Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABNEGATKA to:

kobieta lub dziewczyna, która coś zaniedbuje, np. celowo nie dba o czystość, zwłaszcza o własny wygląd, celowo się czymś nie interesuje, np. nie pilnuje swojego majątku, nie dba o korzyści (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.492

POŁYKACZ, HAZARD, WYNAJEM, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, RADIO, PRZERABIACZ, ARKA, GŁOWICA BOJOWA, JĘZYK PROTOSEMICKI, POPIJAŁA, TOFFI, URLOP TACIERZYŃSKI, KRYPTOGRAFIA, CYC, FASCYNATOR, DWUKOLOROWOŚĆ, PRZEKŁADKA, LOGOPEDKA, WYDATKI BIEŻĄCE, OKROPIEŃSTWO, ZAKON ŻEBRZĄCY, GZYMS, JĘZYCZEK, GŁUCHOŚĆ, CIAPKAPUSTA, WIZYTÓWKA, ZIARNKO, GARNITUR, SEKRECJA, FUKS, PARAGAMMACYZM, WORKOWCE, ALEGORYZM, KATAPULTOWANIE, KORDIAŁ, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, WIDLISZEK, BRZĘKACZ, BEGINKI, SZALA, MAJOWY ROBOTNIK, MOCARSTWO REGIONALNE, TORBACZE, CZESALNIA, KSIĘSTWO, NARYS FORTYFIKACYJNY, MÓŻDŻEK, CIĘŻKA ARTYLERIA, KRÓLICZARNIA, KREDYT KASOWY, FANFARZYSTA, JEFFRIES, POŚLIZG, ŁOŻYSKO TOCZNE, JUBILER, ANTENA RAMOWA, SZLAUCH, WOKALIZA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, SENES, WSZECHMOC, FONDUE CZEKOLADOWE, WYLEW, ŚNIEŻNIK, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, SAMOZAPŁON, ŻYWY POMNIK, MÜSLI, UKŁAD WIELOKROTNY, GAPOWICZKA, POWIERZCHNIA WALCOWA, PODKŁAD, POWAB, ZAKLIKOWIANKA, PODANIE, MISIEK, POMNIK, INDYWIDUALNOŚĆ, DOMINANTA, TRWONICIEL, ŚLONSKI, ZAJĄCZEK, DOWCIPNIŚ, DZWONY, BOMBA WODOROWA, DŻUNGLA, PŁUCZNIA, ŁUK, RADIOTECHNIK, WARTOŚĆ MODALNA, KOSA, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, STRATUS, EŁCZANKA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, ŚMIGACZ, KNEBEL, OSTRUŻYNY, KORKOWE, BŁONA PODSTAWOWA, BUCHTA, ASTROBOTANIKA, AUTSAJDER, KRAJ NORDYCKI, KLOCEK, GRAF PLANARNY, KURCZAK TIKKA MASALA, PODRÓŻNICZKA, ROZSZCZEP, DYKTATORKA, STACJA REDUKCYJNA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, WIELKI PIEC, CZYSTOŚĆ, DYMARKA, KASZUBSKOŚĆ, WALKA, HUNCWOT, GLOBALNOŚĆ, OPŁATA PRODUKTOWA, CZECZOTKA, KREWNIAK, BABRAŁA, DEBILKA, CIPCIA DRYPCIA, ODPRAWA WARUNKOWA, AKOMODACJA, HEL, PORA, PODKAST, TRANSFUZJA KRWI, BŁĄD FORMALNY, CELT, METROPOLIZACJA, PIKSEL, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, POCHRZĘST, ETYKA, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, LEWAR, ANTYGWAŁTY, FLET PROSTY, ZASTRZALIN, KULTUROWOŚĆ, NOŚNA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, DRAMATURGIA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, PRZYGODA, BRUK, IMITATOR, PROSTOPADŁA, KURTYNA, CUKIER MLEKOWY, SUKCES REPRODUKCYJNY, ALKOWA, RACJONALIZATOR, AGREGACJA, ARYTMOMETR, KORDYLINA KRZEWIASTA, PRZEPRAWA, GAUGUIN, PORTE-PAROLE, DILER, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, LANKIJKA, NAWIS, FIZYKA JĄDROWA, INSPIRACJA, OSOBA, ODBIJANIE, BORZEŚLAD ZWISŁY, UKŁAD ODOSOBNIONY, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, CHAMÓWA, BOLA, GUMA DO ŻUCIA, LABORATORIUM, MECHANIKA KWANTOWA, PSYLOFIT, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, LOBELIOWE, AMFIBIA, ARYTMETYKA, KOTONINA, BANGLIJKA, WYCHOWANKA, PERLICZKA, MINIA, WYRAZ POCHODNY, GNIOTOWCE, CYPRZYN, OBUDOWA, CHOJNOWSKA, ZABÓJCA, SYMBOLIZM, KŁOBUK, ŻURAWINA, MŁÓDKA, KONSOLA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, RZECZYWISTOŚĆ, REFORMA ROLNA, ANTYDOGMATYZM, PLAMKA FORDYCE'A, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, SPŁUKIWANIE, KOSZÓWKOWATE, KOKPIT, OSIOŁ, PIŁA CZOPOWA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, CZĘBOREK, KOMUNAŁKA, TRZMIEL DRZEWNY, BRYZOMANCJA, NOMINALNOŚĆ, CUDOTWÓR, POŁOŻENIE, WSTRZYMANIE, TRASZKA GRZEBIENIASTA, WODA, BIAŁORUTENISTYKA, EDYKUŁ, BRAT, RAKSOLOTY, DAWCA NARZĄDÓW, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, STACJA, PRAKTYCZNOŚĆ, TEKSASY, SZTUKA KRETEŃSKA, EXPAT, TRANSPARENCJA, MISKA SEDESOWA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, CZARCIE NASIENIE, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, MINERALOGIA, RÓŻNICA, GRZYWNA, PRAGNIENIE, AHINSA, SZPANERSTWO, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, ŻONA LOTA, SKÓRA, MACEDONKA, CIĘŻKIE DZIAŁA, LAWA PODUSZKOWA, FAUL, WIELOMIESZEK, ARCHAISTA, WYTWÓR, WAFEL, BITWA, OBJAWIENIE PRYWATNE, POWŁOKA, PORUSZENIE, JUTLAND, WIDZIADŁO, ULTRABOOK, PLAN SYTUACYJNY, FILEMON SZARY, PTASZYNA, NEKROFAG, JEZIORO KOSMICZNE, CENTRALA RYBNA, WŁÓCZNIA, PRZEŚWIETLENIE, BIOMETRIA, KILKUNASTOLATKA, SIATKARKA, WSPÓŁUDZIAŁ, PERIODYK, LOTNICZKA, LUSTRACJA, SPŁYW, DOMOFON, GRA KOMPUTEROWA, BIEG, NIESPAW, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, ORGANIZM, JAMA, SOS SOJOWY, TERAPENA, GŁOWNIA PYLĄCA, KORONA, TRAŁ, DOCHTÓR, SĄŻNISTOŚĆ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, STROIK, LICZKO, RETENCJA, MOD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.492 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kobieta lub dziewczyna, która coś zaniedbuje, np. celowo nie dba o czystość, zwłaszcza o własny wygląd, celowo się czymś nie interesuje, np. nie pilnuje swojego majątku, nie dba o korzyści, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, KTÓRA COŚ ZANIEDBUJE, NP. CELOWO NIE DBA O CZYSTOŚĆ, ZWŁASZCZA O WŁASNY WYGLĄD, CELOWO SIĘ CZYMŚ NIE INTERESUJE, NP. NIE PILNUJE SWOJEGO MAJĄTKU, NIE DBA O KORZYŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
abnegatka, kobieta lub dziewczyna, która coś zaniedbuje, np. celowo nie dba o czystość, zwłaszcza o własny wygląd, celowo się czymś nie interesuje, np. nie pilnuje swojego majątku, nie dba o korzyści (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABNEGATKA
kobieta lub dziewczyna, która coś zaniedbuje, np. celowo nie dba o czystość, zwłaszcza o własny wygląd, celowo się czymś nie interesuje, np. nie pilnuje swojego majątku, nie dba o korzyści (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x