-BABA, SYMPATYKOMIMETYK, ŻAKARD, KONTENER, STRATEGIA, WYSZYWANKA, ZABIEG LECZNICZY, ABSOLUTYZACJA, KIELICH, TYRANIA, WOLANT, AWARIA, KACZUGA INDYJSKA, GRANAT, KRÓLEWICZĄTKO, OPŁATA CZYNSZOWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, PLEJADY, PARMEZAN, POSTERUNEK, POKAL, ZMIANA CHOROBOWA, FAJKA, IMMUNOSUPRESANT, CHAŁTURA, MORENA BOCZNA, PASTA, PROTEGOWANY, ŹREBIĘ, KOSZT ALTERNATYWNY, AOJDA, SUMA KONTROLNA, OŁADKA, MENAŻKA, ETERYCZNOŚĆ, SATELITA, ROGER, PRYMUS, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, MECENAS, SYRENA, ŁUPEK ROPNY, PACHOŁ, ?RAWKA BŁAZEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.871 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIDOCZNE GOŁYM OKIEM SKUPISKO WIELU KOMÓREK POWSTAŁYCH (W WYNIKU PODZIAŁÓW AMITOTYCZNYCH) Z JEDNEJ KOMÓRKI BAKTERYJNEJ LUB Z JEDNEJ JEDNOSTKI WZROSTOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIDOCZNE GOŁYM OKIEM SKUPISKO WIELU KOMÓREK POWSTAŁYCH (W WYNIKU PODZIAŁÓW AMITOTYCZNYCH) Z JEDNEJ KOMÓRKI BAKTERYJNEJ LUB Z JEDNEJ JEDNOSTKI WZROSTOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLONIA widoczne gołym okiem skupisko wielu komórek powstałych (w wyniku podziałów amitotycznych) z jednej komórki bakteryjnej lub z jednej jednostki wzrostowej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLONIA
widoczne gołym okiem skupisko wielu komórek powstałych (w wyniku podziałów amitotycznych) z jednej komórki bakteryjnej lub z jednej jednostki wzrostowej (na 7 lit.).

Oprócz WIDOCZNE GOŁYM OKIEM SKUPISKO WIELU KOMÓREK POWSTAŁYCH (W WYNIKU PODZIAŁÓW AMITOTYCZNYCH) Z JEDNEJ KOMÓRKI BAKTERYJNEJ LUB Z JEDNEJ JEDNOSTKI WZROSTOWEJ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WIDOCZNE GOŁYM OKIEM SKUPISKO WIELU KOMÓREK POWSTAŁYCH (W WYNIKU PODZIAŁÓW AMITOTYCZNYCH) Z JEDNEJ KOMÓRKI BAKTERYJNEJ LUB Z JEDNEJ JEDNOSTKI WZROSTOWEJ. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x