KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABNEGATKA to:

kobieta lub dziewczyna, która coś zaniedbuje, np. celowo nie dba o czystość, zwłaszcza o własny wygląd, celowo się czymś nie interesuje, np. nie pilnuje swojego majątku, nie dba o korzyści (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.349

OFENSYWA, SZAROWIPTERYKS, SUKNIA DEJANIRY, UKŁUCIE, DWURÓG, FUNDATOR, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, CEDRAT, ARMATOR, ODEZWA, TOPÓR WOJENNY, PIELUSZKA, USKOK, GARNCZEK, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, KONCERNIAK, SYMULANT, BICIE CZOŁEM, PARA 0, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, UZWOJENIE WTÓRNE, BAR, GRZYB CHRONIONY, PILŚŃ NERWOWA, KOTLET SCHABOWY, TELECENTRUM, FAGOCYTOZA, URODA, KONSOLETA, KULFONIK, JEZIORO PROGLACJALNE, ZAKŁAD, NIEMOŻLIWOŚĆ, DAKTYL, DZIEWCZĘCOŚĆ, PAROCH, KAWIARKA, BOMBARDA, ZŁOŻENIE BRONI, BAJKA, SPORT ZIMOWY, GUARANA, GIMNASTYKA MÓZGU, TRÓJKĄT, KAC, PRZEPUKLINA RICHTERA, USTALENIE, PUNKT, NAJEM, INDUKTOR, ZEA, PRASŁOWIAŃSKOŚĆ, KURATOR, LALKA, CZTERDZIESTOLATKA, POŻAR, PLANKTON, UZBECZKA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, PLEWY, PISARZ, KOTWA, ZEFIR, ULGA BUDOWLANA, JAD PSZCZELI, POTAJEMNOŚĆ, OCZKO, ANGIELCZYK, RYGORYSTKA, STOS ATOMOWY, WIECZNY ŚNIEG, CZARTER, SKROMNOŚĆ, PANORA, TELEFON ZAUFANIA, CHUTOR, OWOC, SZYB, ROZPRAWKA, PORT MORSKI, JAZ RUCHOMY, INWESTYCJA PORTFELOWA, NOŚNIK NARZĘDZI, NAPAD, STAROHISZPAŃSKI, SŁUŻBA, MANDRYL, TABLICA, ALAN, PLEUSTOFIT, MSZAKI, SANDAŁY, ŻYWOPŁOT, PITOS, RYNEK HURTOWY, PŁAT, CANZONA, NUMER, RACHUNEK CAŁKOWY, TURANIE, ŁUK, FIZA, DACH POGRĄŻONY, LAMPKA MAŚLANA, CZEKOLADZIARNIA, UWIĘZIONA, BERA, PEJZAŻ, PARTIA, RADIO, KRYSZNAIZM, MOCARSTWO REGIONALNE, BURZYK SZARY, PRZEBUDOWA, NASADA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, STUDNIA, MODA, DARŃ, PRÓCHNICZEK, CHMURA KŁĘBIASTA, MAKATA, ŁOPATECZKA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, RELIKWIA, PAN STOP, KRÓLIK FLORYDZKI, RACJONALIZM, SZPERACZ, WIĄZADEŁKO, BLUES, KAMIENNE SŁOŃCE, LANSJER, PARALAKSA, BAJKOPIS, KUCHNIA, ANALFABETKA, PRACA, PALEOORNITOLOGIA, KRĘG OBROTOWY, NAWA, KOŃ KARABACHSKI, SZPECIELE, EKSPRES PRZELEWOWY, FECHTMISTRZ, CIELĘCINKA, WICIOKRZEW, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, KUBEŁ, ŁAJDACKOŚĆ, MANIERYSTA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, LANDRYNKA, GODET, REDA, FICTIO PERSONAE, OUTSIDER, WERANDA, ZASYP, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ATRYBUCJA, ALUMINOGRAFIA, FIGURA MYŚLI, PASYWIZM, FAKT, SUBSTANCJA EGZOGENNA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, KSIĄŻĘ, GRUCZOŁ DOKREWNY, ROSOŁEK, CYGAN, KARWING, IMPLEMENTACJA, ELITARNOŚĆ, LENIWCOWATE, TURBOSŁOWIANIN, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, SPRAWNOŚĆ, WZIERNIK, HEMATOFAGIA, BENTAL, KOBIECOŚĆ, KLAUZULA UMOWNA, GEODEZJA GÓRNICZA, WIEŚNIAK, AGRESJA, ZABURZENIE, DROGA GRUNTOWA, KAROLINGOWIE, GEREZA BIAŁOBRODA, POTWORKOWATOŚĆ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, TECHNIKA ŚWIETLNA, DZWONNICA, TEATR MUZYCZNY, NIESTATECZNOŚĆ, POMPIER, GRANATNIK, STAN WODY, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, SKACZELE, BRODOWSKI, MIKOLOGIA, ŚLIWA, TERAPIA REINKARNACYJNA, AKT STRZELISTY, NEPALI, AKSAMIT, FUTURE PROGRESSIVE, JONOFOREZA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, SMALEC, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ATMOSFERA, TABOR, SUTENERSTWO, ORBITA POLARNA, KONWERTYTA, RYCINA, PODSTĘPNOŚĆ, BŁONA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, GŁOWA PAŃSTWA, GEST, DWUDZIESTKA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, PREZENTER, PINGLE, NAUKOWIEC, WOLNA KONKURENCJA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, BICIE POKŁONÓW, PAMIĘĆ GÓRNA, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, CHEERLEADERKA, WYZNACZNIK, POŁOWICA, BIOSELENOLOGIA, KATAPULTA, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, ZASIEDZIAŁOŚĆ, HEBRA, KAZUISTYKA, MIKROTECHNOLOGIA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, LINA NOŚNA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, DOBROWOLNOŚĆ, ALMARIA, PRZEŚLIZG, PRAWNICTWO, WSPOMNIENIE, DETERMINIZM, MALIJKA, HELIOFIZYKA, PŁATEW, OCZAR, RAMIENISKO, BESTIARIUSZ, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, TREN, SIATKA CENTYLOWA, MARYNATA, SZMUGLER, PERKAL, IMITATOR, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, KOGNITYWIZM, WYDATKI BUDŻETOWE, ASFALT, ELEMENT ODSTAJĄCY, KARAWAN, CYSTOLIT, KONKURENCJA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, OPERATOR, OŚLA CZAPKA, PORT, KREDYT PAŃSTWOWY, ALLEL DOMINUJĄCY, CYKL PERYGLACJALNY, GOMÓŁA, LUGIER, KUMOSZKA, PANEKLA, GENETYKA MOLEKULARNA, WARAN BEZUCHY, BOCZEK, EGZOTYK, AGATA, OSĘK, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, SENES, ORGANISTKA, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, KENIJSKI, ?DODAJNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.349 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABNEGATKA kobieta lub dziewczyna, która coś zaniedbuje, np. celowo nie dba o czystość, zwłaszcza o własny wygląd, celowo się czymś nie interesuje, np. nie pilnuje swojego majątku, nie dba o korzyści (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABNEGATKA
kobieta lub dziewczyna, która coś zaniedbuje, np. celowo nie dba o czystość, zwłaszcza o własny wygląd, celowo się czymś nie interesuje, np. nie pilnuje swojego majątku, nie dba o korzyści (na 9 lit.).

Oprócz KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast